Followers

Thursday, May 26, 2011

8. maj 2011

DNA manipulation; bedrag omkring Osama bin Ladens død; Mors Dag


8. maj 2011

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. For lang tid siden, at det ikke kan beregnes i jeres lineære tid, da var menneskehedens cellulære opbygning krystallinsk og havde i alt hele 24 DNA-strenge. Gennem tiderne manipulerede de mørke den genetiske opbygning i nogle befolkninger, ved at mindske lyset inde i cellerne, indtil de blev kulstofbaserede og kun havde to DNA-strenge. Det lykkedes de mørke at fremstille civilisationer med et svækket immunforsvar, der er modtageligt for alle slags sygdomme, medfører en stærkt forkortet levetid, et fuldstændigt tab af åndelig klarhed og en stærkt begrænset hjernekapacitet. Denne store formindskelse i sundhed, levetid, spirituel bevidsthed og intelligens har længe været loddet for menneskene i tredje tætheds verdener.

2. Alt dette er kendt for sjæle, der lever i ånden, så hvorfor skulle nogen overhovedet vælge at blive født ind i en tredje tætheds civilisation igen og igen? Det gør de, fordi de i andre inkarnationer bukkede under for i stedet for at overvinde den grasserende angst, uvidenhed, bedrageri og krigsførelse, der er hjørnestenene i den mørke kontrol. Hver gang havde de valgt at afslutte tredje tætheds karmiske lektioner i roller, der var blevet aftalt med alle andre, der ønskede at dele samme liv med dem, så alle kunne opnå en balanceret erfaringsdannelse og starte med at bevæge sig tilbage op ad stigen åndeligt og intellektuelt. Hver gang er sjælene overbeviste om, at denne gang vil det lykkes for deres personlighed at bibeholde lyset, som alle spædbørn kommer ind i livet med.

3. Men deres beslutsomhed om med succes at manøvrere gennem en verden, hvor mørket trives, kørte igen og igen fast i virkeligheden af at bo i disse lave trætheds betingelser. Dermed har Jordens beboere igennem årtusinder ufrivilligt været fanget ind af løgnene begået og videreført af de mørke kræfters marionetter på planeten. Et par personer har altid fulgt deres beskeder fra sjælsniveau og talt deres sandhed, men deres stemmer er blevet afskåret eller deres oplysninger blevet fordrejet, og bedrageriet og den massive negativitet, der fulgte af dette, fortsatte med at regere.

4. Omkring syv årtier tilbage i tiden i jeres tidsregning, da råbte Jorden om hjælp for at slutte denne destruktive cyklus. Det højeste universelle råd skabte som svar mester-planen for hendes overgang ud af tredje tæthed og en tilbagevenden til femte, hvor Jordens sjæl stammer fra og forblev med at være, selv da den akkumulerede negativitet forårsagede, at hendes krop bevægede sig spiralformet nedad. Planen omfattede en fælles indsats af udviklede væsener fra andre civilisationer med udvalgte personer på Jorden, og en tidsplan om at planeten måtte være ude af tredje tæthed i slutningen af ​​jeres år 2012. Selvom tiden - som i virkeligheden er den fremherskende energi-frekvens - passerer hurtigere for hver dag, er Jordens rettidige ankomst til tærsklen af, hvad der er blevet kaldt hendes Gyldne Tidsalder, sikkert.

5. Dette er ikke tilfældet for hendes beboere, der stadig er hærdet til at tro og handle i overensstemmelse med, hvad det end er, der bliver fortalt dem gentagne gange af autoriteterne. Antallet af dem, der er lys-modtagelige, er stigende. Men mange andre befinder sig stadig "i mørket", pga. at de ignorerer sandhederne. Jorden ønsker i sin kærlighed for alle hendes beboere, at alle ledsager hende ind i fjerde tæthedsgrad, men for at kunne gøre dette, da må de acceptere lyset, der vil sætte dem i stand til, at de fysisk kan overleve i de højere frekvenser, som planeten hastigt nærmer sig.

6. De medlemmer, der står i spidsen for lysets styrker både på og udenfor planeten, og som ved, at en stor del skal være fuldført hurtigt, var enige om, at det måtte begynde med fremkomsten af ​​sandheder, således at folk vil kræve de ændringer, der er blevet formuleret for at opnå en transformeret og fredelig verden. Medlemmerne blev enige om, at ingen tid kan spildes på at afsløre de sandheder, som Illuminati har holdt skjult ved at myrde kyndige personer eller latterliggøre dem ind i professionel glemsel, og ved at mærke og udstille enhver, der tror på dem, som værende "konspirationsteoretikere".

7. Medlemmerne var også enige om, at noget dramatisk var nødvendigt for at få folks opmærksomhed; men fordi det er jeres verden, var det op til jeres ledere at beslutte, hvad dette skulle være. En bekendtgørelse af, at medlemmer fra andre civilisationer er iblandt jer, krævede løsningen af myriader af detaljer, før det kunne præsenteres på den rette måde til befolkningerne, og forslaget om, at alle sandheder blot skulle fortælles ligefremt, blev nedstemt med veto, fordi der ikke kunne findes nogen samstemmende aftale om, hvad der skulle åbenbares først - i alt væsentligt, hvilken finger der skulle trækkes ud af diget som den første. Nogle mente, at det bedst ville kunne opnås ved at annoncere Osama bin Ladens død, der officielt er anklaget som værende hovedmanden og hjernen bag "9/11". De følte, at annonceringen kunne drejes i retning af en afsløring af sandheden om de forfærdelige begivenheder den dag for næsten ti år siden, og at det ville fjerne frygten hos de mennesker, som tror på, ​​hvad de så ofte har fået at vide: Ingen er sikker, så længe bin Laden er i live.

8. Først da dette forslag blev rejst, vidste nogle i gruppen, herunder USA's præsident Obama, med sikkerhed, at manden allerede havde været død i næsten et årti, og de fordømt lidenskabeligt dette forslag. Men da ingen havde nogen anden idé, som ville kunne få verdens opmærksomhed, stemte de fleste for at "dræbe bin Laden", for senere offentligt at forklare, hvorfor denne historie var blevet udsendt.

9. Der kan argumenteres for, at vildledning for at opnå et positivt mål er "bedre" end bedrageri med et negativt mål for øje. Det er ikke vores ønske eller vores formål at bedømme beslutningen, langt mindre at dømme dem, der tog den, men kun at viderebringe de oplysninger, der er givet os af Jordens monitorer i Nirvana. De ved ikke, hvordan forklaringen til denne beslutning vil blive fremlagt, fordi de ansvarlige parter stadig diskuterer strategierne til de næste skridt.

10. Uanset hvordan dette udspiller sig, vil lyset ved udgangen af ​​næste år have besejret alt mørke på Jorden - dette har været forsikret fra begyndelsen af ​​hendes opstigning. I jeres egenskab af lysarbejdere kan I bedst tjene ved hverken at forsvare eller fordømme bin Laden historien, men snarere ved at tilføje jeres lys til dets hensigt - at fremskynde udbredelsen af ​​alle sandheder, så reformerne ligeledes kan komme hurtigt. Og for de ledere, der kender til den mere presserende situation, da er det deres hensigt, at alle personer kan få mulighed for at omfavne lyset i sandheden, inden det er for sent for dem fysisk at følges med Jorden, hvis de har valgt denne rejse i deres sjælskontrakter.

11. I dag er det Mors Dag i mange lande rundt om jeres verden. Vi er sammen med jer i at ære disse sjæle, som indvilligede i at acceptere dette mest krævende livslange ansvar.

12. Kærligheden fra alle lysvæsner i hele dette univers forstærker jeres lys, og mange af Guds udsendinge vandrer med jer side om side.

KÆRLIGHED & FRED
Suzanne Ward


Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Kim Dyrlund)
www.facebook.com/group.php?gid=86581971985 (midlertidig arkiv)

Translator: KIM DRYLUND
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
 

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Sunday, May 1, 2011

Matthew Ward — April 23, 2011


Vores kærlighed er med Jer i hvert øjeblik som I krydser de sidste korte veje til Jordens Gyldne Tidsalder.1.  Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi begynder med at opfordre vores ven og kollega Hatonn med at løse det mest presserende problem i manges tanker: Kan Japans nukleare anlæg situation løses sikkert , hvilke langsigtede miljømæssige skader vil det medføre, hvor farligt for Alle liv er strålingsniveauerne?

2.  Hatonn her for at indstille jeres sind på lethed. Jeg kan forsikre Jer, at situationen kan og vil blive sikkert løst, og der vil ikke være nogen langsigtet skade! På nuværende tidspunkt, er det derimod et spørgsmål om "indeslutning". Vores forskere filtrerer i hovederne på arbejderne på anlægget og off-site personalet, hvilke handlinger der skal tages, for at forhindre nedsmeltning af de beskadigede reaktorer-de vil kalde  filtreringen deres egne "ideer"eller "inspirationer". Vores lille besætning nær anlægget i forbindelse med off-planetens besætninger, reducerer stråling i videst muligt omfang og teknologien på skibene er med til at minimere reaktorernes aktivitet

3.  Der er udbredt mangel på viden om, hvad der foregår. Jeres forskere ved ikke, at Jorden kredser i frekvenser, hvor stråling er revnet og mindre stærk end registreret af Jeres instrumenter. Naturligvis er de ikke kalibreret til at omfatte faktorer, der ikke er kendt på Jorden. Derudover er forskellene i deres præcision med til at medfører en række målinger og det er at skabe forvirring om, hvad de strålingsniveauer virkelig er. De laveste aflæsninger er mere pålidelige af vores instrumenter, som tager højde for, de brud jeg nævnte. Også, de fleste mennesker, der ved, at vi er omkring, fordi vores små rumskibe ofte er synlige ved ikke, at når vores teknologiske udstyr er på jorden, kan vi dematerialisere reaktorer og atomaffald og rense Jeres forurenede luft, jord og vand. Jordens egen fænomenale helbredende kræfter anerkendes stadig ikke, så det er ikke i Jeres videnskabelige forudberegning af de mulige udfald af denne nukleare situation.

4.  Denne kollektive uvidenhed skaber en stor frygt, og den frygt er den eneste bekymrende del til os om hele denne sag. Lige tiltrækker lige, og den negative opbygning af de mørke tiltrækker de negative energi-tilknytninger i Jeres frygt. De bruger det til at forstærke deres styrke og beslutsomhed til at bekæmpe de lyskræfter, I lysarbejdere er en del af. Fald ikke i den frygt-fælde selv og fjern frygt i andre, hvor som helst I kan!

5.  Nogle af jer er modløse, eller skuffede, fordi vi ikke har landet for at rense op i det nukleare anlæg en gang for alle. Ja, vi kunne gøre det, hvis vi var jorden, og de ​​mørke iblandt jer kender dette. De ved også, at når vi lander i grupper, vil alle mørke aktiviteter komme til en brat afslutning. Det er derfor, lejesoldater og andre tropper under deres kontrol rundt om planeten er i alarmberedskab for "fremmede angreb" og klar til at tage store gengældelsesforanstaltninger. Vi kan ikke risikere Jeres sikkerhed eller vores besætninger ved at lave offentlige landinger, indtil denne risiko er ovre. Vi ved ikke, hvornår det vil være, fordi det er denne frygt ting igen - så længe frygten holder mørket ”optanket”, vil den risiko forblive.

6.  Jeres fortsatte krav til sikrere energikilder vil ende regeringstiden af atomkraft. Det har altid været farligt i lavere tætheds verdener, og det ikke er nødvendigt i højere tætheder. Sikker, pålidelige og ren energiteknologi er blevet undertrykt af de mennesker, der tjener formuer fra atomkraft og fossile brændstoffer -forlang, at disse "nye" energikilder bliver taget i brug.

7.  Kombinationen af Jeres krav, vores teknologier og Jordens egne evner vil genoprette hendes helbred i måneder i stedet for de århundreder I beregner som "halve liv« af radioaktive grundstoffer. Og undervurder ikke kraften af Jeres tanker -eller kald dem bønner- sådan at Jeres verden kan være i fuld udstråling, fri for alt mørke. En stor del skal være og vil blive gennemført inden udgangen af ​​næste år. Processen vil være langt lettere og behageligere når magten af lys erstatter energien af ​​frygt.

8.   Matthew, jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at tale om noget andet, der bliver stillet spørgsmål til – hvorfor stopper I ikke menneskeskabte jordskælv ved at demontering HAARP? Selv om HAARP registrerer menneskeskabte jordskælvs aktivitet, er det en misforståelse, at det alene er ansvarlig for disse jordskælv. HAARP har flere funktioner forskellige steder rundt om på planeten, og en af ​​de funktioner i kombination med andre teknologier bliver brugt til at fremkalde jordskælv, vulkanudbrud, voldsomme storme og oversvømmelser. De øvrige teknologier er afledt af Nikola Tesla's opfindelser og opdagelser og de ​​oplysninger, der er blevet givet af ”de små grå” Det går 70 år tilbage eller deromkring. Alt dette teknologi blev overtaget af Illuminati og er blevet ændret for at nå deres negative formål.

9.  De mistænkte at Vi blandede os med deres bestræbelser på at forårsage massive ødelæggelser og død, men var ikke sikre på det indtil for et par måneder siden, da vi reducerede en orkans vindstyrke og vendte stormen nordpå langs østkysten af USA. Efter at deres videnskabsfolk og ingeniører integrerede forskellige systemer, således at Jeres strøm og kommunikations kilder ville blive afbrudt globalt, hvis vi forsøgte fra vores skibe at afvikle noget af deres udstyr. Dette er en indviklet proces, og kan kun ske på stedet for at undgå alvorlige efterfølger. snart Illuminati er endt vil HAARP's funktioner og Tesla's teknologier blive anvendt til fordelagtige formål i stedet for destruktive

10.  Tak Matthew, for at lade Mig tale i dette forum, så luften kunne blive renset om dette emne.

11.  Hatonn, Vi takker Dig- du sparede Os for at forklare det!

12.  Nuvel, som Hatonn lige nævnte, og som vi ofte har fortalt jer, frygt er kraftfuld, og der er en stor frygt i jeres verden. Retmæssigt, er folket i Japan bange for jordskælv der fortsætter, og de er tættest på stråling fra reaktorer. Mange som lever i andre skælv-udsatte områder er bange, og ligeså er folk i lande, hvor der foregår krig, dem i ekstremt vanskelige finansielle situationer og folk fordrevet fra deres hjem. Andre frygter den globale opvarmning, rystende eller knust økonomi i deres respektive lande, tab af arbejde, udgifter til benzin, rådnende infrastrukturer, og endda en nuklear tredje Verdens krig.

13.  Den kollektive frygt, der forstærker mørket i sind og hjerter kompromiserer fordelene af lyset, selv om det vedholder intensivering hele tiden på Jordens opstigningsvej. Mens frygt faktoren ikke kan bremse planetens stabile tempo, så tillader det de mørke at blokere forløbet af individer som frihedskæmpere i adskillige lande, de der arbejder i retning af økonomisk og statslige reformer, og mange, var på kanten til at "se lyset. "Der er således en "pause", kan man sige, i personlig bevægelse fremad mod Jordens Gyldne Tidsalder.

14.  Vi skynder Os at tilføje, at dette ikke kan vare meget længere! Jorden nærmer sig vibrerende niveauer, hvor lyset er så intenst, at alle, der har nægtet lyset; Dem vi omtaler som de mørke, simpelthen for at angive deres mangel på lys -vil dø. Det kan lyde urimeligt hårdt, men det er ikke et spørgsmål om nogen "guddommelig " dom eller straf, det er simpelthen den fysik, der gælder liv i dette univers, hvor organer/kroppe frarøvet for lys ikke kan overleve i disse højere vibrationer. Kort sagt, dem, der har skabt frygtelige forhold vil være ved at forsvinde.

15.  Som en påmindelse om, hvad vi har sagt i tidligere meddelelser, vil mange sjæle også forlade dette liv i overensstemmelse med deres sjæls kontrakter, og I vil ikke vide, om det er ved dette valg eller ved at vælge at afvise lyset, som resulterer i døden. Og endnu en gang opfordrer vi Jer til ikke at dømme nogen, men at sende lys til alle sjæle i Jeres verden. At gøre det forstærker det lyset i Jer selv og udstråler det udad for at opløfte andre. Jorden ved, hvor lyset er mest nødvendig, og spreder det til de områder via en universel udlignings proces. Som den mest magtfulde kraft i kosmos, har lys-kærlighed vidunderlige effekter, hvor end det bliver modtaget!

16.  Der er endnu en kilde til frygt. Det vil heller ikke hindre Jordens opstigning tempo, , men det kan have alvorlige konsekvenser for de berørte personer. I modsætning til de kilder, der er nævnt ovenfor, at der er et grundlag i den nuværende situation, er denne kilde af frygt latent, forankret i folk, som tror "underholdnings'" repræsentationen af udenomjordiske som været erobrings-bundet og de ​​mennesker, der tror, ​​rapporterer, at en civilisation der hævder at være menneskekærlig lander og slavebinder jordens befolkning. Disse mennesker vil se ankomsten af mærkelige forekommende væsener som at det utænkelige rent faktisk sker.

17.  . Mens vi i høj grad ønsker, at vores oplysninger når ud til alle, der besidder disse overbevisninger, kan vi blive nødt til at være "tilfredse " med at oplyse de mennesker, der byder  rumskibs-observationer velkommen, men som ingen idé har om, hvordan Deres passagerer og besætning er, og ikke ved, at i lange Tider har Jorden modtaget Deres hjælp. Vi håber også at nå frem til de uvidende individer Hatonn nævnte, og dem, der føler, at vi ikke behøver nogen hjælp, vi kan klare alting selv.

18.  Hvad vi tilbyder, vil ikke kun bekræfte at de fredelige motiver og variationer af hjælp, som har været og er ved at blive givet af andre civilisationer, men vil gøre Jer bekendt med tiltalende repræsentanter af Én. For nylig blev min mor anmodet om at revidere en anden af de bøger, snarere end bestille genoptryk, og efter samtykke arbejdede Hun med de kilder, der tilføjede opdateringer til deres oprindelige materiale. Mor, vær sød at indsætte den del, som vi diskuterede og også min introduktion af Lazarus.

19.  MATTHEW: Mor, den næste præsentation er fra en sjæl, der repræsenterer Lazarus’s energi, som er højt respekteret overalt i Universet. Denne massive styrke blev udpeget af Gud til at reducere de ødelæggende virkninger af den negativitet, der har forurenet, jorden sådan, at det næsten dræbte hendes planetariske krop. Lazarus er klar til at begynde hans præsentation.

Lazarus: Godmorgen, Lærerinde Suzy. Vi er en gruppe af sjæle, som er mere magtfulde end mange fine sjæle, som blot har haft langt færre livstider at udvikle sig i, end vi.

... ....

Jeg er glad for at tale med dig igen, Suzy! Det er ligesom Matthew sagde, dog ikke med disse ord, fordi han taler mere delikat end jeg gør- Jeres brådne kar [bad egg] forskere er på den igen med "deres" teknologi. Jeg sendte et billede af "deres" med anførselstegn, fordi det ikke er, dem der har udviklet dette selv. De små grå gav det til dem i, hvad der skulle være en god udveksling med fordele for dem, og til Jorden, men som du kender fra Matthew, fik de grå en rå behandling, og ligeså fik I, da Illuminati har anvendt denne teknologi kun til Jeres skade.

Vi kan ikke helt forpurre deres indsats for så vidt som at manipulere med Jeres vejr og lave jord skælv og /eller vulkan udbrud -I kender det med fri vilje -men vi kan bestemt reducere deres forventninger til omfattende ødelæggelser og dødstal. Vi fastsætter et elektromagnetisk gitter, der absorberer den kinetiske energi og transformerer det til æteren. Effekten er lidt ligesom krusninger på en dam, når du kaster en lille sten i midten. Selvfølgelig har vi ikke stille vand til at arbejde med, hvad vi gør, er at mindske virkningerne af, hvad dammen ville gøre, hvis en kampesten var blevet smidt i det. Og selv med vores blødgørende handling, frigiver Jorden stadig den samme mængde negativitet, hun har brug for.

Suzy: Jeg har regnet med din hjælp i mange år, Lazarus, og det er godt at vide, at du stadig er deroppe og videregiver det. Er dette en samlet indsats eller er dine tropper alene i dette?

Det er en svingdør samlet indsats, hvor hvert besætning tildeles at overvåge Jorden, at træffe foranstaltninger i deres egen sektor i det øjeblik energi nivellering og spredning er nødvendig. Når kraften er mere mægtig end blot vulkansk rumlen eller små undersøiske jordskælv, behøver de ikke at blive involveret, men når noget stort er ved at eksplodere, samles resten af ​​besætningen og beslutter i hvilken grad yderligere hjælp er påkrævet. Det er ikke kun i geofysiske begivenheder, hvor vi bliver involveret, vi reducerer også styrken i storme som Jeres orkaner og tyfoner. Vi formindsker virkningerne i det omfang vi kan, men når disse mægtige kræfter over og under jorden, er sat i bevægelse, kan selv vores mest avancerede teknologi ikke forhindre alle katastrofer og dødsfald.

Hvis Moder Jord fik lov til at håndtere al negativitet frigivelse selv, ville hun holde sig til områder, hvor der er mindst skadelige virkninger, og hun ville ikke have brug for vores hjælp. Det er de tossede menneskeskabte indsatser rettet mod tætbefolkede områder, hvor vores hjælp kommer til nytte Lad mig give dig et eksempel, den orkan, der blev opkaldt Earl. Moder Jord begyndte at frigive negativitet ud på havet, hvor det ville ikke have gjort nogen skade, men de gale videnskabsmænd gik til handling, de intensiveret vindene til en voldsom storm og instrueret den mod fastlandet. Det var, da vi alle gik ind i det, vi formindskede vindstyrken nok, så vi kunne vende stormen mod nord og holde det fra at ramme fastlandet. Det var en af ​​vores mere dramatisk indgreb, og det irriterede de folk, der troede, at de helt sikkert havde fremtryllet en mægtig katastrofe.

Lazarus, Jeg følte mig sikker på, at vi havde en masse ET hjælp vedrørende den, og Matthew bekræftede det. Tak til Dig og alle de andre, der gjorde det, faktisk, for ALT du har gjort for os! Hvad andet har Du/I ellers haft gang i?

Åh, vi holder vores øje med Jeres skurke, der forsøger at sende deres nukleare sprænghoveder et eller andet sted, og vi har fordampet en halv snes af dem -sprænghoveder, ikke skurke! Så er der de mindre mål i "mørklægninger", som du kalder dem, at vi har stoppet kulde eller seriøst reduceret de forventede resultater. Nogle af os neutraliserede virusser i laboratorie-fremstillede sygdomme, sådan at de meget omtalte pandemier aldrig skete, og alt imens har vi reduceret så mange toksiner som muligt i chemtrails, radioaktivitet i våben og andre skadelige stoffer. Åh ja, vi havde også en hånd med i, at redde den Mexicanske Golf fra at dø efter boreplatform eksplosionen.

Og vi er altid på udkig efter meteorer og andre små himmellegemer og nedfald på vej mod Jer, Jeg tror I ville blive overrasket over, hvor mange vi har rettet væk fra Jer. Vi er ikke alene i dette arbejde. Næsten alle os, der er i nærheden har været ind på denne form for beskyttelse, der begyndte for æoner siden, da Jorden begyndte at synke ned i tredje tæthedsgrads sårbare zone. Jeg vil fortælle Jer om en forholdsvis nylige hændelse, et år eller så, før århundredeskiftet i Jeres tid. Mine tropper var ikke med i den pågældende hjælp , men bortset fra Jeres civilisation, er det kendt i hele universet. En særlig stor hurtig meteor blev rettet mod Jer ved toppunktet af ​​de mørke kræfter, de var trætte af deres langsomme erobring af planeten og besluttede bare at tilintetgøre den. Da Jeres rum brødre så, at denne meteor var blevet trukket ud af sin normale bane og omdirigeret til Jorden, da udsendte De en øjeblikkelig opfordring til Menta's styrker, som havde magten til at pulverisere meteoren i bittesmå fragmenter, der brændte op inden den ramte Jeres atmosfære..

Og vi mistænkte aldrig noget, det er så bare godt! Nåh, måske et par astronomer opfangede det. Hvis det er tilfældet, må De være blevet noget mystificeret, da meteoren forsvandt.

Hvis du kunne tjekke med dem, der oplevede det, ville du finde ud af, at de opdagede det lige som den fordampede og konkluderede, at det var en anomali. Du ved, at meget få af Jeres videnskabsfolk har nogen tiltro overhovedet til intelligente væsener i rummet.

Ændrer det sig ikke?

Ikke signifikant, men jeg kan garantere dig, at det vil ændre sig på eet vildt øjeblik, hvor det er sikkert nok for nogle af vores mandskab at lande.

Er der ikke en større plan for, hvornår dette vil ske?

Absolut, så snart det er sikkert for Jer og landings besætningerne. Det intergalaktiske Føderations Råd har koordineret dette med alle os, der har strejfet rundt I jeres himmel i mindst 60 år. Længere, nogle af dem, og MEGET længere i nogle tilfælde, til trods for alle sine fejl, har Jeres Bibel nogle referencer til ET tilstedeværelse. Du kender Hatonn godt, hans Pleiade-fundaments flåde har eksisteret en del længere tid end de fleste andre, især dem, i det dybe ydre rum, der rettede deres kraftfulde lys i svaret på Jordens råb om hjælp flere årtier tilbage, og alle os, som er i nærheden, relativt set , kom også ind i handling og gav tekniske hjælp. Et af Hatonn’s flåde-arbejde i så mange århundreder at Jeg har mistet tal på det, er at opretholde det beskyttende skjold omkring Nirvana, der strækker sig til Jorden i alle besøg, beboere der besøger Jer og vice versa -næsten ingen dér, er opmærksomme på disse sjæle rejser.

Jeg ved om det fra Matthew. Hvilke ET’s vil lande?

Udover repræsentanter for Plejaderne, dem fra Lyra, Arcturus, Sirius og Vega sandsynligvis vil være de første, fordi det er dem der har skibe i nærheden, og også, de er Jeres primære forfædre. Jeg kender til Horiss 'besked, så I ved allerede, at nogle af jer har reptil forfædre, og nogle af deres oplyste sjæle vil også komme. Jeg siger "de vil komme," men I ved, at mange af os er der allerede. De vil blive ekstatiske over at afsløre deres sande identitet omsider, og nogle af dem vil virkelig chokere Jer!

Du mener, fordi vi kender dem så godt på grund af deres stillinger?

Det er lige præcis det.

Jeg går ud fra, at du ikke vil fortælle mig, hvem. Eller vil du?

Nej, fordi det er deres ret at gøre dette, når det er tid, ikke min nu. Faktisk, kan det være du ikke vil blive alt for chokeret over nogle, Suzy, og vi er nødt til at lade det være ved det!

OK, Lazarus. Jeg er så ivrig for at alt dette skal ske! Er Jorden i stabilt kredsløb, eller har Hun stadig brug for Din hjælp?

Vores elskede Gaia ... lad mig indskyde noget her. Gaia er navnet på Jeres planets sjæl, og gamle navne på hendes planetariske krop er Terra og Shan, men vi kalder hende Jorden lige som I gør, selv om det er blot at sætte et stort J på jorden, du går på, som nogle fantasiløse tidligere civilisationer gjorde. Det var det samme med Gud, tilsyneladende fordi han er en gud, ikke en gudinde.   Under alle omstændigheder Suzy, ja, Hun har genvundet en stor del af hendes tidligere styrke med det indgående lys, men vi tilføjer stadig vores lys sammen med vores teknologi til at forsikre hende stabilitet. Ikke alle de afbrydelser i at befri hende for negativitet er forbi, I ved det, og der er ingen mening i at formindske vores omhu i denne henseende, indtil hun er helt inden i fjerde tætheds vibrationer. Så vil vi alle råbe halleluja -vores arbejde dér vil være gjort! Og på dette punkt, vil I kende alle Jeres universelle brødre og søstre.

20.  Tak, mor. Til hvad Lazarus sagde, vil jeg tilføje en anden værdifuld service på dine vegne, de massive lys-væsener, strålede til dig fra sjæle i Nirvana og utallige andre i andre ånde verdener.

21.  Og Mor, jeg har en anden anmodning til dig. Lazarus talte om Menta. Så læserne kan vide noget om, den civilisation og deres bistand til dig, skal du vælge et par relevante passager fra hendes præsentation og tilføje dem her.

22.  (Menta): Vi er et stor og kraftfuld energi areal på ca .en milliard kollektive sjæle Når vi manifesterer. Vi lever på en planet kaldet Retorno i en galakse ud for stjernebilledet Lyra. Vores fædreland er en af ​​mange beboede verdener endnu ikke set af Jeres teleskoper. Jeg skal forklare, hvorfor jeg siger "jeg" og "vi" i flæng. Det er fordi jeg taler med dit sjæle-selv, men aldrig er jeg adskilt fra vores gruppes sind. Ingen sjæl anses for bedre end en anden, da alle aspekter af vores sind er nødvendigt for vores verden stabilitet og vores evigt voksende bevidsthed. ... ...

Som kollektivt selv ligner vi et træ langt mere end et menneske, fordi vores "hoved"-område er en overflod af sensorer, der ligner blomster i en stram klynge. Det er den "bolig enhed" i gruppe sindet. Hvid er den dominerende farve i dette Hoved område, men pastelfarver ses også -det er de farver indenfor speciale områder såsom kunst, teknologi, teknik, børneopdragelse og så videre. Vi er en bred vifte af de farver, mest identificeret med de primære talenter og evner og interesser på et bestemt tidspunkt, så farverne skifter for at afspejle den frekvens, som vi opererer i. Det vil sige, det er den facet af prismer brudt ind i farverne som identificeres med denne frekvens.

Forbundet til "bolig enheds" klyngen og som udvides til hele galakser er en milliard eller mere fine "tråde". Det er vores sjæl selv der strejfer rundt himlene i søgen efter ny viden, eller mere præcist, for at huske, fordi i højeste sjæls bevidsthedsniveau er alt kendt. Alle sjæle-selv opdagelser overføres øjeblikkeligt og automatisk til gruppe sindet. ... ...

Vi er mere magtfulde end mange andre, der også hjælper til i deres fulde intensitet, men deres bølgelængde er mindre end vores, så vi meldte Os frivilligt til et dobbelt mission. Vi er strålende i vores egen energi og fastholder også lyset fra disse andre kilder, når det er inden for Jordens atmosfære. Dette er væsentligt, så Jeres kroppe/ organer kan absorbere de stråler på cellulært niveau og tilpasse sig til de højere frekvenser som Jorden vil gå ind i. Dette giver Jer mulighed for at fysisk overleve under hendes opstignings proces, som nogle kalder "skiftet" og andre kalder " udrensningen."
Tak Mor.

23. Ud over at fremhæve endnu en gang den afgørende betydning ved at leve uden frygt, er det også på grund af sund fornuft, at vi har fokuseret på udenjordiske bistand tidligere, nuværende og fremtidigt. Med Jorden inde i sidste fase af den spændende tredje tæthed, er det på tide, at I holder op med at tænke på Jer selv kun som individer med forskellige personligheder, egenskaber, talenter, håb, drømme og resultater. Det er I rent faktisk, men I er så meget mere, og I skal begynde at tænke på Jer selv som de magtfulde, multidimensionale væsener I er! I er medlemmer af universelle familier af sammenkoblede sjæle, evigt forbundet som uadskillelige dele af Gud, og Jeres brødre og søstre vil have Jer til at føle en personlig slægtskab med Dem, så Jeres forestående møder vil blive glade familiefester!

24. Vores kærlighed er med Jer i hvert øjeblik som I krydser de sidste korte veje til Jordens Gyldne Tidsalder.
KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward

[Noter fra Suzy: Kæmpe tak til alle jer der vidste Matthew ikke giver misinformation i, den seneste budskab fejlagtigt tillagt ham af en anden kilde. Også tak til jer alle, der skrev "latterligt" eller lignende adjektiver, vedrørende dem som hævdede Matthew og SaLuSa var opstegne mestre og var blevet censureret af nogle råd. Tilsyneladende er hvad SaLuSa og Matthew siger, virkeligt irriterende for nogen!

At være bagud i læsning e-mails er blevet en permanent situation, og jeg er taknemmelig for jeres forståelse for, at Jeg ikke vil være i stand til at svare på mange af dem.

Lejlighedsvis er Hatonn’s budskaber en del af Matthew's, så jeg vil besvare spørgsmål om ham. Han er en gammel sjæl, som har boet på plejaderne i de sidste par tusinde år, men han og hans familie er ombord på et stort skib oftere, end de er hjemme. Det meste af den tid har han har været chef for en intergalaktisk flåde og i de sidste hundrede år eller deromkring har han også fungeret som direktør for universel kommunikation. Hatonn og jeg har talt ofte lige siden min telepatiske forbindelse åbnede i begyndelsen af ​​1994, og siden han og Matthew var venner længe før det, besvarer han sommetider spørgsmål, der er mere i hans ansvarsområde end i Matthews. Første gang Hatonn sendte materiale til en bog var midt-2003, og omkring to år senere startede han med at give mig oplysninger til at omfatte i Matthews budskaber.]Oversat V. Mette Herum


www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
 

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

Matthew Ward — March 25, 2011


 
Viden kommer frem om menneskeskabte jordskælv og vejr-manipulation; strålingen i Japan; udenjordisk assistance; Hatonn: udfordringer med at afvikle Illuminatikontrolleret teknologi; frihedskæmpere i de arabiske lande; højere perspektiv på situationen i Libyen 1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew for at tale om to særlig vigtige situationer i jeres verden. Da jeres perspektiv begrænser sig til personlige observation og reportager fra medierne, ønsker vi at give jer de opmuntrende nyheder, som det kan ses fra vores højere udsigtspunkt. Alle hændelser befinder sig indenfor den universelle accelerations-tilstand, vi tidligere har fortalt jer ville medføre, at ændringerne nu kommer hurtigt og slag på slag, og alt, der synes at være i oprør i dette øjeblik, vil føre til fremkomsten af sandheder og gennemførelsen af reformer.

2. For at give et eksempel på en længe skjult sandhed, som er kommet frem til en vis grad, er det ikke lang tid siden de fleste mennesker på Jorden ville have fundet det vanskeligt at tro, at et par forskere har været årsag til de voldsomt ødelæggende jordskælv, voldsomme storme og oversvømmelser. Nu vrimler jeres Internet med oplysninger om, hvad menneskeskabt teknologi kan forårsage og har forårsaget, og selvom den brede offentlighed måske endnu ikke kender til dette, vil de med tiden få kendskab til det.

3. Lad os først tale om, hvad der sker i Japan. Vi ved godt, nogle lysarbejdere føler, at vores udenjordiske brødre og søstre er nød til at træde til for at få kontrol med strålingssituationen, der har potentialet til at skabe utallige ofre og miljøskader globalt. I vores forrige meddelelse fortalte vi jer, at vores rumfamilie i videst muligt omfang reducerer strålingsniveauerne, og i andre meddelelser har vi erklæret, at besætninger ikke kan lande i massevis, indtil sikkerheden kan garanteres for jer og dem, og på dette punkt, er det endnu ikke muligt. Så assistance i forhold til atomkraftværket kan ikke finde sted på en stor offentlig måde; men der er dog blevet taget initiativer.

4. På anmodning af forskellige personer har min mor været i kontakt med mig og andre kilder, og jeg har bedt hende om at dele med jer, hvad hun har fået at vide.

5. [Suzy: Dette er et uddrag fra min email af 18. marts til Hannah Beaconsfield, der kanaliserer ”Pleiadian Light”].

For tre nætter siden havde jeg et opkald fra Gen, den japanske oversætter, der takkede mig for Matthew's seneste budskab og spurgte til, om Matthew havde givet mig nogen flere, nyere oplysninger. Matthew fortalte mig da, at "de" havde hørt, at nogle udenjordiske ville lande og hjælpe til med at mindske strålingssituation, men at denne oplysning ikke var blevet bekræftet endnu. Den næste dag var helt sindssyg, så det var først meget sent, at jeg tog mig tid til at spørge Gud om han vidste, hvad Matthew havde fortalt mig. Han sagde ja, og han kunne bekræfte dette. Et lille skib var landet omkring 1½ kilometer fra atomkraftværket, og besætningen havde anvendt deres teknologiske udstyr i forbindelse med mere omfattende udstyr i skibe, der befandt sig ovenover. Ingen på anlægget fik kendskab til, at besætningen befandt sig på jorden.

Jeg videregav dette til Gen, og her til morgen skrev han: På en eller anden mirakuløs måde er strålingsudsivningen fra reaktorerne blevet standset og befinder sig nu under det kritiske niveau. Jeg tror, at den udenjordiske besætnings bestræbelser er blevet manifesteret. Der har også været videorapporter, der viser små ufoer, der flyver i nærheden af reaktorerne.

6. [Følgende er fra min e-mail til Jean Hudon af 25. marts, som udgiver EarthRainbowNetwork].

Jean, jeg tænkte, at du måske ville være interesseret i den video, jeg lige har set, og hvad Hatonn fortalte mig for at videregive til Gen, der sendte mig linket. Han og hans familie er taget til Okinawa, hvor de har oprettet en organisation for at skaffe boliger til japanere, som har mistet deres hjem, og nu er de på Hawaii.


"Hatonn her. I må ikke opgive håbet om jeres fædreland! Der er drøftelser i gang på de højeste niveauer af det universelle råd med hensyn til en demontering af Illuminatis netværksgitter-system [engelsk: ”grid system”], og hvad følgevirkningerne måtte være for vores egne forskellige teknologier. Det er ikke et spørgsmål om hvis, men om hvordan vi skal forhindre, at flere ødelæggelser påføres planeten ved dette djævelske system".

Hatonn sagde, at der endnu ikke er nogen fast tidslinje i forhold til dette, men vi vil vide det, fordi fremtidige skælv eller udbrud vil komme sjældnere og være mildere. Det meste af den negativitet Jorden har været nødt til at frigive, er allerede blevet det. Han sagde, at dette er paradokset i forbindelse med netop denne gøren brug af HAARP. Det er beregnet til at skabe enorme mængder af negativitet, men har frigivet langt mere fra Jorden end det skaber.

7. [Følgende uddrag er fra min e-mail senere på dagen, til en ven, der spurgte, om jeg vidste noget mere om nogen former for udenjordisk hjælp.]

Hatonn har lige fortalt mig, at Illuminati kender til vores rumfamilies indblanding, fordi den tilsigtede destruktion ikke er sket. Tilsyneladende havde de haft mistanke om det, men det stod klart for dem, da orkanen svækkedes over havet, vendte sig i en ny retning og bevægede sig nordpå i stedet for at ramme det amerikanske fastland, som slet ikke var, hvad Illuminati havde designet.

Han sagde, at teknologier til at igangsætte jordskælv og skabe vejrmanipulation er blevet forbedret og intensiveret i løbet af årene. Store storme blev tidligere fremstillet af ét system og jordskælv af et andet, men på grund af udenjordisk indblanding begyndte Illuminatis forskere at bruge en kombination af teknologier, ligesom back-ups i tilfælde af, at ét system ikke er så effektivt, som de vil have det, men også for at gøre det vanskeligere for udenjordiske teknologier at blande sig med alle energikilder aktiveret samtidigt. Han sagde, at i Japan, er en af HAARP's adskillige kapaciteter på forskellige steder blevet anvendt i forbindelse med teknologiske udviklinger fra Tesla's opfindelser og opdagelser til at producere destruktion både oppefra og fra under jordens overflade af. Selv med de udenjordiske folks avancerede teknologier er det ikke en enkel sag at demontere alt Illuminati's udstyr uden samtidig også at afbryde væsentlige strøm- og kommunikationskilder, der ligeledes tjener os, ikke kun Illuminati. Det er derfor, diskussioner foregår på de højeste niveauer af det universelle råd angående den bedste måde at gå fremad på.

-----------------------

Tak Mor.

8. Der forefindes sandelig skadelige niveauer af stråling i planter, vand og luft i nærheden af kernekraftværket og lavere niveauer andre steder i Japan. Alle disse niveauer ville være langt højere uden vores rumfamilies hjælp på og udenfor planeten, der i stor grad har reduceret radioaktiviteten på kraftværket.

9. Vi ærer modet hos de japanske arbejdere på stedet, hvis forlængede ophold i forhold til strålingen vil resultere i dødsfald eller alvorlig sygdom. De, der vælger overgangen til Nirvana, vil blive mødt af skarer, der råber Bravo! og vil blive givet den personlig pleje, de har behov for, og deres tapperhed vil tillige blive anerkendt, som store spring i deres sjælsudvikling. I forhold til de arbejdere, der er blevet mindre syge, vil deres kroppe heale, hvis deres sjælekontrakter indebærer en aftale om en levetid på mange år, alt som Jorden fortsætter i hendes opstigning mod de vibrationsniveauer, hvor ingen sygdomme findes.

10. I vores forrige meddelelse udtalte vi, at alle personer, der omkom i jordskælvet og tsunamien, modtog præcis den tilpassede pleje, de havde brug for. Det ville kunne give dem nogen trøst at vide, at deres elskede sjæle er glade i deres aktive liv i ånden og udstråler lys for at opløfte deres landsmænd.

11. Nuvel, jeres rumfamilies hjælp i forbindelse med denne atomkraft-energi situation kan kun nå et vist omfang, fordi det ikke er deres verden, men jeres verden det drejer sig om, og I må handle og gøre en stor indsats for at sikre, at atomkraft bliver elimineret som en primær energikilde. Der må komme et globalt krav om, at der ikke bygges flere reaktorer, at dem, der befinder sig i byggefasen, skal stoppes, og at dem, der er i aktiv tjeneste, skal lukkes ned. Atomkraft på jeres udviklingstrin har været risikabelt lige fra starten af, dog er dens udbredelse vokset hurtigt, fordi den er meget rentabel for de få, hvis grådighed langt overstiger sikkerhedsinteresser.

12. Når udenjordiske besætninger kan lande i et stort antal, vil de medbringe deres teknologi, der er i stand til at dematerialisere alt atomaffald og til at fjerne alle radioaktive stoffer fra luften, vandet og jorden, og de vil arbejde med jer for at rense og forynge jeres planet.

13. Den anden situation af stor betydning, vi ønsker at omtale, er, hvad der sker i den arabiske verden. I hvad der synes at være en friheds-smitte, så at sige, reagerer folk, som længe har været undertrykt af despotiske magthavere eller dynastier, på det intensiverede lys, som oplyser deres liv som værende foranderlig og gør dem dristige nok til at anvende "folkets magt". Igen, dette er en del af accelerationen, som berører alt i universet, og disse reaktioner er udtryk for at holde trit med denne accelerering. Der vil komme megen blodsudgydelse før alle folk i alle lande er frie, men de vil triumfere!

14. Vi er klar over de modstridende meninger om den amerikansk-ledede koalition af militære styrker i Libyen. Hvad vi ser, er en storslået 180 graders vending i holdningen hos nationale ledere, der griber ind i et andet lands anliggender: For første gang i jeres verdens historie sker interventionen ikke ud fra et rent egoistisk formål, men af en ædel årsag, nemlig at hjælpe mennesker, der kæmper for deres frihed. Uden denne hjælp ville mange flere libyere blive slagtet af diktatoren, hvis samvittighed sammen med hans mentale kapacitet blev ødelagt for længe siden.

15. Tiden for diktatorer er forbi, og således er det også med at støtte disse diktatorer af selvhævdende årsager. Dagen for at udnytte jordens ressourcer uden at tage hensyn til miljø-ødelæggelse er forbi, som dagen for at verdens rigdomme kun befinder sig i hænderne på nogle få. Alt, der baserer sig i mørke, er hurtigt ved at komme til en ende.

16. Desværre er tiden for rygter og dramatiske forudsigelser om massive ændringer af land, hav og polskifte stadig med jer. Ja, vær sandfærdigt informeret, men vær sød ikke at give nogen energi til nogen former for frygtfyldte oplysninger! Stå fast i jeres lys vel vidende, at utallige sjæle i krop og ånd er med jer på jeres vej til Jordens Gyldne Tidsalder.
                             _________________________
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward


Translation: Kim Dyrlundwww.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS

http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN- NEW

http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

PRGInstructions HERE