Followers

Saturday, November 5, 2011

05.11.2012

Matthew Ward — November 5, 2011


Energi bølge 11/11/11. Illuminati aktiviteter bliver neddroslet. Frygt. Oprindelse og formål med fri vilje og karma. Hvordan negativitet begyndte. Skaberens ændringer til sin lov om den fri vilje. Vigtigheden af balance. Guds forklaring. Mål for alle sjæle. Livsformer i første og anden tæthedsgrad. Model-lokalsamfund

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Sammen med jer, har vi iagttaget den stadige udvikling af lyset, som Occupy Wall Street bevægelsen spreder i USA og til andre lande. Og frihedens ånd, der inspirerede det "arabiske forår", fortsætter. Selv folk, der ikke ved at denne vigtige udvikling skyldes de højere frekvenser i Jordens opstigning, indser, at jeres verden forandrer sig væsentligt og hurtigt.

2. Og snart kommer tempoet til at stige. Der findes "tidslommer" i den himmelske kalender, som er særligt fordelagtige for energibølger, og en sådan vil vi mærke om et par dage den 11/11/11. Den kraftige stigning i Jordens fremadrettede rejse vil påvirke mennesker forskelligt. De, der er ude af balance ved at være fordybet i de lave vibrationer af negativitet, vil opleve forstyrrende fysiske og følelsesmæssige chok. Lysarbejdere, herunder de millioner der ikke identificerer sig selv som sådanne, vil føle sig opløftet, mens de flyder med i accelereret tempo i universet.

Wednesday, November 2, 2011

August 11, 2011


Aktiemarkederne. Murdoch`s medie-imperium. Somaliers vanskelige forhold. Optøjer i England. Kongressen i USA. Dualitetens sidste krampetrækninger. Præsident Obama. Lysarbejderes parathed og missioner. Ændringer forude. Aspekter af Den Gyldne Tidsalder. Forklaring på begrebet tætheder. Usete hjælpereAugust 11, 2011

 
1. Dette er Matthew med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station. I flere årtier har der været så lidt bevis for, at selve Jordens liv ville blive reddet, at ingen havde nogen idé om, at noget meget betydningsfuldt og hidtil uset var undervejs. Det første årti af dette årtusinde var imidlertid fyldt med hændelser, der motiverede tænkende mennesker til at starte med at samle trådene, så at sige, og nu er der sikre tegn på, at væsentlige ændringer er i gang.

2. Aktiemarkedernes "to vilde uger" skyldes, at Illuminati ikke længere kan styre markederne, som har været et af de midler, hvorved de har samlet ufattelige formuer. Deres manipulationer har stadig en vis indvirkning på transaktioner, hvor priserne springer op og ned i flere lande. Men det vil ikke vare længe, før deres tidligere kvælertag fjernes helt, og et nyt grundlag for bank og handel kan begynde at virke.

3. Eksponeringen af Rupert Murdoch`s medieimperiums indflydelse i regeringskredse samt underhåndsmetoder til indhentning af oplysninger, vil føre til en nedbrydning af denne form for masseprogrammering af mennesker. Gennem løgne, fordrejninger og strategiske udeladelser i mainstream medierne, har Illuminati kun udgivet de oplysninger, de ønsker I skal modtage og tænke over. De har ligesom jer ligeledes kendskab til tankens kraft.

4. Situationen for millioner af somaliere, der er på randen af hungersnød, er blevet bragt til verdens opmærksomhed via lysfyldte individer. Andre lysarbejdere hjælper flygtningene. Men regeringer, der kunne afhjælpe denne alvorlige situation, er kørt fast i bureaukrati og korruption og tilsagn om støtte, der ikke bliver overholdt.

5. Optøjer og store ødelæggelser i London og andre byer i England vil sandsynligvis sprede sig som modløshed og dybt rodfæstet vrede over de betingelser, der gør de fattige fattigere, så de rige kan blive rigere. Mens plyndringer og afbrænding ikke afhjælper problemets rod, og uden at have midlerne til at træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger, bruger deltagerne de forhåndenværende metoder til at udtrykke desperate følelser om deres liv og fremtid.

6. Det er den samme desperation, der har ført til voldsomme kampe i lande, hvor dynastiske eller despotiske regimer længe har undertrykt folk. Forskellen er, at frihedskæmpere har en antydning af organisation, våben og officiel anerkendelse fra nogle andre lande, og de er villige til at give deres liv for at ændre grelle forhold, de ikke længere kan holde ud.

7. For nylig har USA haft verdens bevågenhed i forbindelse med, at medlemmer af Kongressen skændtes til sidste øjeblik om at hæve gældsloftet. Nu befinder landet sig i en recession i stedet for at løse landets kritiske problemer. Denne regering er fuld af urokkelige politikere, der fokuserer på ideologiske forskelle, i stedet for at arbejde i landets bedste interesser. Det er en kendsgerning, men mange handler også ud fra egeninteresse og egoisme.

8. Hvor forskellige disse situationer end måtte forekomme, er de nært beslægtede. De er alle gode eksempler på dualiteten i menneskeheden. Den ene side ønsker at fastholde alle de systemer og politikker, der udgør deres magtbase, og den anden side ønsker ændringer, der hæver livskvaliteten og giver en lysere fremtid for deres børn. Dualitet forhindrer mennesker i at se en situation fra andres perspektiv. Så i stedet for en rimelig og rationel diskussion, der ville resultere i en fornuftig konklusion til alles fordel, er den blinde stædighed fremherskende.

9. Et andet aspekt af dualiteten er at give andre skylden for utilfredsstillende forhold, i stedet for at acceptere ens eget ansvar for at bidrage til forholdene, og tage beslutsomme skridt i retning af kloge, positive ændringer. Mennesker i USA og andre lande bebrejder Præsident Barack Obama den økonomiske uro i USA, en uro der også påvirker andre nationer. De erkender ikke, at hans essens ikke handler om dualitet, men om enhed. De fleste ledere taler om at ville forene modsatrettede blokke i deres lande, men de mener også, at alle skal acceptere, hvad de som ledere selv ønsker. Derimod er Præsident Obamas vision og lederskab at samle hjerter og sind for at opnå et harmonisk samarbejde til gavn for alle.

10. Det er langt nemmere at vælge eller acceptere en mission af stor betydning i ens før-fødselsaftale inden man inkarnerer, end det er at føre den ud i livet, når man først befinder sig i den tredje tæthed på Jorden. Præsident Obama har været oppe mod de mørkeste af de mørke lige siden han tiltrådte i embedet. Og selvom hans lys ikke er blevet en tøddel mindre, har stress af ubarmhjertig modstand mod, hvad han ønsker at udrette for Jorden og alle folkeslag, haft dets synlige omkostninger.

11. Selvom nogle medlemmer i denne regering og andre landes styrende organer også har bevaret deres lys, er de ligeledes oppe imod den kraftige bølge af Illuminati og dem de kontrollerer gennem bestikkelse, afpresning eller trusler på livet. Lysets styrke er ved at bryde denne ondartede bølge, men både mørkets tilbageslag og de mange sjæle, der stadig er uvidende om Jordens opstigning, forårsager forvirring og omvæltninger.

12. Når befolkningen ikke kan forstå, hvad der foregår, fæster de deres lid til politiske og finansielle analytikere for at finde mening i det. Disse "eksperter" er uforvarende medvirkende til at øge forvirringen, fordi de heller ikke ved, hvorfor tingene sker, som de gør. De kan kun basere deres forskellige diagnoser og prognoser på fortiden, og historien vil ikke gentage sig. Den lange æra af dualitet har tjent sit karmiske formål i jeres verden og er ved at være slut. Hvad I ser, er dens sidste krampetrækninger, hvor det "gode" bliver det "bedste" og det "dårlige" bliver det "værste". Og mens Jorden fortsætter sin rejse ind i højere vibrationer, vil disse yderpunkter blive forsonet af lyset, hvori der befinder sig balance.

13. Vi har advaret jer om, at der vil være bump på vejen i de sidste stadier af verdens transformation, da alt baseret på mørket bliver bragt frem i lyset, efterhånden som systemer nedsænket i korruption og bedrag falder uopretteligt omkuld. Nye systemer udtænkt af personer med visdom og åndelig og moralsk integritet er anlagt. Vi har også fortalt jer, at Illuminati har formået at skjule de sandheder, der har gjort dem så magtfulde. Dette har forhindret offentliggørelsen af disse sandheder og en langsom igangsættelse af reformerne, således at folk lettere kan tilegne sig dem. De mange afsløringer og dybtgående ændringer, der vil dukke frem, før Jorden går ind i fjerde tæthedsgrad ved slutningen af jeres år 2012, betyder, at bumpene vil komme hurtigere, end mange mennesker kan håndtere.

14. I kan! Erfaring i at overvinde hindringer i denne livstid, jeres medfødte visdom samt jeres åndelige, følelsesmæssige og psykiske parathed fra kollektive livstider har forberedt jer til at få held med at klare hvilke som helst omvæltninger, I måtte støde på. De mange, der stadig ikke er "vågnet", ved ikke, at de også har denne stærke evne, måske i mindre grad end jer, men de ville ikke være på Jorden, hvis de ikke var udstyret til at håndtere modgang. De valgte at være her for at besejre modgang. Men i deres slumrende tilstand, lader de deres intuition ligge i dvale. De forstår ikke, at de afsløringer og reformer, der vil komme hurtigt, er det sidste trin, som fører til Jordens Gyldne Tidsalder. Og de vil blive bange. Frygt er det, der gør deres vej bumpet, men det vil de heller ikke kunne forstå.

15. Da det højeste universelle Råd planlagde Den Gyldne Tidsalder, blev det forventet, at nogle sjæle, der råbte på at inkarnere i overgangsperioden, ville bukke under for tredje tætheds begrænsninger og glemme deres iver efter at blive en del af det. De glemsomme sjæle er først og fremmest dem, der ønskede at færdiggøre tredje tætheds karma, så de kunne udvikle sig sammen med planeten ind i fjerde tæthedsgrad. Om ikke fysisk, så i Nirvana, jeres åndelige verden, som stiger op sammen med Jorden. Vel vidende om denne mulighed, inkluderede Rådet viseligt mange frivillige fra åndeligt og intellektuelt avancerede civilisationer til at være fortropperne og hjælpe de glemsomme sjæle i det omfang, de er modtagelige.

16. Jeres vigtigste hjælp som lysarbejder er at mindske frygten, så sæt ej jeres lys under en skæppe, som man siger, men lad det lyse og skinne. Energien af jeres ro og tillid vil påvirke folk i jeres nærhed og hjælpe dem i den henseende. Det er også vigtigt at dele jeres viden med alle, der er villige til at lytte. Nogle vil overveje det. De, der er tæt på opvågnen, vil omfavne det. Og andre vil reagere negativt, som snæversynede personer gør, i stedet for at overveje, om den nye information kunne være værdifuld.

17. Personer, hvis faste overbevisning er baseret på falske religiøse dogmer og fejlbehæftet videnskab, vil være de mest modvillige. Deres tro er selve fundamentet for deres liv eller deres levebrød. Og når fakta om "9/11", og grundene til krigene i Afghanistan og Iran - alle krige - bliver afsløret, vil familier og venner til alle, der døde, måske ikke tro på det, fordi det kan være overvældende at vide, hvorfor deres kære døde. Alle disse mennesker har brug for medfølelse og forståelse. De vil være i stand til at acceptere sandheden efter overgangen til Nirvana.

18. Føl jer endelig ikke triste, hvis jeres kæreste ikke er blandt de modtagelige. Åndelig udvikling kommer i et tempo, der er lige så unik, som hver enkelt sjæl er det. Når tiden er inde, vil jeres nærmeste kære få bevidsthed om universel viden og vokse åndeligt.

19. Jo mere udviklet en sjæl er, jo mere inspireret er den til at hjælpe andre med at udvikle sig, og ved at gør det, vokser den selv. Det forenede formål i nogle civilisationer i højere dimensioner er at udstråle deres intense lys til lavere dimensioner i befolkningerne, for at hjælpe dem med at udvikle sig. Nogle af jer kom fra disse civilisationer specielt for at udstråle jeres lys til gavn for mindre udviklede sjæle på Jorden.

20. Lysarbejdere med mange livs erfaring inden for afgørende områder har positioner med stor indflydelse, mens de fleste af jer er ved at opfylde jeres opgave med blot at VÆRE det lys, I ER. Lad jeres liv være et eksempel for fredfyldthed - med tillid til jeres indre stemme - med sikkerhed for at Den Gyldne Tidalder befinder sig i den nære horisont. Og i kontinuumet, som Jorden hurtigt nærmer sig, der lever I allerede glædesfyldt i denne kærlighedsfyldte verden. Sikken en spændende tid at leve i på Jorden!

21. Nu vil vi tage andre emner op, der er blevet spurgt til. For de mange nye læsere af disse meddelelser, er vi glade for at inkludere korte kommentarer om emner, der tidligere har været omtalt. [For mere omfattende information om emner der interesserer jer, brug indekset eller skriv nøgleord i søgefunktionen øverst på "Matthew`s Messages" på www.matthewbooks.com eller rul ned på siden for at se de vigtigste emner under hver beskeds dato.]

22. Alvorlig uro i verden vil lette, imens planeten fortsætter sin kurs ind i de højere energiplaner, hvor lyset er så intenst, at personer med hang til mørke ikke kan overleve fysisk. De, der er ansvarlige for massive lidelser, vil ikke længere være på Jorden.

23. Det er ikke kun de nationale økonomier, men hele den globale økonomi, der befinder sig på vej mod sammenbrud. Ærefulde enkeltpersoner vil tage roret og holde forstyrrelserne på et minimum.

24. Regeringerne vil ikke konfiskere den enkeltes guld. Det er de multi-billioner af dollars i guld, ulovligt akkumuleret af Illuminati, der vil skifte hænder.

25. Det er ikke inden for vores område at give økonomisk rådgivning, som mange af jer har bedt om, men vi kan sige, at det er fornuftigt at have nogle kontanter på hånden samt nogle af de forbrugsvarer, I vil mangle i tilfælde af en strømafbrydelse.

26. I løbet af de kommende måneder vil alle uretfærdige love blive strøget, og foreslåede love med mørke hensigter vil ikke træde i kraft.

27. Ingen mystisk Planet X eller noget andet himmellegeme kommer til at kollidere med Jorden eller kommer tæt nok på til at have nogen effekt. Og fotonbæltet er så langt borte fra jeres planet, at dens bugtninger ikke får konsekvenser for jer.

28. Bombningen og massakren i Norge var ikke en "falsk flag-operation" [engelsk: "false flag operation"]. Gerningsmanden er et eksempel på, hvad vi sagde om "dårligt" i menneskeheden som værende det værste. 29. Illuminatis langvarige undertrykkelse af fri energiudvikling vil ende i løbet af måneder, og det samme vil ske med deres brug af HAARP til skade for menneskeheden og planeten.

30. Nuværende trådløse kommunikations-instrumenter, der er skadelige for hjernen, vil ikke fungere i højere vibrerende planer, og harmløse instrumenter med samme, ja flere muligheder vil blive tilgængelige.

31. Fjernelsen af forurenende stoffer i jeres jord, vand og atmosfære vil omfatte forarmet uran og radioaktivt atomaffald. Nukleare faciliteter vil blive demonteret.

32. Al krigsførsel vil slutte gradvist, og tropper i udlandet vil vende tilbage til deres egne lande, hvad enten det gælder kamp, besættelsesstyrker eller simpelthen, fordi der eksisterer militære baser.

33. Arbejdsløshed og fattigdom vil ophøre med at være anledning til bekymring, når penge og planetens naturlige ressourcer bliver retfærdigt fordelt. Dette er et altoverskyggende mål for lysvæsener, der viser vejen ind i Jordens Gyldne Tidsalder.

34. Dyr, der befinder sig i fødekæden, har sagt ja til dette på sjælsniveau. Den brutalitet de på nuværende tidspunkt udsættes for i livet og døden vil ændre sig til en venlig behandling og taknemmelighed, som tak for deres tjeneste for menneskeheden. Alle dyr vil blive æret og respekteret, som de sjæle de er.

35. Hverken lysoptagelse eller livet i Den Gyldne Tidsalder kræver en vegansk kost. Men når I bevæger jer ind i lysere tætheder, vil jeres kroppe blive tilsvarende lettere. Mange vil ikke længere finde dyrekød velsmagende.

36. Hvis vi vidste, hvornår vores universelle familie lander i massevis, ville det være en stor fornøjelse at fortælle jer det! Vi kan ikke give en specifik dato for dette eller en hvilken som helst anden stor begivenhed, på grund af alle de involverede variabler, især den frie viljes valg, der kan ændre tidsfaktoren i en håndevending.

37. Fjerde tæthedsgrad er ikke en enkelt "tilstand" eller et enkelt stade for sjælsudvikling adskilt fra tredje tæthedsgrad med en fasttømret barriere. Det er der ingen tæthedsgrad, der er. Alt i dette univers er energi, der bevæger sig som ebbe og flod, eller mere videnskabeligt udtrykt som udvidende og sammentrækkende. Og energi har intet begrænset rum. Tæthedsgrader har kun fået numre, så I bedre kan forstå, at alt imens sjæle gør fremskridt, bevæger de sig frem til vibrerende niveauer, der giver nye muligheder for at lære og udvikle sig. Og hver tæthedsgrad besidder mange af disse niveauer. Desuden kan en sjæl med fjerde tæthedsgrad gå tilbage til tredje eller lavere, afhængigt af denne sjæls personligheders livstider. ["Den kumulative Sjæl" kapitlet i "Revelations for a New Era" forklarer omfattende en sjæls mange personligheder.]

38. Tredje tæthedsgrad er særlig vanskelig at opleve, fordi den omfatter så mange niveauer, og forskellen mellem det laveste i tredje og det første niveau i fjerde tæthedsgrad er lige så dramatisk som nat og dag. Den evolutionære proces fra tredje til fjerde kunne sammenlignes med tilsvarende billeder, fx nogle mennesker, der befinder sig ved foden af et bjerg og andre klatrende opad bjerget. Ved nærmere eftersyn kan I se, at de ikke kun bevæger sig med forskellige hastigheder. Nogle går lige op, andre bevæger sig lidt til venstre, så til højre mens de klatrer, og nogle kommer bagefter dem, der plejede at være foran.

39. Ved at anvende denne analogi, så kan vi sige, at det store flertal af Jordens beboere var samlet ved bunden af bjerget, da denne æra af åndelig fornyelse og verdenstransformation begyndte for omkring 70 år siden. Siden da har mange taget så mange skridt sidelæns, at de er knap halvvejs oppe. Nogle er sakket så meget bagud, at de kun kan se bjerget i det fjerne. Mange andre er klatret så hurtigt og støt, at de næsten er nået til bjergets top. Til denne sidste gruppe vil vi sige: "Hurra til jer!"

40. I vil være i stand til at kommunikere telepatisk i Den Gyldne Tidsalder, men at tale højt vil stadig være vigtigt og fornøjeligt. Når telepatiske samtaler bliver hverdagskost igen, vil I blive i stand til at kommunikere telepatisk med folk, hvis sprog er anderledes, fordi oversættelse er en iboende del af telepati.

41. Karma er ikke nødvendigvis forskellig for hver levetid. På det udviklingsniveau, hvor der findes karma, reinkarnerer I for med held at forsøge at fuldføre samme lektion, som I tidligere har valgt, men ikke har haft held med.

42. Alle sjæle har en fri vilje, uanset deres udviklingsstatus, uanset om de lever i de åndelige verdener, de fysiske civilisationer eller deres beliggenhed i universet. De frie viljers valg af alle, som lever i Jordens Gyldne Tidsalder, vil befinde sig i lyset, fordi intet mørke kan eksistere i disse høje vibrationer.

43. Den Gyldne Tidsalder har fået sit navn, fordi livet i denne verden er en fænomenal kontrast til de seneste mange årtusinder af liv på Jorden. Ikke alle herlighederne i denne tidsalder vil være hobet op i begyndelsen. Alt baseret på mørket vil være borte. Men som I og jeres planet fortsætter rejsen, vil I opdage vidunderlig "ny" viden og "nye" kompetencer. "Ny" er i citationstegn, fordi jeres sjæle har al viden og kompetence. I har blot brug for at komme i kontakt med det dagsbevidst, og det kommer I til!

44. Ud over det lys der kraftigt stråler fra oplyste sjæle i åndelige og fysiske civilisationer, udover teknologisk hjælp fra besætninger i tusindvis af skibe på jeres himmel, og udover den gavnlige indflydelse fra jeres universelle familiemedlemmer, der bor iblandt jer, er I omgivet af usete hjælpere: 1. Jeres skytsengle eller dørvogtere. 2. Engle, der styrker deres indsats, hvor der er behov for det. 3. Engle i lavere verdener, som materialiserer sig for en kort stund for at vejlede og beskytte. 4. Åndelige vejledere, der med specialiseret erfaring ofte påvirker folk, der sidder fast i noget, til senere pludselig "at fatte det". 5. Naturfolkene, de forskellige typer sjæle, som I kalder Deva-riget, der kan hjælpe jer med at finde bortkomne bilnøgler eller øreringe. At de drilagtigt skulle skjule ting er en vildfarelse. Eller de kan lige påminde jer om noget I ville have gjort, men glemte at gøre. Disse myriader af sjæle, alle udsendinge af Gud, er evigt tilstedeværende hjælpere.

45. Fortsæt jeres rejse med glæde, og vid at I er Enhed i Kristus-lyset, Skaberens uendelige, evige betingelsesløse kærligheds-essens, hvori alle sjæle har deres begyndelse.

___________________

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward


Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Kim Dyrlund)
www.facebook.com/group.php?gid=86581971985 (midlertidig arkiv)

Translator: KIM DRYLUND
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS 
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

July 11, 2011

Sjæle er ved at vågne; formål med den Amerikanske uafhængighedsdag; afhoppere fra Illuminati; færdiggørelse af karma i en 3-dimensionel verden; chemtrails; menneskeskabt vejrmanipulation; telepatiske forbindelser åbner sig; misinformation omkring Elenin; virkningerne af frygt; at forberede sig til et liv i flerdimensionalitet.July 11, 2011

 
1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew, der deler vores glæde over, hvad der sker i jeres verden. For en uge siden fejrede USA sin uafhængighed på Independence Day, og som ved andre lejligheder i dette land og ved vigtige begivenheder i mange andre lande, da er fyrværkeri en del af festlighederne. Hvad vi ser, kan sammenlignes med de mest spektakulære af jeres fyrværkerier, der vises som utallige funklende lys, der konstant skyder ud fra Jorden til himlen - denne funklende glans er et meget forfriskende og opmuntrende syn at skue.

2. Myriader af sjæle søvndøser ikke længere i uopmærksomhed men reagerer i stedet på det intense lys langs Jordens opstigningsbane ind i de stadig højere vibrationer og nye tilpasninger med andre himmellegemer. Nu udstråler disse nye "stjernekastere" deres lys til alle personer omkring dem i samarbejde med alle andre lysarbejdere - jer, som godt ved, at I er lysarbejdere, og de mange millioner, som endnu ikke betegner sig selv som sådanne.

3. Før vi fortsætter ad denne linje, lad os tale lidt mere om USA og dette landsintentioner om betydningsfuldhed på et globalt plan. Forfatterne af det uafhængigheds-dokument, der udråbte, at dette land skulle være en nation uafhængigt af den Britiske regeringsindflydelse, var ikke bevidste omkring, at de handlede på en Gud-givet inspiration og ikke kun ud fra deres egne overbevisninger om rigtigheden af deres handlinger. Det højere formål med inspirationen til at forene kolonierne var at skabe en nation, hvor ubegrænsede muligheder mødte menneskene fra alle lande; at skabe et land, hvor forskellene ikke blot blev respekteret, men tilskyndet til gavn for alle. USA skulle være det land, hvor de kombinerede færdigheder, talenter, opfindsomhed og innovative idéer fra alle dets indbyggere ville bevise overfor resten af verden, at under et klogt og retfærdigt lederskab, vil frie folk leve i harmoni og velstand med hinanden.

4. Dette var imidlertid kun i et flygtigt øjeblik, historisk set, at borgerne i dette spirende land virkelig var frie. Målet fra Illuminatis side, der havde opbygget det Britiske imperium, var at forøge ikke at mindske deres magtbaser, og uretfærdigheder, der havde givet anledning til den revolutionære krig, gik simpelthen under jorden, så at sige. Fra det øjeblik de første uensartede grupper af kolonister landede forskellige steder i de lande, der blev kaldt Den Nye Verden, ville dem, der var af et mørkt hjerte og sind, og som senere blev kendt som Illuminati, kontrollere de vestlige kontinenter, og dermed udvide deres vej til verdensherredømme. På grund af, at Gud skal ære Skaberens lov om den frie vilje, så var den frie vilje af disse mørke individer fremherskende, og den ledende kraft, som det var hensigten, at USA skulle være for resten af verden, blev aldrig til noget og kom aldrig "frem i lyset".

5. Først nu, mere end to og et kvart århundrede efter underskrivelsen af Uafhængighedserklæringen, vil friheden virkeligt blive opnået i USA og alle andre lande. Alt som lyset har afsløret mørket, der er blevet skabt og vedligeholdt af Illuminati, har det også sat verdenens fokus på befolkninger, der længe har været undertrykt af dynastiske og despotiske herskere. Når Jorden når tærsklen til sin Gyldne Tidsalder i slutningen af jeres næste kalenderår, der vil enhver sjæl på Jorden være fri, og det voksende antal lysarbejdere fører an.

6. Det er med glæde, at vi kan fortælle jer, at i blandt de nye "stjernekastere" befinder sig afhoppere fra Illuminatis rækker, der har "set lyset" og med begejstring har omfavnet det. Selv om andre, der har forladt Illuminati, har gjort det af egoistiske grunde - de ser, at Illuminati befinder sig i sin dødskamp, og de ønsker at fremstå som, at de aldrig har været forbundet med denne gruppe - så er resultaterne ikke desto mindre positive: Disse personer virker ikke længere intimiderende på områder, hvor de tidligere stoppede eller forhindrede reformer, og de kan stadig blive modtagelige for lyset.

7. Top medlemmerne af Illuminati, der ikke endnu er villige til at acceptere, at deres magt er blevet udhulet ud over enhver mulighed for restituering, har stadig nok indflydelse til at sænke farten, men aldrig stoppe lysstyrkernes fremskridt. Selvom mange gode sjæle stadig sidder fast i den tredje dimensions mentalitet, uvidende om den virkelighed, de i sin tid valgte at deltage aktivt i, i denne æra, der er uden fortilfælde i universet.

8. Det er vores inderlige håb, at alle sjæle vil byde lyset velkommen, alt som de gamle systemer giver plads til det nye, og vores rumfamilie vil hjælpe jer med at genoprette Jorden til hendes oprindelige sundhed og uberørte skønhed. Men hver person har sin frie vilje til at tage imod lyset, hvilket de valgte at gøre i deres sjælekontrakt, eller til at gentage dette livs oplevelser i en anden tredje tætheds verden.

9. Uanset hvor mange mennesker der bliver oplyst om deres sande selv som værende uadskillelige aspekter af Gud og alle andre sjæle, så er de lange tidsaldre med jeres civilisation befindende sig i dualitet næsten ovre. De dominerende maskuline energier, der har holdt krig, brutalitet og hensynsløshed bølgende igennem årtusinder, bliver afbalanceret med tilstrømningen af de kvindelige energier, og i ligevægten eksisterer der kun lys.

10. Nu vel, det er meget glædeligt for os at se, at lysarbejdere, der tidligere var bekymrede over forsinkelsen i den officielle anerkendelse af vores universelle familie, ikke længere har brug for det som bevis på, at Jordens opstigning er støt og hurtigt fremadskridende. Det optimale tidspunkt er endnu ikke kommet for en officiel meddelelse om andre civilisationers eksistens, især at nogle af dem har været midt blandt jer i mange år, eller for en landing af de besætninger, hvis fartøjer omgiver planeten. Her og nu er en primær overvejelse de mange mennesker, som endnu ikke fuldt ud har oplevet den tredje tætheds karma, de har valgt. Disse mennesker kunne i spændingen ved at arbejde og leve med uden-jordiske brødre og søstre svinge bort fra deres karmiske sti og gå glip af muligheden for at udvikle sig ind i fjerde tæthed.

11. Vi ved ikke, hvornår I og jeres godhjertede brødre og søstre vil hilse på hinanden, men for hver dag der går, kommer denne fantastiske tid nærmere. I mellemtiden kan I føle glæde over fremskridtene, der gøres på andre vigtige områder.

12. På trods af at den seneste støvstorm i Arizona var skabet af mennesker, er episoder med teknologi-produceret vejr blevet kraftigt reduceret både i antal og omfang. Dette er ikke for at sige, at man ikke har forsøgt, eller at nogen fremtidig indsats ikke vil have nogen effekt overhovedet, men ingen af de mest ødelæggende begivenheder fra de seneste år og måneder vil blive gentaget. Moder Jord vil forløse den resterende negativitet på måder, der opnår dette uden denne form for alvorlige konsekvenser.

13. Og i de fleste områder, hvor chemtrails tidligere har været fremherskende, da er himlen nu klar. Da nogle af de piloter, mekanikere og andre, der er involveret i disse flyvninger fik at vide, hvad det egentlige formål med chemtrails er - at den giftige last ikke er til for at kompensere for hullet i ozonlaget, men i stedet for at gøre folk syge og forurene luft, vand og jord - da nægtede de at fortsætte med dette arbejde. Andre, der kendte sandheden, deltog villigt til gengæld for generøse betalinger, men da betalingen slap op, forlod de ligeledes deres job. Men den mest afgørende faktor i denne situation er, at nogle personer, der havde bestilt eller finansieret flyvningerne er blandt dem, der har omfavnet lyset, og dem, der ønsker at chemtrails skal fortsætte med at spøjtes ud på kryds-og-tværs over jeres himmel, har næsten mistet alle midlerne til at gøre dette.

14. Det kan synes, at lyset og mørket befinder sig i en hårdknude på mange andre områder, hvor dramatiske ændringer er nødvendige, såsom regeringsorganer, de nationale økonomier, ødelæggelsen af miljøet, forurening, forskellen mellem de rige og de fattige og sejr for frihedskæmpere i lande, hvor folk længe har været undertrykte. Relativt set er det kun en håndfuld personer, der kan afslutte brugen af chemtrails og reducere den djævelske gøren brug af teknologi, men for at nå de store internationale målsætninger kræves der en involvering af mange millioner af jeres befolkning. Mens der så sandelig skabes afgørende fremskridt, hvor meget foregår bag de berømte lukkede døre, kommer fremskridtene på et globalt plan gradvist og langsommere end de situationer, der kan stoppes hurtigt eller reduceres væsentligt. Alt som Jordens rejse i de kommende måneder vil tage jer ind i stadigt højere vibrationer, vil I se flere og flere beviser for, at alt, der er baseret på mørke intentioner, vil komme til en ende.

15. Et mål af lysets fremskridt, som måske kun er kendt af de berørte mennesker, er de mange telepatiske forbindelser, der åbner sig op. Vi vil minde jer om, at både lyse og mørke væsener er ivrige efter at nå jer, så beskyt jer selv med Kristi lys og insister på, at kun lyse kilder kan kontakte jer [Du kan anvende søge- og indeks-funktionen på www.matthewbooks.com for at finde mere vejledning om telepatisk kommunikation - læses på ENGELSK.]

16. Selvom det at aflede opmærksomheden fra vigtige begivenheder stadig er spredt blandt mainstream-medierne og underholdnings-medierne, bliver revnerne i disse former for masse-tankekontrol mere indlysende og tydelige for oplyste sind. Misinformationer på Internettet fortsættes med at blive spredt af uvidende mennesker, så vær endnu mere skelnende omkring, hvilke oplysninger der er sande og hvilke, der ikke er det, og lad frem for alt være med at reagere med frygt for noget som helst!

17. Som et eksempel: Det himmellegeme, som jeres forskere kalder Elenin, udgør ikke nogen trussel for jeres planet overhovedet! Dette er endnu et forsøg på at fremme en udbredt frygt ved at sprede såkaldte "lækkede" oplysninger under dække af "regeringen tilbageholder oplysninger". Selv om det betyder, at I ikke kan stole på jeres ledere for at fortælle jer om overhængende fare, så er hensigten lusket: Vær bekymret og bange!

18. Mor, for de læsere, der måske ikke forstår frygtens fulde virkning, og hvordan den holder folk fanget, vær sød at finde passagen om dette fra en af bøgerne og indsæt det her.
______________________________________

Energien fra frygt skaber en barriere mellem det frygtede objekt eller den frygtede situation og energien fra lys, så hverken lyset i sjælene af mennesker fyldt med frygt, eller lys sendt til dem fra en anden kilde, kan nå deres bevidsthed med henblik på at fjerne den magt, frygten har over deres liv. Barrieren fungerer som en fængselsmur, der isolerer mennesker i deres angst og ikke giver nogen udvej. Desuden er frygt en sådan forstørret emotion, at den styrker barrierens energiblokering og intensiverer kraften af, hvad det end er, der frygtes.

Og mennesker fyldt med frygt og angst skaber flere rædselsfulde omstændigheder at slås med. Ved den universelle lov om tiltrækning, eller "lige tiltrækker lige", tiltrækker energi-udstrømingerne, som de sender ud, lige "udstrømninger", og bringer disse tilbage til de oprindelige kilder.

Ikke alene er frygt ekstremt smitsom, men på grund af dens forstørrede kraft, da har frygt-udstrømninger klæbrige kanter, som tiltrækker den slags energetiske vekselvirkninger, der udelukker sund fornuft, rationel tænkning, sund dømmekraft og kloge beslutninger. Frygt er så lumsk, at det kan overbevise folk om, at den eneste måde at undslippe den på er gennem portaler, der fører dybere og dybere ind i frygten og nogle gange ind i mørket. Frygt er forløberen for fordomme, tyranni, grådighed, stridslyst, bedrag, vanære, had og smertefuld behandling af hjælpeløse dyr - alle disse egenskaber og adfærd opstår i sind, der er forvrænget og plaget af frygt.

Enhver fysisk form er energi, der svinger på en eller anden bestemt frekvens-sammensætning, og enhver form opretholder sig selv ved at tiltrække "lige" energi. Den energimæssige karakteristik på personer med mørke hjerter og sind er frygt, så loven om tiltrækning gør at de tiltrækker den energi, der skabes af frygtfyldte personer, der uforvarende giver dem det brændstof, som de mørke behøver for at opretholde sig selv.

Frygt er også deres mest effektive våben mod lyset, og det at forårsage frygt er en vind-vind situation for dem. Den selvsamme energi, der svækker og holder disse angstfyldte personer indfanget, fortsætte ikke blot med at give nyt brændstof til de mørke, men folk, der lever i frygt og angst er lette at dominere og bedrage og er også bange for at udfordre autoritære figurer, hvis intentioner og handlinger er baseret i mørke.

Så frygt er så sandelig en stærk kraft, men lys er den mest magtfulde kraft i kosmos, og mennesker, der lever i lyset, behøver aldrig at frygte noget som helst! Hvad med folk der er bange for døden? Hvad I kalder døden er den lynhurtige overgang af sjælen fra kroppen til Nirvana, Jordens åndelige verden, som mange af jer kalder himlen. I lyset af dette herlige rige, forbereder mennesker, hvis tidligere liv har været præget af angst, sig til at være stærkere og mindre sårbare i deres næste fysiske livstid, det næste evolutionære skridt i deres sjæls evige liv.
______________________________________

Tak mor!

19. Nedtællingen til Jordens indgang ind i den Gyldne Tidsalder kommer med stadigt stigende hastighed, alt som jeres lineære begreb om tid fortsætter med at gå hurtigere og hurtigere. Brug den resterende tid klogt! Anerkend jeres gude- og gudinde-selv og hav tillid til og følg jeres intuition, jeres sjæls beskeder til jeres bevidsthed. Giv slip på trivielle tanker, interesser og aktiviteter, som ikke har nogen plads i den fjerde dimension, hvor der er rigt på pragtfulde vidundere.

20. I vil få hjælp fra jeres universelle familie så længe det er nødvendigt - lys i overflod fra kraftfulde kilder i denne galakse og fra andre galakser, teknisk bistand fra besætningerne i skibene på jeres himmel og fra dem, der snart vil befinde sig på jorden, og den voksende indflydelse fra vores godhjertede brødre og søstre, der bor iblandt jer.

21. Alt som I forbereder jer på at tage jeres retmæssige plads som værende multi-dimensionelle væsener i Enheden af Alt, hav tillid til, at inde i jeres sjæl befinder sig alle de oplysninger og al den energi, I nogensinde vil få brug for. I vil ikke længere bede om svar fra eksterne kilder, så som fra os og fra andre budbringere af lyset, fordi jeres indre visdom om de universelle love og jeres latente evner vil tjene jer godt. Måske vil du smile, når du indser, at oplysningen og vejledningen, vi har tilbudt gennem årene altid har været din egen viden, og alt, hvad vi gjorde, var forsigtigt at skubbe det ind i din hukommelse igen.

22. Af de mange, mange milliarder af sjæle, som har ønsket at være en del af denne mest spændende tid i hele universet, er I blevet hædret til at være blandt dem, der blev udvalgt. Glæd jer i dette privilegium og ansvar vel vidende, at den uendelige, evige og ubetingede kærlighed fra alle lysvæsener i dette univers er med jer hvert skridt på jeres vej.

___________________

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward


Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Kim Dyrlund)
www.facebook.com/group.php?gid=86581971985 (midlertidig arkiv)

Translator: KIM DRYLUND
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS 
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

June 11, 2011

June 11, 2011

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Selv de mest dedikerede Lysarbejdere har lejlighedsvise øjeblikke af tvivl om, at alt længe lovet kan succesfuldt opnås i løbet af de måneder der er tilbage, før Jorden når tærsklen til hendes Golden Age. Dette er forståeligt. I har kun Jeres historie som en referenceramme for et realistisk tidsrum mellem forekomst af større ændringer og stabilisering bagefter.

2. Men dette er en æra af åbenbaringer og transformation med hastighed og rækkevidde i modsætning til noget tidligere i universel historie, og endnu en gang kan vi forsikre Jer, at alt mørke i jeres verden vil være forsvundet ved udgangen af Jeres kalender år 2012. Desuden, med alt i acceleration tilstand, vil lineær tiden gå hurtigere for hver dag, og de næste atten måneder eller deromkring i Jeres kalender vil komme og gå hurtigere end de sidste atten.

3. Hvad I opfatter som tid, er faktisk energi i bevægelse, og som Jorden fortsætter sin rejse mod fjerde tæthed, vil hun komme ind i stadig højere, lettere energi planer som hun nærmer sig sit kontinuum, hvor alt det, I anser for fortid, nutid og fremtid er en serie af hændelser som sker samtidigt. I dette øjeblik kan I ikke forestille Jer denne virkelighed, men I vil vide det, som I får mere åndelig klarhed og forståelse af de universelle love. Åh, hvilken forunderlig viden og oplevelser der venter Jer!

4. Nuvel, tilbage til Jorden, hvor mange af jer spørger "Hvornår?" specifikke situationer vil starte -eller slutte. Vi ved, at I anmoder om, hvilken dag eller uge eller måned, så vi ved også, at "snart" er ikke et tilfredsstillende svar.Dog I dette øjeblik, er "Snart!" alt, hvad vi kan fortælle Jer, men vær opmærksom på udråbstegnet! Det tegnsætningstegn ville have været hensigtsmæssigt hele tiden på grund af det hidtil usete tempo, med hvilken jeres verden har været stigende ud af dyb tredje tæthed, så hvorfor tilføjer vi nu, den fokus for at angive,at fantastisk udvikling er nært forestående?

5. Illuminati har holdt fast ved kontrollen politisk, økonomisk og teknologisk flere år længere end rimeligt forventet, da Den Gyldne Tidsalder mesterplan blev designet. De ved, at til trods for udhulingen af deres globale netværk, at de stadig kan kontrollere befolkningen, medmindre åndeligt avancerede civilisationer kommer til Jorden. Det ville helt destruere alle Illuminatis mørke aktiviteter, så de er fast besluttet på at gøre alt i deres magt for at forhindre ankomsten af vores godgørende universelle familie medlemmer.

6. På grund af denne beslutsomhed og udholdenhed, har timing justeringer i forhold til landinger måtte gøres om igen og igen, og beredskabsplaner har også måttet ændres. Et nyligt eksempel er det globale tv-program, der blev til,for også at omfatte rum familiemedlemmer, blev skrottet, fordi væsentlige aspekter ikke var afsluttet. De mørke iblandt jer har strategisk indledt uro i de respektive lande af Jeres deltagende ledere, så de var nødt til at aflede deres tid og opmærksomhed fra planlægnings sessioner for at håndtere de voldsomme begivenheder i deres nationer. Og det omfattende program udskiftning af en simpel meddelelse, som anerkender eksistensen af andre civilisationer,anses ikke længere for tilstrækkeligt.

7. Ifølge Hatonn, bliver alvorlige overvejelser lagt til en dramatisk visning af rumfartøjer og en samtidig speciel bulletin på radio og tv om, at besætningerne er kommet i fred og lander for at hjælpe os på måder, der vil blive opregnet. Drøftelser er i gang om hvorvidt risikoen for "overraskelse" vs risikoen for at vente, indtil sikkerheden kan være helt sikker for alle involverede.

8. På den ene side har højdepunktet af Illuminati endnu ikke fjernet sig, og bortset fra at starte en atomkrig, skal disse enkeltes frie vilje's valg at tage andre skridt til at forhindre rumvæsener fra landing blive hædret. På den anden side er Jorden i stort behov for teknologi, der kan befri hende for giftig forurening, især på Japans beskadigede nukleare anlæg, den teknologi, som er ombord på skibene omkring Jorden og har været af en vis bistand lige siden jordskælvet beskadigede reaktorerne ,vil være langt mere effektivt på stedet.

9. Der er et andet spørgsmål af vigtig karakter også. De nonstop menneskeskabte geofysiske hændelser og vejr manipulation har en dobbelt negativ effekt. Dødstallet, skader på ejendom, økonomisk tab og andre prøvelser til beboerne i de berørte områder er indlysende, men den anden effekt er global og er ikke opfattet med undtagelse af gerningsmændene.

10. På samme tid, som I hele tiden tilpasser Jer de højere vibrationer Jorden rejser ind i og indflydelse af de skiftende sammenstilling af himmellegemer, bliver I bombarderet med lave vibrationer, der udsendes af jordskælvet og storm-forårsaget teknologi, og kombinationen producerer nye eller stærkere fysiske, følelsesmæssige og mentale afvigelser. Dette påvirker personer, der ellers ville være i et godt helbred, og det forværrer sygdomme hos personer med organiske funktionsfejl og svækket immunforsvar. I det mindste er lav energi og udmattelse udbredt, og i værste fald, oplever mange enkeltpersoner svære smerter, sygdom, depression og mental forvirring.

11. Kun eliminering af de lavfrekvente emissioner kan fjerne deres effekt, og fordi de forskellige teknologier bliver misbrugt og er integreret med strøm-og kommunikationssystemer, nedtagning af dem uden at afbryde de tjenester, I har brug for skal ske på de stedet. Sikkerhedsforanstaltninger udelukker uvedkommende i at komme ind disse områder, men medlemmer af vores universelle familie har evnen til at omgå disse foranstaltninger og med succes adskille de forskellige systemer.

12. Disse to livsvigtige situationer, er årsagerne til deres nært forestående ankomst, men vær søde at fortsætte med at være tålmodige. Forsigtige forberedelser til at håndtere alle mulige situationer på stedet, er bydende nødvendigt, og stederne og timingen af landinger er afgørende faktorer for den samlede beredvillighed.

13. Et andet aspekt er den realistisk forventning om, at et medie storm af "fremmede invasion!" vil forsøge at fremkalde frygt blandt folket. Selvom I vil hilse landinger med jubel, er det for de fleste mennesker én ting at se rumskibe i jeres himmel og noget helt andet at se dem på jorden. På grund af Illuminati's hensigt, er der en overflod af "underholdning", der styrker invasions idéen og en mangel på information om de civilisationer, der har hjulpet Jorden lige siden befolknings programmer startede i antikken.

14. Derfor er denne skepsis over for fremmede 'motiver naturligt, og personer, der mener, at de skal frygtes får brug forståelse og sandfærdig information. Det kan være nyttigt at have relevante bøger eller udskrifter af relevante dele af beskeder fra lyskilder til familie, venner, kolleger og naboer, der er bange for "udlændingenes" tilstedeværelse. Dog er følelsen frygt et valg, så del Jeres viden med dem, der er modtagelige og pålæg det ikke overfor dem, der ikke er det.

15. Lad os vende tilbage til virkningerne af de lave vibrationer tidligere nævnt, det vil sige, hvordan I kan opnå nogle forholdsregler, indtil kilden er elimineret. Det er vigtigt ikke at blive trætte og at undgå opslidende personlige møder og folkemængder. Mens planetens bevægelse ind i en mere gunstig himmelsk tilpasning vil være nyttig, er den kollektive energi niveau i øjeblikket stadig er usædvanlig lav.

16. Få så meget søvn og hvile som muligt, selvom det betyder at undlade sædvanlige aktiviteter undtagen udøvelser i moderate mængder, som også er nyttigt til at holde jer selv i balance. gå -ikke slentrende, men lige så hurtigt et rytmisk tempo, som du kan styre uden overanstrengelse-er den bedste øvelse i denne tid. Brug så meget tid som muligt i naturlige omgivelser-energien af træer er utrolig gavnligt-og at lytte til beroligende musik fremmer glattere energi flow i hele jeres krop.

17. Spis mindre end sædvanligt, og en kost bestående af primært frisk frugt og grøntsager vil være mere gavnligt, fordi disse fødevarer indeholder mere lys end kogt/stegt mad. Især nu er disse fødevarer mere let fordøjeligt end kød, skaldyr og stivelsesholdige fødevarer, og det er tilrådeligt at reducere Jeres indtag af salt, sukker, sodavand, tobak og alkohol.

18. Drik masser af rent vand hjælper jeres kroppes 'elektriske systemer til at fungere ordentligt, og monatomisk guld vil være nyttige til at befri forvirring og tillader klar tanke, det hjælper også med at genoprette midlertidigt defekt hukommelse. Hvis du tager receptpligtig medicin, specielt midler mod depressioner, så spørg din læge/specialist, om dosering kan reduceres-kemikalierne i alle former for medicin har altid haft negative bivirkninger, og disse forværrer virkningerne af de modstridende vibrationer.

19. Faktisk er alle disse forslag gældende fra nu af. Som Jeres celler fortsætter med at skifte fra kul til krystallinsk, skal du bruge mindre mad og du vil finde lysfyldte fødevarer mere tilfredsstillende. Nogle ændringer fra Jeres tidligere præferencer og vaner vil komme naturligt i overensstemmelse med, hvad jeres kroppe og sind vil fortælle Jer og andre ændringer af Jeres vaner vil kræve disciplin.

20. Nu skal vi gå videre til en anden rettidig strid. Vi har fortalt jer om de mørke sind og hjerter, der forårsager død, ødelæggelse, lidelse og uro. Formålet er ikke at "pege fingre", men at forklare, hvad der er foregået i jeres verden i årtusinder, hvad der sker nu, og hvorfor, og hvad der er endnu er kommende. Sandhederne om de personer og deres aktiviteter vil vokse frem, og det er yderst vigtigt, at I betragter dem fra et åndeligt perspektiv.

21. I lang tid dominerede mørket Jordens civilisationer, og da planetens overlevelse afhang af afslutningen af den cyklus af tredje tætheds karma, som mørket bevarede, blev visse individer enige om at skabe situationer og betingelser, der vil give billiarder af sjæle mulighed for at opleve, hvad de behøvede for at færdiggøre deres tredje tætheds karma og udvikle sig ind i fjerde tæthedsgrad. Det var en massiv kollektiv overenskomst designet til umådelig gavn for mange, mange sjæle.

22. Efter disse individer har opfyldt deres forpligtelser til at være de "besværlige" og de gjorde det ekstremt godt- var aftalen, at de ville slutte sig til lysets styrker, og denne del af galaksen kunne slippe for alle mørke væsener. I stedet blev de så knyttet til de egenskaber og adfærd, deres roller krævede-grådighed, begær efter magt, brutalitet, hensynsløshed, bedrag, at de nægtede det intense lys der blev udstrålet til dem, og de svigtede deres aftale.

23. Uanset det mørke, der blev udbredt i de personer, er de er uadskillelige dele af Enheden af Alt, evige dele af Gud og ubetinget elsket af Ham. Gud vil ikke dømme dem, Gud dømmer ingen sjæl!-Men Jeres verden vil, når de er identificeret ogbliver holdt ansvarlige for hvad de har gjort. De fleste vil afvise alle beskyldninger, mens andre vil indrømme sandheden, hvis det tjener deres egne interesser, såsom immunitet eller strafnedsættelse for at hjælpe til med at dømme andre, og nogle vil slippe for Jeres juridiske og retfærdigheds beslutninger ved at dø forud for indgåelsen af deres prøvelser og appelsager .

24. Dog vil ingen undslippe konsekvenserne af deres tanker, hensigter og handlinger i den "højere ret" af livs-gennemgangen i Nirvana, hvor de vil opleve hvert øjeblik af Jordens levetid. Denne proces omfatter at de vil føle de identiske følelser af enhver person, hvis liv de rørte på nogen måde overhovedet, og i mange tilfælde, er dette tal i millionklassen. Jeres ideer af helvede kan ikke begynde at omfatte virkeligheden af, hvad disse personer vil opleve i løbet af livs-gennemgangen eller de primitive forhold i deres næste fysiske levetid.

25. I stedet for den hårde straf, tredje tætheds mentaliteten vil efterspørgslen efter de personer, der blev berøvet for lys, undtagen den gnist, der er livskraft i hver eneste sjæl, vil medfølelse og tilgivelse bedst tjene Jer og alle andre i den evige Enheden af Alt. Det betyder ikke, at forsvare eller undskylde nogen af de handlinger, der fortsatte efter de enkeltpersoner, svigtede deres sjæls-niveau aftaler.

26. Det betyder, at fordi alle sjæle i dette univers er uløseligt forbundne som uafhængigt oplevende dele af Gud, kollektivt er I familie. I stedet for at straffe de svage i familien, så send dem lys. Når alle medlemmer støtter hinanden, er familien stærkere og vokser i kærlighed, visdom og åndelighed, der er målet for enhver sjæl.

27. Nu vil vi vende tilbage til at svare på nogle spørgsmål der bliver stillet. Til forældre, der er bekymret for, hvordan de skal forklare deres børn, hvorfor folk vil dø i løbet af Jordens opstigning, siger vi: På samme måde som du forklare død for dem nu. Folk vil fortsætte med at dø dagligt af alle de årsager, som de gør nu, det vil ikke være en samtidig udvandring af milliarder, som nogle teorier foregiver.

28. Med hensyn til pasning af børn, hvis forældre dør, vil det ikke være anderledes end nu, når andre familiemedlemmer eller nære venner træder til. Børn accepterer kommende ændringer lettere end voksne, hvis tro og skikke, der er blevet formet af myndigheder og overfladiske samfundsmæssige standarder vil kræve en hel del justering.

29. Selvom vi håber, at ingen af Jer er bekymret over den nylige forudsigelser af naturkatastrofer, skal vi fortælle Jer, at der ikke vil komme nogen 1000-fods tsunamie, og ingen himmellegemer vil kollidere med Jorden; stråling fra Japans Fukushima atomkraftværk, vil ikke forårsage befolknings udryddelse; ingen plage vil udslette det meste af verdens befolkninger, at leve under jorden vil ikke være nødvendigt, at kampen for frihed i de arabiske lande vil ikke starte en tredie Verdenskrig. Jeres ønsker,om at ingen af disse hændelser vil forekomme, er føjet til Jordens intention, om at de ikke vil ske, og den energi der produceres i den kollektive bevidsthed, forsikrer, at ingen af disse ødelæggende begivenheder kan komme til udtryk.

30. Det Gudommelige i at generøst dele med dem i nød omfatter ikke at påtvinge Jeres tro på dem, hvis egne overbevisninger er forskellige. Tredje tætheds folk omfavner åndelige og universelle oplysninger på det rigtige tidspunkt for hver af dem, og Jeres ultimative ansvar er Jeres egen udvikling i disse henseender.

31. Mange spørger, hvordan de bedst kan imødegå skader der bliver skabt af en række modstridende kilder, eller kan hjælpe dem, der har varige svære trængsler. I stedet for at indsætte alle de spørgsmål, nævner vi kun de specifikke nævnte områder: De finansielle institutioner, militære aktioner, stråling, lokale og nationale regler, hjemløshed, forurening, uretfærdige love, urimelig beskatning, dårlig sundhedspleje, benzinpriser, skovrydning, vedvarende energikilder, fødevareproduktion og uddannelse.

32. Vi glædes over udgydelsen af at bekymre sig om andre og Jeres iver for at deltage i at forvandle Jeres verden! Følg Jeres hjerter, gør hvad I føler Jer inspireret til at gøre. På et praktisk grundlag, der kunne dele med trængende enkeltpersoner og lokale velgørende grupper, uanset hvad ressourcer, I har, tid, talenter og færdigheder, viden, penge, redskaber og udstyr, transport, husly-eller støtte, nationale og internationale organisationer, der beskæftiger sig med miljøbeskyttelse eller juridiske , politiske og økonomiske reformer.

33. På et højere plan, visualisere den verden I ønsker for jer selv, Jeres børn og deres børn: en verden af kærlighed, fred, gensidig respekt og liv i harmoni med hele Naturen. Undervurder aldrig Jeres evner til at vende visioner og tanker til virkelighed!

34. Vores overordnede vejledning på alle områder, hvor der er brug for forbedring er, Kend Dit gude-selv og lev dit lys! Vel vidende, at kærlighed-lys, den mest kraftfulde energi i kosmos, er "ingrediensen" af sjæle og på hvilket grundlag sjælskontrakter er lavet er en del af åndelig klarhed, og at udvide denne klarhed er formålet med hver fysisk levetid for hver eneste sjæl . Den hastighed, hvormed bevidsthed er til rådighed, og omfanget af oplysning, der udbydes til Jeres civilisation på dette tidspunkt er enestående i dette univers.

35. Alle lys-væsener sender kærlighed til Jer, og nogen går ved Jeres side, uset, men altid nærværende.

___________________

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward


Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Kim Dyrlund)
www.facebook.com/group.php?gid=86581971985 (midlertidig arkiv)

Translator: KIM DRYLUND
www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS 
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN – NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

PRGInstructions HERE