Followers

Sunday, June 3, 2012

03.06.20123. June 2011

Lysets fremskridt. Beviser forsinket i nogle områder, tydelige i andre. Jorden på vej i mål ind i fjerde tæthedsgrad. Medie rapporter. Reformer og afsløringer vil blive fremskyndet. Forholdsregler i forbindelse med telepatisk kommunikation. Løsning af forskellige overbevisninger. Psykiatriske patienter. Nogle ændringer tidligt i den Gyldne Tidsalder. Informationers referencer.

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Ikke alene er vores kærlighed til jer grænseløs, det samme gælder vores respekt og beundring. Jeres vedholdenhed i lyset er forblevet stærk, selvom der næsten ikke har fundet nogle endelige beviser sted, her næsten midtvejs i dette transformerende år. Det er logisk at forvente, at de tusinder af rumskibe på jeres himmel ville være synlige for alle. At besætningerne ville have landet i stort tal og være budt officielt velkommen. At uro, krig og anden vold ville være faldet betydeligt.

PRGInstructions HERE