Followers

Saturday, September 21, 2013

02:09:2013


Matthew Ward — 2. september 2013

Situationen i Syrien

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi har tidligere udtalt, at Jorden befinder sig i et energi niveau, der frembringer positive og negative ekstremer i enkeltpersoners adfærd. Undervejs til dette punkt på opstigningsrejsen har den globale uro været stigende, idet folk reagerer på en voksende følelse af hast til at handle på deres tanker og følelser.

Det har været motivationen bag det, I kalder Det arabiske Forår, og det er det, der har sat Syriens borgerkrig på verdens scene. Det er dybt trist for os som for jer, at vores brødre og søstre i dette land tilintetgør hinanden. Ingen er uberørt af dette blodbad og situationen for millioner af flygtninge. Denne humanitære situation med dystre proportioner har skabt det store dilemma: Har andre nationer en moralsk forpligtelse til at gribe ind? Hvis de gør det, vil det så øge kampene i en international krig?

15:08:2013

Matthew Ward — 15. august 2013

Informationscentre. Positiv vs negativ rapportering. Opfattelser. Lysarbejderes kraftfulde indflydelse. Vejvisere. Myriader af lyskilder. Besked fra St. Germain

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er altid glade for at behandle spørgsmål, der er af interesse for læserne, og som er i hovederne på mange andre i jeres verden også, uden tvivl fordi mainstream medierne giver disse emner mest dækning: Al Qaeda fængselsflugt, trusler og splintren af terrorgrupper; forurenet vand, der flyder fra Fukushima atomkraftanlægget ud i havet, stigende antal af tilskadekomne i Syriens borgerkrig og den eskalerende konflikt i Egypten.

Der er også fokus på volden i Pakistan, skovbrande, oversvømmelser, diverse forbrydelser, trafikulykker og berømtheders skandaler så vel som spekulationer om en cyberspace "krig", Irans nukleare udviklingsniveau, brug af NSA's elektronisk indsamlede data, samt det anstrengte forhold mellem lederne af Rusland og USA.

PRGInstructions HERE