Followers

Friday, December 19, 2014

Dansk -- Matthew Ward — 14. december 2014Matthew Ward — 14. december 2014

Julens traditioner; illusion, virkelighed; medier; racisme, protester i USA; national uro; karmiske valg; frigivelse af CIA-rapport; misbrug; musik

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I løbet af denne tid med hellige og sociale fester, gløder Jorden med utallige gnister, idet dem, der har meget, generøst deler med dem, der har lidt. Nogle af jer har skrevet, at I føler jer skyldige over at nyde fester og anden underholdning, fordi så mange mennesker ikke engang har selv basale behov dækket. Elskede familie, vær glade, vær begejstrede og taknemmelige for glædelige stunder med familie og venner! Dette er, hvad meningen er med livet på Jorden, og de ​​stærkt stigende vibrationer af disse lyse følelser udvider motorvejen til en bedre verden for alle mennesker.

Traditionelt er årets sidste dage en tid til refleksion over éns resultater i de foregående måneder. For lysarbejdere omfatter dette vækst i sind og ånd - og hvor beundringsværdigt I er vokset! I tror måske, det er trods alvorlige udfordringer, men det er på grund af dem. Når I har mødt forhindringer eller nederlag, påkaldte I jeres indre styrke og blev ved; når én dør blev lukket, søgte I efter en anden at åbne; gennem jeres vilje til at blive ved med at bevæge jer fremad, blev I ved med at vokse i visdom, mod og ånd.

Wednesday, December 3, 2014

Dansk - Matthew 14. november 2014
14. november 2014
Robot landing på komet; afstemning i sydøst Ukraine; midtvejsvalget i USA; Pave Frans, Vatikanet; Putins tale; budskab fra Gud;  sjæle som er ”løbet fra deres løfte”
Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er glade for at tage fat på spørgsmål om vores sidste besked samt anmodninger om vores synspunkter på de seneste begivenheder, og vi begynder med robot satellit landingen på en komet. Manøvrering af et objekt, så det kan møde med en komet, der suser gennem rummet, er ikke nogen lille bedrift, og vi siger, Good show! Klart, dette fortjener at blive fejret som en teknologisk triumf, men vi ser også dets større betydning: Jeres civilisation kigger mod stjernerne med fredelige hensigter. Det er ikke så længe siden at hensigten for nogle få på jorden var at føre krig i rummet. Med tiden vil jeres civilisation have ønsket og evnen til at besøge jeres universelle brødres og søstres fjerne hjemlande.
Nu, vores opfattelse af to bredt omtalte valg - først, i kronologisk rækkefølge, folket i sydøst Ukraine stemte for at slutte sig til Rusland. Vi ser dette, at flertallets stemme bliver hørt gennem en demokratisk proces, som et velkomment skridt op ad og væk fra historisk uretfærdighed. Relevant er her vores svar på et spørgsmål i en tidligere besked:
Hvad varsler Vladimir Putins handlinger i Ukraine for den region? På kort sigt generel forvirring og i visse kredse kampe. Putin ønsker det samme som andre nationale ledere ønsker: en stærk økonomi, en stabil regering og rolige borgere. Han var ikke klar over omfanget af utilfredshed blandt ukrainere eller forstod at foregribe ramaskriget efter at dem, der bor i Krim, stemte for at slutte sig til Rusland, hvor flertallet af vælgerne føler en komfortabel fortrolighed. Gennem jeres optegnede historie har landegrænser svajet frem og tilbage i overensstemmelse med krigssejrherrerne, med deraf følgende gevinst eller tab af kontrol, og behovet for naturressourcer. Aldrig har de få på magten overvejet, hvordan dette påvirkede befolkningen, hvis lod var at udholde resultaterne af en kultur opdelt i forskellige nationale tilhørsforhold eller kombinationen af forskellige kulturer under ét flag. [2. juni 2014]

Tuesday, November 11, 2014

Dansk -- Matthew 19. oktober 2014
Ebola; ISIS; 2007; 2017; NESARA; Masterplan for Jordens Gyldne Tidsalder; Årti af forsinkelse, årsag og virkning; Forhåndsviden om fri-vilje-valg

19. oktober 2014
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. For størsteparten er dækningen af Ebola fra de etablerede medier ligetil; men ligesom de fleste af verdens store problemer er den præget af politisk pegen fingre, især med hensyn til de få tilfælde i Spanien og USA. I betragtning af jeres mobile verden, var det uundgåeligt ved fremkomsten af symptomer adskillige dage efter udbruddet af sygdommen og deres lighed med symptomer på andre sygdomme, at sygdommen dukkede op uden for de stærkt ramte vestlige afrikanske lande. Det opmuntrende aspekt er, at det medicinske samfund har fået et forum til at dæmpe frygten for, at sygdommen kan sprede sig ude af kontrol. Selvfølgelig kan ingen fortælle offentligt, at endnu engang sikrer lyset, at Illuminatis intention om at skabe en pandemi og verdensomspændende frygt er en fiasko.
Den politiske forkærlighed for at tildele skyld er heftigere og tungere om ISIS, der slet ikke klarer sig godt, hvad angår rapporter om at dæmpe frygten for deres hensigter, og med rette. Disse kræfter vil fortsætte med at gøre fremskridt, indtil en allieret regional indsats stopper dem, og det vil ske. Den underliggende faktor, det stadigt stigende lys, vil blive opfattet som egennyttige interesser af nabolande, og pragmatisme vil sandelig komme ind på scenen. Når ledere, som afstår fra aktiv inddragelse, indser, at ISIS styrker kunne føre deres terror-baserede "Islam stat" over en hvilken som helst landegrænse, de ønsker, vil sårbare lande hoppe ind i kampen.
Vi ved, at som disse to situationer kører deres respektive kurser, giver de mange sjæle mulighed for at arbejde sig gennem valgte karmiske lektioner. Alligevel er det en sorg for os, at nogle af vores familier på Jorden behandler andre uden skyggen af barmhjertighed.
Nuvel, vi glæder os over jeres mange indsigtsfulde spørgsmål og kommentarer om "årti af forsinkelse", årene 2007 og 2017, NESARA og om hvordan planen for Jordens Gyldne Tidsalder opstod. For at vise forbundenheden med alt, vil vi forbinde prikkerne i tidligere meddelelser og udfylde eventuelle huller i oplysningerne, så I kan se tapetet udfolde sig i sin helhed, så at sige.
Masterplanen for Jordens Gyldne Tidsalder var baseret på, at jeres verden var klar til   international forsoning og samarbejde fra jeres år 2007. Det er ikke sådan, at årsagen til forsinkelsen begyndte der, men snarere at rådet havde forventet, at jeres samfund ville have nået denne fase af åndelig og bevidst parathed ved denne tid. Når vi fortsætter, vil I se, hvorfor forventningerne var logiske, hvorfor de ikke blev indfriet, og hvorfor dette år i jeres kalender var afgørende i rådets tidslinje. Alt foregik og blev planlagt uden for jeres opfattelse af tid, men vi vil gøre vores bedste for at forklare det inden for en sekventiel referenceramme.
Planen opstod, fordi Gaia, den sjæl, der for æoner siden legemliggjordes i det, der nu er jeres hjemlandsplanet, udsendte et råb om hjælp. Den negativitet, der var akkumuleret på grund af civilisationers ubarmhjertige blodsudgydelser, havde formindsket Jordens lys så meget, at hendes evne til at forblive i kredsløb blev alvorligt truet. De to tidligere episoder, hvor selve planetens liv havde været i fare, skete frigivelsen af ophobet negativitet med en sådan katastrofal kraft, at alle livsformer gik til grunde. Gaia elskede dem alle, selv de mennesker, der bidrog til negativiteten, og hver gang sørgede hun dybt over undergangen. Denne gang ønskede hun, ikke blot at hendes beboere overlevede, men at de fysisk steg op med hendes planetariske legeme, som ville blive genoprettet til sin oprindelige uberørte sundhed og skønhed, så alle hendes livsformer kunne blomstre og leve sammen i glæde og harmoni. Hendes klare vision om den Jord blev manifest i det universelle kontinuum.
Det krævede en massiv mængde af lys at imødekomme Gaias ønske og hendes krops umiddelbare behov for at begynde at skaffe sig af med negativitet, og Gud autoriserede kraftfulde civilisationer at give dette lys. Den første infusion stabiliserede Jordens bane, rystede hende løs af dyb tredje tæthedsgrads forankrede negativitet og gjorde det muligt for hende at begynde opstigning. Naturligvis ville det lys og alt kommende fra disse meget fjerntliggende kilder ligeledes være tilgængeligt for alle hendes livsformer, men at motivere menneskeheden til at titte gennem det mørke, der indhyllede planeten, så de kunne "se lyset", var en helt anden sag.
Det var på det tidspunkt, at rådet kom ind i billedet. De accepterede opgaven med at inspirere folk til at tage ansvar for deres personlige opstigning ved at være modtagelige for det indkommende lys, så de kunne begynde at generere deres eget med slagkraft. Dette var afgørende af to lige vigtige årsager til opstigning: Lys forvandler kroppes kulstof-baserede celler til den krystallinske struktur, der kan overleve i de vibrerende niveauer, Jorden i sidste ende ville nå; og ved at opløse "sløret" mellem tredje tæthedsgrads bevidsthed og sjælsniveau viden, åbner lyset hjerter og sind til den åndelige oplysning, der skaber sjælsvækst.
Efter at have drøftet alle forviklingerne, kompleksiteten og de involverede krav - først og fremmest at alles frie vilje skal æres i overensstemmelse med Skaberens deklaration til herskernee i alle universer – kom rådet op med en plan. Den skulle sættes ind i en lineær tidsramme, som I kan forstå, og da det er jeres verden, kan den kun være, hvad I ønsker, den skal være. Derfor skulle alle aspekter af planen blive en del af den kollektive bevidsthed, den energimasse af utallige tanker, følelser og handlinger, der styrer aktiviteten i Jordens potentiale og bestemmer, hvad der sker i jeres verden.
Så en vigtig overvejelse var at præsentere planen i et format, der ville få folk til at tænke over den. På det tidspunkt i jeres historie blev USA anset for at være den globalt mest indflydelsesrige af alle lande, hvilket gjorde det praktisk at starte der, og således blev det. Medlemmer af denne regering blev inspireret til at danne the National Economic Security and Reformation Act (den nationale økonomiske sikkerheds og reformations lov), der er almindeligt kendt under forkortelsen NESARA. Denne lovgivning har været mål for de mørkes mangfoldige løgne og sabotage, hvilket førte til benægtelse af dens eksistens af nogle, der havde hørt om den, og til alvorlige misforståelser hos andre. Hvis du ikke ved, hvad NESARA faktisk omfatter - den er intet mindre end grundlaget for verdens transformation og åndelige fornyelse! - og dens udvikling gennem både lyse og mørke passager, kan du læse om i tidligere meddelelser, der giver detaljerede forklaringer. [Special NESARA udgave, 13. august 2006, giver baggrundsinformation; en række andre meddelelser omfatter yderligere dækning.]
Bestemmelserne i NESARA og alle andre facetter af planen blev udviklet i kontinuummet, hvor det, I tænker på som fortid, nutid og fremtid, er en serie af samtidige begivenheder; hvor sjæles evolutionære stadie er kendt af den mængde lys, de udstråler og hvor det nemt kan arrangeres at matche dem efter deres interesser, medfødte evner og nødvendige karmiske erfaringsdannelse. Før-fødsels-aftaler er altid lavet med ubetinget kærlighed og designet til at gavne enhver sjæl, der deltager i det fælles liv, og således var det med rådets plan, omend den var den mest usædvanlige og vidtrækkende udtænkte nogensinde. Aldrig før i dette univers havde en hel civilisation indgået en aftale om, at langt de fleste ville foretage en sådan monumental udfordring: færdiggørelse i kun én levetid af alle tredje tæthedsgrads karmiske lektioner, de behøvede for at opnå balance og udvikle sig åndeligt og bevidst ind i fjerde tæthedsgrad.
Denne enestående mulighed tiltrak billioner af ivrige sjæle, langt flere, end det var muligt at træde ind i Jordens befolkning med, og dem, der blev udvalgt, blev bekendt med alle dele af planen. De vidste, at efter fødslen ville de ikke huske noget af det, men indre vejledning ville holde dem på sporet via sjælsniveau beskeder til bevidstheden - samvittighed, intuition, instinkt, aspirationer og inspirationer - fordi dette er sandt for alle fysiske liv. Den fantastiske forskel denne gang var, at alle deltagerne vidste, at de ville være med til i lineær tid at skabe en verden, der allerede findes i kontinuummet i kraft af Gaias manifestation. Og alle følte sig sikre på, at de mesterligt ville udføre deres valgte roller.
Ikke desto mindre, i rådets planlægning af en proces uden fortilfælde i hastighed og rækkevidde, tog de klogeligt hensyn til, at nogle af de svagere sjæle kunne vakle og være glade for hjælp i tillæg til den løbende indstråling af lys fra fjerne civilisationer, og planen indeholdte flere måder at håndtere det uforudsete. Stærkere sjæle, der havde delt livstider med svagere sjæle, kunne påtage sig en del af disse sjæles tunge karma; frivillige til disse roller var i fjerde eller højere tæthedsgrader, og således var energihealerne, de psykiske formidlere og modtagerne af telepatisk kommunikation, der ville hjælpe på deres respektive måder. Et væld af sjæle var nødvendige som vejvisere og bannerførere. Nogle ville intuitivt kende sandheden af oplysningerne fra budbringere i lyset og dele det med alle, der var modtagelige; andre ville blive aktive i forskellige reformbestræbelser eller forberede sig til erhverv, hvor de kunne påvirke positive forandringer; og nogle af de mange sjæle, der ville være eksempler på kraften af positive tanker og følelser og glæden ved at leve på gudelige måder, ville fylde andre roller, også.
Sikkert er det ingen overraskelse, at I, der har opholdt jer trofast i lyset trods forhindringer, skuffende tilbageslag og måske hånlig foragt, er blandt de frivillige, der blev udvalgt til at udfylde en eller flere af disse roller, som har hjulpet så mange på deres opstigningsbane!
Livsvigtigt for planen var sjæle, der ville skabe de barske omstændigheder, som masserne behøvede, og når det var gjort, ville slutte sig til lysstyrkerne. Kun de højest udviklede væsener kunne blive betroet disse missioner, og rådet valgte de frivillige, hvis pålidelighed i de mest udfordrende områder af lystjeneste er blevet bevist igen og igen. Der var ingen som helst grund til at forvente, at de ville løbe fra den sidste del af deres aftale, men det er, hvad der skete. Disse personer var faldet under mørkets fortryllelse, der opslugte planeten og de ​​nægtede at opgive deres magt, kontrol af masserne og formuer erhvervet på ulovlig eller umoralsk vis. Ingen som helst opfordringer på sjæle- og bevidsthedsniveauer, løfter om bistand eller advarsler om selv-vurdering af livets gennemgang, overbeviste dem til at ære deres aftale.
De er toppen af Illuminati, en alliance af forskelligartede grupper, der ejer eller har infiltreret hver organisation, institution og sammenslutning, der påvirker livet i jeres verden, fra regeringer til bankverdenen og handel, religioner til uddannelse og medier, militær, underholdning og retssystemer. Alliancen, der er pyramideformet med en håndfuld enkeltpersoner på toppen og mange, mange håndlangere i bunden, der ingen idé har om, at de arbejder i ledtog med en ondsindet kraft, er også for jer kendt som den hemmelige regering, verdensregeringen, den nye verdensorden, kliken eller eliten.
Selv om rådets tidsramme var kommet i jeres lineære tid, for at verdens situationer skulle væsentligt forbedres og folks byrder skulle lempes, så de kunne "se lyset", fortsatte Illuminati ufortrødent med at skjule sandheder og anstifte krige, ødelæggelse, sygdom og forarmelse, som så mange andre generationer af mørke havde gjort før dem. Det påvirkede ikke Jordens opstigningstempo, hun trådte ind i fjerde tæthedsgrad ganske som forudbestemt, i slutningen af 2012 - men ubarmhjertig uro og strabadser og uvidenhed om sandheder har holdt de fleste af hendes folk fast i tredje tæthedsgrads begrænsede bevidsthedsmæssige og åndelige opmærksomhed.
De milliarder, der gang på gang møder modgang eller uretfærdighed eller knapt nok overlever, kan ikke forestille sig andet end vold, elendighed, fortvivlelse og frygt i deres liv. Kamptropper tror, hvad de har fået at vide: Det er din patriotiske pligt at kæmpe for frihed, eller det er dit ansvar at hævne, hvad der blev gjort mod dine forfædre. Det store antal beskæftigede i virksomheder, der producerer krigsmateriel, kan have afsky for krigens død og ødelæggelse, men deres fremmeste interesse er deres levebrød, der opretholder deres familier. Således, i modsætning til rådets forventninger til jeres   samfunds fremskridt med året 2007, havde tanker om en fredelig verden, hvor alle deler Jordens overflod ligeligt, kun svag fodfæste i den kollektive bevidsthed.
Vores svar til næste punkt til de mange læsere, der har udtrykt interesse i USAs politiske fremtid, kan synes mærkelig, men I vil se, at det er meningsfuldt. De to citerede spørgsmål er repræsentative for de mange andre: "Vil november valgene give Republikanerne kontrol over Kongressen?" Og "I forudsagde rigtigt, at Barack Obama ville blive valgt til Amerikas præsident i 2008. Vil Hillary Clinton blive landets første kvindelige præsident i 2016? "
Vi kan ikke vide, hvilke kandidater der bliver valgt i november, før nationens vælgere har valgt. Eftersom vi ofte har sagt, at resultatet af alt, der sker på jorden, er kendt, fordi det er et fait accompli i kontinuummet, er det naturligt at spørge, hvorfor vi ikke ved, hvem vinderne bliver. Valgresultatet vil ikke påvirke den planetarisk opstigning en døjt, og vil have ringe indflydelse på den kollektive bevidsthed, hvilket omfatter den energi, der er lagt i, ikke kun af mennesker, men også enhver anden livsform på planeten. Da vinderne ikke er betydningsfulde i disse sammenhænge, ​​og der ingen klarhed er i Jordens potentiale, kan vi på ingen måde vide, hvem de bliver. Hvad angår præsidentvalget i 2016, vil så meget finde sted i løbet af de næste to år, at selv det at satse et gæt om, hvem der ønsker at stille op, ville være menings- og udsigtsløst.
Vi forudsagde ikke, vi bekendtgjorde med sikkerhed, at Barack Obama ville blive valgt, og det bringer os tilbage til, hvorfor 2007 var et afgørende år: Det var, da tanker om, at han var en potentiel præsidentkandidat, blev en del af den kollektive bevidsthed. Den sjæl, som er legemliggjort som Barack Obama, blev valgt til at lede jeres verden ind i Gaias længe ventede æra af fred, så det var vigtigt, at tanker og følelser, der favoriserede ham som præsident, dukkede op, hvorefter de blev ved med at øges, indtil energi-momentummet ikke kunne stoppes. Vælgernes beslutning om at vælge ham det følgende år var lige så forudbestemt og sikkert, som Jordens opstigning er det.
Lad os fortælle jer, hvorfor denne sjæls personlighed var Gaias og rådets valg. Sjælen havde sin oprindelse i en fjerde tæthedsgrads civilisation, og dens slægtslinje var respekteret universelt, fordi nogen af sjælens personligheder havde udviklet sig til syvende tæthedsgrad gennem flere livstider ved at lede konfliktramte befolkninger til et harmonisk samarbejde og bistå i     civilisationers fremgang. Personligheder var medvirkende til at afslutte krige mellem civilisationer så vel som mellem stridende parter i en population; andre var medlemmer af universelle rådgivende råd til forbedring af civilisationers uddannelses-, regerings- eller retssystemer; og mange sad på øverste positioner i højt udviklede verdener. Barack Obama er begavet med den kumulative visdom, viden og erfaring, og gennem livet har han fulgt vejledningen fra sjælsniveauet for at opfylde den fredsmission, han ikke bevidst er klar over, at han accepterede før fødslen.
Havde de sjæle, som kom for at skabe ødelæggelse for masserne - og faktisk gjorde det - ikke svigtet deres aftale om at slutte sig til de lyse kræfter sidenhen, ville tidslinjen i den Gyldne Tidsalders masterplan have sejret. Obama ville nu have afsluttet en stor del af sin mission som præsident, og jeres samfund ville være godt på vej til at leve fredeligt. I stedet arvede han to krige, og bekæmper nu den terrorisme, som i ikke ringe grad er deres afkom. Og på trods af lysets enorme fremskridt med at svække Illuminatis globale netværk, har de bevaret magt nok i og uden for Kongressen til at fordømme de fleste af Obamas visionære initiativer, og deres bestræbelser på at holde negativiteten af splittelse i live og trives i jeres samfund er blevet hjulpet uforvarende af hans politiske modstandere. USA har ikke monopol på dette - ganske få regeringer i jeres "frie" verden har været fri for Illuminatis indflydelse, og de ​​fleste er præget af konkurrerende medlemmer, der producerer statiske tilstande i stedet for fremskridt.
På ingen måde siger vi, at alle skal have den helt samme idé om regeringsførelse eller   andre spørgsmål. Det er ved at tilegne sig de mangfoldige holdninger, kulturer og filosofier, at en civilisation beriges og gør fremskridt! Hvad vi siger, er, at mange sjæle, som råbte op om at deltage i væsentlige roller, der indvarslede æraen af fred, ikke har gjort, hvad de følte sig sikker på, de ville: Foretage valg til opfyldelse af deres valgte missioner. Dette er både årsagen og virkningen af ti års forsinkelsen.
Kære søstre og brødre, I skal ikke oversætte "forsinkelse" med "det kunne tage evigheder!", som en læser skrev. Der er utallige områder i hele jeres verden, hvor forbedring blomstrer takket være engagerede personer, civile grupper eller nationale og internationale organisationer. De etablerede medier udbreder i højere grad end tidligere reportager om sådanne historier, og der findes et væld af opmuntrende informationer i tv-interviews, dokumentarfilm, konferencer, workshops, bøger, blade og på Internettet. Selvfølgelig kan alle ikke tage aktivt del i den slags fremadrettede bestræbelser - de fleste af jer meldte jer ikke til at gøre det - men taknemmeligheden over disse succeser, begejstringen for dem og optimisme om Jordens fremtid udsender et overflod af lys. Lys, den samme energi som kærlighed, er nøglen til at manifestere en mere fyldestgørende gennemførelse af rådets plan for den Gyldne Tidsalder.
Nuvel, ligesom der ingen dramatiske tegn var på begivenheden, da Jorden trådte ind i fjerde tæthedsgrad, vil der heller ikke ske noget dramatisk, når 2017 nærmer sig sin afslutning og planeten træder ind i tæthedsgradens højere "lag". Der er ingen skillelinje mellem dem, ligesom der ingen er mellem tæthedsgraderne selv, som vi udelukkende nummererer for at angive fremgang i placering eller i åndelig og bevidst opmærksomhed. Energi flyder simpelthen hid og did i overensstemmelse med de udsendte vibrationer, hvorfra de hidrører, hvilket omfatter alle de tanker og følelser, der hele tiden skyder op fra Jorden, og opstigningsprocessen bevæger sig ind i områder, hvor vibrationerne er højere, eller hurtigere, end hvor I var tidligere. Men himmelske tilpasninger producerer til tider energimæssig overspænding, der hurtigt driver roterende legemer ind i højere astrale planer, og dette vil være tilfældet i sidste del af jeres år 2017, hvilket falder sammen med, at tiårs forsinkelsen når sin afslutning. I den mellemliggende tid vil Jorden rejse gennem stadig højere vibrationer, nye ændringer ser dagens lys og giver fremdrift til alle undervejs.
Vores elskede familie på Jorden, hvis vi vidste, hvornår de store ændringer, I spurgte om, vil komme til at ske, ville vi med glæde fortælle jer det. Vores seneste budskab forklarede, hvorfor vi ikke ved det. Selv Gud ved det ikke. Lad mig tale for mig selv et øjeblik for at illustrere forhåndsviden om fri-vilje-valg. For flere år siden, da to mænd bejlede til min søster, spurgte min mor Gud, hvem hun ville vælge eller ikke. Gud sagde: "Jeg ved det ikke." Min mor spurgte, hvordan han ikke kunne vide det, da hun er en del af ham, og Gud svarede: "Ja, og så snart hun ved det, ved jeg det også"
Oplyste sjæle fra hele universet er med jer i ånden, opmuntrende jer fremad, og nogle er lige der ved siden af jer på jeres opstigningsvej.
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward

Oversættelse v / Margit Villumsen og Kim Dyrlund

Friday, October 10, 2014

Dansk -- MATTHEW -- 23:09:2014


23. september 2014


Valg i Skotland. Året 2017. Pessimisme i medie rapporteringer. Informationskilder.  Aktivitet i Jordens energifelt af potentiale. Lineær tid. Robin Williams. Selvmord. Islam og kristendom. ISIS. Sætte i bås.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I behandlingen af læsernes seneste spørgsmål, vil vi citere et, der er essensen af dem alle: Blev Skotlands afvisning af uafhængighed et tilbageslag for verdens fremskridt? Sådan ser vi det ikke.  Vi ser som et fremskridt, at der var et valg, at borgerne i Skotland fredeligt kunne føre deres sag for suverænitet og gjorde det. Selvom resultatet skuffede de fremadrettede skotter, gjorde deres insisterende krav om uafhængighed klart for regeringen i Storbritannien, at der skal ske ændringer i deres forhold, ikke kun med befolkningen i Skotland, men også i Wales og Irland.
For øjeblikket er det stadig uvist, hvor hurtigt de foreslåede ændringer vil ske, og i hvilket omfang de vil tilfredsstille borgerne i disse lande. På længere sigt vil regeringsvedtagne påtvungne regler, restriktioner, bøder og skatteafgifter ophøre overalt. Alle Jordens folk vil kende deres guddommelighed i Enheden af Alt, kende deres medfødte viden og beføjelser som flerdimensionelle væsener, og alle vil respektere helligheden af alt i skabelsen.
Vi er blevet spurgt igen og igen, hvorfor nogle kilder udenfor planeten giver en tidsramme for forekomsten af det ene og det andet, og vi ikke gør. For det første opfordrer vi jer til at være meget skelnende ang. kanaliseret information, især annonceringer af NESARA (Oversætterne:National Economic Security and Recovery Act -http://en.wikipedia.org/wiki/NESARA) eller muligheden for pludselig rigdom. Vær ligeledes opmærksomme på, at nogle oplysninger, der angives som kanaliserede, faktisk er skrevet og udsendt af enkeltpersoner for bevidst at misinformere, skabe mismod eller skræmme læserne.

Tuesday, September 2, 2014

12:08:2014

Ebola udbrud. Andre laboratorie-udviklede vira. Opstignings symptomer. Sundhed. Sjælskontrakter. Styrkelse af immunsystemet. Lysoptagelse. Kronisk lav energi

Ubalancerede relationer
Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen  og Kim Dyrlund)


12. august 2014

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Flere af de mange læsere, der spørger til Ebola udbruddet, har omtalt det som "Ebola skrækkampagnen", og med rette, da panik er en af grundene til den nylige virus igen blev frigivet. Da den blev udviklet i et laboratorium af Illuminati forskere for næsten 40 år siden, var intentionerne dels at skabe en pandemi, dels at indgyde mennesker en frygt, der følger med en ondartet, smitsom sygdom.

Vi mindsker ikke alvoren af Ebola i dag ved at sige, at det faktisk var en sygdom man skulle frygte dengang. Den bredte sig hurtigt og krævede mange liv, før den blev bragt under kontrol. Og udbruddet resulterede i voldsom negativitet på grund af store dødstal, sorg, kaos og frygt. Nu kan raske mennesker, der tiltrækker sygdommen og får den rette behandling, komme sig. Og lige som det sker med en alvorlig sygdom, har personer, der dør, haft et svagt immunforsvar før de blev udsat for Ebola, eller deres system blev belastet af træthed ved at pleje patienter. Denne gang vil Illuminati ikke nå i nærheden af deres hensigt med negativiteten. Det samme gælder deres andre relativt nylige forsøg på at ødelægge Jordens befolkning.

Thursday, August 21, 2014

03:08:2014

Matthew Ward — 3. august 2014

Jeres verden er som en unik historie, der laves til en film; Malaysiske fly, "black ops"; Ukraine; Gaza; ikke-valgte oplevelser, karma, guddommelig nåde; Amerikanske regering; hvordan lys påvirker en civilisation; oprindelsen af DNA, fysiske kroppe; fotoner

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er blevet spurgt om de verserende spekulationer, om det var den amerikanske regering, der havde en hånd med i nedstyrtningen af det malaysiske fly i Ukraine, samt anklagerne om, at den russiske regering var involveret. Vores kolleger i Nirvana siger, at ingen af dem er ansvarlige. Det var "Black Ops" afdelingen i den Illuminati-kontrollerede fraktion af CIA, der stod bag, den samme kraft, som æggede den pro-russiske separatistiske bevægelse i Ukraine.

Denne fraktion, der opererer uafhængigt af alle regeringers tilsyn, respekterer ingen nationale grænser. Hvor som helst nogle borgere er utilfredse med deres folkevalgte ledere, enten anstifter eller forværrer fraktionen opstandene for at øge anspændingen, inddrager hvilke som helst nationale, passende ledere, og hjælper de anderledes tænkende med at skaffe våben og forsyninger. "Black Ops" personerne lever ligesom resten af Illuminati af negativitet, og deres brændstof er at skabe negativt ladet kaos, frygt, død, personskade, sorg og ødelæggelse.

Tuesday, July 22, 2014

02:07:2014

Verdensstatus. Vigtigheden af lysarbejdere. Principper om manifestering. En civilisations nye æra. Potentiale i Jordens energifelt. Feminin energi. Ekstremistiske overbevisninger. Hjælp til børn. 2. juli 2014

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Mange, der har omtalt situationer i Mellemøsten, Ukraine, Hong Kong og nogle lande i Afrika, Østeuropa og Latinamerika, udtrykte bekymring, der ligner dette uddrag fra en læsers e-mail: Så hvor er alt dette nye lys og den energi, der skulle ramme jorden og ændre alt? Jeg finder bare, at tingene bliver værre og værre.

Lyset ændrer alt det, der ikke er til Jordens og hendes lys-modtagelige beboeres bedste interesse. Det, der synes at blive "værre og værre", er mange generationers modstridende ideologier, som har nået kogepunktet. Alle bliver påvirket positivt eller negativt af det stadigt stigende lys. Alt hvad der foregår inden i individer, hvilket er det, der bestemmer deres reaktioner på hændelserne, er den naturlige følge af de øgede vibrationer. Da lyset fortsætter med at strømme ind, og lysarbejdere på planeten fortsætter med at generere mere, vil kogepunktet falde til en simren og i sidste ende blive til "det stille vand".

Wednesday, June 25, 2014

02:06:2014


2. juni 2014Vladimir Putin, Ukraine. Kina og Rusland affære. Racisme, historie. Barack Obama. Strid om krigsveteranernes sundhedspleje. Pave Frans. "Begivenheden". Ordenes vibrationer. Kærlighed.  


Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Først siger vi, at alt, hvad der foregår i jeres verden, er en reaktion på de stadigt stigende vibrationer. Og sammen med tydelig fremgang, ser I resterne af, hvad der naturligt følger i kølvandet af mørkets tilbagegang. Fri af åget af negativitet, vil der ikke længere være personer, der handler under mørkets tunge indflydelse, men snarere på linje med dybt rodfæstede religiøse, politiske eller filosofiske overbevisninger - og lejlighedsvis ud fra en sindsforvirret mental funktion, der forstærkes af de fremherskende vibrationer.

Tuesday, May 13, 2014

02:05:2014Ingen krig i Ukraine. Med tiden fred i Israel og Palæstina. Afrika. Negativitet. Bevidsthed. Ingen atomkrig, begrundelse. Genopbygning af smadrede - rystede sjæle. Dyrs betydning i en civilisations udvikling. Hvaler. Lyset i medfølelse og taknemmelighed.  

2. maj 2014

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Det strålende lys af medfølelse har strømmet rundt i verden til de familier, hvis medlemmers liv endte i den sydkoreanske færge, og til familierne til dem, der menes at have været forsvundet på havet i det malaysiske fly. Alle vegne fra, hvor mange hundrede græmmes efter at have delt et så pludseligt traume, rejser der sig en strøm af medfølelse med dem fra alle jordens verdenshjørner.

Det kan således se ud, som om jeres hjerter kun er forenet i tider med flere personlige tragedier, og det er ikke tilfældet. I er altid forenet i jeres kærlighed til familien, og i ønsket om at jeres børn og alle fremtidige generationer kan leve i en bedre verden, end I har arvet. Og dette fundament af jeres enhed er langt, langtstærkere end jeres forskelle, kære søstre og brødre! Det er grunden til, at alle Jordens kulturer og racer - i det tidløse kontinuum - lever i harmoni med hinanden og hele naturen. I er medskabere af denne verden, idet I overvinder udfordringerne i den verden, I er i her og nu.

Monday, April 14, 2014

02:04:2014Matthew, Ashtar og Gud besvarer spørgsmål fra 20. marts beskeden om Malaysian Airlines fly MH370
Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Margit Villumsen  og Kim Dyrlund)
2. april 2014

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Ligesom i den sidste meddelelse taler jeg først for mig selv om den meddelelse. Ved at forklare, hvorfor den blev sendt ret længe efter, at flyet var forsvundet, kan jeg have givet det indtryk, at jeg alene anmodede Ashtar om at fortælle jer det, og det er ikke tilfældet - anmodningen blev fremsat af alle sjæle her, hvor kun sandhedens høje vibrationer kan registreres og fremsendes telepatisk.

Monday, March 31, 2014

20:03:2014

MATTHEWDet forsvundne Malaysiske fly MH 370
Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund)
http://galacticchannelings.com/dansk/index.html   
20. marts 2014

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew, og jeg taler nu kun for mig selv. Da det malaysiske fly forsvandt, hjalp jeg en civilisation i en anden galakse og havde intet kendskab til begivenheden før 3 dage senere, da min mor først hørte om den og spurgte mig, hvad jeg vidste.  

Derpå kontaktede jeg en kollega i Nirvana, hvis undersøgelse afslørede, at 3 personer havde været ombord på et fly umiddelbart før deres ankomst til Nirvana på dagen for flyets forsvinden. Min kollega fortalte mig, at deres optegnelser viser, at de døde af naturlige årsager i overensstemmelse med deres sjælskontrakter, og han kunne ikke bekræfte, at de var ombord på det pågældende fly.

Sunday, March 16, 2014

03:03:2014

MATTHEW

Status i Verden. Vigtigheden af at øge vibrationerne. Arbejdet med retningslinjer for sjælsarbejde. At tackle udfordringer. At hjælpe Jorden. "Gamle sjæle". "Remote viewing". Sprog. Sjælens forberedelse til næste liv. Matthews tjenester. Relation til lysarbejdere.3. marts 2014

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Selvom det kan tyde på det modsatte, bærer handlinger i jeres verden støt jeres samfundet fremad. Borgernes protester mod regeringsledelse eller politiske handlinger - lige fra samfunds niveau til nationalt niveau - fremtvinger løsninger på emner, der har forårsaget betydelig utilfredshed. Dette frigiver negativitet, så den ikke bliver grundfæstet. Turbulens i Ukraine vil fortsat buldre, men fremdriften i Jordens energifelt er tilstrækkelig til, at det ikke ender med en om sig gribende krig på slagmarken.

Tilfældige voldshandlinger vil fortsat give karmiske erfaringsdannelser for alle involverede personer, og det må forventes, at de politiske og diplomatiske forhandlinger vil bryde sammen fra tid til anden på vej til fredelige aftaler. I kan forvente flere anholdelser, fyringer og fratrædelser i den internationale bankverden og i nogle regeringer. Og det ser ud til, at der i horisonten ligger en rystelse for Vatikanet. Så forskellige grupper som kirker, multinationale selskaber, civil- og skoleorganisationer og almennyttige instanser samarbejder om større projekter for at udvide uddannelses- og beskæftigelses-mulighederne.

Tuesday, March 4, 2014

03:02:2014Matthew Ward — 3. februar 2014

Lyset tiltager. ET bistand på Fukushima. Jordens udrensning. Måne "pletter". Hellige Gral. Reinkarnation. Korsfæstelse. Personers kollektive bevidsthed. Sjæle station. Matthews forskellige liv.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Den store taknemmelighed for budskabet om "apostlen Mathæus " gav grund til fejring her. Vi ærer altid sjæles guddommelig ret til at tro, som de ønsker, og vi er opløftede, når man vælger at omfavne fremsatte sandheder. Jeres personlige erfaringer er uigendrivelige beviser for, at I er ved at blive bevidste om jeres sjæls viden. Dette er langt vigtigere end vores gentagne forsikringer om, at I på sjælsniveau ved, hvad der er sandt og ikke sandt.

I endnu højere grad end sidste år, Jordens første år af frihed fra mørket, vil den indstrømmende energi, der er genereret på planeten i løbet af dette år, producere lys i en sådan overflod, at sjæle kan vokse i bevidsthed og åndelig vækst, med eksponentielle virkninger på hele jeres verden.
Ligesom lyset øges, således øges også de vibrerende niveauer i hele jeres mineral -, plante - og dyrerige. Bevidstheden hos enhver form på planeten kan udvides, mens Jordens opstigning fortsætter - kun hendes menneskelige beboere har valget mellem at flyde med i dette begejstrende løft, eller gå imod.

Splittelse omkring de alvorligste problemer, der påvirker jeres samfund, vil fortsætte, indtil lyset bliver så stærkt, at ekstreme holdninger ikke længere kan afskrække konstruktive skridt hen mod en fredelig løsning.
Rationelle diskussioner undervejs, og dem der vil begynde, kan køre fast fra tid til anden. Men samlet set vil de få fremdrift. Og det I kalder "sund fornuft" [engelsk: "common sense"], som endnu ikke er fælles [engelsk: "common"] for alle, vil i sidste ende vise sig i situationer, der i dette øjeblik er statiske eller svingende.

Der er en hel del snak om frygt for terror i forbindelse med De Olympiske Vinterlege i Sochi, og det er unødvendigt. Frygt er ikke kun nyttesløs, den er kontraproduktiv, fordi den skaber negativitet, som Jorden skal forholde sig til. Den universelle familie i skibe og på jorden er i konstant kommunikation om aktive og potentielle brændpunkter. Og i overensstemmelse med Gaia ønsker, er de bemyndiget til at forhindre alvorlige terror forsøg. Hvis bestræbelserne i mindre skala resulterer i personskade eller død, ligesom i alle andre sådanne tilfælde, vil det være et spørgsmål om de involverede sjæles kontrakt bestemmelser.

Vi ønsker ligeledes at lette jeres sind om situationen på Fukushima atomkraftværket. Teknologien ombord på rumfartøjer omkring planeten fortynder giften i radioaktiv jord og vand, og de flittige besætningerne gør alt muligt for at forhindre yderligere skader på de nedbrydende reaktorer. Hvad der sker på dette kraftværk er en overbevisende grund til at afslutte denne energikilde overalt på planeten. Og I kan i høj grad hjælpe Jorden i hendes helingsproces ved at bevæge jer væk fra atomkraft og fossile brændstoffer og fremme vedvarende og frie energikilder.

Usædvanlige storme, rekord høje og lave temperaturer, oversvømmelser, tørke, skovbrande, jordskælv og vulkanudbrud er udrensning af Jordens indre, overflade og atmosfære, og de fører til et moderat klima globalt.

Vi er også blevet bedt om at kommentere to store pletter på månen. Faktisk er der intet på selve Månen - de er skyggebilleder af store skibe, som kan forsvinde og dukke op igen for at vise mobilitet. At overbevise Jordens folk om, at andre civilisationer er i nærheden, og at de er her med fredelige formål, bør være en orienterings proces for at forhindre masse frygt og psykiske chok.

Nuvel, sidste måneds budskab fremkaldte langt flere svar og spørgsmål, end nogen anden besked i de ti år, de har været til rådighed, og det er passende, at jeg nu kun taler for mig selv. Først vil jeg takke jer på min mors vegne. Det er første gang læserne udelukkende har sendt hende positive reaktioner, ikke en eneste har været dårlig. Jeg er ivrig efter at begynde at behandle spørgsmålene, for svarene vil tilbyde stor indsigt i jeres liv og livet i dette univers. Så mange af jer stillede spørgsmål om min bibelske levetid eller relaterede emner, som I skal se vedrører alle, så nogle vil blive medtaget her og resten i den næste besked.

Hvis der ikke fandt nogen Sidste Nadver sted, hvad er så den hellige gral?Historien om Den sidste Nadver inspirerede enkeltpersoner til at søge efter den kalk, der havde indeholdt Jesu blod. En genstand der anses for at være den helligste og mægtigste af alt på Jorden. Der har aldrig eksisteret sådanne en genstand. Men faktisk findes der noget helligt, der er mere magtfuldt end noget andet på Jorden. Den hellige Gral er sjælen. Intet i dette univers er mere kraftfuld end sjælenes kærligheds-lys energi!

Jeg har aldrig troet, at Jesus ville vende tilbage som den samme person han var for 2000 år siden, men har han reinkarneret på Jorden? Nej, men Jesu essens af kærligheds-lys er altid til stede på Jorden og alle andre steder i dette univers.

Fordi det tidløse kontinuum, hvor flere multidimensionelle livstider sker samtidigt og alt påvirker alt andet, er et tåget begreb, næsten umuligt at fatte, er reinkarnation det tætteste, som budbringere fra lyset kunne beskrive en proces, der passer ind i jeres lineære tidsramme. Men det er ikke sådan, at lad os sige Albert Einstein reinkarnerer som denne eller hin person, og jeg vil nedenfor gøre mit bedste for at forklare virkeligheden.

Hver eneste af de utallige sjæle i hele kosmos er et unikt, uafhængigt, evigt væsen - på samme tid energimæssigt forbundet med alle andre. Begyndelsen af hver eneste sjæl var Skaberens frembrud af kærligheds-lys-selvet - "big bang" - og alt eksisterende er samskabt af sjæle, der bruger Skaberens energi til at sætte deres ideer i bevægelse og form.

Lad os sige, at sjæl A ønsker at inkarnere for første gang. Efter at have sat sine idéer ind en sjælskontrakt, indgår sjæl A en aftale - vi kalder det før-fødsel aftalen - med andre sjæle, der ønsker at dele dette liv. Derefter konstruerer og medskaber sjæl A en krop til sin person, der passer til, hvad den ønsker at opleve som dødelig. Derefter bliver denne sjæl en kumulativ sjæl, mens den bevarer sit unikke evige selv, og den deler nu al sin viden med sjælen i den nye person. Udtrykket kumulativ anvendes på sjæl A, fordi den indledte en anden sjæls levetid, men som I skal se, er det starten på kumulative erfaringer.

Lad os kalde denne første person for sjæl B. Alle sjæl B`s karakteristika, som blev givet af sjæl A, og alle nye erfaringer i hele sjæl B's levetid (intelligens, talenter, kropsform og træk, personlighed, ideer, relationer, uddannelse, vaner, planer, resultater, skuffelser, hjertesorger, glæder, tvivl, svigt, interesser, frygt) føjes til sjæl A`s "database", imens sjæl B har alle sine livsoplevelser, og alt bliver samlet og fastholdt af sjæl B, når dens krop dør.

Når sjæl A ønsker at gå i gang med en ny form for fysisk liv, går den gennem den samme proces. Nu har den ikke blot sin oprindelige viden, men også sjæl B`s, som den kan dele med sin person nummer to. Når sjæl B ønsker at igangsætte sine egne ideer, laver den en sjælskontrakt og så videre. Ligesom sjæl A, forbliver den ved med at være et unikt sjæle-selv, mens den deler sin viden fra personlige oplevelser og fra det, der blev givet af sjæl A, med sjælen fra sin første person.

Soul A og Soul B vokser i erfaring, viden og visdom med hver af deres personer, som hver især er en unik, uafhængig, ukrænkelige evig sjæl. Og sammensætningen er et kraftfelt af forskellige, indbyrdes forbundne levetider, der vokser med nye personer, uanset hvor de befinder sig i hele universet. Sjæle vælger kontraktbestemmelser for at udfylde huller eller styrke områder af den kumulative erfaringsdannelse, for at balancere alle levetiderne. Således bliver et stadigt voksende lager af bevidsthed tilgængeligt for alle sjæle i denne sjæle-slægtslinje.

Udviklingen sker, når personerne bevidst benytter dette lager. Så det er ikke at lære på ny, men snarere en proces af selverkendelse - at huske, hvad der er kendt på sjælsniveau fra Begyndelsen af. Og ligesom I lever i dette øjeblik, således lever alle de væsener, I tænker på som jeres tidligere eller fremtidige liv, også i dette evige NU. I og alle de andre unikke sjæle lever i NUET i kontinuummet.

Fra mine liv i tredje tæthedsgrads civilisationer ved jeg, hvor svært det er at forsøge at forstå noget, der ikke har nogen bevidst referenceramme. Og min forklaring kan have tilføjet forvirring snarere end afklaring om multiple flerdimensionelle liv. Så vær venlig at vide, at hvad jeg beskrev her sker enkelt og guddommeligt, således som I en dag skal se det for jer selv - igen!

Hvis korsfæstelsen og opstandelsen ikke fandt sted, hvad var så karakteren af mødet med Jesus, der fik hans tilhængere til at udbrede hans lære så frygtløst og entusiastisk? Jeg kan kun tale om dette med sikkerhed for mig selv. Der var aldrig nogen frygt involveret, men virkelig begejstring, fordi jeg vidste i mit hjerte, at Jesus altid talte sandt og gjorde det så kærligt. Som jeg nævnte i min sidste besked, havde jeg rig lejlighed til at fortælle folk om hans lære. Men fra hvad jeg har lært - husket - siden min levetid i bibelske dage, er det den katolske kirkes ubarmhjertige vægt på deres version af Jesu liv, død og opstandelse, der er grunden til kristendommens store udspredelse.

Kan du forklare, hvorfor nogle kanaler siger at korsfæstelsen fandt sted, og andre siger den ikke gjorde? Jeg kan tilbyde mulige årsager til uoverensstemmelsen. Den ene er, at en korsfæstelse fandt sted i en parallel verden. Enkeltpersoner giver energi til de retninger, de selv overvejer at tage. Og når de når det punkt, hvor de skal beslutte sig, fortsætter det bevidste selv i den valgte retning. Men den stærke energi, der er blevet investeret i den vej, de ikke tager, kan ikke stoppes. Den fortsætter med at flyde i dens retning, og manifesterer undervejs logiske situationer i overensstemmelse med, hvad de personer havde overvejet forud for beslutningsprocessen.

I tilfældet med korsfæstelsen blev lederne af stat og kirke mere og mere bekymret for, at hans lære truede deres greb om befolkningen, fordi Jesu følgere blev ved med at stige i antal. Nogle af lederne talte for at få Jesus ud af landet, frem for at risikere at gøre ham til martyr ved at slå ham ihjel. Andre ønskede at dræbe ham. Således blev der lagt energi i begge retninger. Og energien fokuseret på korsfæstelsen fortsatte med det resultat i en parallel verden. Da disse verdener findes i kontinuummet, ligesom verdener gør, hvor faktuelle begivenheder indtræffer, uden nogen etiketter kan adskille dem fra hinanden, kan nogle kilder med transmitteret information rapportere hændelser i en parallel verden.

En anden mulighed er, at der blev vist et hologram på jorden af korsfæstelsen og opstandelsen, måske designet af Jesus og Maria eller andre tættest på dem. Denne grusomme form for straf opfyldte blodtørsten hos mange, der levede i disse tider, og opstandelsen gav håb til dem, der tørstede efter lindring af livets hårdhed.

Endnu en mulighed har at gøre med sindets kraft. Hvis kanaler - modtagere er mere præcist, fordi I er alle kanaler for energi - urokkeligt tror, at korsfæstelsen og opstandelsen fandt sted, kan deres tro tilsidesætte oplysninger i de beskeder, de modtager. Sindets og tankens kraft påvirker alle forhold i ens liv. Hvad en person mener og tror, bliverhendes eller hans virkelighed, uanset hvor langt det måtte være fra de faktiske forhold.

Du sagde, at da du var apostlen Matthæus, kendte du ikke bevidst til de andre ting, du skrev om i denne meddelelse. Hvorfor gjorde du ikke det? Og hvordan fandt du ud af dem? Lad os sammenligne, hvad jeg vidste bevidst i den livstid med alle minderne i hjernens hukommelse bank. Hvis alle disse minder ville oversvømme dit sind på samme tid, ville det være helt overvældende. Det ville være det samme, som hvis den samlede viden af alle mine personer havde oversvømmet min bevidsthed dengang.

Jeg - vi - har et "voksende reference bibliotek", kunne man sige, hvor alle oplysninger er tilgængelige, når som helst vi vælger at søge dem. At bruge dette valg er den selverkendelse jeg nævnt tidligere, med at genhuske, hvad sjælen ved. Og fordi hver opdagelse kommer med sådan en kraftig følelse af "rigtighed" uden skyggen af tvivl, ved I med hele jeres væsen, at det er ubestrideligt sandt.

Selv om det er det samme for hver person - på sjælsniveau har alle fuld viden fra Begyndelsen af - er det lettere at huske for folk, der bor i avancerede civilisationer og i åndeverdener, hvor kroppen ikke er belastet af tætheden af de lavere vibrationer. Især i en civilisation med tredje tætheds bevidsthed, blokerer kroppens tæthed for bevidstheden om hvad sjælen ved.

Taler du for sjæle på den station, du befinder dig på, fordi de er dine "personer"?Nogle af de mange millioner af sjæle her er mine personer, men de fleste er ikke. Vores fælles "link" til denne station er samme udviklingsstatus. For nogle år siden talte jeg om dette i en meddelelse:

"Station", som vi anvender det, er ikke relateret til et bestemt sted eller civilisation, men er snarere det niveau af åndelig vækst en sjæl har opnået, uanset dens universelle oprindelse og antal af liv. Når jeg taler om "sjæle på denne station", henviser jeg til en gruppe af lige, hvis åndelige klarhed har udviklet sig til at være i overensstemmelse med ubetinget kærlighed og bevidsthed om Enheden af Alt. Dette kunne kaldes "gruppesind" eller "kollektive sjæle" på grund af den delte oplysthed. Men i en større forstand er det en sammensmeltning af utallige personers sjæle-selv ind i et "Højere selv" [
Januar 19/20 2009]

Udpegelse er nok ikke det helt rigtige ord for, hvordan du blev talsmand for de andre sjæle, der hvor du er. Men hvordan fik du den position? Hvis en anden sjæl var talsmand dér, ville deres oplysninger være præcis de samme som dine? "Valg" er mere korrekt at sige end "udpegelse", og det foregår ikke ved at stemme for "kandidater", men snarere en enstemmigtanke, at bestemte sjæle bedst kan udtrykke visse aspekter af gruppens viden.

Jeg er ikke den eneste, der taler for os alle. Det er kun til min mor, at jeg overfører beskeder for denne gruppe. Andre sender oplysninger til deres respektive modtagere. Der findes kun sandhed på dette niveau, så der er aldrig uenighed om, hvad nogen af os sender. Men vi sender ikke nøjagtig de samme oplysninger. Det er et spørgsmål om forskelle i vores kollektive erfaringer. For eksempel har mange af Kryons "personer" større videnskabelig ekspertise universelt end mange andre sjæles "personer", herunder mine. En anden faktor er vores modtageres ordforråd. Min mor har ingen uddannelse inden for naturvidenskab, så hun kender ikke til de ord, jeg ville have brug for, så jeg kunne tale om emner af denne art.

Kendte andre sjæle dig, der hvor du er nu, mens du var apostlen Matthæus, eller kender I ikke hinandens "personer"? Vi kender godt hinandens "personer", som er velkendte i en universel målestok, og det er relativt få. Kollektivt eksisterer vores "personer" i et antal, I ikke kan forestille jer, i mange forskellige former og udtryk, herunder dyr, der for jeres bevidste sind er lige så utænkeligt.

Nogle sjæle her havde personlige liv, der levede i denne tid i jeres historie, men de ville kun have kendt mig, hvis vores liv havde været tæt forbundne. Mit værdsatte venskab med Jesus og min tilfredsstillende oplevelse som lærer gjorde mit liv som Matthæus meget tilfredsstillende. Men i sammenligning med de utallige levetider i dette univers, var det slet ikke bemærkelsesværdigt. Det blev kendt på Jorden århundreder senere, da det i den grad blev blæst ud af proportion, fordi noter i mine journaler førte til "Apostlen Matthæus".

Men nu kan sjæle her og deres "personer" kende til det liv, på grund af mit budskab. Oplysninger, som enhver af os transmitterer, bliver en del af vores gruppe viden og øger det lager, der er tilgængeligt for alle i vores slægtslinje. Men det betyder ikke, at Matthæus levetid i sig selv har nogen større betydning end før. Det vigtige er, at sandheden om det nu er tilgængelig, i stedet for kun det, der står i Bibelen. Virkningen er den samme, når sandheden dukker frem om en hvilken som helst sjæl, hvis liv er blevet misfortolket. De, der har været uretfærdigt udskældte, og de hvis ondsindede gerninger kommer frem i lyset.

At fortælle jer lidt om mine andre "personer" end blot den "bibelske" Matthæus person vil besvare en række af læsernes andre spørgsmål. Nej, mine samlede liv gør mig ikke i stand til bevidst eller på sjælsniveau at kende hver begivenhed og hver person på Jorden eller alt i jeres verdens fremtid. Ligesom andre sjæle her, ser jeg "det store billede", men ingen af os kender alle detaljer om alle omstændighederne i hver eneste sjæl der. Det gør kun Gud, fordi han ER dem alle. Og hans viden vokser kontinuerligt med hver eneste af de ubegrænsede antal ændringer, der sker konstant.

Ikke desto mindre, har vi informationskilder, der går ud over vores livstider, og Gud er en af dem. Vi observerer fremdriften for aktivitet i Jordens energifelt for potentiale. Vi kommunikerer med personer i Nirvana, der overvåger planeten, sjæle på andre stationer som denne, samt medlemmer fra avancerede civilisationer. Og vi kan stille ind på den kollektive bevidsthed på Jorden og masse bevidstheden i universet.

Nuvel, som værende Ærkeenglen Michaels første "person" i dette univers, var jeg "udstyret", kunne man sige, til en fødsel ind i en åndeligt udviklet civilisation. Og den person, der blev valgt til mig, lever i en udsøgt vand-verden på kanten af Mælkevejen, længst væk fra jer. En række af mine andre "personer" levede på Jorden i løbet af de sidste 100.000 år eller deromkring i jeres tidsregning. Men alle tidligere liv og mange i disse årtusinder levede i Sirius, Plejaderne og andre dele af denne galakse, samt i andre.

Mit liv i Antikken gav mig glimt af tidligere stadier af Paradis på jorden, dengang kendt som Terra eller Shan. Og det lod mig betragte Gaias stress i løbet af de æoner, hvor hendes planetariske krop bevægede sig nedad i spiral fra sin oprindelse i femte tæthed for til sidst at være dybt nedsunket i tredje. Jeg så de progressive virkninger fra stærkere civilisationer, der ændrede svagere civilisationers DNA nedad til kun at indeholde to aktive DNA-tråde. Jeg så Jordens gamle befolkninger misse astrale tilpasningsmuligheder for at stige ud af tredje tæthedsgrad. Nogle af mine liv blev levet på jorden i løbet af de lange mørke tidsaldre. Og et af dem var, da alt liv blev tabt, da Gaia befriede sin krop for negativitet, så den ikke ville gå til grunde. Jeg kender til disse epoker, ikke kun fra meget snævre perspektiver af mine liv, men fordi denne information ligger i den universelle massebevidsthed. I har de samme oplysninger på sjælsniveau, og det omfatter sandsynligvis nogle, måske mange af jeres liv.

Som værende en af designerne i det højeste universelle Råd, der skabte mesterplanen for Jordens Gyldne Tidsalder, kunne jeg give jer førstehånds oplysninger om det, og også fortælle jer, at fordi nogle sjæle svigtede deres aftale om at slutte sig til de lyse kræfter, blev jeres samfunds fremskridt forsinket med et årti. Rådet kender Gaias valg af den sjæl, hun valgte skulle komme til jorden, legemliggjort som Barack Obama. Og fordi vi har observeret ham gennem hans år der, ved vi, at han har været urokkelig i sin dedikation til at tjene lyset, og om hans stærke fjender indenfor og udenfor regeringen.

Nogle af mine andre "personer" i indflydelsesrige stillinger, så som at stå i spidsen for føderationer, der hjalp civilisationer, som ønskede at stige ud af mørket, udførte beundringsværdige mål; andre kom til kort. Nogle af mine "personer" var håndværkere, lovgivere, rådgivere, læger, bønder, administratorer, musikere, købmænd, lærere eller rejsende håndværkere med varierende grader af meningsfulde opnåelser. Andre befandt sig i rekognosceringsflåder. Og meget få, der var krigere, nødvendiggjorde efterfølgende rolige liv, herunder nogle med alvorlig psykisk begrænsning, for at muliggøre genopretning af den kumulative psyke. Jeg har oplevet liv med sundhed og lang levetid, glade liv med elskede familier, loyale venner, bestræbelser med udmærkelse og velstand. Samt meget korte liv, fængsling, forarmelse, sygdom, forræderi, fiasko, ensomhed og isolation. Kort sagt, et stort udvalg af oplevelser over meget, meget lang tid, ligesom I har. Hvordan kan jeg vide det? Fordi I læser dette budskab. I følger jeres intuition til at søge åndelig oplysning og mere selverkendelse.

Hver person er værdsat ligeligt af den kumulative sjæl, der ikke måler nogen i rigdom eller magt eller berømmelse, men af hvor tæt den frie viljes valg overholdes i forhold til valget i sjælskontrakten. Uanset hvor personer måtte befinde sig i dette univers, er deres kontrakter designet med henblik på at balancere kumulative erfaringer, for det er enhver sjæls mål at nå de høje vibrationer, der findes i balance. Alle os på denne station er ligesom jer og alle andre sjæle - vi er alle på vores respektive veje mod vores fælles destination, reintegration med Gud. Og Gud har sagt, at kun når det opstår, vil han vide, hvad det næste bliver.

Vores ubetingede kærlighed og beundring for jeres lystjeneste til Jorden og sjæle-selver. Vi er for evigt med jer, mens I rejser videre.
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Friday, February 14, 2014

05:01:2014

Matthew Ward — 5. januar 2013

Apostelen Matthæus

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Med december solhverv kom der en anden kraftfuld tilstrømning af lys, som om det ville hylde årets snarlige afslutning, og hilse det nye med en inciterende jubel. Og hvis det var en hilsen, hvor var den velfortjent! Hver gang I har handlet på en inspiration fra sjæleniveau, noget I måske kun betragtede som en flot gestus eller "det rigtige at gøre", har I tilføjet lys til jeres verden.

I ønsker måske igen at gennemkigge meddelelsen, hvori vi nævnede nogle af de mange måder jeres samfund har genereret lys i overflod. Følelsen af taknemmelighed for de mange bidrag til gavn for jeres verden udsender sit eget storslåede lys. [Budskabet refererer til meddelelsen fra 
15. august 2013.]

PRGInstructions HERE