Followers

Friday, December 18, 2015

Dansk -- Matthew -- December 10, 2015Musikkens virkninger; flygtninge; frygt; hvad bønner er; Nirvanas opbygning, befolkning; kærlighed

December 2015

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Sikkert er det, at ikke én sjæl ville være uenig i, at året syntes at drøne afsted, men kun få ved, at det, de opfatter som tiden, der går hurtigere, er de energiplaner Jorden har bevæget sig igennem eller at fornemmelsen af, at tiden drøner afsted, vil blive stærkere, når hun går ind i stadig højere vibrationsniveauer. I ved det, men det er ikke sandsynligt, at jeres tanker i dette øjeblik er optaget af de universelle loves virkemåde, men snarere juleferieaktiviteter; og idet vi holder os til det, skal vi tale om julens traditionelle musik.   

I lytter til, synger eller spiller instrumenter til religiøs musik, majestætiske korværker, julesange og populære melodier, men I ved måske ikke, hvor betydningsfuldt det påvirker jeres verden. Ud over ærbødighed og stor glæde - og det i sig selv er utrolig gavnligt – udsender tonerne og sangteksterne i jeres velkendte musik vibrationer, der bevæger følelser stærkt. Vi glæder os med alle, for hvem dette er spændingen ved højtiden med familie og venner, religiøse ceremonier, koncerter eller andre særlige begivenheder. Vibrationerne intensiverer også de menneskers følelser, der sørger over tabet af deres kære eller er syge eller hjemløse og sultne; og det er de herskende forstærkede følelser, der bevæger personer og grupper til at række ud til dem med behov for trøst og anden bistand. I endnu højere grad end nogensinde før, gives opløftelse med omsorgsfulde hjerter og modtages med glade hjerter og det lys, det skaber, gløder strålende!

Musikkens betydning gælder også uden for juletiden, det spiller en vigtig rolle i jeres liv hele året. Hvad nogle kalder "sfærernes musik" - de herlige toner fra strengeinstrumenter, der formentlig lagde grunden til ideen om, at sjæle i himlen tilbringer evigheder med at spille harper - frembringer vibrationer på en frekvens, der holder universet i balance; og som universets mikrokosmos modtager I den afbalancerende fordel i samme grad, som I er modtagelige.

Selvom billedet af evige harpenister i Nirvana er langt fra virkeligheden, er der mange tusinder, og til tider en million eller deromkring, musikere og instrumenter, fordi musik er essentiel for selve jeres åndeverdens eksistens. Især vibrationerne fra strengene holder dens grænser fleksible, og alt i hele riget afstemt, og de er uundværlige ved healing af personer, der ankommer med traumatiserede psyker eller beskadigede æteriske legemer.

På næsten samme måde hjælper Nirvanas komponister og musikere jer. De sender til stadighed musik til Jorden, så folkene kan absorbere de høje vibrationer, der opløser undertrykte følelser - en følelsesmæssig renselse, om I vil - og medmindre sygdom er et sjælskontraktligt valg, hjælper vibrationerne legemer til at genvinde et godt helbred. Jeres fineste musik - symfonier, koncerter og andre klassiske opusser, som videnskabelige eksperimenter har vist, hjælper menneskeheden, dyr og planter med at trives - opstod i himlene og blev "filtreret" til jeres komponister på sjælsniveau. Nogle tilskrev deres værker til guddommelig inspiration, og da musik kommer fra sjælen, gav disse komponister det rette æren for det.

Hvad der aldrig er kommet fra nogen guddommelig kilde, er de disharmoniske, kakofoniske lyde i heavy metal og hård rock, der ofte har tekster, der også udsender meget lave vibrationer. Disse former for lyde ryster jeres energisystemer, hvilket skaber ubalance og formindsker kroppens evne til at absorbere lys; det påvirker jer negativt følelsesmæssigt, fysisk og mentalt og sløver således åndelig og dagsbevidst bevidsthed. Mens neoklassiske kompositioner kan have noget af den samme effekt, skrev de komponister, der er særligt følsomme over for Jordens energi, musik, der afspejlede Gaias stærke smerter, indtil hendes planetariske krops opstigning var sikkert undervejs; og negativitet i mere aktuel mørk aktivitet ligger til grund for de atonale værker fra senere komponister.

Nuvel, selv om en række af jer ikke havde bedt om vores kommentarer, ville vi have talt om en beklagelig del af, hvad der ellers er denne juletids ekstraordinære betænksomhed, venlighed og generøsitet – den ånd, hvormed en række lande byder syriske flygtninge velkommen. Mange i den amerikanske kongres og nogle præsidentkandidater indgyder i stedet borgerne frygt i forhold til flygtningene. Nogle handler ud fra ægte bekymring, idet de er faldet for den frygt, der blev anstiftet; andre bruger frygt til at skabe politisk ståhej, så at sige.

Ikke alene er frygt en meget forstørret energi, der blokerer lys, og dermed empati, sympati, medfølelse og rationel tænkning, den er vildt smitsom. Nogle få personer, der har offentlighedens opmærksomhed, i stort omfang hjulpet af mainstream medier, kan "inficere" befolkningen - det er, hvad der skete i USA, hvor mange mennesker er bange for at give flygtninge ophold. Vi ærer og roser alle sjæle i det land og i jeres verden, som tænker og udtaler sig faktuelt: Flygtningene er ikke terrorister, de flygter fra krig og terrorisme.

For at nå sikre steder sætter de deres liv på spil, når de krydser uroligt vand i små overfyldte både eller ved vanskelige, udmattende strækninger over land. Kunne en terrorist slutte sig til de millioner af kvinder, mænd og børn, der forlader hjem, levebrød og ejendele for at foretage sådan en rejse? Ja, det er en mulighed, men rationel tænkning er: Med hverken garanti for overlevelse eller muligheden for at bære eksplosivt udstyr, ville en person på en destruktiv mission snarere rejse på en hurtig, sikker måde, der gjorde det muligt at transportere nødvendigt materiale.

Med ubetinget kærlighed til Gaia og ethvert sansende væsen på hendes planetariske krop, stråler langt fjerne civilisationer, hvis umådelige omfang og magt ligger ud over jeres forestillingsevne, intensivt lys for at fordrive frygt, så ethvert hjerte kan åbne op for kærlighed. Kærlighed er nøglen til verden, I er der for at hjælpe med at skabe, og I ville føle jer lige så opmuntrede som os, hvis I kunne se lyset, der stråler ud fra alle de sjæle, der reagerer på lyset. Vi citerer en linje fra en læsers e-mail: "Jeg ønsker sådan, at alle føler sig elsket og varme - alle levende væsner i alle riger." Når disse følelser gennemtrænger jeres verden, vil Jorden være det skønne Eden, hun engang var og alt liv vil blomstre så harmonisk, som det engang gjorde.

"Spørg Matthew, om vi behøver at bede for de mennesker, der er døde. Hvis vi vælger at dø på en bestemt måde, tid og dag, hvad godt gør det for sjælen? Er bønner og meditation løsningen på alt den drama, verden er i?" For det første gentager vi noget, der blev sagt i tidligere meddelelser: Alle jeres tanker og følelser er en bøn. Mor, vi ønsker at give oplysning om bøn, der går ud over besvarelsen af spørgsmålene. Kopier venligst, hvad jeg fortalte dig for længe siden, da jeg levede i Nirvana.

 [Det følgende er et uddrag fra kapitlet "Bøn" i Matthew, Fortæl Mig om Himlen]

     Matthew, formindskes virkningerne af bønner, hvis folk ikke går i kirke, selv om de kender værdien i gruppeenergi? 

    Gud mente aldrig, kirker skulle være bygninger af nogen art. De storslåede katedraler er menneskets idé, ikke Guds. Kirke er inden i sjælen. Kirke er ens følelser af ærbødighed, af taksigelse. Det er åndens opløftelse i Guds kærlighed og lys. På den måde er kirke en enkelt bøn, der har evnen til at røre universet.

    I en kirkebygning fyldt med bedende mennesker er der måske kun nogle få, hvis bønner har et rent og kraftfuldt energi flow. Mange mennesker beder med kun en svag rituel observation, med ingen reel energi. Andre beder i sådan en ekstrem nød eller ængstelse, at deres energi forvrænges og har den modsatte virkning på dem og øger den universelle negativitet. Gnidningsløst energi flow er, hvad der positivt påvirker hver sjæl og universet, ikke hektiske bønner om særlige omstændigheder. Det er energibalance, der støtter og trøster.

    Jeg taler ikke om bønnens hensigt, men kun om energiens effekt ved at bede. Den energi, der lægges i en bøn for udelukkende et egoistisk, grådigt formål, kan være lige så intens som en bøn for et elsket familiemedlems eller vens sikkerhed. Hensigten registreres som et aspekt og energi flowet, eller kraften, registreres som et andet aspekt.

    Ydermere kender en, der beder for et bestemt udfald vedrørende en anden, ikke den sjæls før-fødsels aftale. Omstændigheder eller begivenheder, som den bedende beder om at få ændret, kan præcis være dem, sjælen valgte som dens livslektioner. Det samme gælder for bønner for en selv, fordi jeres bevidsthed sjældent kommunikerer med jeres sjæl. Så bed for jeres egen eller en andens højeste gode og diriger ikke intense følelser mod et bestemt resultat, som I vælger. Resultatet er IKKE jeres bevidste valg. I kan føle en følelse af lettelse med denne viden, hvilket vil blive registreret i jeres sensitivitet som fredfyldthed. Det tillader energi at fortsætte uden at være hæmmet ikke kun inden i jeres fysiske og psykiske selv, men også udsendt som harmoni ind i Jordens bevidsthed.

    Mor, jeg ved, du har hørt, at bønner "for de døde" er vigtig og du har spekuleret over, hvorfor det var nødvendigt. Altså, vi er ikke "døde", men da referencen er til sjæle i dette rige, ønsker jeg at forsikre jer om, at bønner for os sandelig er vigtig. Jeg mener ikke kun for dem, der ankommer med store behov for trøst og healing, men også for os, hvis liv er vitale og spillevende med fortsatte lektioner og åndelig vækst. Selvfølgelig har vi brug for og er glade for jeres bønner! Og vid, at de er særligt velkomne, når de sker i balanceret energi, fordi disse bønner er det mest gavnlige for os og for jer, vores kære.

Tak, Mor. Er bønner og meditation løsningen på al den drama, verden er i? Det kræver mere end blot et ja eller nej svar. Lyse tanker og følelser er absolut vigtige - de går ind i den kollektive bevidsthed, hægter sig på, hvad der matcher dem og bringer disse energistrømme tilbage til jeres verden.

Me handling er også vigtig. At fortælle familie, venner og kolleger, hvorfor I er optimistiske mht. fremtiden, kan dæmpe deres frygt og vende deres lavvibrationsmæssige pessimisme. Ikke alle af jer kan deltage i nationale eller internationale organisationer, hvis indsats er rettet mod fx fred, retfærdighed, miljøbeskyttelse eller dyrs rettigheder; men I kan støtte deres bestræbelser med den energi, I lægger i ved at underskrive målrettede underskriftsindsamlinger og donere penge, hvis jeres situation tillader det. Måske er I i stand til at arbejde frivilligt i lokale grupper, der leverer værdige kollektive tjenester; og ved at være informeret om kandidater til offentlige embeder, kan I stemme på dem, I finder, er bedst kvalificerede. Og vi minder jer om, at ved simpelthen at leve på gudelige måder, stråler I lys ind i verden – undervurder aldrig jeres lys’ kraft! 

”Jordens befolkning tæller mere end 6 milliarder og stiger stadig. Matthew sagde, at æteriske legemer har masse. Tager de ikke plads op? Hvad sker der, hvis Nirvana løber tør for plads?” Jo, æteriske legemer "tager plads op", men Nirvana kan aldrig blive i nærheden af overfyldt, endnu mindre løbe tør for plads. I modsætning til Jorden og andre planeter, der beholder deres størrelse og form, har Nirvanas indbyrdes forbundne fleksible lag ubegrænset ekspansionskapacitet. 

Alle lag tilbyder læringsfordele og komfortable boligforhold, men fordi de højere dimensioner også besidder usædvanlig skønhed, mangfoldighed og manifesteringsmuligheder, tager utallige sjæle fra andre verdener dertil på ferie, underviser eller deltager i videregående klasser, eller hviler efter en svær levetid. Besøgende og midlertidige beboere, som alle er af fjerde tæthedsgrad eller højere i sjælsudvikling, kan have legemer med betydeligt mere masse end æteriske legemer. Det er åndelig status, der giver adgang til disse multicivilisationsmæssige omgivelser, hvor folk med forskellige kropsformer, påklædning, interesser og talenter glade blander sig med hinanden og Jordens dyr. Livet i disse dele af Nirvana er sublimt! Og selv om de kender jeres religioners vildfarelser, deltager besøgende og andre midlertidige beboere i Jordens beboeres fejring af ånden i denne juletid og deres samlede høje vibrationer øger glædeslyset i jeres verden. 

Kæreste familie, syng "Joy to the world" og "Peace on Earth, good will toward men" - for alle sjæle - med følelser af kærlighed, taknemmelighed over velsignelser i jeres liv og tilgivelse til dem, der ikke ønsker, at disse ord nogensinde klinger sandt. Sandheden i ordene findes allerede i overflod i Jordens Gyldne Tidsalders fylde i kontinuummet og kommer stadig mere støt til den verden, I er med til at skabe i lineær tid. Lad glæden i denne juletid fortsætte i hele det nye år og lad den holde jeres lys skinnede klart.

Altid er vores ubetingede kærlighed med jer og mange brødre og søstre fra andre hjemlande følger ​​jer på jeres rejse.

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward


Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Margit Villumsen og Kim Dyrlund)


 

Tuesday, November 24, 2015

Dansk -- Matthew Ward — 20. november 2015
Matthew Ward — 20. november 2015

Nedskydning af russisk fly; angrebet i Paris; Illuminati/regering; terrorismens rødder; energi momentum, forandringer undervejs; sjæle hjælper sjæle; tvillingesjæle; fleksibilitet i sjælskontrakter; tab af hukommelse; “fortabte” sjæles’ efterkommere

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Mens nogle inden for Illuminatis rækker bliver anholdt eller fjernet fra indflydelsesrige stillinger og andre forlader den synkende skude, gør strammerne sej modstand, hvor de stadig har en vis indflydelse. Mest bemærkelsesværdigt er, hvad deres internationale narkohandel finansierer - CIAs og Mossads "black ops" aktiviteter, som inkluderer nedskydningen af det russiske fly og ISIS, kilden til den seneste massakre i Paris.

Fordi den brede offentlighed end ikke er klar over, at Illuminati eksisterer, er der ingen forståelse for, at de handler uafhængigt af deres landes regeringer mht. planlægning og udførelse af voldshandlinger. Således rettes pegefingeren mod USA, hjemsted for CIA, eller Israel, der tænkes på som zionismens hjemland. Sandheden er, at en uformel fraktion af CIA adlyder Illuminatis ordrer; og den zionistiske bevægelse er Illuminatis militante og spionage operation, der aldrig har tjent israelernes bedste interesser eller det jødiske folks interesser andre steder. Med tiden vil disse sondringer blive almindeligt kendt og det er sandelig vigtigt; men det kan ikke lindre sorgen over at miste sine kære eller andre livsændrende traumer i nogen af ​​de tragedier begået af Illuminati.

Angrebet på Paris tjente deres formål ved at forårsage død, sorg og til at begynde med kaos og frygt, men handlingen blev affødt af en voksende desperation over hurtigt aftagende kontrol og faldende antal håndlangere, og desperate personer handler uden at tænke rationelt over konsekvenserne. De havde til formål at lægge og holde verden i et frygtgreb - de lever af frygtenergien; i stedet samlede de verden i de høje vibrationer af medfølelse og vilje til at stå stærkt mod terrorisme.

Militær magt er blevet opildnet, politiet forfølger anstiftere og mistænkte og eftersøgningen efter potentielle terrorister strækker sig over landegrænser, men at finde og bekæmpe terrorgrupper uanset hvor de er, vil ikke stoppe dem. Det kan kun gøres ved at udrydde terrorismens rødder. Det had, der ligger til grund for terrorisme - og har ført til millioner af flygtninge – har rod i en eller flere forhold, der kan knyttes til Illuminatis aktiviteter eller lære: selvisk udenlandsk indblanding, forræderi, økonomisk udnyttelse, bigotteri. Hver generation indgyder i den næste, at alle, der genererer sådanne omstændigheder, skal fjernes, og ingen indser, at de alle blot er marionetter i et djævelsk spil forfattet af manipulerende personer, der hurtigt er ved at tabe terræn. Efterhånden som vibrationshastigheder bliver ved med at stige, vil sind og hjerter på begge sider af denne hjerteskærende kløft i jeres samfund åbne sig, således at empati, gensidig respekt og venlighed kan erstatte had, fordomme, hævn og frygt for forskelle.
Momentum i Jordens energipotentiale har bevæget sig stadigt stærkere mod de sidste tider for mørke ledere, da modstanden mod dem er vokset mere og mere formidabelt og udbredt. Sammen med intensiveringen af lys på planeten, sikrer den ekspanderende styrke i ​​parters samarbejde for at udrydde alle Illuminatis ondsindede fangarme, at deres verdensomspændende netværk er på vej hen imod en permanent afvikling.

Så kan samfundet udvikle sig for fuld kraft for at fortsætte, hvad der svarer til en global redning, efter at en vældig storm har hvirvlet rundt i verden. De første skridt blev taget, da nogle af planlæggerne af Jordens Gyldne Tidsalder mødtes med nogle af jeres klogeste personer for at bestemme de bedste måder at holde Illuminati ansvarlig for deres forbrydelser mod menneskeheden; genvinde deres enorme formuer, som blev ulovligt og umoralsk tjent og retfærdigt distribuere disse midler samt frigive teknologier, de længe har tilbageholdt; gøre en ende på forurening og afhjælpe miljøskader; og afsløre og stoppe de forskellige former for tankekontrol. Sammen med disse bestræbelser, der er i gang, vil sandheder komme frem om tilstedeværelsen og hjælpen fra andre civilisationer, de love, der styrer livet i dette univers og den indbyrdes forbundne bevidsthed af alt i eksistensen. Energistrømme på disse områder og alle andre, hvor der er behov for forandring og oplysning, vokser sig stærkt for at drive Jorden frem mod hendes skæbne: Genoprettelse af hendes oprindelige sundhed og skønhed, og at hendes menneskehed lever fredeligt, med samarbejde og i harmoni med alt i Naturen.

Elskede familie, vi forstår jeres utålmodighed efter, at den skæbne når frem til at bære frugt. I husker ikke, at i sammenligning med andre civilisationer sker ​​Jordens folks overgang fra årtusinders mørke fangenskab til frihedens lys næsten i løbet af et øjeblik. Hvor vi ønsker, I kunne se jeres verden fra vores udsigtspunkt! Ikke alene ville I forundres over hastigheden og omfanget af resultater, men I ville også se, hvor storslået jeres lys bidrager til jeres samfunds fremskridt og opløftning.

Nu vil vi fortsætte med at besvare jeres indsigtsfulde spørgsmål om sjælen. "Da sjæle blev udåndet/født/skabt af Skaberen, skete det hele på én gang eller har det fundet sted spredt over tid, og sker det måske stadig?"Enhver sjæls"ingrediens", som er ren kærlighed-lys energi, kom i eksistens med Skaberens første udtryk af sig selv i det, I kalder "big bang". "Fødslen" af det uafhængige, ukrænkelige, evige sjæle-selv, som begyndte efter den betydningsfulde begivenhed, hvor deres "ingrediens" blev skabt, er sket lige siden dengang i jeres begreb om lineær tid og så vidt vi ved, vil fortsætte, indtil hver eneste sjæl i kosmos husker og vender tilbage til sin Begyndelse i Skaberen.

"Har jeg ret i at mene, at Skaberen gav liv til os i grupper på omkring 60 sjæle, hvoraf omkring 30 bliver vores familiesjælsgruppe? Vi bevæger os for det meste gennem vores valgte inkarnationer og spiller forskellige aftalte roller inden for disse grupper, men deler lejlighedsvist kontrakter med sjæle fra andre sjælsgrupper efter behov?" Der er ingen fast regel omkring antallet af sjæle i nogen gruppe eller klynge; men sjæle fra én gruppe kan sandelig dele kontrakter med dem i en anden gruppe, når behovet opstår. Men i denne æra, hvor hele universet er i accelerations mode og utallige sjæle drager fordel af den unikke mulighed for at vælge koncentrerede karmiske lektioner, så de kan gennemføre dem i én livstid snarere end flere eller endog mange livstider i en tredje tæthedsgrads verden, er en anden form for samarbejde meget mere udbredt. Ud over at opleve deres egne valgte lektioner, hjælper mange sjæle andre med deres lektioner. Hidtil var det som regel inden for den kumulative sjælsgruppe - der kan tælle tusinder - men nu deler stærke sjæle svagere sjæles karmiske byrder i en hvilken som helst gruppe hvor som helst i universet. Formålet med denne ekstraordinære assistance, der illustrerer ubetinget kærlighed, er at styrke svage led inden for Enheden af ​​Alt.

"Er hver enkelt sjæl opdelt i tvillingesjæle?" Det er ikke sådan, at sjæle "deler sig" og tvillingesjæle, eller tvillingeflammer, er sjældne. De er de to første samtidigt skabte personligheder i en rodsjæls lange slægt, og fordi de er skænket identiske kvaliteter, er deres følelser for hinanden de mest intense, nogen sjæl kan føle for en anden. Tvillingesjæle i en fysisk civilisation er uimodståeligt tiltrukket af hinanden og mens det seksuelle aspekt er stærkt, er det deres dybe følelse af behovet for at være sammen, der overvælder alle andre overvejelser; ofte fører denne stærke følelsesmæssige tilknytning til alvorlige uoverensstemmelser og sjælenes veje deles. I en åndeverden er tvillingerne ligeligt tiltrukket af hinanden, men uden fysikalitetens "kvælende" kærlighed; og ligegyldigt hvor langt fra hinanden de to kan være i universet, muliggør deres bånd glad telepatisk kommunikation og sublime følelser omkring en fælles begyndelse i ren kærlighed.

"Det lyder som om, ‘fleksibilitet i sjælskontrakter‘ betyder, at selv hvis folk ikke følger deres kontrakter, udvikler de sig alligevel. Hvordan er det fair over for folk, der lever i overensstemmelse med deres kontrakter?" Fleksibilitet vedrører ikke bevidste beslutninger, der strider mod kontraktens bestemmelser, men de måder, hvorpå bestemmelserne kan opleves. Lad os sige, for eksempel, at valget er pludselig at forlade dette liv i en alder af 25 i en trafikulykke. Kort tid før alderen nås, står personen på ski og bliver dybt begravet i sne, da en lavine brøler ned ad bjerget; eller et par uger efter fejringen af 25 års fødselsdagen er personen på vandretur i skoven og bliver dødeligt såret af en jægers vildfarne kugle. Begge ​​disse muligheder ville tjene det samme formål som det kontraktlige valg. Det er ganske vist et dramatisk eksempel, men fleksibilitet gælder for en hvilken som helst bestemmelse - måske et job, bopælssted, finansielle investeringer eller en særlig begivenhed – der giver mulighed for de samme karmiske lektioner og det samme vækstpotentiale for alle sjæle i før-fødsels aftalen.

"Matthew sagde, ”en persons æteriske legemes og livstids erindringer følger med til Nirvana.” Hvad sker der med mennesker med demens, der har mistet deres hukommelse?" Demens skaber lag af glemsomhed omkring en persons hukommelsesbank, lageret af alle minderne fra hele livstiden. Efter personlig heling i Nirvana, hvor lagene forsigtigt fjernes, bliver hele hukommelsen genetableret, herunder perioderne, hvor hukommelsen var "mistet".

"Når en sjæl i den lille klodedel af Nirvana accepterer lyset, er det, hvad kristne kalder frelse?" Nej, i det mindste ikke bevidst. Kristen lære om frelse er beslægtet med en person, der får Guds tilgivelse ved at angre for at have levet ondt ifølge religiøse begreber om synd og Dommedag. En sjæl, der absorberer nok lys til at legemliggøres og begynde evolutionen på ny i overensstemmelse med de universelle love, som folk gennemsyret af religiøse dogmer, sandsynligvis ikke kender eksistensen af.

"Jeg kender et barn, der passer til, hvad jeg har hørt om sjæle, der er ‘født onde‘. Hvorfor ville en sjæl vælge det?" Der er ikke sådan noget som en sjæl, der er "født ond" – enhver sjæls sammensætning er ren kærlighed-lys energi. Vi kender ikke det barns situation, men vi kan nævne muligheder, der kunne gælde for ethvert barn, der måske opfattes som "kronisk uopdragent". Familiens før-fødsels aftale kan omfatte barnets adfærd som muligheder for forældrene til at lære tålmodighed og andre forældrekompetencer, såsom at acceptere barnets begrænsede evner, pleje hans eller hendes evner og interesser og retfærdig behandling af søskende. Ubehag på grund af en ikke diagnosticeret fysisk tilstand kunne ligge til grund for et barns oprørskhed; det samme kunne bivirkninger fra kemikalier i mad, vand eller medicin og toksicitet i vacciner kan have foranlediget symptomer, der ligner autisme. Hvis der er vedvarende spændinger i hjemmet, kunne et barn reagere på de lave vibrationer, der sendes ud i sådan en atmosfære. En diskarneret entitet, der ikke er klar over, at dens fysiske liv er sluttet, kunne have knyttet sig til et barn i en periode med alvorlig fysisk, psykisk eller følelsesmæssig stress; hvis det er tilfældet, kan en erfaren energiarbejder hjælpe entiteten til at forstå dens status og hjælpe det til at gå videre til en åndeverden.

Hvis der ikke er kæledyr i hjemmet, så lad os give jer dette forslag: Lad barnet vælge et kæledyr og diskuter på alderssvarende niveau barnets ansvar omkring plejen af det. Det er uhyre opmuntrende, at mange i jeres verden, herunder inden for den etablerede lægeverden, ser de betydelige fordele ved en tæt menneske-dyr relation for folk i alle aldre - det er et vigtigt skridt i et samfunds udvikling.

"Hvis sjæle, som er dødfødte eller dør som spædbørn, valgte det i deres kontrakter, kan de huske at have gjort det eller noget som helst om andre liv?" I tilfælde af dødfødte spædbørn forlader sjæle kroppen med fuldstændig viden om, at det er i overensstemmelse med familiens før-fødsels aftaler, der er designet til alle deltageres erfaringsbehov. Når babyer, der dør i barndommen, bliver ældre i Nirvana - og der bliver de ældre meget hurtigere end jeres kalenderår går - husker de deres valg og formål, at give vækstmuligheder for andre sjæle i før-fødsels aftalerne. Og som alle andre i åndelige verdener bliver de bevidst bevidste om sjælsniveau viden hvad angår det, der blev husket eller oplevet i alle andre livstider. `

Vores budskab om fortabte sjæle fremkaldte følgende spørgsmål. "Er en fortabt sjæl stadig en uadskillelig del af Gud?" Det er den, så længe den bliver i den laveste del af en åndeverden i dette univers. Hvis det af Skaberen skønnes at være en permanent lysafvisende sjæl eller "fortabt" - og kun Skaberen kan beslutte det – reabsorberes sjælens energi i Skaberens kosmiske essens, hvor den havde sin Begyndelse.

"Ved en fortabt rodsjæls efterkommere, hvad der skete med dem?" Nej. I det øjeblik deres livskraft trækkes tilbage, mister de evnen til overhovedet at vide noget som helst. Men da deres energi og rodsjælens energi er blevet reabsorberet af Skaberen, er deres energi i den kosmiske bevidsthed og derfor i dette univers’ massebevidsthed; og når efterkommerne igen udgår fra Skaberens essens og genvinder deres hukommelsesfelter, er viden om, hvad der skete med dem, tilgængelig.

"Når folk i fortabte rodsjæles afstamning bliver "frelst", hvor vil de starte forfra? Hvordan vil de forklare andre, hvad der skete med dem?" De behøver ikke at forklare noget som helst til nogen som helst. Da deres liv sluttede brat, antog familie og venner, der tror på et liv efter livet, at det er, hvor disse sjæle er. Og det vil de være - de vil genvinde bevidst bevidsthed og alle minderne i deres civilisations ånderige.

Selvfølgelig vil vi med glæde besvare andre spørgsmål, I måtte have om sjælen og vi håber, at oplysningerne i denne og tidligere meddelelser har vist den uendelige betydning af hver eneste sjæl og uadskilleligheden af ​​alle i Enheden af ​​Alt.

Kære brødre og søstre, mens I fortsætter jeres rejse på Jorden, så vid, at lysvæsener i hele dette univers ærer jeres standhaftighed i lyset og omfavner jer med ubetinget kærlighed.______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books 

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

Thursday, October 29, 2015

Dansk -- Matthew: 19. oktober 2015
Virkninger af acceleration; angreb på hospital; Illuminati i USA; samarbejde mod Illuminati; "de sidste tider"; grunde til bekymring, frygt ikke; personlig opstigning; at spørge indad; Jesus; sjæls oprindelse, forhold til kumulativ sjæl


19. oktober 2015

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Jorden kredser i astrale planer, hvor vibrationer påvirker jeres samfund i et stadigt hurtigere tempo. Efterhånden som lineær tid når det "kritiske øjeblik" [engelsk: ”linear time is crunching op”], skubbes alt i jeres verden hurtigere mod afhjælpning, løsning eller det endelige øjeblik, og tredje tæthedsgrads karmiske erfaringer bevæger sig hurtigere mod færdiggørelse.

Accelerationen gør, at Illuminati griber til irrationelle desperate handlinger for at klamre sig til resterne af deres kontrol i New York og Washington, DC. Ofte bliver der peget fingre ad USA for deres selvhævdende indblanding i andre landes anliggender og med rette - alle væsentlige føderale handlinger har fra dag ét været personer i Illuminatis Rockefeller fraktion i nationens regering og militære styrkers værk, alt skete uden borgernes vidende, der fejlagtigt troede deres stemme og stemmer talte.

Lad os fortælle jer, hvad udviklede civilisationer længe har observeret i jeres verden. Folk fra lande med korrupte regeringer vidste, at de var fanger i deres politiske systemer. Til sammenligning har blot nogle få amerikanske borgere kun for nylig indset, at de er blevet narret til at tro, de boede i "landet med de frie" [engelsk: “the land of the free”], og hvad de har fået at vide generation efter generation: Vi må bekæmpe vores fjender, der ønsker at ødelægge vore friheder og demokratiske levevis.

Således, mens jeres verden vakler pga. luftangreb på Læger uden Grænsers hospital i Kunduz, Afghanistan, en tragedie, der stammer fra Illuminati vanvid, falder skylden på USA pga. den fejlagtige antagelse, at landets øverstbefalende godkendte det samvittighedsløse angreb. Faktum er, at bag kulisserne har præsident Obama og andre i indflydelsesrige positioner - primært personer i USA og i Kina; Israelere, der kender Netanyahus mørke intentioner om at anstifte Tredje Verdenskrig; Ruslands præsident Vladimir Putin; Prins William, hertugen af Cambridge; og Pave Frans - samarbejdet for at udrydde alle de vidtrækkende fangarme i Illuminatis Rockefeller og Rothschild fraktioner.

Angrebet på hospitalet; eksplosioner ved et fredsmøde i Ankara, Tyrkiet; sammenstød mellem israelere og palæstinensere; situationen i Syrien; og skyderier i USA har givet nogle grund til at se dødelig vold og andre globalt udbredte vilkår som "uløselige problemer". Kære alle, ingen af ​​de grunde til bekymring, som også omfatter virkninger af klimaændringer, mangel på rent vand, skovrydning, næsten udryddelse af nogle dyr, faldende bestand af bier, udbredt overvågning, uretfærdige juridiske og retlige systemer, tvungne vaccinationer, massiv forarmelse og hæmningsløs forurening så vel som krigsmentalitet, fanatisme, grådighed og uvidenhed om sandheder, er uløselige!

Alt, hvad der sker i jeres verden, skyldes Jordens opstigning ind i stadig lysere energiplaner, hvor negativt baseret aktivitet hurtigere og mere eftertrykkeligt følger sin energetiske kurs. Men i nogle kredse bliver det anset som bevis for, at "de sidste tider" er lige op over. Vi ved godt, at det ikke er jeres tro, men vi tror, ​​I vil blive glade for at høre, hvad Gud fortalte min mor om det begreb for flere år siden:

"De sjæle, som er opsatte på at opleve Armageddon, vil opleve det! Men for jer, der ikke er opsatte på at opleve sådan en "fremtid", I VIL IKKE! I kan blive i lyset og stige ind i højere og højere dimensioner af nærhed, forståelse, bevidsthed. Der er ingen strikse regler, der er så komplekse eller stramme, at I og alle andre ikke er i stand til at overholde dem. Alt, hvad der kræves, er at leve i lyset! Eller enklest udtrykt: VÆR VENLIG". [Engelsk: ”BE KIND”]

Og jeres verden er med tak til lyset - den samme energi som kærlighed og den mest kraftfulde kraft i kosmos - fyldt med venlighed og gudelige handlinger, efterhånden som flere og flere mennesker "ser lyset". Hils med glæde denne udfoldelse af bevidsthed, der dagsbevidst forbinder sig med sjælsniveau viden – det er dette, og ikke legemer, der stiger op i himlen, der er personlig opstigning – at slippe af med alle tredje tæthedsgrads negative egenskaber og skadelig adfærd over for sig selv og andre.

Hvad angår andre førnævnte grunde til bekymring, vil vi først sige, vær ikke bange for noget! Vi kan ikke sige det for ofte, at frygtenergien genoplader dem med mørke tendenser, og den universelle lov om tiltrækning er konstant aktiv!

Så nu tager vi fat på disse emner. Klimaændringernes barske virkninger vil lette, når Jorden kommer tættere på at opnå hendes verdensomspændende moderate klima, som hun havde engang i tidligere tider. Hvis det bliver nødvendigt, vil beboere i øsamfund på niveau med havet blive flyttet i god tid for at afværge farer. Løbende bistand fra jeres universelle familie inkluderer neutralisering eller lindring af skadelige virkninger af giftige elementer i vacciner og alle kilder til forurening; og i tilknytning til jeres egne teknologier, der kommer frem fra Illuminatis undertrykkelse, vil jeres familie indføre avancerede teknologier, der kan afhjælpe miljøskader så hurtigt, at I vil blive forbløffet. Bier vil vende tilbage og endelig vil dyrelivet gå tilbage til et bæredygtigt antal bortset fra de få arter i arktiske egne, som ikke vil tilpasse sig disse områders stigende temperaturer. Fredelig, pålidelig adfærd i jeres samfund vil gøre en ende på behovet for overvågning; alle uretfærdige eller krænkende nationale love, retssystemer, bestemmelser og kulturelle traditioner vil gradvist forsvinde; og efterhånden som jeres verdens ressourcer deles retfærdigt, vil fattigdom blive udryddet.

Det er Gaias ønske og hensigt, at hendes planetariske krop bliver gendannet til hendes oprindelige sundhed og skønhed, og at Jordens menneskehed blomstrer i overflod og lever i harmoni med hinanden og alt i Naturen. Og således skal det være! Planetarisk opstigning - verdens transformationsproces, som I tog til Jorden for at hjælpe med - er sikret! Personlig opstigning er et valg, som hver enkelt person tager, og en del af at opnå åndelig og bevidst oplysning er at kende den sjæl, I er. Vi har hilst alle jeres relevante spørgsmål velkomne, og nu skal vi besvare dem, som der ikke har været plads til i tidligere meddelelser.

”Hvordan ’går’ jeg ’indad’ for at stille et spørgsmål, og hvordan vil jeg vide, om svaret kommer fra sjælsniveau eller mine bevidste tanker?” Et sted, hvor du kan være alene og føle velvære, visualiser da dig selv midt i gyldent hvidt lys, tænk eller sig højt, hvad du vil vide, lad så dit sind blive stille og VÆR simpelthen. Det kan være, du ønsker at se, om meditativ musik er afslappende eller forstyrrende, og det kunne være nyttigt først at stille et spørgsmål, der kan besvares med "ja" eller "nej". Svaret kan komme med det samme eller efter et øjeblik, og når det kommer, kan det være et ord, en vending eller en sætning, som kan være hørbar eller fremstå som en trykt tegn eller bevæge sig som en telegrafstrimmel; eller et eller flere mentale billeder; eller en fornemmelse, der klart viser et "ja" eller "nej".

Hvis det, du ser, hører eller stærkt føler, svarer til, hvad du havde tænkt eller håbet på, inden du "gik indad", betyder det ikke, at svaret er din egen tanke; det kunne være en bekræftelse på, at din bevidste tanke og sjælsviden udtrykt som intuition er tæt forbundne. Og bliv ikke modløs, hvis der ikke sker noget ved første forsøg eller selv efter et par gange - som med enhver anden værdifuld bestræbelse, fører øvelse til bedre og bedre resultater.

"Var det personen Jesus eller hans sjæl, der vidste, hvordan man kan gå på vandet og forvandle et par fisk og nogle brød til mad nok til skarerne, eller var det historier, der blev fundet på for at underbygge påstanden om, at han er "Guds enbårne søn"? Jesus og hans sjæl var et og samme væsen, lige som ethvert andet sjæle-selv er. Han vidste, at alle har den medfødte evne til at manifestere, hvad personen ønsker og kan visualisere. Det er derfor, hans lære omfattede, at uanset hvad han kunne gøre, kunne alle andre også. Han vandrede en smule over vandoverfladen ved én lejlighed, hvor der var behov for at gøre det, og én gang var der et behov for at forvandle en lille mængde mad til mad nok til en sulten menneskemængde. Jeg noterede begge disse episoder i min dagbog.

En samtale med min mor kort efter vi begyndte at kommunikere i 1994, da jeg stadig levede i Nirvana, besvarer en række forespørgsler om sjælens oprindelse og dets forhold til den kumulative sjæl og jeg har bedt hende om at kopiere de afsnit.

     Sjælen er selve essensen af ​​livet, som da den først skilte sig fra Skaberen. Det er en uforgængelig levende entitet af lysenergi, som kan have et fysisk legeme, æterisk legeme eller astralt legeme eller den kan eksistere alene som fri ånd. Vores sjæle, der manifesteres af Gud gennem hans samskabende kraft med Skaberen, er udtryk for Guds kærlighed og lys og indeholder i mikrokosmos enhver essens af ​​Gud. I hvilken som helst af ​​dens former er sjælen et ukrænkeligt uafhængigt væsen, samtidig med at den eksisterer uadskilleligt fra Gud og Skaberen og alle andre sjæle.

     Sjælen er kraften bag alt, der eksisterer på Jorden. Den er livskraften af alle sine dele, som den skaber for stadig større oplevelser. På alle niveauer i udviklingen er hver sjæledel et uafhængigt selv med intelligens, kendetegn, valg, mål og alle de andre livselementer, der gør hver person til et unikt væsen.

     Hver eneste af sjælens livstider er dens personlighed. Summen af ​​en sjæls personligheder er den kumulative sjæl og al viden, som hver personlighed opnår, er ligeledes tilgængelig for alle andre. Således udvikler hver enkelt personlighed sig, ligesom den kumulative sjæl gør det, efterhånden som hver enkelt smelter sammen med den kumulative sjæl og bringer visdommen fra levetidens erfaringer med sig. Jeg tror, ​​den enkleste forklaring på den kumulative sjæl er følgende: Den er sammensat af alle dens enkeltdele og starter med den allerførste deling fra sig selv til en selvstændig levetid med mangfoldige muligheder for at opleve.

     Hvor bor kumulative sjæle?

      De har ingen specifik bopæl, fordi en kumulativ sjæl ikke er en individuel entitet, men snarere den udelelige sum af alle sine personligheder, uanset hvor de lever. Og den vokser, efterhånden som hver personlighed tilføjer sine livstids erfaringer til den stadigt skiftende sammensatte sjæl. Faktisk er en bedre beskrivelse af en kumulativ sjæl, end den jeg først gav dig, at den er et kraftfelt, hvor hele dens essens stammer fra alle dens aspekter, uanset hvor de befinder sig i hele universet.

      Kender du personligt de andre personligheder i din kumulative sjæl, eller har du kun adgang til deres viden?

      Jeg kender dem, der befinder sig i dette rige, og nogle af os er blevet venner. Nogle tilbringer en levetid på Jorden, og jeg ved udmærket godt, hvem de er! Nogle har bevæget sig så langt mod lyset, at vores energitætheder er uforenelige, så et møde er ikke muligt, og andre har trukket sig langt væk fra lyset ind i lavere tætheder, og jeg er helt sikkert ikke interesseret i at tage derhen! Nogle har valgt livstider uden for denne galakse, hvor jeg ikke rejser ofte, så jeg kender dem næsten ikke.

      Hver enkelt har sin egen sjælsvækst at gennemføre, Mor. Hvor end de andre personligheder oplever for deres individuelle vækst, er vi altid inden for den familiære forbindelse af vores kumulative sjæl. Men det er ikke nødvendigt, at vi mødes eller deler levetids interesser eller kender alle detaljerne i hinandens liv. Hvad vi deler, er den essentielle viden om vores kollektive bevidsthed, ellers ville alle de individuelle sjæles erfaringer være spildt.

      Den kumulative sjæl kan kun gå videre mod lyset fra sin placering, når dens personligheder avancerer. Derfor har hver enkelt ikke kun fordel af den kumulative sjæls sammensatte viden, men den får hele tiden opmuntring på sjælsniveau til at mestre sine valgte lektioner, så den kumulative sjæl kan udvikle sig. Men det er ikke selvisk - med én sjæls avancement har alle dens personligheder også mulighed for at udvikle sig. Men afhængigt af enhvers fri vilje valg, kan personligheden enten vokse mod lyset eller gå så langt tilbage, at den bliver indfanget i lav energi.

      Hvis en personlighed bliver fanget, hvordan påvirker det den kumulative sjæls energi?

      Livstidsenergiregistreringen, der henviser en personlighed til den lave energi placering, påvirker ikke dens kumulative sjæl, fordi den personligheds unikke energi strøm banede sin egen vej udelukkende ved sine fri vilje valg. Den kumulative sjæl kan opmuntre sine personligheder, men den kan aldrig blande sig i deres frie vilje. Men af ​​kærlighed til alle sine personligheder kan den kumulative sjæl anmode guddommelig nåde om at hjælpe enhver, der bliver fanget i lav energi.

      Er de enkelte sjæle altid bevidste om alt, hvad deres kumulative sjæl ved?

      Lad mig sammenligne det med din hukommelse, Mor. Intet, du har lært eller oplevet er nogensinde tabt i dit hukommelsessystem, men du kan ikke huske alt på samme tid – det ville være overvældende! Desuden var mange af dine oplevelser så trivielle, at de var irrelevante for efterfølgende hændelser og vendte aldrig tilbage til dit bevidste sind, dog ligger alle i din hukommelsesbank. Det er det samme med personligheder i den kumulative sjæl, når de oplever deres respektive levetider.

       Det giver mening, Matthew, med alle delene af din kumulative sjæl, jeg vil bare gerne være helt sikker på, at du er kun min Matthew og ingen andre!

      Åh, mor, så absolut, jeg er Matthew og ingen andre! Hver personlighed er sin egen sjæl og ingen andre! Den kumulative sjæl er syntesen af ​​alle sine selvstændigt fungerende sjæle-selv.

       Men det lyder som om, enhver sjæl, der deler sig, bliver en kumulativ sjæl, så du kunne gøre det samme og blive en også.

      Mor, jeg indser, at i min iver efter at besvare dine spørgsmål resulterer mine anstrengelser i forvirring snarere end afklaring. De udtryk, jeg har givet dig for de forskellige aspekter af sjælsudtryk - kumulativ sjæl, personligheder, sjælsfragmenter eller gnister og lignende - er kun beregnet til at vise sjælens lange rejse, mens den gennem flere livstider stræber efter at vende tilbage til sin begyndelse i Skaberens perfekte kærlighed og lys.

      I dette rige behøver vi ikke at skelne mellem udtryk, da sjælens energiregistrering i universet er bevis på dens evolutionære placering. Da hver sjæl er sit eget ukrænkelige selv uanset dens placering eller antallet af dens afkom, tænker vi ganske enkelt på hver enkelt som "sjæl". Og det er sådan vi taler om hver enkelt til dig, medmindre vi forsøger at forklare sjælsvækst stadierne gennem dens uafhængigt fungerende aspekter eller alle sjæles uløselige og evige forbindelse med Gud og alle andre sjæle i universet.

Tak, Mor, og ja, jeg kan se, at endnu en gang må resterende spørgsmål om sjælen vente til næste besked. Vi håber, at vores svar indtil nu har været overbevisende: I er grænseløst kraftfulde, ubetinget elskede guddommelige væsener i den evige Enhed af ​​Alt.

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

oversættelse v/ Margit Villumsen og Kim Dyrlund)

PRGInstructions HERE