Followers

Tuesday, June 30, 2015

Dansk -- Matthew Ward: 24. juni 2015

24. juni 2015
Aktuelle begivenheder er meningsfulde; momentum i Jordens energipotentiale; Kina; “Jade Helm”; Large Hadron Collider; skyderi, kirke i South Carolina; transseksuelle; naturkatastrofer; Rockefeller, Rothschild Illuminati fraktioner; soludbrud; karmiske valg; personlig opstigning

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Mens informationer fra utallige kilder strømmer ind, skal I huske på, at kun nogle er faktuelle - meget er misinformation, fejlinformation, ufuldstændig dækning, skæve opfattelser eller uoplyste meninger - og at alt, der rent faktisk sker, er meningsfuldt. Dette omfatter vaklende eller konkursramte økonomier; protester mod uretfærdigheder; terrorisme; ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer; massive antal flygtninge; virksomhedsmæssige og statslige omvæltninger; og ja, selv FIFA’s skandaløse handlinger. Alt, hvad der foregår i jeres verden, tjener opfyldelsen af valgte karmiske erfaringer, eller hjælper til med Jordens tilbagevenden til miljømæssig sundhed og balance, eller til at sætte sind i bevægelse, som har siddet fast i glemslen i tredje tæthedsgrads begrænsninger.
Det er ikke nødvendigt i dette øjeblik, at alle forstår aktuelle situationer ud fra, at de sker i forbindelse med karma og balance, planetarisk udrensning og opstigning eller sjæles opvågnen. Denne forståelse vil til sidst komme til hver enkelt. Hvad der er nødvendigt for øjeblikket sker, og det er tydeligt rundt omkring i jeres verden: folks stadigt voksende vilje til ikke længere at acceptere drab, undertrykkelse, korruption, bedrag, forurening og forarmelse som "sådan er livet bare". Alle lysvæsner i hele dette univers sender lys og hjælper på mange andre måder for at hjælpe jer i jeres dedikerede bestræbelser på at afslutte "sådan er livet bare" betingelser.
En række meddelelser for nogen tid siden forklarede, hvad der forårsagede den 10-årige forsinkelse i jeres samfund i at nå det bevidsthedsniveau, der var forudset af det Højeste Universelle Råd, da de formulerede mesterplanen for Jordens Gyldne Tidsalder. I en nyere meddelelse fortalte vi jer, at ved udgangen af ​​jeres år 2017 vil dette årti med forsinkelse være ovre. En kendsgerning, der ikke betød mere end det, men det fremkaldte en strøm af e-mails.
Spørgsmålene kan sammenfattes som følger: Mener I, at vigtige udviklinger ikke kan ske før slutningen af ​​2017? Er det, når besætninger på rumfartøjer lander og extraterrestriske, der lever her, vil identificere sig selv? Vil Jorden nå hendes opstigningsdestination i 2017? Kan Jorden virkelig blive genoprettet til hendes oprindelige sundhed og skønhed i den korte tid? Betyder det, at alle krige vil fortsætte frem til 2017?
Særlig fejlagtig er tanken om, at vores udmelding betød, eller det var underforstået, at ingen væsentlige udviklinger kan ske før udgangen af ​​2017. Elskede Jordfamilie, for hver dag, der går, bevæger I jer fremad med at transformere jeres verden. Et foretagende af hidtil uset størrelsesorden, som opnås med en hidtil uset hastighed! Vi ønsker - som I gør! – at alt, hvad dette medfører, ville ske øjeblikkeligt. Og det kunne faktisk ske øjeblikkeligt, hvis tilstrækkeligt mange sjæle på jorden troede, det kunne ske. Men kun få ved, at de har denne medfødte kraft. Så fremskridt, på måder befolkningen kan se, forløber efter, hvad de mener er muligt i lineær tid, og de har ingen idé om de større udviklinger, der foregår "uden for scenen".
Ikke desto mindre fortæller vi jer med stor glæde, at aktivitet på strategiske områder er ved at nå kogepunktet så at sige og Jordens energipotentiale indikerer, at resultater med vidtrækkende godgørende virkninger er i den nære horisont. Intet kan vende denne fremadgående bevægelse, men dens momentum kunne blive bremset, fordi feltet er i konstant bevægelse, da energistrømme zigzagger den ene eller den anden vej i overensstemmelse med tanker, følelser og handlinger hos enhver livsform på planeten. Standhaftighed med at udstråle jeres lys vil bidrage til at holde momentum i overhalingsbanen.
Nuvel, vi er glade for at besvare en række spørgsmål. Nej, vi opfatter ikke Kina som "at de forsøger at blive # 1 i økonomisk og militær overlegenhed over USA og Rusland". Kinas ledere er ikke forskellige fra dem i USA, Rusland og alle andre lande. De vil have tilfredse borgere, fordi det er grundlaget for national stabilitet. Kinas regering vil gerne vise solidaritet over for verden, men i høj grad på grund af de sociale medier er det klart, at der er konflikt blandt magthaverne, ligesom der er i andre lande i disse tumultagtige tider. Magtfulde personer i alle herskende organer fra samfundsplan til internationalt plan reagerer på de højnede vibrationer - strammerne sætter deres hæle i, lovende ledere omfavner lyset. Mens de "gode vibrationer" bliver ved med at accelerere, vil strammerne aftage i antal og indflydelse.
Talrige læsere i USA har udtrykt bekymring for, at den militære øvelse kaldet Jade Helm er en "rødt flag" operation, så regeringen kan erklære undtagelsestilstand, konfiskere skydevåben og sætte anderledestænkende i FEMA lejre for at hjernevaske dem. Det her er ikke anderledes end de mange andre tilfælde, der også var mærket "røde flag". Enten formidles decideret forkerte oplysninger for at skabe panik eller også er det personers antagelse, der tenderer til at tilskrive regeringen skumle hensigter, hvad end de foretager sig. Bliv ikke trukket ind i frygten, som er grundlaget for dette melodrama fra "enten/eller" kilder.
Et andet område af en vis bekymring er den risiko, som udgår fra en potentiel fejlfunktion af Large Hadron Collider i Schweiz. Det første vi vil sige dertil er, at hvis forskere i avancerede civilisationer og Nirvana ikke havde vurderet, at jeres verden var klar til dette fremskridt, ville de ikke have "filtreret" selve ideen om denne teknologi til jeres fysikere, for ikke at tale om bygge- og betjeningsvejledninger. Ja, det er menneskeligt at fejle, som man siger, og hvis nogen skulle gøre det, er besætninger i skibe over jeres hoveder parate til at forhindre et alvorligt udfald.
Vi er blevet spurgt, om alle, der var involveret i skyderiet i den historiske kirke i Charleston, South Carolina, indvilligede i at spille disse roller. De ni personer, der døde og deres familier indvilligede alle, men deres aftale, ligesom mange andre i løbet af denne fase af Jordens opstigning, indeholder, hvad der kunne kaldes en "eventualitets" klausul. I dette tilfælde fastsætter klausulen, at hvis racisme ikke længere havde været et problem i jeres verden, havde der ikke været behov for at afslutte levetiden eller sørge over tabet af en elsket på grund af en hændelse baseret på racisme. Beklageligvis ligger racisme stadig dybt i jeres samfund. De personer, der døde i kirken og deres familier, blev de seneste sjæle til at understrege, at sygdommen, der ligger i intolerance, skal helbredes. Det var det samme formål, som den unge mand hjalp med at afstedkomme og som indvilligede i at udføre skyderiet.
Personer, der skifter køn reagerer på deres bevidsthed om, at hjerte, sind og krop tilsammen ikke er det identificerede køn ved fødslen. Mens fysiske ændringer kan være en mere mental og følelsesmæssig kompleks foretagende end personer oplever, når de afdækker deres homoseksualitet eller biseksualitet, gør alle disse sjæle krav på deres autentiske selv. Et aspekt af jeres samfunds fremskridt er respekten over for transseksuelle personer, der ligesom alle andre ikke ved, at de i sjælskontrakter valgte at være pionerer i den henseende. Folk, der undlader at acceptere gyldigheden ved ​​kønsskifte - eller nogen anden seksuel karakter end heteroseksuelle – har stadig rod i religiøse dogmer, der knap nok har bare et overfladisk kendskab til hver sjæls hellighed og guddommelighed.
Matthew har sagt, Illuminati har tjent deres penge ulovligt og umoralsk, så de kan inddrages og anvendes til at udrydde fattigdom. Hvorfor trækker de mennesker, der vil være ansvarlige for det nye økonomiske system, ikke bare pengene ud af Illuminatis banker allerede nu og distribuerer dem der, hvor der er desperat behov for dem?«Personerne i de stillinger, der kunne gøre det, handler med oprigtighed inden for jeres samfunds love. At gøre andet ville være at handle på samme forkastelige måde, som Illuminati har gjort det hele tiden, og de ville dermed anvende de selv samme taktikker, de stræber efter at eliminere.
En anden unødvendig bekymring er overbefolkning. Antallet af mennesker i jeres verden er ikke årsagen til sult, en tilværelse på eksistensminimum og mangel på sundhedspleje. En ulige fordeling af penge og Illuminatis kontrol med naturressourcer er. Mange planeter mindre end Jorden i dette univers har langt flere beboere, der lever fredeligt i overflod og med respekt for alle livsformer i deres verdener. Når Jorden er restitueret til hendes oprindelige helbred, ville hun nemt kunne tilgodese alle behov hos en befolkning, der er dobbelt så stor som jeres nuværende befolkning, men antag nu ikke, at det betyder, at der vil ske en befolkningseksplosion!
Selvom Illuminati ikke længere har adgang til den teknologi, de tidligere brugte til at forårsage jordskælv, vulkanudbrud og voldsomme storme, har energi, der sættes i gang af disse begivenheder, en dominoeffekt. Energien i ​​et jordskælv for eksempel stopper ikke, når rystelserne stopper, men snarere fortsætter den med at strømme og genererer et væld af mindre kraftige skælv, før den forsvinder helt. Selvom der er taget hånd om "fortidig" negativitet, bringer "friske" kilder dybt rodfæstede rester af den massive mængde, der blev skabt for længe siden, op til overfladen og lejlighedsvis sker det i områder, hvor naturkatastrofer anses for unormalt.
Det er det samme med Moder Naturs aktivitet, men hensigten er meget forskellig og hensigt har sin egen energibane. Illuminatis hensigt er at skabe negativitet, som kunne anses for at være selvforstærkende, fordi dens energi opretholder og styrker dem. Moder Naturs hensigt er at frigøre al negativitet, så der ikke er mere til stede til at kunne skabe mere af sig selv.
En læser, der så en film af en journalist fra USA interviewe Vladimir Putin, spurgte, om der er nogen sandhed i hans påstand om, at han ikke er ansvarlig for uroen i Ukraine. Jordens overvågere i Nirvana har underrettet os om dette interview, så vi kan oplyse, at Mr. Putins påstand er sandfærdig. Det er Illuminati ballademagere, som er ansvarlige - og han har også ret, når han siger, at den fælles kulturhistorie mellem folk i Ukraine og Rusland krydser nationale grænser.
"Hvorfor bliver USA altid set som skurken, uanset hvor på jorden brændpunktet er?" Washington, DC og Wall Street er hovedkvarteret for Illuminatis Rockefeller fraktion, men da kun få ved dette, tilskrives alle deres operationer dette lands regering. Og ikke uden grund. Lige fra begyndelsen har denne regering været gennemsyret af Illuminati eller opererer under deres indflydelse og senere infiltrerede de CIA, FBI, FDA, NSA, CDC, FN, NASA og alle andre organer, der kunne fremme deres mål mod verdensherredømme.
Desuden var Rockefeller fraktionen yderst energisk med at udvide sin indflydelse langt ud over USA’s grænser, mens Rothschild fraktionen, der opstod af den oprindelige lille gruppe i Bayern, koncentrerede sin indsats i Europa. Mens Rockefeller gruppen stadig klamrer sig til nogle magtfragmenter, mister Rothschild gruppen hurtigt de sidste stumper af sin tidligere kontrol over regeringer, bankvæsen og handel og den højborg, de engang havde i Vatikanet, er væk. Pave Frans er på en oprydnings mission så vel som at tale imod Illuminati-skabte verdensbetingelser, som begge fraktioner har forsøgt at holde i status quo. De ser, at deres indsatser bliver mindre og mindre effektive; til sidst vil de se deres fuldkomne nyttesløshed.
Det er sådan, at vi ikke har tilskrevet stigningen i lyset på planeten soludbrud; vi har dog talt om lysets virkninger fra alle kilder. Ud over at redde selve Jordens liv, kan virkningerne omfatte usædvanlige og midlertidige fysiske, mentale og følelsesmæssige forhold og intensivering af lys forstørrer helt bestemt personlige karakteristika og adfærd. Vi har også fortalt jer om lysets langsigtede - og vitale! – virkninger: det transformerer kulstof-baserede celler til den krystallinske form, der er levedygtig i højere vibrationsniveauer og muliggør fremskridt i åndelig og bevidst opmærksomhed. Så ja, Sols aktivitet er absolut en integreret del af Jordens opstigning og jeres.
Vi forstår de følelser hos den læser, der skrev, hun havde svært ved at tro, at nogen ville vælge et liv i lidelse eller forårsage lidelse for andre, den første er masochistisk og den sidste sadistisk. Det er sandelig svært at forestille sig, hvorfor sjæle villigt ville vælge begge roller - eller at I alle har gjort det samme mange gange. Det er med ubetinget kærlighed til alle andre i før-fødselsaftalen, at nogle sjæle indvilliger i at handle med ekstrem hårdhed, så andre kan opleve, hvad de har brug for for at balancere livstider, da de var dem, der misbrugte. Når folk lever sammen lykkeligt og harmonisk, vil livet på Jorden være i balance, og der vil ikke længere være behov for flere frem-og-tilbage levetider.
"Tusindvis af børn dør hver dag. Hvordan er det i overensstemmelse med KÆRLIGHED og LYS, at alle disse uskyldige berøves fysisk opstigning med Jorden?" Bortset fra betydningen af ​​det karmiske aspekt har det, at Jordens beboere fysisk stiger op med hende, aldrig betydet, at de skulle leve der under hele hendes rejse til femte tæthedsgrad. Hver eneste sjæl, der har levet på planeten siden opstigningsprocessen begyndte for ca. 80 år siden, steg eller stiger fysisk op lokationsmæssigt.
Formålet med enhver sjæl i enhver livstid er personlig opstigning – at vokse åndeligt og bevidst - og det har kun lidt at gøre med inkarnationens længde eller placering. Ved kun at inkarnere i kort tid, kan en sjæl fuldføre kontraktlige bestemmelser og opnå personlig opstigning. En person, der lever 100 år og livet igennem foretager frie viljes valg i strid med sjælskontrakten erfarer ikke, hvad der var nødvendigt til personligt at stige op.
Kære brødre og søstre, ligesom enhver anden person, som er gået ind i Jordens åndeverden, når I går over og gennemser jeres liv, vil I ikke måle det ved, hvor længe I har levet, men ved, hvordan I levede.
Nu byder vi jer farvel kun i ord, da vores ubetingede kærlighed altid er med jer.
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward

[NOTE: Frygtelige resultater af en nylig computer reparation omfatter tab af nogle adresser og alle e-mails i min indbakke og filer sendt før den 6. juni. Hvis du har skrevet til mig inden da og ikke har modtaget et svar, bedes du sende din e-mail igen. Tak!]
oversættelse v/ Margit Villumsen og Kim Dyrlund
          

Thursday, June 4, 2015

Dansk - Matthew: 23:05:2015Jordskælvet i Nepal set i sammenhæng med opstigning; Jordens energipotentiale; Illuminatis historie; historisk tilbageblik over udnyttelse af Jordens befolkninger; lysarbejdere; kærlighedslys i hverdagen

23. maj 2015
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lad os først tale om jordskælvene i Nepal, og sætte den i forbindelse med den planetariske og personlige opstigning. Moder Natur opløste negativitet, der primært var fremkaldt af blodsudgydelser og de frygtsomme, frygtelige tilstande, som mange af jeres befolkninger lever i. Hvis negativitet fik lov til at akkumuleres, ville det forstyrre Jordens spinkle balance og påvirke hendes opstigningskurs. For at forhindre det, bruger hun jordskælv, rystelser, vulkanudbrud og voldsomme storme for at opløse negativitet, når den samler sig.
På et personligt plan gjorde jordskælvene i Nepal det muligt for tusindvis af sjæle at fuldende deres kontrakter og stige op åndeligt og bevidst. Det er målet for enhver sjæl, og i løbet af denne enestående tid i universet griber mange muligheden for at fuldende karmiske lektioner i kun én livstid i stedet for mange. Vel vidende, at et større jordskælv i det pågældende land ville forårsage mange dødsfald, valgte sjæle, som ønskede at balancere andre erfaringer ved at leve ydmygt og dø traumatisk, at inkarnere der. Mange flere valgte at opleve sorg og ekstreme strabadser, der kommer i kølvandet på en katastrofal ulykke.
Det er også sådan, at disse begivenheder endte nogle personers liv, hvis sjælskontrakter ikke var afsluttet eller ikke omfattede at dø på den måde. De får de samme tre muligheder, der er nævnt i vores sidste budskab, og sammen med alle andre, der omkom, modtog de omsorgsfuld, personlig pleje ved ankomsten til Nirvana. Nogle, der gik over på grund af begge omstændigheder, er ved at komme sig psykisk, eller deres æteriske legemer styrkes stadig i Nirvanas specielle healingcentre. Andre har indledt aktive, tilfredsstillende liv i jeres åndeverden. Den forfærdelige situation hos sørgende familier og venner, der bor midt i massiv ødelæggelse, bliver lindret af lyset, der stråler fra Nirvana og langt fjernere civilisationer og af lyset ved fremsigelsen af ​​bønner, medfølelse og direkte bistand på Jorden.
Tiden nærmer sig, hvor sjæle vælger en livstid på Jorden ikke kun for at afvikle tredje tæthedsgrads karmiske lektioner, men også for glæden ved at leve i en herlig, skøn verden, hvor multi-dimensionelle sjæle selv’er manifesterer en pragt, der ligger ud over jeres forestillingsevne. Elskede Familie på Jorden, på sjælsniveau huskerI alt dette. Det er kun på det dagsbevidst plan, I har glemt den verden, hvor alle lever fredeligt i harmoni med Naturen. Hvor alle ved, at enhver sjæl i dette univers er et unikt, uafhængigt, ukrænkeligt væsen og evigt forbundet med alt andet i eksistensen. I kan tænke på hver eneste sjæl som en dråbe vand, der bevarer sin iboende værdi, mens den blander sig med de utallige andre dråber i havet af Kosmisk Skabelse.
I dette øjeblik er jeres verden imidlertid plaget af Illuminatis vedholdende forsøg på at bevare deres økonomiske, politiske og militære fodfæste. Jordens energipotentiale vrimler med aktivitet, med høje vibrationer af lysstrømme, der hvirvler omkring mørkets lave vibrationer, mens kampe fortsætter og der slides med forhandlinger i kulissen. Selv om Illuminatis magt er blevet svækket uden mulighed for at vende tilbage, har udbrud af ligesindet energi holdt dem i gang.
Intet i feltet er statisk. Der er konstant bevægelse i overensstemmelse med energien i det umådelige antal tanker, følelser og handlinger, der sendes ud fra hver sjæl på Jorden. Hvis de mørke sind og hjerter kan mønstre flere energiudbrud, er nedgangen i deres aktiviteter alligevel stadig absolut sikker, men det vil ske i ryk. Tiltagende lys vil sikre, at når nedgangen begynder, vil den fortsætte støt ned ad bakke. Lysarbejdere, hold jeres strålende lys glødende!
Til alle, der har spurgt, hvem den næste præsident i USA bliver, ved vi det ikke. Aktivitet indenfor feltet af potentiale, der har forbindelse med personer i valgkampen nu at gøre og dem, der kan komme til, kommer fra medierne, ikke vælgerne og kommende afsløringer, der vil have en indvirkning på kandidater, vil naturligvis påvirke vælgernes valg.
Er Illuminati organisationen ansvarlig for al verdens smerte og lidelse, eller handler nogle af disse onde mennesker på egen hånd? Selvom vi afstår fra at tilskrive personer som "onde" i stedet for deres gerninger og mens nogle personer i og uden for Illuminati rent faktisk handler på deres egne afsporede mørke tendenser, har Illuminati "operationen", som man kunne kalde den, været ansvarlig for alle store krige, splittelse, forarmelse og tiltagende bedrag og korruption i de sidste 265 år eller deromkring, efter navnet Illuminati blev til. Den blev udtænkt af personer i Bayern, som følte, at de var de mest intelligente, kyndige og kompetente personer i verden – de "oplyste" – og i deres selvforherligelse følte de sig berettiget til at styre livet for alle andre.
Som deres antal steg, således øgedes deres indflydelse på regeringer, religioner, nationaløkonomier og handel. De brugte den industrielle revolution til deres fordel og som årtierne gik, gjorde de det samme med efterfølgende opfindelser og planetens naturressourcer. Til sidst strakte deres kontrol sig over hele kloden og omfattede alt, hvad der påvirker livet i jeres verden. Fra uddannelse til underholdning og mainstream medier; fra fødevareproduktion, industrier, banker og aktiemarkeder til juridiske og retlige systemer; fra udvikling af våben til militære styrker og efterretningstjenester; fra sundhedspleje og farmaceutiske og kemiske industrier til løn, beskatning og transport.
Men de var dog på ingen måde de første til at svække masserne. De byggede på et solidt fundament af kontrol over befolkningen, som befandt sig i hænderne på få. For to tusinde år siden var det lederne af kirke og stat, hvis koncentration af magt voksede gennem århundreder ved pavelige forordninger og arrangerede ægteskaber mellem Europas kongelige familier. Kontrollen blev yderligere styrket af de italienske Borgia og Medici dynastiers udvikling inden for bank- og handelsverdenen; fremkomsten af ​​protestantismen; og den britiske, franske, spanske og portugisiske imperiedannelse gennem kolonisering af andre lande og undertrykkelse eller udslettelse af de indfødte befolkninger. Kort efter at kolonierne vandt deres uafhængighed fra det britiske styre, krydsede den europæisk kontrol Atlanterhavet og infiltrerede det spirende USA; og dette lands Federal Reserve Act fra 1913 (Etableringen af det amerikanske centralbanksystem ved lov) cementerede de mørkes greb om den internationale økonomi.
Men begæret efter magt og rigdom begyndte længe, ​​længe før jeres optegnede historie, da folk fra Lyra blev de første beboere på planeten. De tog afsted uden Det Intergalaktiske Råds godkendelse, og de udvandt guld uden at bede om Rådets tilladelse, fordi de ikke ønskede at dele deres opdagelse med andre civilisationer. Således ankom energien af ​​overlegenhed, grådighed, bedrag, lovløshed og dominans, der findes i jeres verden i dag, til planeten for æoner siden i lineær tid.   
For at vende tilbage til Illuminati, blev den dannet som et hemmeligt samfund og har aldrig været en "formel" organisation med registrering af medlemmer. De fleste af de mennesker, der adlyder dem i toppen, kender måske ikke engang navnet Illuminati og har ingen idé om, at de hjælper hensynsløse udnyttere af menneskeheden. Fordi de mest magtfulde i rækkerne aldrig taler offentligt om sig selv som Illuminati eller indrømmer den globale indflydelse, de udøver, da deres forkastelige aktiviteter begyndte at blive opdaget, blev "gruppen", der betragtedes som ansvarlig, almindeligvis omtalt som kliken, eliten eller skyggeregeringen og sommetider den Nye Verdensorden eller Regeringen for Én Verden.
Uanset betegnelsen har disse personer fortsat, hvad der blev sat i gang for længe siden, nemlig en ondsindet march mod verdensherredømme. De har ingen samvittighed, fordi de er blottet for lys undtagen den inderste gnist, der er deres livskraft, og kun når dette tomrum igen fyldes med lys, vil de være i stand til at "se lyset" og indstille deres mørke aktiviteter.
På grund af alt det, som disse aktiviteter ned gennem tiderne har gjort mulig for milliarder af sjæle at fuldende sjælskontrakter og udvikle sig, er Gaia træt af, at hendes planetariske krop er en karmisk karussel og af den negativitet, dette skaber. Det er derfor I lysarbejdere meldte jer frivilligt til at forlade glædesfyldte liv i åndeligt og bevidsthedsmæssigt avancerede civilisationer og komme til Jorden. I vidste, at I ville glemme jeres hjemlande; jeres nye tætte legemer ville være sårbare over for skader og sygdomme; I ville leve i en verden af ​​vold, frygt, fattigdom, intolerance, grådighed og andet mørke, der hører til i en tredje tæthedsgrads civilisation. Alligevel kom I! Fordi, da I meldte jer, vidste I også, at jeres kærlighedslys ville vise Jordens befolkning måden at stoppe denne karussel.  
Mange af vores budskaber har indeholdt, at kærlighed - den samme energi som lys, blot udtrykt forskelligt - er nøglen til den verden, I kom for at hjælpe med at sam-skabe. Selvom ordene "kærlighed" og "lys" ofte anvendes i deres forskellige former på alle Jordens sprog, ved de fleste mennesker ikke, at denne energi er den mest magtfulde kraft i universet. I ved det godt, men med den lineære tid, der går så hurtigt, kan I komme til at skynde jer for meget til at tænke over, hvor hurtigt og nemt I udsender kærlighedslys i overflod.  
Jeg bad min mor kopiere vores samtale, hvor vi talte om dette for 20 år siden.   
 [Det følgende er "Love in Everyday Life" kapitlet (Kærlighed i dagligdagen) i den reviderede udgave af bogen ”Illuminations for a New Era” (”Oplysninger for en Ny Æra”)]
     Matthew, jeg troede, at vi ved at elske folk automatisk sender lys til dem, men nu spekulerer jeg på, om der er mere i det.
     Mor, du har ret, at følelser af kærlighed til en person bringer lys til denne person, men du har også ret i at tænke, at der måske er mere i det. Så selvom det ikke er nødvendigt, at du forstår "sende" processen, for at det skal blive effektivt, vil jeg forklare, hvordan det fungerer. 
     Lys befinder sig i din ånd, den følelse, du beskriver som let om hjertet [engelsk: ”light hearted”], når noget giver dig glæde eller du husker noget, der var dig kært. Tænk på, hvad du føler, når en af ​​dine hunde kommer for at nusse dig eller du hører en af ​​dine foretrukne symfonier eller ser en smuk solnedgang. Det er, som om hele dit selv lyser op og det er, hvad der sker. Du fyldes faktisk med lys blot ved at opleve det. Lyset kommer fra din sjæl, forbinder sig med dit sind og strømmer gennem kroppen for at skabe dejlige følelser eller et inspirerende Aha! Du behøvede ikke at gøre noget for at få denne følelse, og hvad end der fremkaldte det, behøvede ikke at gøre nogen særlig indsats for at skabe dine følelser - blot ved at være modtagelig for lyset, får du det!
     Lys - lad os kalde det kærlighed, fordi det er, hvad vi egentlig taler om her – der går fra en person til en anden er ikke anderledes i årsag og virkning, men du ønsker måske at starte det ved at fokusere på en person. Når du gør det, når vibrationerne af dine tanker og følelser øjeblikkeligt denne person. Energien strømmer fra dig sammen med din tankeform om hensigt og intensitet, og det samme mål af kærlighed, som du sendte, kommer direkte til den "energi adresse", du ønsker, den skal. Der kan ikke være nogen "falske adresser", fordi hensigten og følelserne er helt klare. Modtageren vil ikke bevidst vide det selvfølgelig, men modtagerens sjæl er opmærksom på "leveringen."
     Jeg tror, ​​jeg forstår, kære Mash. Du har talt om "modtagelighed for lys", men jeg er ikke sikker på, hvad det betyder. Hvordan kan vi vide, om vi modtager lys, og hvordan kan vi bruge det i hverdagen?    
     Den mest enkle forklaring, Mor, at være modtagelig for lyset giver åndelig klarhed, der transcenderer tredje tæthedsgrads begrænsninger. Disse omfatter fordomme og had pga. forskelle, at handle i grådighed, dømme andre for deres valg, bære nag eller ønske hævn, komme frem ved at være hensynsløs og snyde og lyve, kontrollere andres liv og nægte dem deres frie vilje, blindt følge dogmer eller ordrer, når instinktet fortæller, at de ikke er baseret på gudfrygtighed. Og den største af alle tredje tæthedsgrads begrænsninger er frygt. Faktisk udspringer alle de andre negative følelser og handlinger, jeg nævnte, af frygt.
     Det er forståeligt at tro, at ved at forandre nogle af disse negative områder, bliver du modtagelig for lys og vokser åndeligt. Positive ændringer er sandelig fremskridt, men ikke i det omfang, du måske tror, ​​hvis du stadig føler dig bange for personlige situationer eller verdens situationer. Åndelig vækst er at lære at leve uden frygt, at lære at have fuld tillid til den uforlignelige kærlighedskraft.
     Hvad angår "hverdags" brug af lys - Mor, lad os her sige kærlighed – er måderne grænseløse. Imidlertid er ordet "kærlighed" så almindeligt anvendt, at man kan sige, det er misbrugt, som "Jeg elsker artiskokker" eller "Jeg elsker den sang." Så jeg vil starte med at fortælle, hvad kærlighed ikke er.
     Mad og underholdning kan give megen glæde og jeg underkender overhovedet ikke glæder og fornøjelser, der løfter humøret, men de er ikke kærlighed.
    Ej heller er kærlighed den fysiske tiltrækning mellem to personer, der fører til bekymring for langtids sikkerhed i forholdet. Kærlighed er ikke at kontrollere en ægtefælle, det er ikke at have medlidenhed med eller at bekymre sig om familie eller venner, det er ikke professionel succes, det er ikke ejendele. Kærlighed er ikke afhængig af berømmelse, social status, økonomisk rigdom eller andres mening om dig. 
     Kærlighed er ikke at propagandere for dine overbevisninger eller at missionere. Kærlighed kræver ikke at forstå mystisk åndelig lære eller karmiske elementer om erfaring eller kontinuummet, der omfatter al tid og rum samtidigt eller universets love.
Så, hvad er kærlighed? I den enkleste form er kærlighed, at Gud deler af sig selv med alle sine skabninger. Kærlighed er universets helbredende kraft. Kærlighed er i sjælen og behøver kun, at du yder af disse medfødte følelser til at elske andre og modtage deres kærlighed til dig. Kærlighed har ingen begrænsninger, ingen grænser for dens kapacitet.
     Når kærlighed kommer til udtryk, behandler kærlighed andre med venlighed, retfærdighed, ærlighed, medfølelse, hjælpsomhed, omsorg, respekt. Hvis kærlighed kan siges at have "ingredienser", så er disse nogle af ingredienserne i gudelig udtryk i aktion.
     At vide, at du og Gud og alle andre af Guds skabninger er uadskillelige, er kærlighed. At vide, at Jorden er en sansende, bevidst sjæl og at respektere alle hendes livsformer, er kærlighed. At indse, at ingen kan kende andre på sjælsniveau og derfor ikke dømmer dem, men, heller ikke tolererer en handling, som anses for skadelig, er kærlighed. 
     At lytte til ens gude selv er kærlighed. At leve det liv, der fremkalder at elske sig selv, er kærlighed. At føle glæde selv, når du ser det i andre, er kærlighed. At gøre noget, der bringer en anden glæde, er kærlighed. At tilgive sig selv og andre er kærlighed. At dele ud af dine ressourcer af et godt hjerte er kærlighed. At gøre gode gerninger uden at have forventninger er kærlighed. At føle fred i hjerte og sind er kærlighed. Den stille betagelse ved at se en solnedgang eller høre en sangfugl er kærlighed, og et smil er et af ​​de enkleste og mest strålende udtryk for kærlighed.
     I ethvert eller i alle disse tilfælde og mange andre, du måtte støde på, hvor du instinktivt ved, det er kærlighed i handling, manifesterer du din kærlighed for og af Gud. Mor, jeg tror ikke, jeg har fortalt dig noget som helst overraskende. Men måske er det godt at have nogle referencer som et ledende lys i disse tider, hvor mørket kan synes at overskygge den storslåede overflod af kærlighed i jeres verden.
Tak, Mor. Kære brødre og søstre, vær aldrig et eneste øjeblik i tvivl om jeres betydning med at føre jeres samfund til blomstring i fuldt flor i Jordens Gyldne Tidsalder. Vi ærer jeres standhaftighed i denne vigtige tjeneste for Gaia og vores ubetingede kærlighed er med jer på hvert trin af jeres rejse.
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward
Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Margit Villumsen og Kim Dyrlund)

PRGInstructions HERE