Followers

Saturday, December 17, 2016

Dansk -- Matthew Ward — 9. december 2016Matthew Ward — 9. december 2016

Forstørrede følelser; Amerikanske valg: negative reaktioner, virkninger af vibrationer, urolig situation; året 2017; selvkærlighed; kærlighed
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Følelser intensiveres altid ved årets udgang, idet mennesker rundt omkring i verden fejrer julen med traditionelle gudstjenester, gribende musik og festligheder med familie og venner. Det er i løbet af denne tid, at de, hvis liv er tilfredsstillende, føler sig mere taknemmelige end normalt og de, hvis liv er triste, føler sig mere fortvivlede. I år med planetariske vibrationer, der er højere end nogensinde før i jeres historie, øges følelser af taknemmelighed for velsignelser og det at række ud til folk i nød tilsvarende. Vi ønsker, I kunne se glansen af denne øgede taknemmelighed, gavmildhed og taknemmeligheden ved at dele, det er et syn at skue.
Vibrationer har også spillet en meget stor rolle ved det seneste valg i USA og lad os først tale om de negative reaktioner på resultatet. Vi kan mærke de stærke følelser hos mange mennesker i dette land: vrede over et politisk system, der ikke respekterer folkets stemme, ængstelse over, hvad der er sket i ugerne siden valget, frygten for nogle familiers sikkerhed og for at deres liv muligvis rykkes op med rode, bekymring for, hvad der ligger forude for landet. Og fordi denne regerings handlinger ofte har global virkning, er ledere i andre nationer forsigtige.
Vi forstår disse følelser og mange af jer har udtrykt dem i e-mails til min mor. Kære alle, I kan have ro i sindet, hvis I tænker over, hvad I ved, hvilket de fleste mennesker ikke gør:
Valgresultatet dødsdømte Illuminatis plan om igen at placere en af deres egne i Det Hvide Hus efter i 8 år at have måttet bekæmpe en præsident, der gjorde modstand i det omfang, han kunne.
Planetære vibrationer vil øges og kun fremme bestræbelser, der bedst tjener Jorden og alle hendes livsformer; alt af det modsatte kan ikke holde længe.
Hårdt tilkæmpede rettigheder og fremskridt mht. social retfærdighed kan ikke ophæves. Det er ikke skæbnen for Jordens folk at gå baglæns, men at bevæge sig stadig nærmere mod fred, gensidig respekt, samarbejde og at leve i harmoni med Naturen.
Den verden, hvor livet er sådan og hvor planeten er genoprettet til en sund tilstand og dens oprindelige skønhed – den verden I er med til at skabe i lineær tid – eksisterer allerede lyslevende i kontinuummet.
Så selv om det kan synes, som om den nye administration og dens retning er mejslet i sten for de næste fire år, er dette ikke tilfældet.
Flere læsere har spurgt, om NESARA [National Economic Security and Reformation Act] er løsningen på denne situation, som mange rundt omkring i verden betragter som et afgørende skridt i denne tid - det er det, og den ville i den grad være velkommen, hvis alle vidste, hvad der følger af den.
Tilbage til NESARA. Energien omkring denne amerikanske lovgivning placerer den automatisk inden for mulighedernes rækkevidde, men det er usandsynligt, at den bærer frugt lige med det samme. Ikke alene er Loven ikke almindeligt kendt, men nogle, som har hørt om den, mener ikke, den er gyldig; nogle, der tror, den er, har misforståelser omkring den; og andre, herunder nogle medlemmer af regeringen, tror på den misinformation, der er lagt ud på regeringens NESARA hjemmeside. [For læsere, der ikke er bekendte med NESARA, kan ved at skrive ordet i søgefeltet på www.matthewbooks.com få adgang til datoerne på de mange beskeder, der indeholder dette emne.]
I 16 år er implementeringen af Loven blevet forhindret på den ene forbryderiske måde efter den anden - mest hensynsløst er "9/11" forræderiet mod landet af dets ledere – på grund af dens bestemmelse om, at nationen vender tilbage til sin forfatningsmæssige status som en suveræn republik, vil den ophæve den eksisterende institution, der hurtigt og i hemmelighed blev etableret af Illuminatis britiske kongelige, og vil smide alle embedsmænd ud. Om ikke kun af den grund, så ville den nye administration underlægge loven den tidligere præsident Bill Clintons referatforbud, som ved lov forbyder alle, der kender til den, nogensinde at tale om den offentligt. Og Illuminati inden for og uden for Kongressen vil fortsætte med at gøre, hvad der kræves for at lægge låg på NESARA, fordi alle dens bestemmelser blev designet til at gøre en ende på deres kontrol over landet og i sidste ende hele verden.
Ikke desto mindre er aktiviteten i Jordens energipotentiale i forbindelse med valget og dens efterdønninger stadig tumultagtige, så det er muligt, at Loven kunne blive bragt til offentlighedens kendskab og måske efter ønske fra den oplyste befolkning vil regeringen blive omdannet. Hvis det sker, ville det være den måde, hvorpå landet får en ledelse, der vil sætte kurs i retning mod Lyset. Og da denne del af Jordens energifelt stadig er så urolig, kan andre scenarier opstå, der fører Bernie Sanders ind i det ovale kontor.
Dette er ikke en forudsigelse, det er på linje med energi flowet. Vi kan se Jorden i det store billede, fordi i kontinuummet er det et fait accompli, men vi kan ikke forudsige, hvad der vil ske på kort sigt. Det hele afhænger af vibrationer. En pludselig bølge af energi fra de kollektive tanker, følelser og handlinger fra alt liv på Jorden kan drive en situation fra ”sandsynlighed” til ”sikkerhed” lige så hurtigt, som det kan vende det tilbage til ”mulighed”.
Så, lad os nu tale om energi flowet, da det har påvirket jeres politiske scene indtil nu og dens relevans i forhold til, hvad der venter forude. Dette har intet at gøre med politik i sig selv, det har alt at gøre med vibrationerne omkring politiske spørgsmål og hvordan disse vil udspille sig i overensstemmelse med de universelle love.
Trods loyale tilhængere i månederne med valgkamp tiltrak både Donald Trump og Hillary Clinton overvejende negative energi tilknytninger, der udsender lave vibrationer. Ingen af dem havde helhjertet opbakning fra deres respektive partier, men de blev alligevel de nominerede. Fru Clinton blev det, fordi DNC (Democratic National Committee) gav hende stemmerne ved kritiske primærvalg, som Hr. Sanders havde vundet, og Hr. Trump vandt præsidentvalget, fordi Illuminatis afstemnings manipulation til fordel for fru Clinton gik galt. Således var energivibrationerne omkring både de enkelte personer og korruptionen i valgprocessen derfor på et lavt niveau, og det niveau er faldet i ugerne siden valget på grund af omfattende protester og bekymringer over den nyvalgte præsidents valg af personer til nøglepositioner.
Da Hr. Sanders gik ind i valgkampen, havde energien omkring ham høje vibrationer, der var i samklang med hans karakter og vælgernes godkendelse af hans reformfilosofi. Som dagene gik og støtten til ham steg, fortsatte det vibrationsmæssige niveau med at stige og gør det stadig, da han fortsætter med at tale for de forandringer, han og hans tilhængere føler er bedst for landet. Sagens kerne er, at vibrationer omkring Hr. Sanders er på linje med de planetariske vibrationer, der manifesterer lysfyldte betingelser til gavn for planeten og folkene. I de kommende uger og måneder vil Jorden være i kredsløb på stadigt højere planer, hvor hendes civilisation omsider kan blive fri af undertrykkelse i krop, sind og ånd.
Nuvel, vi fortalte jer for nogen tid siden, at i 2017 slutter et årti med forsinkelse i samfundets bevidsthed og åndelig opnåelse, som Jordens Gyldne Tidsalders mester-planlæggere havde forventet ville blive nået i 2007. Næste år begynder et stort nyt kapitel i jeres verdenshistorie, da kraftfulde energi bølger understøtter områder med høje vibrationer og begynder at manifestere betydelige forandringer i jeres nære horisont.
Men forvent ikke, at udfoldelsen bliver problemfri sejlads hele vejen. Der vil være forsøg-og-fejl omveje langs den oplyste vej, slæbende fødder hos stadigt slumrende sjæle og Illuminati har stadig rester af magt. De vil yde modstand ved at forårsage omvæltninger, hvor end de kan og bruge skræmme taktikker - en række af ildevarslende spekulationer, herunder en invasion fra rummet, er allerede i omløb. Sjæle fra avancerede civilisationer, der lever blandt jer og i jeres himmel, vil fortsætte med at forhindre alt, der kunne bringe jer i fare og snart vil Illuminati blive nødt til at acceptere sandheden: Deres lange mørke år med kontrol af livet på Jorden er nået til enden.
Lysarbejdere, I er fortroppen af det stigende antal, der bevæger sig mod en verden, hvor kærligheden hersker overalt. I talrige meddelelser har vi fortalt jer, at kærlighed og lys er en og samme energi, den kraftfuldeste kraft i kosmos og nøglen til at transformere jeres verden, at kærlighed er sjælens bestanddele og det bånd, der genforener mennesker og dyr, der holder af hinanden. Men måske har vi ikke fortalt jer det ofte nok, at vokse åndeligt og bevidsthedsmæssigt ligeledes omfatter at elske sig selv. Man kan sige, at sjælsudvikling starter med at elske sig selv - I er nødt til at vide, hvordan kærligheden føles for jer selv, før I kan føle kærlighed til andre og være åbne til at modtage den. Kære brødre og søstre, kærlighed til én selv er IKKE selvoptagethed, egoisme, forfængelighed, stolthed eller ethvert andet tredje tæthedsgrads karaktertræk – at elske sig selv er at ære jeres guddommelighed som en del af Gud.
Vågnende sjæle må forstå, hvad kærlighed er og læsere af vores budskaber gennem lang tid sætter måske pris på en påmindelse om, hvad jeg fortalte min mor, da hun spurgte om kærlighed og hvordan den bruges i "hverdagen".
Udtrykt enklest er kærlighed det, at Gud deler af Sig Selv med alle Hans skabninger. Kærlighed er healings kraften i universet. Kærlighed er i sjælen og behøver kun jeres tilladelse til med disse iboende følelser at elske andre og modtage deres kærlighed til jer. Kærlighed har ingen begrænsninger, ingen grænser for dens evne.
Når den udtrykkes, er kærlighed at behandle andre med venlighed, retfærdighed, ærlighed, medfølelse, hjælpsomhed, omsorg og respekt. Hvis kærlighed kan siges at have "ingredienser", så er disse nogle af ingredienserne i gudelig udtryk i handling.
At vide, at du og Gud og enhver anden af Guds skabninger er uadskillelige, er kærlighed. At vide, at Jorden er et følende, sansende bevidst liv og at respektere alle hendes livsformer, er kærlighed. At erkende, at ingen kan kende andre på sjælsniveau og derfor ikke skal dømme dem, men hellere ikke blot tolerere en handling, der ses som skadelig, er kærlighed.
At lytte til ens gude selv er kærlighed. At leve det liv, der fremkalder at elske sig selv, er kærlighed. Selv at føle glæde, når I ser det i andre, er kærlighed. At gøre noget, der bringer glæde til en anden, er kærlighed. At tilgive sig selv og andre er kærlighed. At dele jeres ressourcer af et godt hjerte er kærlighed. At gøre gode gerninger uden at knytte forventninger til er kærlighed. At føle fred i hjerte og sind er kærlighed. Den stille frydefuldhed ved at se en solnedgang eller høre en sangfugl er kærlighed og et smil er en af de enkleste og mest strålende udtryk for kærlighed.
I hvert tilfælde eller i alle disse tilfælde og mange andre, som I kan støde på, hvor I instinktivt ved, I er kærlighed i handling, manifesterer I jeres kærlighed til og af Gud. Mor, jeg tror ikke, jeg har fortalt dig noget, der kommer bag på dig. Men måske er det godt at have nogle referencer som en ledestjerne i disse tider, hvor mørket kan synes at overskygge den storslåede overflod af kærlighed i jeres verden. [Det uddrag fra kapitlet "Kærlighed i hverdagen" i Illuminations for a New Era blev sendt kort efter, at Matthew og jeg begyndte at kommunikere telepatisk i januar 1994.]
Når I fejrer julen, så hav godhedens gave i tankerne i den kærlighed, som I og utallige andre udstråler. Undervurder aldrig kærlighedens kraft til at ændre folks liv og jeres verden - kærlighed er døren til Jordens Gyldne Tidsalder i fuldt flor.
Vi ønsker jer en glædelig jul og et vidunderligt nytår, vores elskede familie.
______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

Wednesday, November 16, 2016

Dansk -- Matthew Ward — 11. november 2016Matthew Ward — 11. november 2016

Det amerikanske præsidentvalg

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi skal dele med jer, hvad vi har observeret i Jordens energipotentiale, og hvad Jordens overvågere i Nirvana rapporterer om det amerikanske præsidentvalg. I vores sidste budskab sagde vi, at flere scenarier omkring valget kunne udvikle sig, og sandelig det skete, men ikke på måder, som kunne have været forudset.
Mens vi taler om de involverede parter, beder vi jer om at huske, hvad vi har sagt mange gange - vores interesse i vores Jordiske familie er aldrig politisk motiveret, og vi dømmer aldrig nogen af jer.

Det er ikke kun folk i USA, der har mest at vinde eller tabe ved valget af deres præsident. Det samme gælder for Rockefeller fraktionen i Illuminati. Deres tunge indflydelse på Wall Street og i nationens regering skyldes for en stor del Bill og Hillary Clinton, som samarbejder med dette hemmelige broderskab; tidligere blandt de få i toppen etablerede de deres egen magtbase og finansieringskilder, da de så dets globale kontrol svinde ind for ca. et årti siden. Hvor tvivlsomme Illuminati end måtte synes om Donald Trumps valgløfter, ved de, at han er "sin egen mand", en person, de ikke ville kunne styre.

I ugerne op til valget øgedes energien af vælgeres vrede over og mistillid til fru Clinton og hr. Trump i en sådan grad, at den begyndte at tiltrække til sig selv energistrømmene i alle scenarierne, som hver især havde potentiale til at føre Bernie Sanders til præsidentposten. [Scenarierne er beskrevet i budskabet fra 19. august 2016.] Det, der ville være sket på ordentlig måde, hvis energistrømmene havde fulgt deres kurs, blev i stedet en energetisk heksekedel, der kunne sammenlignes med en blæksprutte, der svinger vildt med armene i et hav af forvirring. Energi er neutral, den flyder simpelthen i den retning, der er bestemt af hensigten. I dette tilfælde var hensigten at påvirke valgresultatet og anvendelsen af forskellige måder - nogle i modstrid med andre - skabte til sidst blæksprutten.

Clinton tilhængere i Den Demokratiske Nationale Valgkomité omdirigerede stemmerne til fru Clinton ved kritiske primærvalg, der faktisk var blevet vundet af Bernie Sanders; derfor var det hende, der blev det Demokratiske Partis kandidat i stedet for den, vælgerne havde valgt.

Hvad angår FBI’s undersøgelse af fru Clintons hackede e-mails, bøjede chefen James Comey sig for pres fra Bill Clinton og andre Illuminati folk og konkluderede, at den nationale sikkerhed ikke var blevet kompromitteret og at brug af en personlig server ikke er en strafbar handling. Rusland blev i stedet hængt ud for hacking episoden.

Vladimir Putin havde ret i at hævde, at Rusland ikke havde noget med det at gøre. Personer i FBI og andre efterretningstjenester, der kender Clintonfamiliens kriminelle historie, offentliggjorde emailene - de følte, offentligheden havde ret til at kende sandheden om fru Clinton. Men hr. Comey havde holdt det, disse e-mails viste, hemmeligt: Hun brugte sin stilling som udenrigsminister til at indsamle donationer til Clinton Fonden (Clinton Foundation) og ydede tjenester til gengæld, og nogle af fondsmidlerne kom terrorister til gode.

Da disse personer senere opdagede, at Anthony Weiners computer indeholdt beviser på Clintons involvering i en pædofili ring, insisterede de på, at hr. Comey skulle genåbne undersøgelsen. Endnu engang gav han efter for presset fra Clinton lejren og erklærede, at ingen af disse e-mails vedrørte fru Clinton.

De førnævnte personer hyrede derefter hjælp fra Wikileaks Julian Assange for at få de belastende oplysninger videregivet til "whistleblowere", der opererer på Internettet. For at imødegå følgevirkningerne af denne uventede eksponering, gik Illuminatis håndlangere hurtigt i gang med at manipulere stemmemekanikken, så den største del af stemmerne ville gå til fru Clinton. Måske var dette hastværk skyld i, at der blev begået fejl, hvilket gjorde, at dette kneb gav bagslag - den største del af stemmerne blev fejlagtigt registreret til hr. Trump.

Den negativitet, der er skabt af dem, hvis hensigt var at bedrage, og af selve de bedrageriske handlinger, er oppe imod kraften af de stadigt højere vibrationer. Republikanerne har flertallet i Repræsentanternes Hus og Senatet, men få er tilfredse med, at hr. Trump er deres bannerfører. Demokraterne er bitre og bekymrede; mange føler, at hvis Bernie Sanders havde været partiets kandidat, ville han have vundet valget og positiv energi omkring hr. Sanders fortsætter med at tiltage.

Det er det vibrationsmæssige billede, så at sige, i USA. I overensstemmelse med den universelle lov kan lave og høje vibrationer ikke eksistere samtidig, af det energetiske kaos må der komme en løsning. Vi ved ikke, hvad løsningen vil være, men vi kan fortælle jer om nogle faktorer, der meget vel kan komme i spil.

Den "chokerende uro", som politiske analytikere og medierne udtrykker valgresultatet, har motiveret skarer af lidenskabelige borgere til at gå på gaden i protest, og nogle kræver en undersøgelse af stemmeoptællingen. Hvis det sker og det opdages, at stemmemaskiner var defekte eller ikke alle brevstemmesedler blev talt, ville valget skulle annulleres. I så fald ville præsident Obama blive siddende, indtil en anden præsident blev valgt.

Fru Clinton var ikke i fysisk topform, da hendes kloner blev lavet for flere år siden, og efterhånden som vibrationerne stiger, vil forværring af klonens helbred og udseende være synlig forholdsvis hurtigt. Hvis et nyt valg skulle afholdes, ville det dog ikke være grunden til, at hun ikke ville stille op; det ville være, fordi oplysninger om hende og Clinton Fonden er spredt ud over hele internettet.

Det republikanske partiprogram indeholder ideologiske bestemmelser, som mange i partiet ikke favner, og de er ikke trygge ved noget af hr. Trumps retorik; de stemte for ham, fordi han repræsenterer ændringer i forhold til den regering, de føler har glemt dem. Også hr. Sanders gør sig til talsmand for ændringer i det etablerede system i Washington og faglig og personlig respekt for ham sammen med hans popularitet blandt demokrater ville gøre ham til et naturligt valg som præsidentkandidat. Eller måske, efter krav fra befolkningen, som erstatning for Trump.

Hr. Trump er et udpræget konkurrencemenneske. Det er derfor, han gik ind i valgkampen, var fast besluttet på at vinde og verden tror, han faktisk vandt. De protesterende skarer generer ham måske ikke; men når han erfarer, hvor omfattende og stressende præsidentens ansvar er, at han forventes at handle på andres råd snarere end sine egne impulser, og at han ikke er chefen for Kongressen, beslutter han måske, at det at være præsident ikke er lige så tilfredsstillende som at være igangsætter, og han ville byde en respektabel vej ud af præsident posten velkommen.

Flere af disse faktorer kommer fra tanker og følelser, der hvirvler rundt i massebevidstheden, nogle er kendt vidt og bredt, nogle kendes kun af læsere af vores budskaber. Og I vil forstå, hvorfor den vigtigste faktor af dem alle er dette: Den retning, som hr. Trump og det republikanske parti ønsker at køre landet i, er i opposition til de fremherskende vibrationer, som fortsat vil øges på Jordens opstigningsvej. Dette partis retning er i konflikt med Gaias vision, som deles af oplyste sjæle, og deres antal er stigende for hver dag, der går. Løsning og forsoning må og skal komme for at heale det smerteligt delte land, hvis indflydelse kan mærkes i hele verden.

Elskede familie, frygt ikke, hvad der kan ske. Skab det, der vil ske ved med overbevisning at leve jeres lys! Utallige væsener i hele dette univers ærer og støtter jer med den uforlignelige kraft af ubetinget kærlighed.

______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

Wednesday, October 26, 2016

Dansk -- Matthew Ward: 12:10:2016  1. oktober 2016
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Jordens energipotentiale myldrer med aktivitet som aldrig før i jeres optegnede historie, idet kraftfulde bølger af lys driver bestræbelserne frem mod udfald, I hjerteligt vil hilse velkommen. Denne indstrømning af lys svækker hurtigt Illuminatis greb om resterne af deres kontrol inden for økonomi, politik og medier og har motiveret mange håndlangere af lavere rang til at gå deres vej, så der vil være afstand mellem dem og deres tidligere samarbejdspartnere, når sandhederne om Illuminati kommer frem. Dem i toppen forsøger at fastholde noget af deres tidligere magt, men det vil være forgæves - ingen af deres forbryderiske planer vil lykkes dem. De hurtigere vibrationer sammen med beviser fra hackede dokumenter, lækkede oplysninger, whistleblowere og beslutsom indsats fra indflydelsesrige personer i regeringer, militære styrker og efterretningstjenester og bank- og retssystemer er ved at gøre en ende på Illuminatis lange mørke herredømme.  
Nylige Internet artikler postulerer, at folk ser en klon, når Hillary Clinton taler offentligt, og ikke selve personen. Selv om de fleste, der læser disse oplysninger, ville betragte det som en absurd bagvaskelses taktik, siver tanken om, at et menneske faktisk kan klones, ud i den offentlige bevidsthed. Så for at I kan forstå, hvorfor og hvordan kloning af mennesker er blevet udført i jeres verden, bad jeg min mor kopiere det, som Hugo, en avanceret sjæl, som er meget fortrolig med dette, fortalte hende for 20 år siden. Og jeg må sige, at han var overordentlig tålmodig, da forskellige spørgsmål blev ved med at poppe op i hendes tanker som nytårsraketter. [Det følgende er et uddrag fra kapitlet "Menneskekloning" i bogen Revelations for a New Era (Åbenbaringer for en ny æra).]
HUGO: Hallo, fru Suzy! Jeg er glad for at slutte mig til dit selskab i dette øjeblik. Så vidt jeg forstår det ret, har du stillet spørgsmål angående kloning af voksne mennesker på Jorden. Det er så sandelig en kendsgerning, at det foregår, og det er blevet udført i nogen tid, som Matthew allerede har fortalt dig om. Jeg skal gå lige til sagen, hvis jeg må have lov, og starte ved begyndelsen af kloningsprocessen. Tak.
Menneskekloning er en proces, hvorved cellematerialet fra et levende væsen udtages til det formål at reproducere et nyt væsen med nøjagtig den samme lighed. Cellematerialet anbringes i en lille steril medicinflaske i en væske, som bidrager til væksten af dette materiale helt i renhed og uden at noget ufuldkomment kan trænge ind i flaskens indhold. Efter at det har delt sig utallige gange overføres indholdet til en større laboratoriebeholder under de samme sterile betingelser, temperatur og lysforhold.
Den embryoniske form bliver hurtig synlig, og snart bliver den endelige form af et foster let genkendelig. Når fosteret har nået stadiet på omkring seks måneder i følge den normale svangerskabsalder, bliver det igen overført til en anden tank, hvori væsken tilnærmelsesvis svarer til fostervandet i livmoderen under svangerskabet. I denne væske fortsætter fosteret med at udvikle sig normalt, som om det befandt sig i en livmoder. Når fosteret har nået udviklingsterminen, fjernes det igen fra væsken og bliver behandlet, som om fødslen har fundet sted på naturlig måde – naturligvis med den undtagelse, at der ikke findes en navlestreng, der skal behandles. En mindre kosmetisk operation afhjælper imidlertid dette fravær fra det normale udseende.
Processen med den menneskelige replikation tager ikke en hel inkubationsperiode på ni måneder. Den accelereres ved hjælp af kemiske tilsætningsstoffer og ideelle omstændigheder, hvad laboratorieudstyret angår. Den indledende proces kan tage mellem seks og syv uger, inden man er sikker på en perfekt udvikling af fosteret, og endnu otte til ti uger er nødvendig for den fulde vækst. Da ingen af disse sker ved naturlige fødselsprocesser, har den almindelige svangerskabsmæssige tid ingen betydning.
Kloning er ikke begrænset til at reproducere børn, som det så tillades at vokse normalt fra fødsel til voksen. Når kloning af en bestemt voksen person kommer på tale – lad os sige mellem 30 og 35 år – tager det kun mellem 350 og 400 dage alt i alt. Hvis der skal fremstilles en klon på omkring 65 års alderen, skal der lægges cirka en måned til processen. Det er tilnærmelsesvist den alder de fleste menneskelige væsener har, som bliver klonet på Jorden for tiden.
Substansen, der tillader denne hurtige aldring, er endnu ikke blevet opdaget til et sådant formål, undtagen af de få videnskabsmænd, der er engageret i kloningsprocessen. Nogle få individer på Jorden er blevet ramt af en kemisk ubalance, der forårsager, at deres legemer ældes langt hurtigere, end hvad der ellers er normalt. Et barn på 10 år kan have et aldersmæssigt udseende og organiske funktioner og processer, som en meget gammel person. Det vil sige gammel ifølge jeres standarder, ikke som det er andetsteds. Det kemiske stof, der forårsager ubalancen i det syge barns system, er det samme stof, der næsten til perfektion anvendes i processen med at få børne-kloner til hurtigt at aldres til voksne kloner.
Denne accelerationsproces i aldringen fordrer også tilskud af adskillige kosttilskud til maden og ideelle laboratoriebetingelser, som den rette temperatur og kontrollerede mængder af ilt og kuldioxid. Ulempen er, at når udseendet skal være identisk med den originale person, som er omkring 60 eller 65 år, så skal hele det klonede væsen ældes, indtil det identiske udseende er nået. Der er ingen måde, man kan stoppe aldringsprocessen på og stadig opnå det nødvendige udseende, derfor udsættes organerne ligeledes for den accelererede aldringsstress, og desuden enhver ufuldkommenhed i de iboende familiegener. Selv hvis det nyklonede individ til at begynde med ser friskere og yngre ud end den originale person eller den foregående klon, så nedbrydes den hurtigere og begynder at vise mere fremskredne tegn på aldring i alle henseender.
Indtil nu har jeg kun talt om kroppen hos et klonet individ. Hjernen er en anden sag. Det er det mest indviklede aspekt af vækstproceduren, både in vitro, og også når den engang befinder sig i kødet. [o.a. In vitro: (medicinsk om undersøgelse i glas, dvs. uden for organismen); MODSAT: In vivo: (i den levende organisme)]. Den menneskelige hjerne er en computer, og downloading-funktionen fra den oprindelige hjerne til klonens hjerne foregår nøjagtig ligesom i jeres computere i den samme type proces.
At duplikere den oprindelige hjerne kan udføres perfekt i en barne-klon. Opdragelsen gives kontinuerligt til klonen gennem aldringsperioden fra fødslen til voksen, og hjernen fungerer så normalt, som du ville forvente det, også inden for de accelererede læringsområder. På grund af at hjernen er så kæmpemæssig hvad angår kapacitet, er klonens optagelse af informationer i løbet af undervisningsprocessen ikke kun let, den er det mest interessante for de mennesker, der er involveret, da de bliver vidne til sådanne gigantiske spring i indlæring. Vi observerer det herfra og ser dette som det eneste aspekt af videnskabelig beskaffenhed på jeres planet, der er begyndelsen til at blive oplyst, hvad angår den menneskelige hjernekapacitet.
Frue, den forlængede indlæringsproces er nødvendig, fordi en pludselig indførelse af intelligens i en tom hjerne ville medføre et neurologisk chok.
Klonerne bliver instrueret fra den spæde alder af lærere, der er specielt trænede videnskabsmænd i adfærdsforskning. Dette aspekt af processen er nøjagtig, hvad I selv gør med jeres børn: I lærer dem at blive opmærksomme, årvågne, ansvarlige små personer, med personligheder, færdigheder og en sans for ansvarlighed og engagerende manerer. Lærerne, hvis studenter er meget mere enestående end de fleste, er selv blevet trænet ved at se personlige film om familien og forsynet med andre intime familiehistorier, således at de er bekendt med alle tale- og bevægelsesmåder hos den klonede person.
Det er en helt anden sag, når en hurtig produceret voksen klon er genstanden. En af de større årsager til, at ældningen kan accelereres, er hjernens evne til at absorbere information og foretage funktioner med en langt hurtigere og mere omfattende hastighed, end de fleste beboere her på Jorden forstår. Hvis dette ikke var tilfældet, ville det faktisk ikke være muligt at frembringe voksne kloner.
Hos en hurtigt aldrende klon står det at fastholde helheden af al kundskab og viden, der er indsamlet i løbet af det oprindelige væsens livstid indtil det tidspunkt, på spil. Den voksne klons oprindelige erindringsevne er bragt i fare i en sådan udstrækning, at klonen kan forekomme omtåget eller momentant i vildrede og lede efter ordene, indtil hukommelsen kommer ”med et indspark,” eller klonens egen tankeevne overvinder denne tøven og så at sige dækker for det. Da dette ikke er særlig usædvanligt hos “rigtige” mennesker også, bemærkes det sædvanligvis ikke med mistænksomhed i forhold til de klonede væsener, men betragtes snarere som en almindelig menneskelig ufuldkommenhed.
Downloadingen af al information fra den oprindelige persons hjerne eller fra den klon, der skal erstattes, skal foretages lige på det tidspunkt, hvor der er brug for den nye klon. Dette kan på den heldigste måde foretages fra den oprindelige personens hjerne til den første klon. En lille forringelse opstår ved hver efterfølgende downloading procedure fra den udskiftede klon til dennes erstatning. Nej, den oprindelige hjerne kan ikke anvendes til at omgå denne forringelse, selv hvis dette individ stadig er i live, fordi den oprindelige hjerne ikke har den samme opsamlede viden, som det sidste klonede væsen. Du kan godt forstå, at den identiske lagring af de seneste informationer er af afgørende betydning, hvis erstatningsklonen skal godtages som den virkelige person.
Mens vi er glade for at se dette fremskridt i teknologisk udvikling på jeres planet, så neutraliserer misbruget vores glæde over jeres opdagelse. Magtfulde mennesker bliver klonet her og nu og er blevet klonet igennem mange år, og intet af dette er startet i en god hensigt. Det har altid været for at kunne kontrollere andre. Nogle af jeres verdensledere blev klonet for mange år siden, og på nuværende tidspunkt er det den 30. eller endnu senere versioner af den oprindelige person. Formålet med kloningen af disse mennesker er at skabe sikkerhed for, at de kan have en lang levetid og opretholde deres indflydelse.
I kan se den pludselige og betydelige forandring i udseendet i retning af forbedret helbred, og ungdommelighed hos nogle af denne verdens ledere, der ses på TV-optagelser eller fotografier. Normalt følger denne stærke robusthed og udholdenhed straks efter en dag eller nogle få dages fravær fra offentlighedens søgelys efter en periode med et stadig tydeligere aldrende udseende. I tilskriver disse bemærkelsesværdige forskelle personens korte ferie eller helbredelse efter en bekendtgjort sygdom, men her er det velkendt, at det i virkeligheden er en ny klon, som ganske enkelt har erstattet den gamle.
Jo, adskillige kloner produceres på samme tid og bliver undervist og optrænet, som jeg tidligere forklarede, og bliver så anbragt på forskellige steder på jeres planet for hele tiden at stå til rådighed, hvis det bliver nødvendigt at indlede indsættelsesprocessen af den nyeste up-to-date viden. Der er brug for mange versioner af kloner, fordi videnskaben omkring kloning endnu ikke er blevet fuldkommen perfektioneret på Jorden. De klonede voksne går meget hurtigere i opløsning og forfalder, end kroppe af samme alder gør det, der har udviklet sig naturligt. Dette skyldes delvis den accelererede aldringsproces fra barn til voksen og dels manglende evner hos de videnskabsmænd, der udfører de forskellige procedurer. Jordens tredje dimensions tæthed er også en faktor.
Den klonede persons familiemedlemmer er – naturligvis – klar over eksistensen af klonen eller klonerne, og de deltager både i indlæringsprocessen og i “mørklægningen”. Hvis de gør modstand, bliver de selv klonet, sædvanligvis mod deres vilje, og deres kloner fortsætter så med de offentlige funktioner. I nogle tilfælde er de oprindelige personer sidenhen døde af naturlige årsager, eller også er de blevet dræbt, hvis det tjente de endnu mere magtfulde menneskers formål, der stod bag. Andre lever stadig, skønt de aldrig ses offentligt. Kun klonerne ses offentligt.
Frue, for at berolige deres sind i forhold til de mange spørgsmål, der svirrer rundt, så har fem lande hidtil udviklet kloningsprocesser med omtrent samme niveau af succes med reproduktionerne, og et andet land eksperimenterer stadig med tidligere stadier. Laboratorierne er designet omkring den samme funktionsmæssige basis med små variationer i den samlede proces. For nogle år siden var der tilstrækkelig med variationer i procedurerne, at forskellene i klonernes kvalitet let kunne opdages. Aldringsprocesserne var den primære forskel i de forskellige laboratoriers fremgangsmåder, og der var en konsekvent svaghed ved den maksimalt opnåelige grad af fysisk stabilitet og heldet med downloading og overførslen af hjernens lagring. Med den endelige indforståede udveksling af teknologi, således at alle områder af ufuldkommenhed kunne forbedres, bliver alle de nuværende kloner produceret med tilnærmelsesvis samme funktionsevne, udseende og aldringskarakteristika i alle de lande, hvor de fremstilles.
Jeg vil nu fortsætte med at tage fat på det meget vigtige emne angående, om der er en sjæl i en klonet krop. Hvad angår, om der befinder sig en sjæl eller ej i disse menneskeskabte kroppe, så bliver så sandelig ingen sjæl ”født” ind i et klonet individ, men en sjæl kan godt vælge at indtræde i en. Der er gode grunde til, at en sjæl vælger at indtræde, ligesom der også er gode grunde til at lade være.
For en sjæl, der har ventet på at opleve i en fysisk form, er det en lejlighed til at gøre det i disse svindende dage inden de store forandringer kommer, inden for Guds plan med at hæve planetens bevidsthed og det samme for alle jer, der er modtagelige. Imidlertid kender en sjæl, der træder ind i disse klonede kroppe, godt risikoen for at blive indfanget af mørkets kræfter, der har gennemtrængt den oprindelige persons psyke og hver af de foregående kloner. Dette er en i særdeleshed vigtig overvejelse, da hjernefunktionen forringes ved hver downloading proces, som jeg tidligere har omtalt, hvorved en sjæls mentale modstand mod at blive fanget svækkes. I de senere versioner af kloninger er levetiden ikke særlig lang, så disse legemer betragtes ikke som et paradisisk liv, som man ellers kunne forestille sig, for et individ i en så høj indflydelsesrig position.
Hvorfor ville en sjæl mon nogen sinde påtage sig en sådan opgave? Kraften og magtfaktoren ved en sådan indflydelsesrig position er nøjagtig grunden til, at nogle sjæle ikke blot er villige til, men er endog ivrige efter at indtræde i klonen. De gør det med beslutningen om at overvinde den genetiske struktur, erindringernes indflydelse og de iboende tendenser til at følge den negative sti, som den oprindelige sjæl var inde på. Når en sjæl virkelig er meget stærk, indeholder den en vilje til at opløfte den genetiske og moralske karakter til et punkt, hvor der synes at indtræffe et omslag i ”personens” helbred, holdninger og aktiviteter. I sådan et tilfælde sker det, fordi den stærkere sjæls højere intention tiltrækker den højere lysenergi, der sætter den i stand til at indgyde den klonede krop med fysisk udholdenhed, der ikke er tilgængelig for de sjæle, der har en mindre beslutsomhed, og derfor kan de stærkere sjæle understøtte kroppens egen livskraft til at kunne leve i en meget længere periode, end en svagere sjæl ville kunne have gjort det.
Nu tænker du nok, hvordan kan nogen krop overhovedet leve uden en sjæl? Et fysisk legemes kemiske sammensætning er sådan, at det virker som et uafhængigt fungerende væsen. Dets livskraft opretholdes af dets egen energetiske fremdrift, der stammer fra elementerne i de normale organiske funktioner og deres indbyrdes vekselvirkende processer. Derfor har en klon uden en sjæl den samme bevægelighed og tankekapacitet, som ethvert normalt legeme.
Lad os tage fat på, hvad der ikke findes i en klon uden en sjæl. For det første ejer den ikke de følelser, som der findes i et naturligt skabt menneske. En sjælløs klon er nødt til at erhverve sig et udseende af at have følelser i overensstemmelse med dens omgivelser, måske hvad der forventes af en ”helt almindelig fyr” eller måske et medlem af det finere selskab. Det er kun tilpasningen til den kreds, i hvilken klonen færdes, der giver den et udseende af at have følelser.
Men den mest afgørende mangel i en klon er det spirituelle aspekt, som er en naturlig del af en baby, der er skabt af ægget og sæden fra dets forældre. Sjælens livskraft omfatter de aspekter hos et væsen, der er forbindelsen og bindingen til Gud — samvittighed, intuition og en følelse af selvet på et højere plan end en normal bevidst funktion. Så inden i det sjælløse klonede væsen findes der hverken disse bånd med Gud eller disse naturlige følelser. I stedet for er der et mekanisk og mentalt udseende af, hvad der er passende at gøre eller sige. Når klonen først en gang mestrer denne evne, er den ligeså velbevandret og sagkyndig, som om ”personen” havde tilbragt et helt liv med at samle visdom og at lære at opføre sig ordentligt.
Dit sind er fyldt med spørgsmål, frue! Nej, det at frembringe, hvad du kalder “reagensglas-børn”, er ikke på nogen måde det samme som at klone et individ, og det har helt sikkert ikke det samme formål.
SUZY: Jeg er ked af, at jeg bliver ved med at tænke på ting at spørge dig om, Hugo. Da det er offentligt kendt, at et får netop er blevet klonet, ved du så, hvorfor en masse mennesker så ikke har spurgt sig selv, om det samme kunne være muligt at gøre med mennesker?
Ja, frue, jeg vil sige, at selv om kloningen af dyret er kendt, så vil der ikke komme nogen langvarig information i forbindelse med dette resultat. Kunsten at klone er endnu ikke blevet perfektioneret på Jorden, og frembringelsen vil ikke ældes på samme normale måde, som naturligt undfangne dyr gør det. Når dette bliver erkendt, vil der ikke komme mange rapporter om det. Jeg ville også sige, at en for stor offentlig omtale logisk set kunne forårsage, at alle tænkende personer ud fra foreliggende kendsgerninger sluttede sig til, at præstationen af menneskelig kloning lå lige for. Den slags spekulationer eksisterer faktisk, men for at forhindre en stor del af den brede befolkning i at acceptere en sådan bedrift som en mulighed, for slet ikke at tale om en foreliggende gyldighed, så er science-fiktion i bøger og på film den mesterlige måde, hvorved den menneskelige kloningsteknologi holdes begrænset til underholdningsverdenen, og altid med en underliggende tone af absurditet.
Jeg kan ikke sige, hvornår kloning blev udført første gang, men teknologien ligger i det universelle sind og er derfor tilgængeligt for de, der udnytter denne ultimative kilde til al viden.
SUZY: Hugo, bifalder Gud kloning?
HUGO: Jeg er forbløffet over dit spørgsmål! Jeg har aldrig tænkt på at stille spørgsmål om det. Jeg antager, Han ikke misbilliger det, da noget, der skabes til universets højere formål, ikke kan anses for at være ”dårligt” af Gud. Det er misbruget af kloningsevnen – ligesom med alt andet – Gud helt sikkert ville være skuffet over, ville jeg tro.
Fru Suzy, jeg beder dig vende tilbage angående denne sag for at diskutere den med mig en anden gang. Jeg vil komme direkte som svar på din opfordring, eller også vil Matthew kontakte mig, hvis du foretrækker dette. Jeg takker dig for din elskværdighed, og med det vil jeg sige farvel for en kort stund.
Den følgende dag:
HUGO: Fru Suzy, tak for at du vil modtage mig igen. Jeg føler mig opmuntret over at kunne fortælle dig, at kloning ikke ifølge sin natur er imod Gud. Nej, slet ikke. Jeg har tænkt en hel del over det, siden du spurgte mig sidst. Jeg har talt med et medlem fra Master Council, hvis visdom angående åndelige anliggender er højere end nogen andens i dette rige, og han var enig med mig i, at kloning ikke er imod Guds ønsker, kun misbruget af klonede individer eller de selviske formål, der ligger bag udviklingen af dem.

Mor, tak. Da læsere første gang spurgte, om Hillary Clinton er død eller levende og om den "person", der ses offentligt, er en klon, et holografisk billede eller en dobbeltgænger, spurgte vi Nirvanas overvågere af Jorden og deres svar var ikke entydige. Det er ikke svært for dem at dechifrere energistrømme omkring en person, men de mest markante energistrømme omkring Hillary indeholdt en blanding af spekulation og fakta omkring dette specifikke emne. Efter at overvågerne havde fået klarhed, gav de os følgende rapport.  
Hillary er så sandelig i live, men hun er ikke blevet set offentligt, siden hun blev hjulpet ind i en bil for flere uger siden. En af hendes kloner er altid i nærheden - der er standard procedurer med en person, der er blevet klonet i jeres samfund - men hendes fysiske og mentale tilstand på det tidspunkt var alt for kompromitteret til, at der kunne downloades information til klonen, hendes første klon, der blev brugt. Således blev diagnosen om lungebetændelse udtænkt for at give Hillary tid til at komme sig tilstrækkelig til at downloadingen kunne foretages. Efter et kort fravær fra offentligheden, dukkede hun op igen frisk, yngre og slankere, ligesom hun så ud for flere år siden, da klonerne blev lavet. Kun klonen og eventuelle efterfølgere vil blive set offentligt fra nu af, fordi Hillarys forværrede helbred ville være sådan en skarp kontrast til hendes klons vitalitet og høje energi.
Det vides ikke, om denne situation vil have nogen effekt på præsidentvalgkampen. Det vi ved, er, at energien omkring de to store partiers kandidater er aldeles negativt, så at sige, og det er muligt, at scenarier, der er nævnt i vores august budskab, vil udvikle sig. Den positive energi omkring Bernie Sanders er ikke aftaget, den leder ham stadig frem mod præsidentposten. 
Den ubetingede kærlighed fra alle lysvæsener i dette univers følger jer, mens I hjælper jeres verden med at rykke ind i en lang æra af kærlighed, fred og velstand for alle. 
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward

Translator: Margit + Kim

Saturday, September 24, 2016

Dansk -- Matthew Ward: 17.September, 2016  1. september 2016
Nordkorea; Syrien; det Amerikanske valg; "9/11"; Vladimir Putin; virkninger af de stigende vibrationer; kærlighed; frygt; sende lys; robotter og arbejdspladser; tvillingesjæle; udvikling af familiestrukturen

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Lad os begynde med at tage fat på de tanker i manges sind, som først og fremmest drejer sig om bekymring over Nordkoreas succesfulde missilaffyringer. Hvis det land sender et nukleart sprænghoved ud i rummet, vil detonationen blive forhindret af universelle familiemedlemmer, der kontinuerligt patruljerer jeres himmel – det vil være det samme, hvis nogen anden nation ville gøre et sådant forsøg.
Våbenhvilen i Syrien af humanitære grunde er velkommen, det er sikkert, men meget mere end denne bandage er nødvendig for at lindre folks situation i det krigshærgede land. Fred vil komme; dog vil de stærke energistrømme af fjendtlighed og mistro, der udsendes af modsatrettede religiøse og sekulære grupper, forårsage omveje på vejen mod fred.
Hvad angår de energetiske scenarier, der er beskrevet i vores sidste budskab om præsidentvalget i USA, tegner Hillary Clintons tilbagetrækning fra kapløbet af helbredsmæssige årsager sig mere sandsynlig end de andre muligheder, der også ville bevirke Bernie Sanders indsættelse i Det Hvide Hus. Det betyder ikke, at hvis sandsynligheden bliver større, vil scenarierne vedrørende Clintons aktiviteter gå op i røg. Energien i disse strømme vil køre deres løb for at bringe disse oplysninger frem i lyset, således er den mulighed tilbage, at det vil være hendes diskvalifikation til præsidentembedet, der forfremmer Sanders til embedet.
Sandheden om "9/11" vil blive afsløret, men først efter at Illuminatis Rockefeller fraktion har mistet al deres indflydelse i regeringen, økonomien og mainstream medierne i USA.
Denne nations pegen fingre ad Rusland i en række hackede e-mails og dens portrætteren af Vladimir Putin som en, der blander sig i amerikanske politiske anliggender og som en diktator, der ønsker at kontrollere de lande, der tidligere var en del af USSR, er politisk udstilling og spin for medierne. Putin ønsker ikke en ny kold krigs æra eller konflikter med noget land; han er en af de personer i regeringer, militære styrker og erhvervs- og økonomiske sektorer, hvis indsats bag lukkede døre er rettet mod at bringe Illuminatis lange regime med global korruption, bedrag, mord, indledning af krige og fremme af forarmelse til ophør.
Stigende vibrationsniveauer, der også hjælper med at befri Jorden for disse plager, som menneskeheden udsættes for, skaber forvirring hos folk, der ikke forstår, hvad der sker. Det, I ved, er en civilisations udvikling og en verdens transformation, som de fleste ser som evig uro, splittelse og forvirring og følelsen af tiden, der går hurtigere og hurtigere, er også foruroligende. For mange betyder det, at de farer hen over pligterne, men dagen ender ofte, før alle opgaverne er lavet, hvilket øger presset på krop og sind, der i forvejen er stresset på grund af indvirkningerne af de høje vibrationer.
Flere læsere skriver om de udfordringer, de støder på i denne henseende og mens vågnende sjæle i særdeleshed søger vejledning, er lysarbejdere ikke immune over for stress ved at tilpasse sig de efterhånden højere frekvenser på Jordens opstigningsvej. Hellere end at gentage de stress-reducerende forslag, vi er kommet med, bad jeg min mor skrive datoerne for disse meddelelser, således at alle, der ønsker at læse disse oplysninger igen eller som en påmindelse, nemt kan finde dem. [4. juli 2013 har den mest omfattende dækning, og 23. marts 2008; 10. marts 2009; 22. november 2013; og 20. marts 2016 giver yderligere indsigt i årsager og lindring af stress.] Tak, Mor. Vi ønsker at understrege, at den hurtigste vej til at lindre stressfulde følelser i en hvilken som helst situation er ved at vende en negativ tanke til en, der er positiv.
"Hvorfor påvirker vibrationer ikke alle på samme måde?" I virkeligheden påvirker vibrationer alle på samme måde, idet de forstørrer alle folks personlige egenskaber og adfærdsmæssige tendenser. Det er jeresreaktioner på vibrationerne, der varierer meget, og det er fordi hver person er unik. Bare rent fysisk er I forskellige på et utal af måder, fra højde og alder til kroppens kemi og cellestruktur; men det er overbevisninger, erfaringer, relationer og holdninger, som påvirker den enkeltes reaktioner dybest.
Men nu taler vi igen om hele befolkningen og forklarer det, der er det mest grundlæggende, at reaktioner på vibrationerne stemmer overens med, om sind og hjerter er åbne eller lukkede. Vi forlader emnet lidt for at sige, at vibrationsmæssige niveauer varierer enormt, men "ingrediensen" i vibrationer er altid Skaberens kærlighed-lys essens, den kraftfuldeste kraft i kosmos. Selvom lys generelt anses for visuelt og kærlighed for en følelse, er de én og samme energi; og i en åndelig sammenhæng er kærlighed, lys og kærlighed-lys synonyme. Nuvel, personer, der er åbne for denne energi, kan modtage og sende kærlighed i dens spektrum af opløftende manifestationer; de, der lukker energien ude, kan ikke.
Det kan synes som om, at det modsatte af kærlighed er had, men det er det ikke - det modsatte er fraværetaf kærlighed. Frygt er også fraværet af kærlighed, og selvom frygtenergi aldrig kan have den kraft, der er iboende i kærlighed, er den stærk nok til at "fostre", så at sige, hensynsløshed, grådighed, vold, bedrag og begær efter magt og kontrol. Folk, der lever i frygt, befinder sig "i mørket", hvad angår åndelig og dagsbevidst bevidsthed og folk, der forårsager frygtfyldte omstændigheder, er fanger af mørket. Det er derfor, vi så ofte opfordrer jer til at sende lys til hele Jorden - først når folk "ser lyset", kan deres hjerter og sind åbnes for at lade kærligheden indtage frygtens plads.
Vi er blevet spurgt om, hvordan man sender lys. Alle personer har evnen til at være en kanal for universel energi, det almægtige kærlighed-lys og blot ønsket, eller hensigten, om at sende denne energi til en person eller et bestemt område eller til hele Jorden leder automatisk og øjeblikkeligt denne energi hen til den tilsigtede modtager. Hvis I ønsker at gøre dette mere formelt, måske gennem en bøn, meditation eller visualisering, er det selvfølgelig fint, men ikke nødvendigt - det er jeres følelser, der tæller. Og tælle gør de!De kollektive følelser hos mennesker, der ønsker at leve fredeligt og i harmoni med Naturen, med retfærdighed, værdighed og velstand for alle, er den energetiske kraft, der manifesterer sådan en verden.
"Påvirkes folk i Nirvana af forskellige astrologiske tegn på samme måde, som vi gør?" Nej. Æteriske legemer og Nirvana selv vibrerer ved frekvenser, der ikke påvirkes af planetarisk interaktion i jeres solsystem, hvilket kan give påvirkninger på fortættede legemer som jeres.
"Udgør fremkomsten af autonome robotter en trussel for vores fremtid, og vil kunstig intelligens blive brugt af Illuminati til at stoppe vores opstigning ind i fjerde tæthedsgrad og skabe stor arbejdsløshed og social uro?"Når det er en almindelighed at robotter anvendes i industrien, vil det kedelige samlebåndsarbejde, som denne teknologi erstatter - og det er den eneste "trussel" – få en ende og afhængigt af arbejdernes alder, kan de gå på pension eller omskole sig til jobs inden for andre områder, der vil være meget mere tilfredsstillende og bedre lønnet.
Det vil ikke ske i et øjeblik, men denne værdifulde del af Jordens Gyldne Tidsalder er på vej. Når samfundet erkender behovet for genoprettende rekreation – re-kreation (fra latin: gen-skabelse) - som det nye økonomiske system vil støtte, vil folk være meget sundere, gladere, mere meningsfuldt aktive og velstående. Kunstig intelligens vil også blive anvendt til formål, der beriger livet. Og Illuminati har aldrig haft evnen til at stoppe nogens personlige opstigning til fjerde tæthedsgrad og derover i åndelig og dagsbevidst bevidsthed.
Mor, der er ingen grund til at skrive spørgsmålene om tvillingesjæle ned – jeg svarer bare direkte fra din liste. Det er usandsynligt, at en sjælskontrakt ville omfatte genforeningen af tvillingesjæle; hver kontrakt er en integreret del af en før-fødsels aftale, der har til formål at gavne alle deltagere, og tvillingesjælene er måske ikke i stand til at udfylde de roller, som alle andre i aftalen har brug for. Fordi tvillingesjæle kun kender hinanden, er der ingen "umiskendelige form for identifikation", som gælder for alle tvillingesjæle. Nej, tvillingesjæle har ikke indflydelse på hinandens sjælskontraktlige valg eller bevidste beslutninger i større eller mindre grad end i nogen anden sjæls før eller efter inkarnationen. At genforenes med en tvillingesjæl i en fysisk civilisation sikrer ikke karmisk fuldendelse, og at være tvillingesjæl er ikke et trin op i den evolutionære proces. Jo, tvillingesjæle har større sandsynlighed for at genkende hinanden i en højt udviklet civilisation eller dens åndelige verden. Det er mere end "muligt", det er meget sandsynligt, "at nogen kunne tage fejl i, at en bestemt person er deres tvillingesjæl" - som vi sagde i en tidligere meddelelse, er tvillingesjæle ekstremt sjældne. Vi tilføjer, at optagethed af at ville vide, om I er en tvillingesjæl eller skal genforenes med jeres tvillingesjæl kan mindske opfyldelsen af jeres kontraktvalg for dette liv.
"Jeg tænker på det skift, hvor mange vil dø, fordi deres krop ikke vil kunne tåle de stigende vibrationsniveauer. Hvad hvis de har små børn? Vil alle børn op til en vis alder naturligt stige op med Jorden? Er der et bestemt punkt, hvor mennesker bliver ansvarlige for denne beslutning? Vil familiestrukturer udvikle sig til nye former?"
Når kroppe brat afskæres fra livet på grund af stigende vibrationsniveauer, vil døden tilskrives hjertesvigt, aneurisme, kraftigt slagtilfælde eller måske et resultat af et fald eller en færdselsulykke. Uanset den medicinske grund lærer små børn at håndtere sorg og tabet af en forælder. Ned gennem tiderne har utallige sjæle valgt denne erfaring for at opnå balance, og i denne enestående æra i universet tager før-fødsels aftaler hensyn til, at børn kan miste en eller begge forældre på grund af vibrationsmæssig intolerance. Hvis det sker, vil familier acceptere medicinske diagnoser, ganske som nu.
Højnede vibrationer vil også give hjertevarmende aspekter. Folk vil blive oplyst om livet i åndeverdenen og visheden om genforeninger med elskede personer og kæledyr. Efterhånden som de telepatiske forbindelser åbnes, kan der være tydelig kommunikation mellem sjæle på Jorden og andre steder i universet; og når jeres samfund bliver højere udviklet, kan beboere på planeten og i Nirvana besøge hinanden.
At stige naturligt op sammen med Jorden - eller bedre sagt, personlig opstigning - er et spørgsmål om at vokse åndeligt og bevidst, og alder er ikke en faktor her. I mere en 30 år er der ankommet et betydeligt antal nyfødte i en udviklet tilstand. Enhver har valget, ikke ansvaret, for at vokse i bevidsthed, hvilket gør det muligt fysisk at følges med Jorden gennem hele den levetidslængde, der er valgt i sjælskontrakten. Personlig opstigning kræver ikke at rejse med planeten ind i højere tæthedsgrader – sjæle har udviklet sig gennem årtusinder, da Jorden stadig var nedsunket i dyb tredje tæthedsgrad. Den store fordel nu er muligheden for at gennemføre tredje tæthedsgrads karma i én levetid, hjulpet af de accelererende vibrationer og ofte af den kærlige hjælp fra stærkere sjæle.
Familiestrukturen har udviklet sig i temmelig lang tid, og det fortjener et par ord med på vejen i forbindelse med opstigning. Der findes ægteskaber mellem to nationaliteter og mellem forskellige troende; i nogle områder, ægteskaber af samme køn og transseksuelle ægteskaber; unge gør oprør mod arrangerede ægteskaber. Fraskilte forældre deler forældremyndigheden over deres børn; indgåelse af nye ægteskaber skaber "blandede" familier; nogle forældre vælger at være ikke-lovformeligt gift; rugemødre og reagensglasbørn er ikke usædvanligt; prævention gør det muligt for ægtepar at vælge ikke at få børn. Børn, der er fjernet fra voldelige eller omsorgsløse forældre, bor hos andre familiemedlemmer eller hos plejefamilier, enlige adopterer børn, mennesker i ét land adopterer børn fra et andet land. Tre generationer kan leve i det samme hjem, familiemedlemmer kan bo langt væk fra hinanden, ældre kan leve i ældreboliger. Nogle familiære arrangementer skyldes udviklingen inden for lægevidenskab, men det mere dybtgående tegn på forandring er den voksende respekt for alle kærlige relationer og familiekonstruktioner.
Elskede brødre og søstre, som fortroppen for den igangværende åndelige og bevidste evolution er I et eksempel på jeres entusiasme og tillid til Jordens fremtid ved blot at leve jeres lys – da jeres vibrationer fortsat stiger, hjælper I med til at hæve vibrationerne i verden. Lysvæsener i hele dette univers ærer jer og favner jer med ubetinget kærlighed.

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com
 Oversættelse v/ Margit Villumsen  Kim Dyrlund

PRGInstructions HERE