Followers

Thursday, June 23, 2016

Dansk -- Matthew: 19. juni 201619. juni 2016

Energipotentiale; lys ved valg; forsikringer, ingen atomkrig; Jorden som en skole; masseskyderier i USA; at kende til, hvad der sker i verden; fri vilje; karmiske oplevelser; lysarbejdere, samfundsmæssige fremskridt; at sende kærlighed-lys
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Jordens energipotentiale vrimler med aktivitet, der afspejler stadigt stigende vibrationer, og hvis vi blev bedt om at beskrive det, vi observerer, i ét ord, ville det være spændende. Omvæltningerne vil fortsætte et stykke tid endnu, idet Illuminati gør deres sidste desperate anstrengelser for at bevare deres spinkle fodfæste, men det intensiverede lys betyder deres undergang og baner vejen for forandringer, der kan blive hilst velkommen af ​​et kor af hallelujaer.
Hvis vi kunne besvare jeres spørgsmål om valgresultater til regionale, statslige og nationale embeder, folkeafstemninger eller forslag, ville vi gøre det med glæde, men vi har ikke mulighed for at vide det, før disse afgørelser er truffet. Hvad vi ved, er, at de høje vibrationer støtter resultater, der er af lyset, således kan ethvert forsøg på at manipulere stemmetællingen ikke bestå længe, og eventuelle forsætlige forsøg på at styre valgresultater i en retning, der ikke er til gavn for befolkningen, får ikke mulighed for at blive permanente. Hvad angår den globale valutaomstilling, svinger situationen først den ene vej og så den anden, og i det øjeblik, der er lige nu, kan det siges, at hele det økonomiske system ligger og ulmer roligt.
Bekymringer om lande, der udvikler, moderniserer eller udvider nukleare våben, har givet anledning til spørgsmål om vores forsikring om, at der ikke vil komme en atomkrig - hvis ikke med fuldt overlæg, hvad så med en overilet reaktion pga. fejlkommunikation eller en eller anden ulykke? Den forsikring, vi gav, som dækker alle muligheder, kommer fra Skaberen. Sjæle er tidligere blevet skadet af nukleare eksplosioner i rummet, og Skaberen har dekreteret, at det aldrig igen vil ske. Derfor har Skaberen gjort denne eneste undtagelse i dens gave om den frie vilje: Hvem, der end forsøger en sådan eksplosion, vil blive forhindret i at gøre det. I dette univers har Gud givet alle åndeligt og teknologisk avancerede civilisationer bemyndigelse til at forårsage detonationssvigt af atomsprænghoveder på afskudte missiler, og for Jorden alene er det blevet gjort omkring en halv snes gange.
Nogle læsere har spurgt, hvorfor Gud tillader afskyelige situationer at finde sted, og andre vil have os eller vores kolleger til at gøre en ende på alle sådanne situationer. I situationer andet end den førnævnte undtagelse har hverken Gud eller nogen anden sjæl i fysiske eller åndelige verdener tilladelse til at gribe ind i nogens gøren brug af den frie vilje. Kære alle, det er med god grund. Indgriben ville fratage utallige sjæle den karmiske oplevelse, de valgte, så de kan udvikle sig, og udvikling er målet for hver eneste sjæl i hver enestelivstid. Det, Gud og alle hans udsendinge har tilladelse til at gøre, er at sende alle sjæle kærlighed-lys, den mest kraftfulde kraft i kosmos, for at åbne hjerter og sind, give trøst til den sørgende, mod til den vaklende, håb til den kæmpende, styrke den nyligt vågnede. Åndeligt udviklede væsner stråler konstant lys i hele dette univers, og Guds uendelige kærlighed til hver eneste sjæl er evig.
Vi er også blevet bedt om at fordømme specifikke procedurer, politikker, holdninger eller kulturelle traditioner, der anses for at modarbejde samfundsmæssige fremskridt. Det ligger ikke inden for vores område at fordømme noget som helst i jeres verden, og det ønsker vi heller ikke. Jorden er en skole, og den er en fremragende skole! Den giver alle de muligheder for at lære, som en tredje tæthedsgrads befolkning har brug for at vokse åndeligt og bevidst, og en del af denne vækst er at indse, hvad der er til skade for deres velbefindende og deres hjemplanet og at tage ansvar for at bringe det til ophør.
Til det er lysarbejderes indsats indlysende. I "kaster lys" på det, der skader livet på Jorden, og jeres bestræbelser for forandring motiverer andre til at "se lyset" og gøre fælles sag med jer. Ikke alle mennesker vil. De, der vælger at holde sig inden for tredje tæthedsgrads begrænsninger, vil latterliggøre eller håne jer, nogle vil aktivt modarbejde jer; men jeres udholdenheds lys vil fortsat sprede sig ud over hele verden, indtil alle folk lever fredeligt og i samarbejde med hinanden, alle er velhavende og lever i harmoni med Naturen.
Læsere i USA har anmodet om, at vi taler om masseskyderierne i deres land. Nogle tilfælde har været i overensstemmelse med før-fødselsaftaler med henblik på at give ledere og offentligheden mod til at tage de nødvendige skridt for at stoppe disse massakrer. Når der ikke er tale om før-fødselsaftaler, gennemfører personer, hvis liv blev afkortet, de kontraktlige bestemmelser i Nirvana og gør fremskridt med hensyn til sjælsvækst; sørgende familier og venner er blevet støttet gennem intensiveret lys for at styrke ånden og gøre hurtigere udvikling lettere. Afhængig af den mentale tilstand hos drabsmændene, der døde, har de enten modtaget passende healing i Nirvana og åndelig hjælp under gennemgangen af deres liv, efterfulgt af afhjælpende undervisnings sessioner; eller de kom ind i Nirvanas laveste lag, og udholdt der en meget smertefuld gennemgang af deres liv og vil opleve meget strenge forhold i en eller flere andre livstider. De samme procedurer venter gerningsmænd, der blev fanget.
Det opmuntrende aspekt ved skudepisoder er, at kærlighed, ikke had eller bitterhed, har forenet de mennesker, der blev personligt berørt, deres samfund og nationen. Det er sådan, at der også er en national vrede, hvilket gør, at anstrengelser for at begrænse den lethed, hvormed personer kan købe militærvåben og ammunition, har været forgæves. Synspunktet om, at disse hændelser er "falsk flag" operationer [engelsk: ”false flag operations”], iscenesatte begivenheder, så regeringen kan afvæbne borgerne og gøre dem forsvarsløse under en tyrannisk overtagelse, kommer af frygt, der har rod i tredje tæthedsgrads mentalitet. At overtage landet med magt var blot en del af Illuminatis djævelske plan for hele jeres verden, en plan, som aldrig ville være kommet til at bære frugt, fordi Jordens skæbne og hendes menneskehed er i glædens, fredens og frihedens lys. Lysets uforlignelige kraft, der har sønderrevet Illuminatis globale netværk i løsrevne dele, understøtter også planetarisk og personlig opstigning ind i Jordens Gyldne Tidsalders fylde.
Til dem, der vil have os til at identificere personer, der har taget initiativ til eller foranlediget omstændigheder med mørke ved dets rod, siger vi, tænk på, at hver enkel person er en del af Gud, hver enkel person er uløseligt forbundet på sjælsniveau med alle andre, og Gud elsker hver og en betingelsesløst. Når de, der har gjort menneskeheden en frygtelig bjørnetjeneste, bliver offentligt kendte, så se dem "gennem Guds øjne". Det betyder ikke, at I accepterer deres handlinger eller ønsker, at de skal give afkald på retfærdighed efter jeres standarder; det betyder, at I vil opløfte jer selv og verden ved at sende lys til disse personer i stedet for at ønske, at de straffes. De upartiske, ikke-dømmende - og uundgåelige - universelle love vil yde dem retfærdighed i en åndeverden, hvor energien svarer til deres gerninger.
Efterhånden som energistrømme med voldelige tilknytninger går deres gang, bliver begivenheder af denne art fremhævet af de kontrollerede mainstream medier og fremkalder kommentarer som disse: "Terrorisme, desperate flygtninge, fanatisme, alle de børn, der lider, bedrøver mig meget. Jeg kender andre, der har det på samme måde. Hvis vi holder op med at se nyhederne, ville vi føle os mere optimistiske med hensyn til fremtiden og være mere effektive lysarbejdere. Kan Matthew kommentere det? "
Vi forstår de følelser, som deles af omsorgsfulde mennesker rundt om i verden, dog kan vi ikke anbefale, at I er uvidende om, hvad der sker. I kan ikke huske det, men da I ivrigt indvilligede frivilligt i at komme til Jorden, vidste I, hvad I ville møde, og at I ville være godt udrustet med åndelig styrke og visdom til at udføre jeres mission: at hjælpe folk til at vågne fra tredje tæthedsgrads bevidsthed og ved at gøre det, fremme jeres egen udvikling. Virkningen af disse to ting ville være begrænset, hvis I ikke ved, hvad der foregår. Og I kan ikke "gøre ukendt" det, der er kendt. Det er sandsynligt, at tanker og følelser ville vækkes om de situationer, der sandelig er triste, og uden rapporter om dem ville I miste muligheden for at høre om opmuntrende udviklinger, der er forestående.
At forstå, at de fleste mennesker i hjerteskærende omstændigheder afslutter karmiske lektioner, så de kan udvikle sig, giver jer lov til at føle medfølelse med dem, respektere deres valg og acceptere, at personer, der skaber omstændighederne, spiller nødvendige roller i den universelle evolutionære proces. Nogle personer accepterede usædvanligt hårde oplevelser for at reducere den karmiske byrde hos sjæle, med hvem de deler kærlighedsbånd, andre gennemgår flere vanskeligheder, end de valgte i deres kontrakter - i begge tilfælde tager disse sjæle et stort spring fremad på deres åndelige rejse.
Vi ved, det ikke er nemt at tænke i karmiske termer om folk, der lider, hvilket synes koldt og apatisk, og at undlade at fordømme dem, der forårsager sorg og frygtelige lidelser. Vi har alle haft livstider med stridigheder, uretfærdighed og nød i en eller anden verden og vores "tidligere" liv sker samtidig med vores "nuværende" liv. De høje vibrationer på denne station værner os mod igen at føle hjertesorgerne i disse andre liv, men vores klare erindringer lader os forholde os til jeres følelser om hændelser på Jorden. Endvidere har vi, der har kærlighedsbånd med personer dér, der kæmper, oplever øjeblikkeligt præcis, hvad de føler.
hvert øjeblik føler Gud den kollektive smerte hos Jordens folk, dyr, Devaer og planteriget og alle andre livsformer i hele dette univers. Det er umuligt at forestille sig for jer, og det er det ligeledes for os. Vi skynder os at tilføje, at Gud også føler den kærlighed, glæde, taknemmelighed og fred, som hans børn og andre skabninger kollektivt føler, og det lys, I udstråler og det lys, der konstant stråles fra alle høje stationer, letter Hans smertefulde byrde.
Elskede brødre og søstre, tvivl ALDRIG på jeres effektivitet som lysarbejdere - jeres verden er uden sammenligning bedre, fordi I er der! Nogle af jer sidder i officielle indflydelsesrige positioner, de fleste gør ikke og det er, som det skal være. Jeres uvurderlige indflydelse er det lys – KÆRLIGHEDEN - I udsender ved at leve på gudelige måder. Ikke alene gavner det i høj grad jeres verden, men det, der sker på Jorden, påvirker alt andet i dette univers, således er dominoeffekten af jeres lys umådelig.
Det er naturligt at ønske at føle sig optimistisk med hensyn til fremtiden, og tanker om de hidtidige fremskridt får jer til at se fremad med begejstring. Der er lovende udviklinger omkring ren energi, sundhed, transport, miljøbeskyttelse og -genopretning for eksempel, og dedikerede bestræbelser med hensyn til dyrs rettigheder og retfærdighed i retssystemet gør fremskridt. Små virksomheder hæver levestandarden i samfund rundt omkring i verden, byer genopretter ødelagte områder, uddannelses- og undervisningsprogrammer bliver tilgængelige for nye former for beskæftigelse og innovationer gør deres virkning på andre vigtige områder. For eksempel gøres kunstformer mere tilgængelige for unge - alle kunstformer er sjælens udtryk og det, de deltagende instruktører og unge gør, er vigtigt nu og for alle kommende generationer.
Lysarbejdere har været uundværlige, når det gælder at hjælpe samfundet med at rykke så langt frem på fremskridtets bumpede vej. Sandelig skal meget mere ske i hele verden og vil ske! Forandringer starter på græsrodsniveau og bevæger sig opad, indtil de når toppen, hvor diskussioner for lukkede døre er i gang for at løse konflikter og reformere politiske og finansielle systemer. Tempoet er stabilt eller ved at komme op i omdrejninger på nogle vitale områder og halter eller zigzagger, hvor Illuminati stadig har noget at skulle have sagt, men deres tid er ved at rinde ud - den ukuelige ånd hos folk, der ønsker fred og retfærdighed og at alle deler verdens overflod, vil være fremherskende.
"Jeg har venner, hvis rationelle evner ‘pludselig‘ er forsvundet ned i kaninhullet [engelsk: "down the rabbit hole"], og det er næsten som om de er under en slags fortryllelse fra Illuminati. Er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe dem til at "vågne op", og så de får deres egen tænkning tilbage?" Læseren henviste her til venner, som var blevet "politiske fanatikere", men vores svar refererer til alle personer, som anser de synspunkter, der afviger fra deres egne, for snæversynede, og det bringer os tilbage til den frie vilje. Alle sjæle har valget til at omfavne eller modsætte sig, hvad der end er på færde og ingen har ansvaret for - eller den guddommelig ret til – at overbevise en anden til at "vågne op" i noget som helst spørgsmål. Desuden overbeviser det at argumentere eller at missionere ikke, det fremmedgør, så handl venligst i overensstemmelse med jeres overbevisninger og værdier og respekter andres ret til at handle i overensstemmelse med deres. I sidste ende vil alle i jeres samfund være på samme side, så at sige.
"Kan kærlighed-lys sendes til mennesker, der levede for 500 år siden? Jeg mener, kan disse mennesker blive hjulpet på den måde i året 2016?" Det er sandelig en kærlig tanke, men den energi ville have det bedre med at blive rettet mod at hjælpe mennesker, der lever på Jorden nu. Selvom jeres begreb om kalenderår er NU i det tidløse kontinuum, er de mennesker, der levede i 1500-tallet på jeres Jord, ikke længere på det stadie af deres udvikling. De har haft andre livstider som personer med forskellige sjælskontraktlige valg, forskellige oplevelser og de har sået og høstet karma i overensstemmelse hermed. Men hvis kærlighed-lys blev sendt til dem eller nogen andre, hvis jordiske livstider var for længe siden, ville det ikke være spildt - den energi når den almægtige kilde, som altid er grænseløst tilgængelig for alle sjæle.
Oplyste væsener i hele dette univers opmuntrer jer til stadig at gå videre og er for evigt med jer i betingelsesløs kærlighed.
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward


Via Suzanne Ward (Oversættelse v/ Margit Villumsen og Kim Dyrlund)

Thursday, June 2, 2016

Dansk -- Matthew, 19. maj 2016
Klimaændringer; polskifte; planetens kurs; det Amerikanske præsidentvalg; opvågnen, vejledning; livsformål; illusion, virkelighed; selvmordsbombere; troen på menneskehedens fremtid

19. maj 2016
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Lad os lette jeres tanker om emner, der forårsager ængstelige øjeblikke. For det første, med hensyn til klimaændringer, et emne, der diskuteres globalt, snakkes der om, at havene vil oversvømme øer og kystområder op til bjergkæder og folk i millionvis vil drukne. Det vil ikke ske - Jorden vil ikke bringe hendes elskede beboeres liv i fare under hendes tilbagevenden til et moderat klima globalt. Efterhånden som polarisen og gletsjere fortsætter med at smelte, vil vandstanden fortsætte med at stige langsomt og i lille grad overalt og indbyggere i potentielt berørte områder – lavtliggende øer, dele af kontinentale kyster, bredder ved jeres største floder og lavtliggende lande - vil have masser af tid til at tage alle nødvendige forebyggende foranstaltninger eller flytte.
Dernæst er der profetien om, at et pludseligt polskifte vil ødelægge planeten. Det ville være ødelæggende, hvis skiftet skete pludseligt, men det vil det ikke. For omkring firs år siden var Jordens akse så meget ude af balance, at hun var i fare for at flyve ud i rummet og den visse undergang. Kraftfulde civilisationer strålede massive mængder af lys for at stabilisere Jordens bane og gøre det muligt for hende at starte på en opstigningskurs, og det var starten på polernes igangværende gradvise skifte.
Andre læsere er bekymret over, at Jordens bane er i kollisionskurs med en planet, som nogle mener, er Nibiru og andre mener, er en nyligt opdaget planet betydeligt større end Jorden. Nogle oplysninger, der cirkulerer angående denne hypotetiske situation, er udelukkende for at skabe frygt, men mangel på viden er roden til de fleste. Jeres astrofysikere ved ikke, at Jorden i mere end otte årtier har været på vej ind i stadig højere energiplaner, derfor er de mystificerede og foruroliget over at se nye himmellegemer. Vi kan berolige jer, kære familie, med, at Jorden vil fortsætte sin rejse sikkert og støt hele vejen til hendes bestemmelsessted i femte tæthedsgrad!
E-mails om USA's præsidentvalg er kommet i lidt over et år, og nu hvor to personer er blevet udpeget som deres partiers sandsynlige nominerede, er min mors indbakke fyldt med spørgsmål om, hvem der vinder. Baseret på de stadigt stigende vibrationer, der gennemtrænger mennesker med moralsk og åndelig integritet og udstiller dem, der mangler denne kvalitet, ser vi den sandsynlighed, at ingen af ​​de øjensynlig nominerede vil blive præsident, senator Bernie Sanders vil. Hvis det vibrationsmæssige momentum fortsætter, vil sandsynligheden for, at han vinder, blive ved med at bevæge sig hen imod, at det sker med sikkerhed, og i november vil vælgerne vælge en vis og ærlig præsident.
Vi er altid glade for at modtage jeres spørgsmål og kommentarer, og især på dette stadie i Jordens transformeringsproces byder vi dem velkommen, der giver os mulighed for at yde vejledning til nye sjælssøgende. "Opvågning kan være en meget ensom og ofte forvirrende affære. Kan Matthew give nogen råd til Lysarbejdere, der synes at være kommet under psykisk angreb med det formål, at forvirre dem og gøre dem mindre effektive i deres arbejde? "
Opvågning er langt forskelligt fra noget, I kan huske, og hvis ingen i ​​jeres familie eller venner har nævnt noget lignende, er en tøven med at tale om, hvad I oplever, naturligt; og erkendelsen af, at I er en del af Gud kan virke overvældende, som om det er et helligbrøde at tænke sådan om sig selv. Kombinationen af at ​​føle sig ensom og forvirret over jeres højere bevidsthedstilstand og acceptere jeres gude-selv kan sandelig være stressende og kan synes som et psykisk angreb. Da vibrationsniveauerne var meget lavere, fordi mørket stadig indhyllede planeten, gjorde lysarbejderes lyse auraer dem til mål for mørke angreb. Nu er lyset på planeten for intenst til det, men gennem den universelle lov om tiltrækning når tanker om at blive angrebet energistrømme med lignende følelser og bringer dem tilbage til jer.
Udskift den slags tanker med en viden om, at I aldrig er alene! Ikke alene er jeres skytsengel og åndelige guider konstant ved jeres side, men mange sjæle har en opvågningsoplevelse lidt ligesom jeres og andre bevæger sig trygt ad vejen til selverkendelse. Ofte er åndelige og metafysiske boghandlere vært for grupper af ligesindede personer eller sætter opslag op om sociale møder, seminarer og workshops. Almindelige boghandlere fører også bøger i denne genre, og hvis I føler jer usikre med hensyn til, hvad I skal vælge, så bed indad om at blive ført til dem, der vil være de mest oplysende. Søg på internettet efter hjemmesider med opslag fra ligesindede og budskaber fra lysvæsener som Patricia Cota-Robles, og I kan altid bede om guddommelig hjælp for at føle jer sikre på jer selv og begejstrede over opvågningen. Snart vil I med lethed gå ind i et glædeligt forhold med jeres gud-selv og veje vil åbne sig til områder, hvor I kan tjene lyset effektivt og med stor tilfredshed.
"Kan du spørge Mathew, hvordan vi kan finde ud af vores livsformål, mens vi er her på jorden?" Den bedste måde at finde ud af, hvad I valgte som jeres livsformål er også den enkleste: Vær opmærksom på budskaber fra sjælsniveau til jeres bevidsthed - intuition, instinkt, inspiration, aspiration og samvittighed. Når I følger disse retningslinjer, der specifikt følger jeres valg i jeres sjælskontrakt, vil I have en stærk følelse af at bevæge jer gnidningsløst ad livets vej i modsætning til at kæmpe med beslutninger og måske spørge andre, hvad de mener, er den mest logiske retning for jer.
"Er det sandt, at mørke væsener bliver fjernet fra Jorden og ført til en alternativ holografisk Jord? I bekræftende fald ville det være godt, da det mindsker mørket på denne planet og fremskynder tidsplanen for fuld afsløring. Og hvad menes der med, at vi lever i et holografisk univers eller matrix, er 3D en drøm og er højere dimensioner virkelige eller er det hele bare en projektion af vores bevidsthed?" Mørke væsener forlader Jorden på samme måde, som lysvæsner gør, ved at den fysiske krop dør; og ligesom lysvæsener træder de ind i en del af Nirvana, Jordens åndeverden, hvor energien svarer til den energi, de genererede i deres levetid på Jorden.
Der findes gode forklaringer på det holografiske univers i bøger og internet artikler i overensstemmelse med, hvad jeres kosmologer indtil nu har opdaget. De har matematisk konkluderet, at universet begyndte med Big Bang, men de mangler endnu at forstå, at videnskab og ånd - eller energi og kosmisk bevidsthed - er én og samme ting: Skaberens kærlighed-lys essens, den mest kraftfulde kraft i kosmos og Kilden til alt i eksistensen.
Højere dimensioner er virkelige, og det er ikke helt korrekt at sige, at 3D blot er en projektion af ens bevidsthed. Uanset hvad en person tror, hvor langt fra det faktuelle det end måtte være, er det personens virkelighed, og mest sandsynligt ville I få en alvorlig stridighed med en, som I har forsøgt at overbevise om, at hvad han eller hun mener "blot er en projektion af vedkommendes bevidsthed". Men, hvad der synes virkeligt i jeres 3D verden er en "drøm" eller bedre sagt, en illusion, og vi kan ikke forklare dette tydeligere, end det blev i et budskab for flere år siden. Mor, vær venlig at finde det budskab og kopiere den relevante del ind her. Vi mener, det vil være særlig nyttigt for vågnende sjæle og måske ligeledes for lysarbejdere, der har været det i lang tid.
     "Hvad mener Matthew, når han siger, "Vi lever i en illusion?" Har hver enkelt person sin egen virkelighed, eller deler vi alle én virkelighed?"
     "Pr. definition er en illusion noget der er vildledende, noget der opfattes som virkeligt, men uden hold i virkeligheden. Illusionen i ​​tredje tæthedsgrad er, at der er dette ene liv på Jorden, så dør I og bagefter er der ifølge mange et tåget sted, der enten er et velsignet sted eller et helvedes-ild-og-svovl "efterliv", hvor I opholder jer for evigt. Virkeligheden er, at dette blot er en af ​​mange hundreder eller tusinder oplevelser for en sjæl, der lever i mange forskellige former og steder samtidigt i universet.
     "Illusionen er, at I er jeres krop, jeres personlighed, jeres egenskaber, jeres følelser, jeres resultater, og tilfældigvis har I også en sjæl, der går, kun Gud ved hvorhen, når I dør. Virkeligheden er, at I er sjælen, en del af Gud, uadskillelige fra Ham og alle andre sjæle i dette univers; I har den fysiske oplevelse, som I har valgt for at balancere andre livstider; og I er et evigt væsen.
     "Illusionen er ifølge ens religiøse tilhørsforhold, at det Højeste Væsen i dette univers kun bliver korrekt gengivet af jeres religion og Hans love, som fortolket af jeres religion, og de er absolutte. Virkeligheden er, at det Højeste Væsen i dette univers er underordnet Skaberen, det Højeste Væsen i ​​kosmos; Gud er en sammensmeltning af alle sjæle, alle livsformer, i hele dette univers, og Han kender enhver tanke og føler enhver følelse i ethvert liv; Han kan ikke gribe ind i Skaberens lov om fri vilje, når sjæle afviger fra deres før-fødsels aftaler, så det er ikke Hans "vilje ske"; selv om vi normalt siger "Han", er Gud eller Kilden, alt efter hvad vi vælger, indbegrebet af androgyni, perfekt afbalanceret mandlige og kvindelige energier; og Han udtænkte ikke religionerne – nogle af hans vildledte gud-selv dele gjorde.
     "Illusionen er, at det onde er det modsatte af gudelighed. Virkeligheden er, at mørket er fraværet af lys, fraværet af kærlighed og åndelig klarhed.
     "Illusionen er, at Jorden er en lille, fast planet, hvis beboere er det eneste bevislige intelligente liv i universet. Virkeligheden er, at Jorden er en sjæl med en planetarisk krop, der er hjemsted for væsener inden i, på og over hende og hendes beboere på overfladen er for størstedelen langt mindre åndeligt, intellektuelt og teknologisk bevidste end mange andre civilisationer.
     "Ja, hver sjæl har sin egen illusion, som den relaterer til sig selv, alle facetter af livet, planeten Jorden og Kilden til Alt, men til sidst vil alle dele den samme universelle virkelighed. [23. maj 2005]
Tak, Mor. Bølgen af selvmordsbomber har fremkaldt mange spørgsmål, og vi vil starte med at sige, at det at blive en selvmordsbomber aldrig er en del af ens sjælskontrakt. Da hver persons kontrakt er en del af en før-fødsels aftale lavet med andre, der ønsker at dele levetiden, skal den ikke blot omfatte en person, der dræber en for at balancere oplevelsen af ​​at blive dræbt og en person, der valgte at blive dræbt for at afbalancere en anden levetid, men skal give alle andre deltagere muligheder for at opleve, hvad de valgte med hensyn til sjælens udvikling.
Det er sådan, at nogle aftaler inkluderer sjæle, der ønsker at gå over som en gruppe. I sådan et tilfælde er det til gavn for alle de andre, der har brug for at opleve, hvilke følelsesmæssige og økonomiske vanskeligheder, der end følger af gruppens fælles overgang. Afhængig af antallet af involverede sjæle - antallet kan variere fra forholdsvis få til mange tusinde – kan hændelsen være en transportform, som forliser, tropper i kamp, ​​familiemedlemmer, der bor i en krigszone, en naturkatastrofe eller hurtig spredning af en virulent sygdom.
Nogle unge mennesker, der bliver selvmordsbombere, er blevet indoktrineret lige siden barndommen til at tro, at de må forsvare deres religion ved at dræbe folk fra andre religioner, og de handler ud fra en effektiv form for tankekontrol. Deres levetids gennemgang i Nirvana er meget svær følelsesmæssigt, da de føler det fulde omfang af den lidelse, som deres sidste handling påførte andre. Fordi de handlede i overensstemmelse med potent programmering, pådrager de sig ikke barske karmiske lektioner, og deres næste liv vil blive dedikeret til at hjælpe de mest trængende mennesker i en tredje tæthedsgrad civilisation, der er begyndt at vågne åndeligt og bevidst.
Selvmordsbombere, der er voksne, når de beslutter at blive terrorister, handler på en radikalt forvrænget følelse af magt, der er blottet for bekymring over konsekvenserne for andre. Ud over en meget smertefuld levetids gennemgang, at lide præcis som alle de personer, hvis liv blev påvirket af deres selvdestruktion, gjorde, vil de opleve en eller flere vanskelige livstider i en lav tredje tæthedsgrads civilisation, hvor den karmiske karussel drejer for fuld kraft. Denne selvpåførte skæbne bestemmes ikke kun af disse personers sidste handling; det vil sige, at energien i deres ønske om at dræbe så mange mennesker som muligt, og selve handlingen er så mørk, at det fortrænger alle andre aspekter i deres levetid.
En belgisk læser, der bor i nærheden af ​​lufthavnen i Bruxelles, skrev: "Jeg må indrømme, at det bliver stadigt sværere at opretholde positivitet og tro på menneskehedens fremtid. Jeg ved ikke længere, hvad jeg skal fortælle andre mennesker, når emner som disse [selvmordsbombere] diskuteres. Det bliver også mere og mere vanskeligt at være overbevist om, at efter dette liv venter en anden eksistens. Jeg spekulerer over, om andre læsere af jeres meddelelser oplever de samme tvivl. Om de også føler sig ikke-forbundet til nogen ud af kroppen verden længere."
At miste troen på menneskehedens fremtid er en forståelig reaktion på vold, når folk, I kender, har været direkte berørt, og selvom I måske ikke tænker på "adskillelse" [engelsk: ”detachment”] fra verden som en form for guddommelig nåde, er det det - det er at give hjertet og sindet et pusterum fra chok og fortvivlelse og sorg. I sådanne tider er det svært at tænke på et liv efter dette og udlede nogen trøst fra, hvad der kan synes kun at være en tåget idé om, at der er en herlig åndeverden med ​​kærlighed og fred. Men at holde fast i denvirkelighed er, hvad der vil opløfte ånden og genoprette troen på menneskehedens beslutsomhed og evne til at gøre denne verden til et langt bedre sted, end det for øjeblikket er. Elskede brødre og søstre, tvivl ikke på, at denne transformation i Jordens civilisation sker!
Når det handler om at tale med folk om tragiske hændelser, så lad jeres ægte følelser flyde. Gråd er så meget sundere end stoisk undertrykkelse af følelser, så lad tårerne komme i stride strømme. Bed om guddommelig hjælp til at heles; se skønheden i Naturen; tænk på fødslens mirakel, små børns uskyld og jeres kæledyrs hengivenhed; vid, at der er langt, langt mere godt end dårligt i jeres verden og lyset styrker konstant det gode, svækker det dårlige. Jeres udtryk, "Tiden læger alle sår" er kun delvist sandt - det er, hvordan I bruger tiden, der bringer healing, en tilbagevenden til trivsel og positivitet, eller ikke.
Nu taler jeg blot som Matthew for at sige, at stress banede sig vej ind i vores sidste besked. At tillægge ødelæggelsen af ​​Haiti til en orkan i stedet for et jordskælv var et sjældent tilfælde i min mors tanker - og et hul i din hukommelse, Mor – der overskyggede min transmission. Hun er forfærdet over, at ugen med stress over tekniske vanskeligheder på hendes computer, der blokerede hendes hjemmeside og e-mailadresse, gjorde, at hun midlertidigt ikke klart kunne høre mine ord.
Vi siger farvel for blot et øjeblik, da vi for evigt er med jer i betingelsesløs kærlighed.
KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
www.matthewbooks.com
Oversættelse v/ Margit Villumsen og Kim Dyrlund

PRGInstructions HERE