Followers

Wednesday, April 26, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 23. april 2017Matthew Ward — 23. april 2017

Nordkorea, missiltestaffyring; protester, vibrationer; vrede; fuldendelse af karma; Jorden er en skole; hjælpere fra andre civilisationer
Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I hører en tankevækkende retorik i forbindelse med Nordkorea, og vi forsikrer jer om, at der ikke vil komme nogen altudslettende krig med det land eller noget andet. I kan også ignorere mediehypen om Ruslands nye kolde krig med Europa og USA - Rusland er et af landene "i den fælles alliance", hvis mål er fred, økonomisk stabilitet og miljøbevarelse. Og Nordkoreas nukleare missilforsøg udgør ingen trussel – konstante årvågne besætninger på jeres himmel ville forårsage funktionsfejl, ligesom de har gjort det ved mere end et dusin tilfælde i de seneste år. Idet de handlede på anbefalinger fra kolleger på planeten, forårsagede en af besætningerne den seneste eksplosion i et missil sekunder efter affyringen som et psykologisk tilbageslag for testprogrammet og som et middel til at formilde den hårde tone.
Jordens energipotentiale indikerer, at utilfredse borgere i mange lande vil indlede eller fortsætte anti-regerings protester, og bekæmpelse af terroristgrupper vil være nødvendig et stykke tid endnu; men kommunikationslinjer, der vil åbnes, vil mindske og i sidste ende eliminere fjendtlighed mellem alle "fjender". Jeres medfølelse, sympati og bønner flyder naturligt til de mange millioner, der kommer ud for livstruende tab eller andre alvorlige trængsler, men bliv ikke fanget i det karmiske drama, der udspiller sig selv. Jeres vedholdenhed i lyset hjælper og inspirerer folk til at være med til at skabe Jordens skæbne hen imod en fredelig verden, hvor alle deler i overflod og lever i harmoni med naturen.
Vi er blevet spurgt, om lave vibrationer i protesterendes vrede underminerer deres formål, og svaret er, formålet bestemmer, hvilke vibrationer der skabes. Ville apartheid være ophørt, hvis indfødte sydafrikanere ikke havde ledt deres vrede ind i protester for at få de samme civile og retslige frihedsrettigheder som de indvandrere, der styrede dem? Ville kvindernes stemmer være blevet hørt gennem stemmeretten, hvis de ikke havde vendt deres vrede over at være nægtet den samme ret som mænd til protester, der gav dem den ret? Sjældent er nogen uretfærdighed blevet rettet, før de mennesker, der lider under dem, kræver det, og vrede kan være en allieret, hvis handlingen har sigte på retfærdighed og ligestilling. Kort sagt, når der er lys i demonstranternes formål, skabes der høje vibrationer; når formålet hos en protesterende gruppe er at påtvinge mennesker, hvis ideologier er forskellige, deres ideologier, skabes der lave vibrationer i overflod.
"Jeg kan ikke komme over min vrede over noget, som min partner gennem tre år gjorde for flere måneder siden. Han forstår ikke, hvor dybt det har påvirket mig og bliver vred, når jeg ønsker at diskutere det. Jeg ved, at vrede har dårlige vibes og jeg ønsker ikke, at dette holder nogen af os fra opstigning. Hvad kan jeg gøre?" Vores svar gælder for alle, der reagerer med vrede i en hvilken som helst situation, og først skal vi tale om dette i sammenhæng med et intimt forhold. Når vrede bliver en dominerende følelse, er virkningerne tosidet: Vredens energi gennemsyrer forholdet; og denne energis lave vibrationer er en barriere mellem lyset og bevidstheden og den cellulære struktur, hvor lysabsorption er afgørende for opstigning. Det er på tide at overveje, om forholdet måske ikke længere tjener nogen persons bedste interesser, fordi den karmiske forening, de valgte i deres sjælskontrakter, er blevet erfaret og lært. I denne æra uden fortilfælde, hvor alt i universet er i accelerationsmode, har sjæle mulighed for at afvikle al tredje tæthedsgrads karma i én levetid i stedet for mange, og ofte er vrede motivationen til, at et pars veje skilles, så begge kan fortsætte til andre valgte oplevelser.
Når det handler om vrede i forholdet mellem forældre og børn eller søskende og er i overensstemmelse med deres før-fødselsaftale, giver det også muligheder for vækst for alle; men igen, at fuldføre den del af aftalen behøver ikke tage flere år. Hvis længerevarende forskelle ikke kan løses, er det at følge stærke intuitive følelser om, hvad der er bedst for dig, det kloge valg – at tro på intuitionen er en del af sjælens udvikling, og det er målet for enhver sjæl i hver enkelt levetid.
Vrede som et produkt af ulmende utilfredshed kan være et signal om, at jeres sjæl ansporer jeres bevidsthed til at foretage forandringer inden for det område, der fremkalder følelsen, måske et ansættelsesforhold eller et bestemt job, professionel tilknytning, boligforhold eller et studie. Vi taler ikke om at handle i et anfald af vrede eller impulsivt på et indfald, men snarere med omtanke at tage skridt i den retning, der har draget jer stærkt.
Lad os fortælle jer, hvorfor vrede er så udbredt i jeres verden. Jorden er en skole, hvor elever kan lære den uovertrufne kraft og glæde i kærlighed så vel som konsekvenserne af frygt og vrede – vrede er et biprodukt af frygt og ofte går de to hånd i hånd. Gennem loven om tiltrækning er følelsesmæssige situationer selvforstærkende, og fordi vrede og/eller frygt kan føre til voldelige handlinger eller reaktioner, er det at beherske disse følelser afgørende for sjæles evolutionære rejse. Dette er ikke en let ”1. skoleklasse" lektion og mange må tage den om igen og igen, før de består. I betragtning af den enestående mulighed for at fuldføre de resterende karmiske lektioner i løbet af en levetid og opnå den balancerede erfaring, de har brug for at udvikle, er masser af sjæle gået ind i jordplanet for specifikt at gøre et nyt forsøg på at mestre vrede-frygt lektionen.
I har betegnet historiske æraer Istiden, Jernalderen, Bronzealderen og så videre - måske kunne denne periode med planetarisk turbulens kaldes Vredesalderen. Når jorden stiger op til planer med stadigt stigende høje vibrationsniveauer, vil folk, der tidligere investerede energi i vrede, i stedet lede deres energi ad positive veje, der vil manifestere Jordens Gyldne Tidsalder.
"Jeg fik fortalt, at verden er en skole for os alle for at lære og forstå om ondskab, og hvad ondskab kan gøre, og hvad vi kan gøre for at overvinde ondskab. Hvis Jorden forandrer sig til at være et sted for Kærlighed og Lys, hvor tager vi hen for at lære om ondskab og ondskabens virkninger, når vi har brug for at lære om balancen mellem godt og ondt?" Jorden er sandelig en skole, som nævnt ovenfor, og af de mange sådanne læresteder i dette univers er Jorden kendt som en af de fineste - derfor er sjæle så ivrige efter at inkarnere der. En del af processen i jeres verden om at blive et sted for kærlighed og lys er for, at personer, der forfalder til at gøre ondt, kan se, hvordan deres handlinger påvirker andre - i nogle tilfælde verden - og de kan lære at overvinde tilbøjeligheder til at handle på disse måder. Kun de, der mestrer denne lektion, vil følge med Jorden, mens hun fortsætter sin opstigningsrejse. De, der ikke gør, vil gå ind i åndeverdenen i en dyb tredje tæthedsgrads civilisation og inkarnere i den verden for en ny chance for at lære den vigtige lektion. Vi tilføjer, at Gud ikke tænker på nogen af Hans børn som nogen, der gør ondt, men snarere som nogen, der "yder en dårlig tjeneste i min børneskare".
Dette er et godt sted at besvare denne læsers kommentarer: "Det giver ingen mening, at vi glemmer, hvad der er i vores sjælskontrakter. Det ville give meget mere mening at huske, så vi kan træffe de rigtige beslutninger og ikke gentage de samme gamle "karmiske lektioner", indtil vi fatter dem." Vi føler, at intet vi kunne sige, ville forklare årsagen til at "glemme" så klart som det, Gud fortalte min mor, da hun talte med Ham om dette for mange år siden: "Hvis alt var fuldstændigt velkendt, hvis intet krævede selvstændig tænkning eller beslutninger eller handlinger, hvorfor skulle der så være behov for forskellig erfaringsdannelse? Hvad ville der være at lære? Hvorfor ville livet i sig selv være nødvendigt? Vi kunne bare spole hurtigt frem til Enden, som er Begyndelsen og lade alle liv i alle tider leve på det første sted for Væren."
"Nogle kanaler siger, at vi er ansvarlige for vores liv, men vi har ingen kontrol over nuklear stråling; kemikalier i gødning, pesticider og fødevarer; GMO'er; fracking; olieudslip; ødelæggelse af skove; obligatoriske vaccinationer; chemtrails og anden forurening i luften og vandet, og alle de giftstoffer, der er skadelige for vores helbred. I hvilket omfang påvirker de opstigningen?" Giftstofferne har skadelige virkninger på kroppen, jeres og Jordens og hendes dyrs, men de har ingen effekt overhovedet på planetens støtte opstigningskurs eller nogens opstigningsvej - de kan ikke forstyrre jeres fremskridt i åndelig og bevidst bevidsthed, medmindre I tror, de kan. Husk, det I tror på, skaber jeres virkelighed!
Men lad os lette jeres sind om de situationer, I nævnte. Universelle familiemedlemmer, der lever blandt jer, og besætninger på jeres himmel neutraliserer eller mindsker virkningerne af nuklear stråling og giftstoffer i alle former, og når besætningerne kan slutte sig til jer og bruge deres teknologier mere effektivt på stedet, vil I blive forbløffet og opmuntret over, hvor hurtigt luft, jord og vand kan genoprettes til renhed.
Læsere, der skriver til min mor, refererer normalt til medlemmer af de civilisationer, som hjælper jer, som ET'er og til tider refererer vi også til dem på den måde - det er nemmere og vi forstår alle, hvem vi mener. Men tænk på dem, som vi gør, som dem de er: medlemmer af vores universelle familie. Vi alle er uløseligt forbundet på sjæleniveau og i mange tilfælde er disse hjælpere jeres forfædre - "familie" er den rigtige måde at tænke på dem på.
Mange af dem, der lever på planeten, vidste, da de meldte sig frivilligt, at de ville komme ud for fysisk fare, økonomisk trængsel, uretfærdig fængsling, alvorlige sundhedsproblemer eller handicaps, faglig troværdighed, der drages i tvivl, kæres død, udstødelse af jer af familie og venner, der stadig slumrer i ubevidsthed. Hvis I genkender jer selv i nogen af disse omstændigheder, ved I, at en lysarbejders liv ikke er let. Alligevel følger I jeres hjerte og sjæl og fortsætter med at hjælpe Jordens folk med at vågne, så disse medlemmer af vores familie kan gøre fremskridt på deres evolutionære rejse, ligesom I har gjort det.
Alle lysvæsener i dette univers ærer jeres uvurderlige tjeneste og støtter jer med ubetinget kærlighed.
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund
[Notat fra Suzy: Matthew sendte denne besked tidligere, så den kunne distribueres og lægges ud, før jeg tager afsted for at besøge min familie i Latinamerika. Den næste meddelelse vil komme sidst i maj.

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]

Tuesday, April 4, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 2. april 2017


Matthew Ward — 2. april 2017

Hjertet, sjælen; Jordens Gyldne Tidsalder; opstigning; lys, kærlighed; dåb; Barack Obama; Donald Trump, universelle loves virkninger på administrationen; Vladimir Putin; Global Kærligheds Dag
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi takker alle, der har givet udtryk for deres påskønnelse af vores forklaring om opstigning (Ascension) fra dette sted med godt udsyn, og vi ønsker at dele en læsers glædelige perspektiv:
”Opstigning (for mig) er som at være det bedste, du kan være .... hvad det så end er!!! Hvis du danser, vær den bedste danser. Hvis du synger, vær den bedste sanger. Hvis du passer haven, vær den bedste gartner. Hvis du maler, vær den bedste maler. Vær det bedste, du kan være!!! Ved at være det bedste, du kan være, genopretter du din sjæl (energi - indre chi livskraft) og hæver din vibrationsfrekvens... Dette mit indre lille lys. Jeg vil lade det skinne!!!
”Jeg tror, den vigtigste del af indholdet, det er nødvendigt at gentage, er, ’Hold op med at søge uden for jer selv for at få svar. Gå indad i jer selv!!!’ Svarene findes derinde. Forbind jer med jeres hjerte, som er et kraftfuldt, guddommeligt organ.”
Sandelig! Ofte har vi opfordret jer til at lytte til jeres intuition, meddelelser til bevidstheden fra sjælen, hvor al sandhed er kendt; og i en af Guds samtaler med min mor, fortalte Han hende, ”Hjertet er sæde for sjælen”. Sjælens bestanddel er kærlighedsenergien, og det er i hjertets område, at kærlighedsfølelsen mærkes. Det er med god grund, at I siger ”jeg elsker dig af hele mit hjerte” og skriver små hjertesymboler på noter til jeres elskede og sender hjerteprydede valentinskort til mennesker, der er særligt kære for jer.
”Meget oplysende og mange tak. Hvad jeg stadig ikke forstår, er, hvor den Gyldne Tidsalder passer ind [med opstigning]. Eller gør den?” Jo, så sandelig, den passer ind. Forestil jer Jordens opstigning som et tog, der når fuldstændig hele vejen rundt om kloden og dets passagerer som sjæle på deres egen opstigningsrejse. For omkring 80 år siden begyndte dette tog langsomt at snegle sig afsted i mørke praktisk talt og alle steg på. Igennem årtierne siden da fik toget mere fart på, mens det kørte rundt og rundt om jorden, spædbørn steg på og folk i alle aldre stod af, og Jorden blev lysere og lysere. Denne togrejse/passagerernes rejse vil fortsætte, indtil Jorden lyser i stråleglans, og hendes Gyldne Tidsalders herligheder står i fuldt flor - dette er togets destination. Passagerer, der stadig befinder sig på toget, holder kort ved den station eller i et århundrede eller mere, men de og alle andre sjæl, der har rejst med toget, mens det fortsatte med at køre rundt om planeten, vil fortsætte deres personlige rejse for igen at integrere med det Højeste Væsen i dette univers.
Det er den bedste analogi, vi kunne komme i tanke om for at vise sammenhængen mellem denne enestående Tidsalder og planetarisk og personlig opstigning, men der hører mere til historien. Nogle af passagererne udviklede sig åndeligt og bevidst fra tredje tæthedsgrad til fjerde, før de stod af for at gå ind i Nirvana; andre gjorde ikke, men togrejsen var blot en rejse med ubegrænsede muligheder for dem for at nå denne milepæl. Toget vil fortsætte med at køre ind i stadig højere vibrationer og alle passagerer, der bruger dem til deres fordel, kan beslutte at vende tilbage til Jorden efter et åndeliv eller tage til en anden vidunderlig verden efter eget valg. Uanset hvornår eller hvor sjæle vælger at opleve livstider på deres vej til universel reintegration, er den ultimative destination for alle Skaberens kærlighed-lys essens, hvor de altid har været og altid skal være.
Med hensyn til hvad I kan gøre for at hjælpe med ”at sætte fart” i jeres og Jordens opstigning, siger vi: Lev jeres lys, lev fra jeres hjerte, KÆRLIGHED er nøglen. Lys og kærlighed er den samme energi og den mest kraftfulde kraft i kosmos; derfor er det at føle kærlighed/at sende lys én og samme ting og det bedste til hjælp til opstigning. At være medfølende, taknemmelig, tilgivende, generøs, venlig og ærlig udsender de høje vibrationer, der oplyser jeres liv og tilfører lys til jeres verden. At have tillid til og være optimistisk med hensyn til jeres og Jordens fremtid hjælper med at manifestere det, der svarer til den energi, der er sendt ud, og at visualisere hele Jorden indhyllet i gyldent hvidt lys sender den udstråling ind i den kollektive bevidsthed, den såkaldte ”universelle suppe”, hvorfra alt i jeres verden materialiseres.
”Spørg venligst Matthew, om dåb har nogen effekt på opstigningsprocessen”. Ikke det mindste. At gøre dåb til et adgangsgivende religiøst ritual blev opfundet af kirkens og statens ledere for at give dem større kontrol over befolkningen. Når det er sagt, skaber tro en persons virkelighed, og hvis det inkluderer dåb som en forudsætning for ”at komme i himlen” og det sidestilles med opstigning, er virkeligheden for den person, ja, at dåb er et vigtigt aspekt i opstigning.
Hvor meget vi end ønsker, at politik ikke længere holdt vores elskede jordiske familie i sit greb, gør den det stadig, og vi ønsker ikke at ignorere de mange henvendelser fra læsere overalt om, at vi måtte tale om de amerikanske præsidenter Obama og Trump og den russiske præsident Putin, hvis handlinger har konsekvenser langt ud over deres nationale grænser. Når vi behandler jeres spørgsmål og kommentarer, så husk, hvad vi har sagt i tidligere beskeder: Vi er apolitiske, dømmer ikke nogen og elsker betingelsesløst alle vore brødre og søstre på Jorden.
Barack Obama er lige så lysfyldt i dag, som han var, da Gaia valgte denne sjæl til at blive amerikansk præsident på det tidspunkt, der ville have været det rigtige tidspunkt for en visionær leder med åndelig og moralsk integritet til at inspirere folk til at leve på progressive oplyste måder. Timingen, jeres år 2008, lå på linje med det, den Gyldne Tidsalders master-planlæggere forventede ville svare til civilisationens parathed i åndelig og bevidst bevidsthed. Men nogle år inden århundredeskiftet, nægtede sjæle, som havde indvilliget i at skabe forhold, der kunne give masserne de karmiske lektioner, de havde valgt, og derefter slutte sig til lysets kræfter, at overholde den sidste del af deres aftale. Fordi de var blevet betaget af at have uhæmmet magt og enorme rigdomme, fortsatte de med at forårsage en sådan ødelæggelse og vold på deres march mod verdensherredømmet, at det forårsagede en 10 års forsinkelse, hvad angår folks fremskridt i den forventede bevidsthedsmæssige status.
Således tiltrådte Obama præsidentembedet, da splittelse, intolerance, grådighed, bedrag, korruption, vold, forarmelse og krigs mentalitet stadig var udbredt. Ved at holde den tredje tæthedsgrads gryde i kog, var Illuminati i stand til at afspore eller udvande alt det, han ønskede at gøre for sit land og verden, og han gik på kompromis eller opfyldte deres krav på grund af dødstrusler mod hans familie og primære tilhængere. Det er en sorg for ham, at han ikke kunne gøre mere for sit land og hjælpe med at bebude en verden i fred under hans præsidentembede, og hans motivation er stadig stærk med hensyn til at fortsætte med at arbejde hen imod disse mål, der er Gaias vision for Jordens menneskehed.
Det var ikke forudbestemt, at Donald Trump skulle blive præsident, og det var ikke en karmisk erfaring, han valgte i sin sjælskontrakt. Kontrakten omfatter positive aktiver - intelligens, sundhed, rigdom, udholdenhed, selvtillid, iværksætter kapacitet, karisma - og hans valg om at bruge disse aktiver har bragt ham den berømmelse, han søgte, men de har ikke skabt den visdom og adfærd, en national leder behøver for at være respekteret og have tiltro til. Hans beslutning om at stille op til præsidentvalget kom fra hans ambition om at have held med en ny form for eventyr og, ironisk nok, var det håndlangere i Hillary Clintons Illuminati lejr, der gjorde det muligt for ham at gøre det. Deres valgsvindel i primærvalgene eliminerede senator Bernie Sanders, hvis tilhængeres stemmer ville have indsat ham i det ovale kontor, og håndlangernes fejl med at manipulere stemmetællingen ved præsidentvalget gjorde, at den sejr, de havde tiltænkt Clinton, i stedet gik til Trump. Men kun få mennesker ved dette, så officielt peges der fingre ad Rusland for at blande sig i den amerikanske valgproces og det antydes, at det blev gjort efter aftale med Trump kampagnen.
Når der ses bort fra de midler, der rent faktisk førte til valgresultatet, ville to universelle love, der konstant er gældende, påvirke hvem der end ville sidde i Det Hvide Hus, og vi vil først tale om loven om tiltrækning, og om hvordan det har påvirket præsidentens administration. Ved at handle på sine valgløfter tilfredsstiller de alle, der ønsker, at landet går i den retning, hans politik ville føre landet i. De fleste borgere ønsker at bygge videre på de fremskridt, landet har gjort omkring civile, juridiske og miljømæssige reformer. Loven om tiltrækning er neutral - den bringer simpelthen det tilbage fra den kollektive bevidsthed, som matcher energien i folks tanker, følelser og handlinger og leverer derved i overensstemmelse med efterspørgslen, så at sige. Fordi overvægten af energi bliver genereret af den største del af borgerne, reagerer denne upartiske lov på deres modstand i et forholdsmæssigt større omfang end de politikker, der foretrækkes af præsidenten og hans tilhængere.
Den anden lov i spil vedrører vibrationer, og den hænger også sammen med modstanden mod administrationens retning. Den vibrationsmæssige uenighed omfatter juridiske udfordringer med rejseforbuddets bestemmelser og manglende evne til at bringe lovforslag om sundhedsplanen til afstemning, hvis intentioner, som jeres analytikere rettelig skønner, vil fremme frygt og diskrimination og favorisere de rige tilsvarende. De lave vibrationer, der afstedkommes af disse intentioner, sammen med EOs (Entrepreneurs' Organization) skadelige miljømæssige bevarings tiltag, kolliderer med de højere vibrationer, der er fremherskende på planeten. Som alt andet i eksistens er intentioner energi, der vibrerer på en eller anden frekvens, og det øjeblik, hvor to modsatrettede vibrationsmæssige niveauer ”danser med hinanden”, ville det ske så hurtigt som et blink med øjet. Hvis den deraf følgende konflikt mellem niveauerne ikke stoppes af en ændring i landets nuværende retning, vil den stoppe, når enhed opnås på de lysere energiers plan, hvor Jorden er på vej hen.
Så nu til det næste, der foregår mere i Trump administrationen end de universelle loves virkninger. Aktiviteter af præsidenten og hans personale er i gære til offentligt at identificere og retsforfølge medlemmer af ”kliken” – Illuminati - i og uden for regeringen. Vibrationer støtter denne plan, der er af betydning for hele verden; dog har reaktioner på det, der i al åbenhed kun kan kaldes Trumps mangel på sund dømmekraft i talrige tilfælde, sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt enkeltpersoner, hvis hjælp er nødvendig, vil arbejde sammen med ham, og planens chance for at lykkes er gået fra ”sandsynlig” til ”mulig” i Jordens energipotentiale. Der er dog ikke grund til forfærdelse - succes kunne stadig afstedkommes ved præsidentens mellemkomst, men hvis det ikke sker, vil det komme via en anden vej. De lange tidsaldre med Illuminatis mørke styre er ved at nå en ende.
Embedsmænd, politiske analytikere og mainstream medier i ”fri presse” nationer giver genlyd med oplysninger formidlet af Illuminati om Vladimir Putin, der konsekvent har nægtet at slutte sig til dem. Det er derfor, I hører, at han er en snu hensynsløs diktator, der blander sig i andre regeringers anliggender og er en trussel mod Europa, har udsendt ’falske nyheder’ om Hillary Clintons deltagelse i en pædofili ring og indledt krigen i cyberspace. Mens Putins hænder måske ikke er rene, er den profil - som alle andre løgne bekendtgjort af Illuminati – virkelig langt ude. De ved, at han er en af de store aktører med hensyn til at koordinere indsatsen for at befri verden for deres indflydelse; udstiller deres djævelske aktiviteter og holder dem ansvarlige; og erhverver deres uretmæssige formuer og bruger disse midler til at bringe fattigdom, miljøødelæggelser og terrorgrupper til ophør.
Det er sandelig en stor mundfuld og de personer, der er involveret i denne mission, kommer fra nationer, hvis historie, kultur, religion, ressourcer og ideologier er forskellige. Men deres mål er det samme - en sikrere, sundere verden, hvor alle deler af dens overflod - og I skal se beviser for deres fremskridt, når intensiveret lys forstærker dette globale foretagende.
Vi ved, at jeres tålmodighed til tider bliver tyndslidt, mens I venter på at se beviser blive offentligt kendt, og I spekulerer på, om folk nogensinde kan leve sammen i kærlighed og fred. Ja, I kære, de kan, de vil, og vi vil give jer denne opmuntring. 1. maj er Global Kærligheds Dag, det 14. år sponsoreret af The Love Foundation, som er dedikeret til at inspirere til ubetinget kærlighed og fred i hele verden. Hvis I læser hjemmesiden www.thelovefoundation.com, glædes jeres hjerter.
Alle lysvæsener i dette univers ærer jeres tjeneste for lyset og støtter jer med den ubetingede kærligheds kraft.
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

PRGInstructions HERE