Followers

Monday, October 8, 2012

24:10:2012


Den oprindelig mesterplan for den gyldne Tidsalder. De væsentligste reformer kommer samtidigt. Efterfølgende ændringer. Afsløringen. Fri vilje. Udenjordiske lysvæseners begrænsninger. Gaias vision for Jorden. Vold i Nordafrika og Mellemøsten. Dokument om Jesus` kone. Sundhed i fjerde tæthedsgrad. Omfordeling af velstand. Jordens opstigning til femte tæthedsgrad.

Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund)

24. september 2012

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Udsigten set med vore øjne ligner en global orkan med millioner af øjne, de rolige områder i den massive storm: voldsudbrud i Nordafrika og Mellemøsten, tilfældige voldshandlinger andre steder, skrøbelige eller konkursramte nationale økonomier, ustabile regeringer, tyranniske regimer, der stadig befinder sig ved magten, et stigende antal flygtninge.

2. Selvom det er trist, at disse betingelser stadig plager vores elskede jordfamilie, er intet af det uventet på dette sene tidspunkt i Jordens opstigning ud af tredje tæthedsgrad. Hendes vej de sidste godt 70 år har været ind i stadig højere vibrerende niveauer, og hun har nået niveauet af dualitetens positive og negative ekstremer. På dette tidspunkt i den oprindelige mesterplan for Den Gyldne Tidsalder, ville der kun have været strejf af negativitet på planeten tilbage.

3. Igen og igen har planen måttet revideres i overensstemmelse med forholdene på Jorden. Vi fortalte i tidligere budskaber - ja, Hatonn gjorde det i den sidste - om den 10-årige forsinkelse med at indlede gennemgribende foranstaltninger for at befri jeres verden for ​​vold, grådighed, korruption, bedrag, splittelse, sygdom og frygt, som alle producerer en enorm mængde negativitet.

4. Årtiets forsinkelse skyldes, at det er så længe siden, at de sjæle som indvilligede i at spille mørkets roller, som kunne give masserne en mulighed for at færdiggøre tredje tætheds karma, færdiggjorde deres del af deres aftale. Den anden del var, at disse sjæle så ville have arbejdet sammen med de lyse kræfter for at forberede Jorden og hendes menneskehed til Den Gyldne Tidsalder. Der ville ikke være vold, tumult, fattigdom eller endda stormfuldt vejr i dag, hvis disse sjæle havde æret deres forpligtelse til at afslutte deres mørke aktiviteter og tilslutte sig lysarbejderne. Men det gjorde de ikke. I stedet fortsatte de hærgende ødelæggelser på planeten og skabte mere og mere negativitet.

5. Processen med gamle systemer, der baner vej til de nye, ville være sket forholdsvis let for et årti siden, da de lavere vibrationer ville have haft langt mindre udtalte virkninger på mennesker og omstændigheder. Nutidens langt højere vibrationer forstærker i høj grad alt hvad der er baseret på negativitet, alt imens denne energi er ved at nå sit højdepunkt. Det kan ikke være anderledes, end at energien skal udspille sig hurtigt, fordi den ikke kan standse brat op midtvejs. Og den kan ikke træde ind i fjerde tæthedsgrad sammen med planeten.

6. En anden virkning af forsinkelsen er, at tredje tætheds karmiske karrusel blev ved med at køre rundt. Mange sjæle, der har inkarneret i løbet af de seneste 10 år, kom her med muligheden for at færdiggøre tredje tætheds karmiske lektioner i denne hidtil enestående mulighed uden fortilfælde. De valgte meget barske liv, der ville opnå en afbalanceret oplevelse, så de fysisk kan ledsage Jorden ind i den Gyldne Tidsalder eller overgang til Nirvana med fjerde tæthedsgrads udviklings-status.

7. Hvis disse to igangværende situationer kan kaldes "den dårlige nyhed," så er den gode nyhed, at intet af dette har bremset Jordens tempo en tøddel eller ført hendes stabile vej ad omveje. Hun er lige ret på målet for at afslutte tredje tæthedsgrad kort før eller kort efter udgangen af ​​dette år, og hun vil efterlade negativitet bag sig.

8. Denne forbløffende bedrift skyldes i vid udstrækning de millioner af "rolige øjne i den globale storm" - de sjæle, hvis lys stråler trods uroen omkring dem. Alle lysvæsener i universet ærer jer, der ved, at I er lysarbejdere. Også de millioner, der stadig er uvidende om, at deres gudfrygtige liv har hjulpet Jorden med opstigningen. Jeres kollektive standhaftighed i lyset, engagement, tålmodighed, mod og udholdenhed er uden sidestykke i dette univers!

9. Det er naturligt at spekulere på, hvordan det rod jeres verden befinder sig i, kan renses op i den korte tid, der er tilbage før starten af ​​guldalderen. Det kan den heller ikke. Det har aldrig været meningen, at alle herlighederne af denne vidunderlige tidsalder, skulle stå og hilse på jer ved dørtærsklen. Men på grund af den 10-årige forsinkelse, vil de tidlige stadier af store forskelle i jeres liv heller ikke blive som oprindeligt forudset af mester-planlæggerne.

10. Derfor vil "rengøringen", så at sige, komme i gang med en sen start. Men med frigørelsen af jeres egne teknologier fra Illuminatis kontrol, samt bistand fra andre civilisationer og deres teknologier, kan indsatsen begynde på mange fronter samtidig.

11. Første prioritet er at skabe overlevelsesforanstaltninger for befolkningerne i krigshærgede områder og flygtningelejre, og til oprindelige folk og nomadestammer i alvorlige vanskeligheder.

12. Krigsførelse vil være ophørt, men der er meget, der skal gøres i kølvandet på krig. Bygning eller genopbygning af landenes infrastruktur. Kommercielle centre og huse bygges hurtigt, ikke kun for de nuværende indbyggere, men så flygtninge kan vende tilbage til landsbyer eller byer, hvor der er boliger, hospitaler, skoler og rigelige forsyninger af rent vand og fødevarer.

13. Fjernelse af korruption i den globale økonomi vil ske i takt med regeringernes økonomi, så de områder af afgørende indflydelse i jeres liv kan komme i gang med den ærlighed og retfærdighed, der er indbygget i moralske og åndelige ledere.

14. Jeres vand, jord og luft vil blive renset. Giftigt affald, herunder radioaktive materialer, vil blive opløst. De områder, hvor sygdomme har hærget pga. de uhygiejniske levevilkår for de fattige masser, vil blive renset.

15. Andre reformer, der vil blive indledt hurtigt, omfatter ophør af kulturelle praksisser og skikke, der er urimelige, skadelige eller dødelige. Samt ophævelse af alle uretfærdige love og regler. Millioner, der nu er fængslet under falske anklager eller for mindre forseelser, eller som et resultat af blot at være på "den anden side" i krige, vil blive frigivet. Ja, det vil blive let at identificere alle, der er uskyldige!

16. Dette er blandt de første ændringer, fordi den aktuelle status er uacceptabel for de berørte befolkninger. Situationen for mange millioner dyr - truede arter og dyr, der bliver en del af din kost - er en anden situation, der vil blive behandlet med alvor.

17. De første strukturer - især boliger til alle, der nu er hjemløse i deres eget land eller fordrevet på grund af volden, og bygninger til lægehjælp og skolegang - vil være simple. Så hurtigt som muligt, vil disse typer af boliger blive erstattet med fint byggede strukturer.

18. Gratis og vedvarende energikilder vil gradvist erstatte den nuværende afhængighed af olie og naturgas. Andre foranstaltninger, der snart bliver gennemført, vil også hjælpe Jordens egne bestræbelser på at genoprette områder med yderst alvorlige miljøskader, så der kan dyrkes afgrøder i overflod, så skovene kan få et comeback og floder kan flyde som naturen havde tiltænkt.

19. Ifølge den oprindelige mesterplan for Den Gyldne Tidsalder, ville alle disse store forbedringer i jeres verden være sket nu. Det globale net af korruption, der så længe har gjort de mørke i stand til at styre befolkningerne, ville være endt. Og længe skjulte sandheder ville være kommet frem i etaper for at give befolkningen tid til lettere at acceptere realiteterne.

20. I nærmer jer det kontinuum, hvor det ikke tager yderligere 10 af jeres lineære år til at alt dette skal ske ved skridtvise ”justerings-stadier”. Hjælpemidlerne skal i gang med al mulig hastighed og effektivitet. Så nogen forvirring vil være uundgåelig på grund af hastværket med at få de væsentligste ændringer i gang. Men det vil være forholdsvis kortvarigt. For de mørke sind og hjerter, der ville forsøge at skabe kaos for at forhindre disse ændringer, vil ikke længere være at finde på planeten. Og de mennesker, der er der, vil være af kærlig, hjælpsom og samarbejdsvillig natur!

21. Min mor har modtaget talrige henvendelser, dels ansporet af Hatonns bemærkninger om timingen af ​​at præsentere vores universelle familie, og den vitale karakter af præsidentvalget i USA, og dels med beslægtede spørgsmål, der kører rundt i manges sind. Vi er glade for at besvare spørgsmål i disse kategorier.

22. Vores universelle familiemedlemmer kan ikke og ønsker ikke "bare at ankomme og begynde at bringe tingene i orden." Det er det universelle højeste råd, der virker inden for Guds vejledning, der beslutter timingen af ​​landinger, og hvornår brødre og søstre, der allerede er på jorden, skal tilkendegive sig. Kun fra denne tinde af bevidsthed kan det mest fordelagtige tidspunkt bestemmes til gavn for alle.

23. Formålet med hvad der almindeligvis omtales som "Disclosure” har intet at gøre med nogen nations politiske system. Formålet er at bevise, hvad der er blevet ignoreret eller afvist af regeringer: der er mange avancerede civilisationer i dette univers, og nogle af dem befinder sig i jeres midte.

24. Ja, det er sandsynligt, at der vil blive betydelig uro, når skibe lander. Men der vil blive gjort alle anstrengelser på forhånd af nogle af jeres ledere og udenjordiske, som har boet hos jer, for at forhindre "massehysteri." I kan være med til at forberede familie og venner ved at fortælle dem, at de mange observationer af rumfartøjer gennem årene viser, at disse mennesker fra andre civilisationer er fredelige. Hvis de ikke var det, ville de have invaderet os for længe siden.

25. Ved Skaberens lovgivning, som regulerer livet i dette univers, har lysvæsener aldrig tilladelse til at gribe ind i de frie viljes beslutninger hos nogen personer overhovedet. Dette omfatter selv vores personlige familiemedlemmer på Jorden, der har tendens til at tage beslutninger, som vil pådrage dem store strabadser, de ikke forinden havde valgt i deres sjælskontrakter.

26. Den eneste undtagelse fra denne lov, som ærer den fri vilje, er Skaberens egen: den kan ikke bruges til at starte en atomkrig. I overensstemmelse med Jordens frie vilje besluttet umiddelbart efter "9/11" kan intet andet kæmpe terrorist-forsøg lykkes. I begge tilfælde er det Guds ansvar at forhindre alle sådanne forsøg. Han har tilladt civilisationer med forebyggende teknologi at overholde disse mandater, og de har gjort det med succes mere end en halv snes gange.

27. Hvad alle lysvæsener har tilladelse til at gøre - og gør med glæde! - er at stråle kærlighed- og lysbølger til alle sjæle på Jorden for at hjælpe dem med at øge deres bevidsthed og få åndelig klarhed. Alle væsener i hele dette univers ønsker på sjælsniveau at nå større højder af spirituel bevidsthed.

28. De, der modtager lyset, begynder at åbne deres sind og hjerte, og det fører til klogere beslutninger og venligere handlinger. Men hver enkelt har den frie vilje til at gøre det eller ej. Det ligger aldrig inden for et lysvæsens område at øve indflydelse udover at sende Skaberens rene kærligheds-lys essens.

29. I kan ikke måle mængden af ​​lys andre civilisationer sender til Jorden, så der er ingen basis for at tro, at hvis bare de ville øge dette lys, så ville alt det mørke blive elimineret. Den tanke udelader den frie vilje enhver har, bortset fra de to ovenfor nævnte situationer.

30. Gaia, Jordens sjæl, ønsker alle jordens livsformer på den planetariske krop vil blomstre i overflod og leve i fred, kærlighed og harmoni med naturen. Platformen for Jordens indgang til Den Gyldne Tidsalder og tilkendegivelsen af ​​Gaias vision transcenderer alle aspekter af tredje tæthedsgrad, hvad enten det er baseret på politisk, ideologisk, kulturel, samfundsmæssig, økonomisk eller religiøs separatisme.

31. Hvis I ønsker at jeres børn og børnebørn skal arve en verden fri for al mørket, deler I Gaias vision. Hvis I ønsker, at alle ledere på alle niveauer fra EU-plan til nationalt og internationalt plan skal samarbejde til gavn for alle folkeslag, deler I hendes vision. Hvis I ønsker at se jeres planet gendannet til det paradis det var engang, deler I hendes vision. Hvis I ønsker at kærlighed, ærlighed, venlighed, generøsitet og fairness skal sejre over hele Jordens menneskehed, deler I hendes vision. Hvis I ønsker at alle skal respektere dyresjæle og leve i harmoni med hele Naturen, deler I hendes vision.

32. Nuvel, skal vi kort komme ind på andre forespørgsler.

33. Faktisk havde Illuminati en hånd med i udbruddet af vold i de nordafrikanske lande. Deres verdensomspændende magtbase er smuldret, men deres "Black Ops" agenter anstifter stadig til uro, hvor de kan sætte en kile ind. Med afsæt i omtale af en provokerende, irrationel film, manipulerede agenterne let en kæmpestorm af harme blandt mange muslimer, mens mange andre af den tro demonstrerede deres beklagelse over de voldelige reaktioner. Dette er et eksempel på, hvordan de herskende høje vibrationer er ved at intensivere alle kendetegn og adfærd, med "det gode" der bliver bedre, og  "det dårlige", der bliver værre.

34. Den nylige opdagelse af en del af en gammel optegnelse der nævner Jesus kone er ikke "tilfældig" - intet er tilfældigt! Det "kom frem i lyset" som det første skridt, der kan inspirere kristne til at være modtagelige overfor sandheden om Jesu lange liv med sin elskede Maria Magdalene og deres børn. [Artikel fra de danske medier -> http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/09/19/0919073106.htm ]

35. Selv om hver sag vil være lige så unik som hver person, vil kroniske sygdomme generelt set ikke blive helbredt umiddelbart efter de syge individer træder ind i fjerde tæthedsgrad. Disse tilstande vil snarere lempes gradvist til et sundt helbred. Anti-ældnings processen vil også ske gradvis. Og genvækst af organer, lemmer og tænder vil ligeledes foregå gradvist.

36. Nuværende medicinske procedurer og terapiformer vil ikke ændres brat i slutningen af ​​dette år, men gavnlige behandlinger og på nyværende tidspunkt forbudte stoffer vil blive åbent tilgængelige. Ja, dette inkluderer marihuana, og folk vil vælge at bruge det med omtanke. Illuminati i farmaceutiske virksomheder, som har stærk indflydelse på FDA, AMA og CDC beslutninger, har gjort hvad som helst ulovligt, som ville have nedskåret deres overskud. Og de vil ikke længere være her til at håndhæve disse forordninger.

37. Den samvittighedsløse forskel mellem de rige og de fattige vil ende, men ikke ved at tage penge fra folk, der har tjent dem ved retfærdige metoder og overdrage dem til de fattige. Vi kender ikke detaljerne i omfordelingsprocessen, men vi kan forsikre jer om, at det vil forgå på en fair måde og ikke nægte nogen de rigdomme, de har tjent på ærlig vis. Hensigten er at inddrive de næsten uforståelige formuer, der er blevet indsamlet hensynsløst, ulovligt og hamstret, og at bruge disse midler til at løfte livet for fattige folk rundt om i verden. Denne omfordeling er adskilt fra både det nye monetære system baseret på ædle metaller og omfordeling af verdens naturressourcer, som Illuminati har kontrolleret.

38. Vi ved ikke, hvor lang tid det vil tage planetens transit i fjerde tæthedsgrad og indtrædelse ind i femte. Det afhænger af Jordmenneskenes kollektive bevidsthed. Husk, at planetens opstigning fra dyb tredje tæthedsgrad og indtræden i fjerde på mindre end 80 år er enestående i dette univers! Nogle civilisationer bruger mange tusinde år på at udrette det. Men ingen andre har fået den omfattende, intense og konstante støtte, som Jorden har modtaget.

39. Det ville ikke være realistisk at tro, at rejsen gennem fjerde tæthed og godt ind i femte vil ske på et splitsekund, universelt set. Når først planeten er solidt inde i fjerde tæthedsgrad, og alle gennemgribende reformer er afsluttet på verdensplan, vil de højt udviklede væsner, der kom for at hjælpe med disse resultater, vende tilbage til deres hjemlande. På resten af ​​Jordens rejse til sit bestemmelsessted i femte tæthedsgrad, vil hun være alene. Og hendes opstigningstempo vil være i overensstemmelse med folkets kollektive bevidsthed, som ikke længere vil omfatte de avancerede væsener.

40. Vores elskede Jordfamilie, der lever med betingelsesløs kærlighed, er en glæde uden sidestykke.  Det er vores ønske for hver eneste af jer, at I også snart vil opleve det.

                                      ______________________

KÆRLIGHED og LYS
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

[NOTE fra Suzy: Denne meddelelse sendes tidlig, fordi Yahoo-gruppens administrator tager på ferie og ikke vender tilbage før 14. oktober.

”Scenario 2012” konferencen i Sedona, AZ, blev hurtigt udsolgt, så sponsorerne holder en ekstra konference 30. oktober – 1. november, for at hjælpe dem, der også ønsker at deltage. www.the2012scenario.com.

Ved printningen af ”Jordens Gyldne Tidsalder - Livet efter 2101” opdagede jeg, at jeg i redigeringen fik indsat et afsnit i ét kapitel, der hørte til i et andet, og min forfærdelige fejl er i eBooks for Kindle. Hvis du har købt en af ​​disse ebøger før korrektionen den 21. september, så email til mig. Jeg vil med glæde sende dig en kopi af den trykte udgave, så snart bøgerne er tilgængelige, om ca. tre uger.                     Du er velkommen til at dele alle fremsendte kanaliseringer, som du lader dig guide.

Saturday, September 1, 2012

01.09.2012

Opstigningsprocessen på rette vej. Jordens bestemmelse er femte tæthedsgrad. Fortsat ET (= udenjordisk) bistand. Afsløringsprocessen/ Disclosure. Hatonn: Obamas genvalg er nødvendig for udenjordisk ankomst og Den Gyldne Tidsalders mesterplan. Angst hindrer sjælsudvikling.01.September 2011

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Der er sådan en begejstring i luften for alle oplyste sjæle: nedtællingen til starten på Jordens Gyldne Tidsalder er kun måneder og uger, ikke de årtier og år der gik, efter jordens opstigning satte ind.

2. Især blandt de nyligt vækkede sjæle, men også hos nogle langtidsdedikerede lysarbejdere findes der divergerende opfattelser af to aspekter af denne bedrift, som er unik i dette univers: Selve Opstigningen og Afsløringen, [o.a. tidligere nævnt som "Disclosure". Jf. besked fra canadiske Steve Beckow. Den omhandler hvordan Afsløringen ("Disclosure"), sandsynligvis vil foregå. Disclosure er navnet på den offentlige annoncering fra forskellige globale statslige ledere, at vi ikke er alene i universet.] Nogle betragter disse som enkeltstående, uafhængige hændelser, mens andre mener, at Opstigningen er en proces og Afsløringen er en begivenhed. Vi vil tale om vores opfattelse af de igangværende processer som to sider af samme sag, så at sige.

3. I jeres periode sidst i 1930`erne havde den økonomiske depression taget hårdt på jeres samfund, og fremkomsten af Tysklands Tredje Rige førte til invasioner af nærliggende lande. Gaia, Jordens sjæl, vidste, hvad der var under opsejling i hendes energifelt af potentiale. Hun vidste, at hendes planetariske krop, som var næsten blottet for lys, var for svag til at overleve den uundgåelige verdenskrig og anden vildskab, der ville opstå på grund af fastholdelse af mørket i menneskehedens bevidsthed.

4. Derfor og på det tidspunkt råbte hun om hjælp. Den umiddelbare reaktion var den massive infusion af lys fra fjerne civilisationer, der fik Jorden til at rive sig løs fra dyb tredje tæthedsgrad og langsomt begynde at stige op i et højere, men stadig meget tæt, energiniveau. Det var starten på hendes opstigning.

5. Nu spoler vi hurtigt frem til dette år. I løbet af planetens sidste dage af 2012 og de tidlige dage af 2013 vil den rejse gennem det himmelske vindue mellem tredje og fjerde tæthedsgrad, hvor energien fra begge dimensioner kortvarigt blandes. Og den vil træde ind i fjerde tæthedsgrad, hvor Jordens Gyldne Tidsalder begynder.

6. Men denne herlige milepæl er ikke enden på hendes rejse. Opstigningen vil fortsætte indtil planeten er sikkert inde i femte tæthedsgrad, hvor Gaia oprindelig befandt sig i fortiden, og det gjorde hendes planetariske krop ligeledes. Gaias krop vil være vendt hjem, efter at have opholdt sig i de lave tæthedsgrader i æoner af tid, svarende til den kollektive bevidsthed hos på hinanden følgende civilisationer.

7. Jordens exit fra tredje tæthedsgrad vil virkelig blive budt velkommen i hele det oplyste univers! Viden om, at denne strålende proces vil fortsætte i mange år fremover, vil dog forhindre modløshed hos dem, der forventer en dramatisk begivenhed den 21. december 2012. Når der ikke sker noget af dynamiske proportioner denne dag eller indenfor en snæver tidsramme, hvor ville det dog være trist, hvis de, der regner med noget spektakulært, ville blive så deprimerede, at de på sjælsniveau besluttede sig for at gøre som de andre, der også vælger at forlade planeten af forskellige årsager.

8. Nuvel, lad os tale om Afsløringen. Da denne er blevet bundet til en officiel meddelelse om jeres universelle families tilstedeværelse, føler mange lysarbejdere sig nedslåede over, at der så tæt på slutningen af jeres kalenderår 2012 stadig ikke er kommet en sådan anerkendelse frem.

9. Selv om Illuminatis tidligere magtbase er blevet knust, har de stadig stor indflydelse på nogle områder, og et af dem er medierne. Ved at undertrykke information, de ikke ønsker, skal være kendt, har de forhindret størstedelen af jeres befolkning i at vide, at sjæle fra åndeligt og intellektuelt avancerede civilisationer omgiver planeten i tusindvis af skibe, eller arbejder side om side med jer eller bor i den indre Jord. Derfor har de fleste i jeres verden overhovedet ingen forventninger om at møde medlemmer af vores universelle familie. Så i den kollektive bevidsthed er der en mangel på sandfærdig viden om dem, og meget få tanker om at byde dem velkommen.

10. Det, kombineret med de mørkes vedholdende greb på nogle militære sektorer, der kan indebære en risiko for jer og de landende parter, fortsætter med at forsinke meddelelsen og landinger i hobetal. Men det har bestemt ikke mindsket den igangværende assistance fra jeres brødre og søstre en brøkdel!

11. Væsentlige fremskridt i udviklingen fortsætter skjult på jorden, og skibenes besætninger fortsætter med at bruge teknologien ombord på at reducere giftig forurening og blokere funktionen af kraftfulde våben. De udjævner virkningerne af jordskælv, mindsker vindhastigheden og styrer store storme væk fra tæt befolkede områder, mens de stadig tillader den samme mængde negativitet at blive frigivet fra jorden. Konstant koordinering mellem jord- og himmelefterretningsenheder tilintetgør Illuminatis hemmelige og bedrageriske operationer [engelsk: "black ops"], så som forsøg på organiseret terrorisme, langvarige strømafbrydelser eller afbrydelser i kommunikationssystemer.

12. For at I ikke skal dæmpe jeres personlige lys med negative følelser, fordi der ikke har været nogen Afsløring til dato, beder vi jer om at udvide dens definition: eksponering eller åbenbaring, til at inkludere jeres udtryk "komme frem i lyset" [engelsk: "coming to light"]. Det er præcis, hvad der har været tilfældet lige siden Jorden startede sin opstigningskurs!

13. I de tidligste år var der ingen beviser for at noget usædvanligt var ved at ske, men som Jordens rejse fortsatte og lysintensiteten øgedes, begyndte den at afsløre foragtelige aktiviteter, der tidligere kun var kendt af de ondsindede gerningsmænd og af dem, der var direkte berørt. Da det længe forskansede mørke kom for dagens lys, begyndte folk at åbne deres hjerter og sind uden at vide, at det var på grund af, at de også reagerede på lysets vibrationer.

14. Overvej f.eks. den verdensomspændende ændring i holdningen til krig. De allierede styrkers enhed i ånden under 2. Verdenskrig: det er patriotisk at dræbe og ærefuldt at dø, har udviklet sig til globale demonstrationer og meditationer for fred. Tænk på, hvor meget information der er fremkommet om korruption i regeringer fra EU-plan til nationalt plan og i multinationale selskaber og finansielle institutioner. Pædofile er blevet identificeret indenfor præsteverdenen og indenfor organisationer, der engang blev betragtet som sikre steder for jeres børn. Og personer, der engang blev set på som værende mentorer eller idoler, er faldet, alt imens deres mørke karaktertræk er blevet afsløret.

15. Sæt nu disse offentliggørelser og alt andet ind i deres rette kontekst: en integreret del af Jordens opstigning. Da planeten rejste gennem successive højere energiplaner er flere og flere områder af kriminalitet og afskyelige forhold, der engang var skjulte, kommet frem i lyset. Det har været bydende nødvendigt, så folkeslagene kunne se, hvordan mørket kontrollerede deres liv, og i lyset af denne erkendelse blev de motiverede til at skabe velgørende forandringer.

16. Lys energien fra jeres civilisations voksende bevidsthed, forhåbninger og handlinger har løftet den kollektive bevidsthed under hele Jordens opstigningsrejse. For kun ca. 70 år siden befandt hun sig i dødskamp! Hendes transit ud af dyb tredje tæthedsgrad til tidspunktet for den nært forestående indgang til fjerde tæthedsgrad er en universel præstation uden fortilfælde i hastighed og rækkevidde!

17. Ved at se Afsløringen som den væsentlige og uadskillelige del af opstigningsprocessen, som den er, behøver der ikke være nogen skuffelse eller modløshed, fordi en officiel anerkendelse af vores families tilstedeværelse endnu ikke er kommet. Vær forvisset om at den kommer. Deres offentlige modtagelse af specifikke verdensledere vil være kronen på hele afsløringsprocessen. Og ligesom jer, imødeser vi ivrigt denne betydningsfulde dag!

18. Vi forstår udmærket, at det er meget vigtigt for jer at vide hvornår? Jeg har bedt Hatonn, om han kan give os en opdatering på dette.

------------------------

Tak, fordi du spørger mig, Matthew. Først vil jeg gerne sige, at jeg er enig i alt, hvad du sagde om Afsløringen, og hvorfor en officiel velkomst stadig lader vente på sig. Og jeg takker dig for at forklare, at vores besætninger i skibene gør, hvad de kan, for at hjælpe jer, mens de venter på at kunne lande. Og vores jord-besætninger holder sig også klar. Vi har været klar i et årti for at få denne store begivenhed rullet ud [engelsk: "to get this show on the road"]!

Men for at komme videre til hvornår vi vil blive "annonceret", er sikkerhed selvfølgelig stadig et vigtigt emne. Men den nye nøgle-begivenhed hedder: november-præsidentvalget i USA. Det er vigtigt, at Obamas præsidentskab fortsætter. Dette har intet som helst at gøre med politik i dette land eller noget andet land! Det har alt at gøre med mesterplanen for Den Gyldne Tidsalders!

Planen er i overensstemmelse med hvad Gaia, Jordens sjæl, ønsker. Hun ønsker en fredelig verden, hvor alle får en rimelig andel, og alle respekterer hele hendes naturrige. Det højeste universelle råd valgte som en vigtig aktør en sjæl med højt udviklet åndelig status, gammel visdom og erfaring som verdensleder i mange livstider. Denne sjæl er Barack Obama.

Han blev født med og har bevaret Gaias vision om Jorden, og han har inspiration og kompetencer til at nå den. Hans genvalg er bydende nødvendig for den fremadrettede plan, fordi hans modstander ikke er i stand til eller interesseret i at lave de nødvendige ændringer, planen kræver.

Vi er fuldstændig upolitiske og forklejner ikke Mitt Romney! Det handler om, at han og de, der deler hans synspunkter, ikke er motiverede til at ændre status quo hvad penge angår. Og den grove uretfærdighed med få, der har milliarderne, og atter milliarder med lidt eller ingenting, kan og vil ikke fortsætte. Jorden vil ikke tillade, at ubalancen fortsætter.

Jeg tror, der er behov for at se mere af det store billede her. I den overordnede plan indgik, at nogle personer ville forårsage forskellige former for lidelse, som gav mange, mange sjæle mulighed for at afvikle deres tredje tætheds karma og afbalancere andre livserfaringer, så de kunne opstige sammen med Jorden. Da denne del af planen blev afsluttet for omkring ti år siden, skulle disse personer have sluttet sig til de lyse kræfter. Det gjorde de ikke, og det er derfor krige, fordomme, korruption, grådighed, splittelse, terrorisme og andre destruktive tredje tæthedsgrads betingelserne stadig er i gang.

Ifølge den oprindelige plan, ville alt det for længst være ophørt. Det var meningen, at Obama, da han blev valgt som præsident, ville få verdensomspændende opbakning til at forene folk fra alle nationer og føre jeres verden ind i den Gyldne Tidsalder. Planen krævede, at I og vi mødtes for ti år siden og arbejdede sammen om at rydde op i rodet på jeres planet, forårsaget af grådige, ufølsomme magtspillere.

Nå, vi venter stadig, og Obamas bestræbelser på at få reformer igennem er blevet blokeret af hans fjender i Kongressen eller af de pengestærke personer, der kontrollerer de fleste medlemmer. Obama blevet tvunget til at tage beslutninger, der er imod hans samvittighed og hans syn på verden, enten pga. dødstrusler mod sin familie eller blokerende stemmer. Efter at han blev bekendt med, at han og hans familie havde vores beskyttelse, blev hans sind lettet for denne dybe bekymring. Men han har stadig været nødt til at beskæftige sig med urokkelig partigængeri og himmelråbende løgne eller fordrejninger af fakta.

Det er, hvad der er midt på scenen i USA lige nu. Hvad der burde være der, er hvordan denne nation vil samarbejde med andre lande for at reparere den triste tilstand jeres verden er i! Hvis vores tilsynekomst bliver afgørende for, om Obama beholder sin position, vil vi vise os i god tid før valget. Hvis vi kan se, at hans genvalg er sikkert, vil vi dukke op kort tid efter.

Igen, dette er IKKE politisk! Så snart vi er der, vil de politiske forskelle ikke være et emne i noget land. Det vil derimod sandheden om os og mange andre situationer, som vil blive videregivet.

Matthew, det er så tæt som jeg kan komme på en dato, hvor vi vil være "ude i det fri" [engelsk: "out in the open"]. Tak for at give mig denne mulighed for at tale.

---------------------

19. Hatonn, vi takker dig for at forklare situationen så klart og for forsikringen om, at uanset om det bliver kort før eller efter valgdagen, kommer den officielle byden velkommen af vores universelle familie snart! Det ender vores bekymring for, at sjæle kan vælge at forlade jorden, når der intet dynamisk sker den 21. december. Det spektakulære drama vil komme med introduktionen af vores "rum" familie!

20. Elskede lysarbejdere, vi ved at jeres følelse af, hvor vigtig offentlig anerkendelse af andre civilisationer er, rækker langt ud over nysgerrighed. Det er jeres dybtfølte ønske om at ende krig, udbredt lidelse og tilfældig vold.

21. Som vi har nævnt i tidligere meddelelser, skyldes fortsættelsen af disse omstændigheder i vid udstrækning de herskende vibrationer, der forstørrer dualitetens karakteristika og adfærd - "god" bliver bedre, "dårlig" bliver værre. Og i tråd med, hvad Hatonn sagde om timingen i den overordnede plan, opfordrede det kun til "god er blevet bedre" på dette punkt.

22. Mens de ekstra år med mørke har forårsaget forfærdelig modgang for mange mennesker, er den større betydning, hvordan deres sjæle er blevet berørt. Når en kort levetid, traumer og alvorlige prøvelser ikke har været del af personers sjælskontrakter, har guddommelig nåde givet dem en udviklet åndelig status. Og når gerningsmændenes handlinger har befundet sig uden for deres kontrakter, blev deres udviklingsmæssige status forringet. Det vil sige, at cyklussen af sjæles evige liv ikke er blevet negativt påvirket af de ekstra år med mørke. Og mange, mange millioner sjæle har taget spring fremad åndeligt og intellektuelt.

23. Vi føler, at det er vigtigt igen at tale om det nytteløse i at føle angst for noget som helst. I har set, at bekymringerne om terrorisme under De Olympiske Lege var forgæves. Vi opfordrer jer til at aflægge alle andre frygtfyldte påstande, forudsigelser og rapporter i den samme kategori. De vil ikke komme til at ske! Det betyder ikke, at Illuminati ikke har intentioner om at forsøge at fremkalde frygt. Det betyder, at lige som deres tidligere forsøg er mislykkedes på grund af indgriben fra vores rumfamilie ovenover og på planeten, således skal alle deres andre planer imødekomme denne skæbne, indtil alt mørke er blevet besejret. Og det vil snart være sket!

24. Så langt henne i Jordens opstigning, kan selv frygten hos mange individer ikke forsinke Jordens støtte tempo eller slå hende ud af kurs. Men det kan dog ske for den enkeltes vækst i åndelig og bevidst opmærksomhed. Vi omfavner jer alle i betingelsesløs kærlighed, den mest kraftfulde af alle energier i dette univers. Hvis I vil acceptere dette, kan I være frygtløse om, hvad der befinder sig forude, og se fremad med glæde og spænding til de resterende dage af dette år og alle år fremover. Åh, lad os "redigere" os selv her: der findes ingen lineære tidsbetegnelser i det kontinuum, I hurtigt nærmer jer, så i stedet for år, vil vi sige alle kommende livstider.

25. Gennem jeres lange rejse i dette liv, har vi været på rejse med jer i ånden, og vi jubler med jer over, at hvert fodtrin bringer jer tættere på jeres sejrrige indrejse i Jordens Gyldne Tidsalder.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward 
Website: The Matthew Books 
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: "Earth's Golden Age: Life Beyond 2012" (Jordens Gyldne Tidsalder efter 2012), den femte i Matthew-bogserien, vil være tilgængelig om en uge eller deromkring i eBook for Kindle på Amazon.com. Den trykte udgave vil være ude senere på efteråret [o.a. e-bogen og den trykte bog er begge på engelsk].

For to uger siden havde jeg den store oplevelse at deltage i "Transformation 2012" i Pagosa Springs, CO. De 150 mennesker på konferencen tilføjede en masse lys til planeten!

Jeg vil også tale på "Scenario 2012", 26. - 28. oktober i Sedona, AZ. Denne konference vil være et nyt møde for ligesindede, hvis kærlighedsfyldte energi vil tilføje masser af lys til Jorden. www.the2012scenario.com

For nylig blev jeg interviewet til "White Buffalo: An American Prophecy", den åndelige odyssé med fire brødre, der opdager, hvad Turtle Islands ældgamle hellige visdom varsler for Amerika. Dokumentaren vil blive frigivet senere på året. Produktionens hjemmeside: www.whitebuffalomovie.com

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HCdXXHHV7Gc Facebook: https://www.facebook.com/WhiteBuffaloMovie
___________________

KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward


Translator: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


MATTHEW BY Suzy Ward

MATTHEW'S TRANSLATIONS

www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN
http://livrosdemateus.blogspot.com - PORTUGUÊS (BRASIL)
http://mattthewmessages.blogspot.com/- ENGLISH
http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN
http://matthewturkish.blogspot.com/ - TURKISH
http://matthewcroatian/.blogspot.com - CROATIAN/HRVATSKI - NEW 
http://matthewhebrew.blogspot.com - HEBREW/ עברית - NEW
http://matthewslovenian.blogspot.com - SLOVENIAN /Slovenščina - NEW 
http://www.matthewingreek.blogspot.com/ - GREEK/ΕΛΛΗΝΙΚΑNEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://despertando.me/

Thursday, August 2, 2012

02.08.2012

Ingen terrorisme ved OL. Grunde til at udenjordiske kan ankomme hurtigere end planlagt. Virkninger fra sammenstød mellem vibrationer på jorden og de højere frekvenser. Frygt og dualitet. Strømsvigt i Indien. Skyderi i Colorado, USA. Udenjordiske ærer lysarbejdere. Forbered jer til Den Gyldne Tidsalder.02. August 2012

1. Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Kombinationen af vibrerende emissioner fra Jorden og de energiplaner, planeten stiger op igennem, skaber en bred vifte af stærke virkninger.

2. Vi skal tale om dem her. Og vi nævner først den mest pragtfulde effekt: myriader af funklende gnister skyder op fra Jorden, og hver af dem betyder, at en sjæl er ved at vågne og søge efter en forståelse af, hvad der foregår i jeres verden. Selv om befolkningen ikke ved, at f.eks. krigsvåben ofte ikke fungerer længere, og mange tusinde af vore medhjælpende familiemedlemmer kredser oppe på jeres himmel, er der er en stærk følelse af, at noget væsentligt er under opsejling og nogle føler, at det lover godt for verden.

3. Ja, det gør det så sandelig, og vi ville ønske, at alle kunne vide dette! Selv om et par oplysende fakta kommer ud, bliver de begravet i langtrukken dækning af sensationelle begivenheder, i øjeblikket af OL. I ugerne forud for åbningsceremonien blev rapporter om planlagt terror i London formidlet på internettet, og mainstream medier rapporterede også om denne mulighed. Illuminati spreder stadig frygtfyldte oplysninger. Det betyder ikke, at de ikke har haft nogen intentioner om at udføre nogen form for dystre handlinger, kun at de ønskede at få et forspring i at skabe frygt ved at fortælle jer, hvad de har gemt i ærmerne.

4. Selvom de ved, at lysvæsener fra avancerede civilisationer over og på planeten har forpurret "black-ops" sammensværgelser, bliver de mørke ved. [O.a.: "Black op"="black operation": En hemmelig operation af en regering, et statsligt organ, eller en militær organisation. Involverer typisk aktiviteter, der er yderst hemmelige og ofte uden for standard militær protokol eller endda imod loven. Nøglefunktioner i en sort operation er, at den er hemmelig, den har negative overtoner, og den kan ikke henføres til den organisation, der udfører den. Den væsentligste forskel mellem en sort operation og en, der blot er hemmelig, er, at en sort operation indebærer en betydelig grad af bedrag". Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_operation]. De vil ikke have mere held under OL end tidligere, men deres vedholdenhed er forståelig. De lever af frygtenergi, og deres eneste mulighed for at holde liv i de lasede rester af deres tidligere dominans er ved at skabe den udbredte frygt, der holder dem i gang.

5. Ved at ære Jordens frie vilje, at I ikke længere vil blive ramt af terrorhandlinger, er jeres rumfamilie bemyndiget til at forhindre alle sådanne forsøg. Og de holder sig ajour med alt, hvad Illuminati og andre forbryderiske enkeltpersoner gør. I mange år har besætningerne i rumskibene været i konstant kommunikation med deres jordiske efterretningstropper og det Høje universelle Råd, således at alle involverede bliver underrettet om, hvad der foregår i forbindelse med OL og alle andre internationale anliggender.

6. I et nyligt budskab oplyste vi om, at Rådet fandt det tilrådeligt at vente indtil nær slutningen af året før besætninger skal lande i stort antal, og at medlemmer af vores universelle familie, der bor iblandt jer, skal identificere sig. Vi sagde også, at intet var stensikkert, så mødet kunne ske hurtigere, og der er en voksende mulighed for, at det bliver tilfældet.

7. Men ikke den 4. august under OL. Det ville forårsage panik! Hvis Rådet konkluderer, at alle betingelser er ideelle for en fantastisk opdukken den dag, vil det i sagens natur sandsynligt ligne en umiskendelig udenjordisk "overflyvning", ikke en Illuminati løgnhistorie, designet til at ligne en invasion fra rummet. Men bliv venligst ikke skuffet, hvis denne dato passerer uden en opsigtsvækkende verdensbegivenhed.

8. I tror måske, at angivelse af en dato og sted er dumdristigt, fordi det lader Illuminati vide, hvornår og hvor de skal skabe en skræmmende illusion eller farlige forhold og således er i stand til at udskyde, hvad lysets styrker har planlagt. Da de mørkes telepatiske "antenner" altid er i drift, ligesom de lyse kræfters er, ville de kende til en plan, selv om den ikke blev offentliggjort. Den rette timing for uigendrivelige beviser på udenjordisk tilstedeværelse på planeten går tilbage til frygtproblemet.

9. Mørkets endelige mål er at fange sjæle, og frygt er deres mest effektive værktøj, fordi frygtenergi udgør en barriere mellem sjælen og bevidstheden, hvilket bogstaveligt talt holder en frygtsom person "i mørket." Det er grunden til, at vi igen og igen har opfordret jer til ikke at blive offer for alvorlige forudsigelser eller påstande. Og I har jo set, at timingen tilskrevet den slags arrangementer er kommet og gået uden at nogen af disse katastrofer er sket.

10. Men størstedelen af befolkningen ved ikke, hvordan frygtfølelser påvirker dem personligt, eller at de kollektive følelser påvirker forhold i verden, eller at de mørke behøver frygtenergi, så de kan fortsætte med at opildne til ødelæggelse og død. Styrken af frygt og den massive mængde af negativitet den producerer, har altid været Rådets primære hensyn med henblik på timingen af deres opdukken på planeten.

11. Udvikling - og mangel på udvikling - på grund af de andre virkninger fra blandede vibrationer på planeten og det energi plan, den bevæger sig i gennem, fremkalder alvorlig revurdering af at vente indtil årets udgang.

12. Et større antal mennesker, herunder de mest standhaftige lysarbejdere, oplever en række bekymrende fysiske, følelsesmæssige og mentale forhold. Al den energi har negative ladninger. Vibrationerne fra energiplanet alene kan medføre anormaliteter, imens lysmodtagelige personers kroppe tilpasser sig ændringen fra kulstofbaserede til krystalbaserede celler. Det er vigtigt at drikke mere vand og spise lettere mad end normalt, få tilstrækkelig hvile og sund søvn, og få så meget fredfyldt alenetid eller tid i naturlige omgivelser som muligt.

13. Desuden, fordi alt er energi der svinger på en eller anden frekvens, vil mekaniske, elektriske og elektroniske apparater og systemer også blive påvirket. Et meget aktuelt eksempel er den udbredte strømafbrydelse i Indien. Selv om det kan have været en Illuminati-støttet begivenhed, et strømsvigt ikke et uventet resultat af negativitet i mødet med den planetariske tilpasning så tæt på fjerde tæthedsgrad.

14. Kombinationen af disse virkninger skaber udbredt forskrækkelse, besvær, vrede og økonomiske strabadser, og de negative vibrationer fra disse kollektive reaktioner kolliderer med frekvenser fra energiplanet, som planeten rejser igennem. Mens Jorden fortsætter sin kurs, vil kollisionerne og deres virkninger forstærkes.

15. Stædigheden hos de mørke hjerter og sind er årsag til denne situation. Hvis de havde levet op til deres aftale om at tilslutte sig de lyse kræfter på det angivne tidspunkt, for omkring ti år siden, da planeten befandt sig i meget lavere frekvenser, ville de nuværende sammenstød have været undgået. Og det bringer os til manglen på udvikling.

16. I behøver ingen påmindelse om, at da al mørke på planeten vil være væk ved årets udgang, er der kun fem måneder tilbage, hvor en stor det stadig skal nås. Mens der er gjort opmuntrende fremskridt i forhandlingerne mellem nogle af jeres ledere og rumvæsner, er top-medlemmerne af Illuminati så genstridige som nogensinde.

17. Borgerkrige raser stadig, og tyranner regerer stadig i flere lande. Stædig splittelse i tilsyneladende utallige spørgsmål fortsætter, nye regeringer er i kaos og gamle regeringer er fyldt med kævlerier. Forarmelse forårsager stor lidelse og død, der synes ikke at være nogen ende på korruption, og mange nationale økonomier er i alvorlige vanskeligheder. Kort sagt, på overfladen ser det ud som om alt er ved det gamle, og denne almindelige opfattelse resulterer i uoplyste menneskers frygt for, hvad fremtiden bringer.

18. Så frygt og dualitet er stadig godt og vel i live, og de afskrækker indledningen af større reformer. Det er jeres verden og jer, der er ansvarlige for at tage roret for at opnå, hvad I vil, men der kræves så meget på så kort tid, at noget chokerende er nødvendigt for at få verdens opmærksomhed. Ankomsten af andre civilisationer vil skabe dette. Vi kan ikke fortælle jer hvornår, fordi det ikke er blevet færdigbesluttet, men vi kan forsikre jer, at det vil ske med den mest forsigtige timing og på de sikreste, mest fornuftige måder.

19. Der ligger mere bagved den uforklarlige skydning i Colorado i USA, end øjet skuer. Alle involverede: ham der skød, de personer der blev dræbt eller såret og alle familierne oplevede, hvad der blev valgt i sjælskontrakter eller hurtigt ændrede kontrakter i en kollektiv overenskomst for at være deltagere. Og i sidste ende vil fakta forbinde hændelsen til Illuminati.

20. Vores tanker går til de personer, der blev såret og deres familier, og de familier og venner til dem der døde. Hvor ville vi ønske, at de kunne vide at deres kære lever i glæde i Nirvana, og at alle, der på sjælsniveau var enige i at udholde denne traumatiske byrde, tog et spring frem i deres udvikling.

21. Vi ønsker at alle, der sørger over tabet af elskede familiemedlemmer og venner, kendte til disse personers aktive, mangfoldige og spændende liv i Nirvana. Det gør de ikke, og i stedet for at føle sig opmuntret ang. deres kære, er de sønderknust.

22. Vi vil igen nævne, at selv om Jorden har fået massiv opstigningsbistand fra rumvæsener, og de forhindrer storstilet terrorisme, er I ansvarlige for alt undtagen tidspunktet for deres ankomst. Hvis der skal være en ændring i den bitre strid om de let tilgængelige skydevåben og jeres samfunds krigsmentalitet, skal den komme fra lysarbejdere. Det er ikke en tilfældighed - der er ingen tilfældigheder - at den seneste tragedie fandt sted i den samme lille by, hvor en lignende hændelse fandt sted for nogle år siden. Det er et umiskendeligt tegn på, at der skal sættes ind, hvis I ønsker, at volden skal afslutte.

23. Vi siger på ingen måde, at I forsømmer noget. Langt fra. Vi ærer og respekter jer på det yderste. Bag dette emne angående våben og alle andre aflivningsinstrumenter, ligesom alt det der skaber had, foragt, vold, uretfærdighed og død, ligger mørkets formidable fangarme. Lyset er langt mere kraftfuldt, og handlinger, der tjener lyset, er tilsvarende stærkere. Det er derfor I har vundet en højere platform i denne kamp mellem lys og mørke. Tænk på al den korruption og bedrag I allerede har eksponeret i verden. Og de fremskridt, I har lavet i en bemærkelsesværdig vifte af humane og miljømæssige forhold. Bliv ved med det gode arbejde!

24. Vi vil juble med jer, når alle sandheder bliver afsløret sammen med dokumentation for de fremskridt, der er gjort i et utal af områder uden for offentlighedens søgelys. Ligesom alle, der er involveret i disse aktiviteter, må være tålmodige indtil det rette øjeblik er ved hånden, således må også vi og I være det. Og det kan vi, vel vidende at tiden svinder dag for dag, og åbenbaringer og positive forandringer er nødt til at komme frem snart.

25. Nuvel, fortolk venligst ikke vores forklaring som et tilbageslag for Jorden, det er det bestemt ikke! Langsommeligheden er en del af de mørke, og de vil forlade os trinvist. Det er ekstremt vigtigt, at I ikke dvæler ved dem, især ikke ved deres straf for, hvad de har gjort, eller ved forsinkelsen med at få denne betydningsfulde begivenhed i gang med høj hastighed.

26. Forbered jer i stedet til livet i Jordens Gyldne Tidsalder. Vi foreslår, at I ikke kører fast i spekulationer om, hvilke politikere der er ærlige, eller om hvilken vejledning I skal følge mht. investering af jeres penge. I skal hurtigt nok få disse svar. Fravælg trivielle interesser og samfundets overfladiske standarder. Når det er muligt, undgå mødet med konfronterende folk. Men hvis dette ikke er muligt, skal I ikke blive trukket ind i argumenter. Brugen af energi i sådanne sager resulterer ofte kun i negativitet af frustration eller tomhed. Stol på jeres intuition og ær jeres sjæle-selv.

27. Lev fra hjertet, som Gud siger: "Hjertet er sæde for sjælen." Forestil jer selv i en verden, hvor der hersker fred, gensidig respekt, samarbejde, ærlighed, overflod for alle og et liv i harmoni med naturen. I kontinuummet eksisterer denne vidunderlige verden allerede, som I har været med til at skabe - og i den lineære tid, er I der næsten!

28. I flere år har vi tilbudt åndelig oplysning, vejledning og opmuntring, og det har været vores privilegium og glæde at gøre det. Vores service med at dele med jer vil ikke være nødvendig meget længere. Jeres sjæls kommunikation med jeres bevidsthed vil give jer alle de oplysninger, I har brug for. Måske vil I smile, når I indser, at alt, hvad vi har fortalt jer, har været jeres egen viden hele tiden. Alt hvad vi gjorde var forsigtigt skubbe den ind i din erindring igen.

29. Formålet med hver livstid er selverkendelse, samt at lade dette eventyr udfolde sig i jeres uendelige kapacitet af kærlighed. Kraften af ubetinget kærlighed, den ultimative kraft i kosmos, er nøglen til alle de sublime herligheder i Den Gyldne Tidsalder og videre frem.

30. Nu omslutter vi jer med ubetinget kærlighed, mens vi og utallige andre lysvæsener, ledsager jer til tærsklen til fjerde tæthedsgrad.

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward 
Website: The Matthew Books 
__________________

Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


MATTHEW BY Suzy Ward

MATTHEW'S TRANSLATIONS

www.matthewbooks.net- ALL TRANSLATIONS
http://matthewinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/RUSSIAN
http://livrosdemateus.blogspot.com - PORTUGUÊS (BRASIL)
http://mattthewmessages.blogspot.com/- ENGLISH
http://matthewinhungarian.blogspot.com/ - MAGYAR/HUNGARIAN
http://matthewturkish.blogspot.com/ - TURKISH
http://matthewcroatian/.blogspot.com - CROATIAN/HRVATSKI - NEW 
http://matthewhebrew.blogspot.com - HEBREW/ עברית - NEW
http://matthewslovenian.blogspot.com - SLOVENIAN /Slovenščina - NEW 
http://www.matthewingreek.blogspot.com/ - GREEK/ΕΛΛΗΝΙΚΑNEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://despertando.me/

PRGInstructions HERE