Followers

Thursday, June 8, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 30. maj 2017Matthew Ward — 30. maj 2017
Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Irrationelle terrorhandlinger og regeringer, der slår voldsomt ned på borgere, der protesterer, er uundgåeligt, når en tredje tæthedsgrads civilisation fuldender karmiske erfaringer, så den kan udvikle sig. Fokusér ikke på de sørgelige aspekter af sådanne begivenheder, men udstrål hellere urokkeligt jeres lys, den mission, I valgte for at hjælpe Jordens folk med at vågne åndeligt og bevidst og blive inspireret til at transformere deres verden til den Gyldne Tidsalder.
Vi er blevet spurgt, hvordan "bare det at udstråle lys" kan hjælpe Jorden, og andre har spurgt, hvordan lys absorberet af kroppens celler fremmer vækst i åndelig og bevidst bevidsthed. Mest enkelt sagt, lys er bevidsthed, informationen i cellers DNA, og DNA er det, der designer alt liv i dette univers. For nogle år siden talte jeg om dette emne, og jeg har bedt min mor om at kopiere den del af meddelelsen her.
Ikke kun er den kollektive bevidsthed det, der forårsagede, at planeten faldt ned i dyb tredje tæthedsgrad og fastholdt den dér i årtusinder, men har for nylig ligeledes hjulpet den til at stige op derfra. Og fordi Jorden elsker alle sine bosiddende livsformer, er hun ivrig efter, at sjæle til stadighed udstråler deres lys ind i den kollektive bevidsthed, hvor det kan tilbyde slumrende sjæle "løftet" ind i åndelig bevidsthed og de cellulære forandringer, de har brug for til fysisk at bevæge sig ind i den Gyldne Tidsalder.
Jeg er blevet spurgt, hvorfor disse cellulære forandringer er nødvendige, og jeg tror, mit svar vil vise, hvorfor jeres hjælp med at skabe den glorværdige Tidsalder er sådan en stor triumf. Lysabsorptionen genopretter kroppens DNA til den tilstand, den var i, før de mørke kræfter ændrede Jordens menneskeheds cellulære struktur for at "sænke niveauet" intellektuelt, åndeligt og fysisk. Hvis noget kan kaldes en "synd", er det at gribe ind i en anden sjæls udvikling, og i strid med de universelle love er det præcis det, de mørke kræfter gjorde med en hel civilisation.
I højere tæthedsgrader er cellerne krystallinske og deres sammensætning omfatter karakterrenhed, åndelig klarhed og en lang fysisk levetid fri for al sygdom. Omvendt inviterer kulstofcellerne i tredje tæthedsgrads livsformer grundkarakteristikaene forbundet med ondskab såvel som en stærkt reduceret tankekraft, alvorligt svækket vilje og en lang række af fysiske, følelsesmæssige og mentale svagheder. Livstider med disse karakteristika og svagheder dominant i folks kroppe og afspejlet i deres tanker, følelser og opførsel blev lagret i de cellulære minder og ført videre fra én generation til den næste.
Det var denne diabolske ændring af menneskehedens sammensætning for æoner siden, der fik sjæles personligheder til gradvist at gå nedad i spiralbevægelse fra lysets planer til dyb tredje tæthedsgrad, hvor de mørke kræfters planetære marionetter nemt kunne holde masserne i uvidenhed om deres oprindelse i lyset, deres ubegrænsede manifestationspotentiale og alle sjæles uadskillelighed med Gud og hinanden. At komme væk fra dette niveau med dets begrænsninger, hvor de mørke kræfter regerede gennem deres kraftfulde redskab og brændstof - FRYGT! - har krævet en heroisk indsats af sjæle, som igen og igen inkarnerede med den hensigt at overvinde den mørke indflydelse, men fejlede. De fleste af jer har brugt mange hundrede levetider i denne cyklus med at forsøge/fejle, og denne gang er det lykkedes for jer at bryde ud af den! Ved at absorbere lyset genvinder I jeres gude- og gudinde-selv og indtager jeres retmæssige plads i vores universelle familie. [9. marts 2009]
Jeg bad også min mor kopiere den del fra en af ​​bøgerne, der giver yderligere indsigt. [Sidst i 1995, da Matthew stadig var i Nirvana, blev telepatiske kommunikationslinjer styrket for at forhindre mørke kræfters indtrængen i lysvæseners budskaber, og følgende uddrag fra ”Illuminations for a New Era” blev overleveret af det, han kaldte "gruppesind”.]
Kan du fortælle mig noget om 12-strenget DNA? 
Mor Suzanne, vi vil med glæde fortælle om det. Den 12-strengede DNA, der tidligere har været i Jordens mennesker, bliver genoprettet for at forberede jer til at optage det lys, der stråles til jer for at højne jeres åndelige og bevidste forbindelser med højere tæthedsgraders vibrationsmæssige hastigheder. I springet ned fra Skabelsens begyndelse blev den originale 30-strengs DNA hos intelligente livsformer gjort mindre, indtil den nåede det nuværende niveau i tredje tæthedsgrad.
DNA er lysets substans i den fysiske krop på cellulært niveau. Da fysikaliteten først indtraf, så langt tilbage i fortiden, at vi på dette niveau ikke kan forstå hvornår, herskede der total overensstemmelse med Skaberens originale byggematerialer uden spørgsmål eller afvigelser. Alle skabende materialer var af lys.
Da materialerne blev tættere ved at manifestere sig i form snarere end kun lys og bevidsthed, var der behov for ændringer i ​​DNA elementernes struktur. De blev strammere i kompositionen, da de tættere kroppe og substanser til bygning blev visualiseret og manifesteret. Til sidst blev tæthedsgraden sådan, at det oprindelige 30-strengs DNA blev reduceret til kun én streng i den mest primitive livsform, det var muligt at producere, hvilket I kunne kalde vandlevende livsformer. I kender ikke til disse, da der på Jorden kræves mindst to strenge.
Nedgangen i tæthedsgrad var fokus for Jordens menneskeliv i en lang periode, således blev jeres planet befolket med mennesker, hvis faldende antal DNA strenge var et naturligt resultat af deres skabende hensigt. Ligesom hensigten om at producere liv med minimal DNA strenge opnåede det, er det samme sandt i tilsvarende øgninger af strengene, da sjæle søger højere manifestationsformer. Dette sker nu på Jorden, da nogle sjæles hensigt er at stige op frem for at være statiske.
Mor, tak. Hvis I tænker på, ​​hvor ofte vi har sagt, at lys og kærlighed er den samme energi og denne energi er den mest kraftfulde kraft i kosmos, ved I, at når lyset er kraftigt reduceret i folks celler, gælder det også for deres evne til at elske, og kærlighed er nøglen til selvudvikling og forvandling af verdener.
Og nu, kære familie, ved I også, hvorfor "bare at udstråle jeres lys" uvurderligt hjælper Jorden og alle dens livsformer. Tilmed, ved at gøre det ændrer cellerne sig til den krystallinske struktur, der muliggør DNA udvidelse, dermed fremmer I jeres egen evolutionære status. Dette gør ikke, at jeres hjælp kommer af sig selv - gennem tidsaldrene har stærkere civilisationer hjulpet svagere, hvilket er måden, hvorpå livsformer har gjort fremskridt med at genvinde den DNA, de oprindeligt var udstyret med. Under Jordens opstigningsproces, som har ført hende ind i planer af stadigt stigende vibrationsmæssige hastigheder, udformede nogle sjæle, der inkarnerede der, deres personligheders celler med fire DNA strenge og antallet af sjæle, der gør dette, stiger.
"Spørg venligst Matthew, om han kunne hjælpe os med at forstå, hvordan verdensøkonomien kan omorganiseres på en måde, der bliver mere reel og retfærdig."
Vi kan kun tilbyde generelle oplysninger, da detaljerede planer stadig bliver formuleret, så det nye globale økonomiske system kan iværksættes med den mindst mulige afbrydelse af bank- og investeringstjenester for offentligheden og den fair omfordeling af penge. Vi har fået at vide, at der vil være to hovedsigter, der hver især medfører talrige tiltag, når Illuminatis fangarme er elimineret.
Det ene sigte er at nedlægge Federal Reserve System, et Illuminati-ejet bankkonsortium, der påvirker den globale økonomi, sammen med dens opkrævningsafdeling, Internal Revenue Service - indkomstskatter, der betales af amerikanske statsborgere, bruges ikke til projekter, der tjener dem, men går i stedet ned i Illuminatis pengekister. Dette lands gæld og alle landes gæld til Den Internationale Valutafond vil blive justeret for at eliminere lånebeløb skabt ud af den blå luft, så at sige - forbundsmyndighederne betaler et par cent for hver regning, de har trykt, uanset dens betegnelse og låner disse penge til regeringer på regningernes pålydende værdi, plus renter.
Det nye monetære system vil blive baseret på ædle metaller for at værdiansætte alle nationale valutaer med den samme standard og eliminere køb og salg, der skader økonomien i lande, hvis monetære værdier er svækket. Illuminati har profiteret klækkeligt af valutahandel såvel som ved at kontrollere aktiemarkeder og fastsætte skatter og rentesatser, så at sætte de nationale økonomiers aspekter under klog, ærlig styring er altafgørende for omorganiseringen. Gældeftergivelse, som I måske har hørt om, vil ske på individuel basis, ikke over hele linjen.
Det andet sigte er at få fat i Illuminatis store formuer, der er blevet ulovligt og umoralsk samlet og bruge disse midler til at få bugt med fattigdom. Pengene vil blive givet til pålidelige organisationer, der vil overvåge deres anvendelse til sanitet, boliger, skoler, sundhedscentre, veje og broer, landbrug, små virksomheder, der starter op – alt, der er nødvendigt for betydeligt at øge desperate fattiges levestandard verden over. Også nationers naturressourcer, der nu er på Illuminatis hænder, vil blive returneret til borgerne.
Personer med moralsk og åndelig integritet, visdom og erfaring vil lede denne monumentale to-sigteindsats, der vil tage tid fuldt ud at gennemføre, når Illuminati er ude af billedet.
"Hvad siger Matthew om forskellen mellem tro/overbevisninger og viden?"
Overbevisninger dannes, når de samme oplysninger gentages af en eller flere eksterne kilder - forældre, jævnaldrende, lærere, religiøse ledere, forskere, regeringsembedsmænd, mainstream medier - og når I lærer, at oplysningerne ikke er fuldstændige eller præcise, ændres jeres overbevisninger i overensstemmelse hermed. Viden er indeni, en konstant, velanerkendt, ubestridt "rigtighed" - sammensmeltningen af sjælsniveau sandhed og jeres bevidsthed.
Elskede brødre og søstre, lysvæsener i hele dette univers ærer jeres dedikerede tjeneste for opløftelse af jeres jordiske familie og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.
                        __________________________
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com

Translator: Margit V.

Wednesday, April 26, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 23. april 2017Matthew Ward — 23. april 2017

Nordkorea, missiltestaffyring; protester, vibrationer; vrede; fuldendelse af karma; Jorden er en skole; hjælpere fra andre civilisationer
Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. I hører en tankevækkende retorik i forbindelse med Nordkorea, og vi forsikrer jer om, at der ikke vil komme nogen altudslettende krig med det land eller noget andet. I kan også ignorere mediehypen om Ruslands nye kolde krig med Europa og USA - Rusland er et af landene "i den fælles alliance", hvis mål er fred, økonomisk stabilitet og miljøbevarelse. Og Nordkoreas nukleare missilforsøg udgør ingen trussel – konstante årvågne besætninger på jeres himmel ville forårsage funktionsfejl, ligesom de har gjort det ved mere end et dusin tilfælde i de seneste år. Idet de handlede på anbefalinger fra kolleger på planeten, forårsagede en af besætningerne den seneste eksplosion i et missil sekunder efter affyringen som et psykologisk tilbageslag for testprogrammet og som et middel til at formilde den hårde tone.
Jordens energipotentiale indikerer, at utilfredse borgere i mange lande vil indlede eller fortsætte anti-regerings protester, og bekæmpelse af terroristgrupper vil være nødvendig et stykke tid endnu; men kommunikationslinjer, der vil åbnes, vil mindske og i sidste ende eliminere fjendtlighed mellem alle "fjender". Jeres medfølelse, sympati og bønner flyder naturligt til de mange millioner, der kommer ud for livstruende tab eller andre alvorlige trængsler, men bliv ikke fanget i det karmiske drama, der udspiller sig selv. Jeres vedholdenhed i lyset hjælper og inspirerer folk til at være med til at skabe Jordens skæbne hen imod en fredelig verden, hvor alle deler i overflod og lever i harmoni med naturen.
Vi er blevet spurgt, om lave vibrationer i protesterendes vrede underminerer deres formål, og svaret er, formålet bestemmer, hvilke vibrationer der skabes. Ville apartheid være ophørt, hvis indfødte sydafrikanere ikke havde ledt deres vrede ind i protester for at få de samme civile og retslige frihedsrettigheder som de indvandrere, der styrede dem? Ville kvindernes stemmer være blevet hørt gennem stemmeretten, hvis de ikke havde vendt deres vrede over at være nægtet den samme ret som mænd til protester, der gav dem den ret? Sjældent er nogen uretfærdighed blevet rettet, før de mennesker, der lider under dem, kræver det, og vrede kan være en allieret, hvis handlingen har sigte på retfærdighed og ligestilling. Kort sagt, når der er lys i demonstranternes formål, skabes der høje vibrationer; når formålet hos en protesterende gruppe er at påtvinge mennesker, hvis ideologier er forskellige, deres ideologier, skabes der lave vibrationer i overflod.
"Jeg kan ikke komme over min vrede over noget, som min partner gennem tre år gjorde for flere måneder siden. Han forstår ikke, hvor dybt det har påvirket mig og bliver vred, når jeg ønsker at diskutere det. Jeg ved, at vrede har dårlige vibes og jeg ønsker ikke, at dette holder nogen af os fra opstigning. Hvad kan jeg gøre?" Vores svar gælder for alle, der reagerer med vrede i en hvilken som helst situation, og først skal vi tale om dette i sammenhæng med et intimt forhold. Når vrede bliver en dominerende følelse, er virkningerne tosidet: Vredens energi gennemsyrer forholdet; og denne energis lave vibrationer er en barriere mellem lyset og bevidstheden og den cellulære struktur, hvor lysabsorption er afgørende for opstigning. Det er på tide at overveje, om forholdet måske ikke længere tjener nogen persons bedste interesser, fordi den karmiske forening, de valgte i deres sjælskontrakter, er blevet erfaret og lært. I denne æra uden fortilfælde, hvor alt i universet er i accelerationsmode, har sjæle mulighed for at afvikle al tredje tæthedsgrads karma i én levetid i stedet for mange, og ofte er vrede motivationen til, at et pars veje skilles, så begge kan fortsætte til andre valgte oplevelser.
Når det handler om vrede i forholdet mellem forældre og børn eller søskende og er i overensstemmelse med deres før-fødselsaftale, giver det også muligheder for vækst for alle; men igen, at fuldføre den del af aftalen behøver ikke tage flere år. Hvis længerevarende forskelle ikke kan løses, er det at følge stærke intuitive følelser om, hvad der er bedst for dig, det kloge valg – at tro på intuitionen er en del af sjælens udvikling, og det er målet for enhver sjæl i hver enkelt levetid.
Vrede som et produkt af ulmende utilfredshed kan være et signal om, at jeres sjæl ansporer jeres bevidsthed til at foretage forandringer inden for det område, der fremkalder følelsen, måske et ansættelsesforhold eller et bestemt job, professionel tilknytning, boligforhold eller et studie. Vi taler ikke om at handle i et anfald af vrede eller impulsivt på et indfald, men snarere med omtanke at tage skridt i den retning, der har draget jer stærkt.
Lad os fortælle jer, hvorfor vrede er så udbredt i jeres verden. Jorden er en skole, hvor elever kan lære den uovertrufne kraft og glæde i kærlighed så vel som konsekvenserne af frygt og vrede – vrede er et biprodukt af frygt og ofte går de to hånd i hånd. Gennem loven om tiltrækning er følelsesmæssige situationer selvforstærkende, og fordi vrede og/eller frygt kan føre til voldelige handlinger eller reaktioner, er det at beherske disse følelser afgørende for sjæles evolutionære rejse. Dette er ikke en let ”1. skoleklasse" lektion og mange må tage den om igen og igen, før de består. I betragtning af den enestående mulighed for at fuldføre de resterende karmiske lektioner i løbet af en levetid og opnå den balancerede erfaring, de har brug for at udvikle, er masser af sjæle gået ind i jordplanet for specifikt at gøre et nyt forsøg på at mestre vrede-frygt lektionen.
I har betegnet historiske æraer Istiden, Jernalderen, Bronzealderen og så videre - måske kunne denne periode med planetarisk turbulens kaldes Vredesalderen. Når jorden stiger op til planer med stadigt stigende høje vibrationsniveauer, vil folk, der tidligere investerede energi i vrede, i stedet lede deres energi ad positive veje, der vil manifestere Jordens Gyldne Tidsalder.
"Jeg fik fortalt, at verden er en skole for os alle for at lære og forstå om ondskab, og hvad ondskab kan gøre, og hvad vi kan gøre for at overvinde ondskab. Hvis Jorden forandrer sig til at være et sted for Kærlighed og Lys, hvor tager vi hen for at lære om ondskab og ondskabens virkninger, når vi har brug for at lære om balancen mellem godt og ondt?" Jorden er sandelig en skole, som nævnt ovenfor, og af de mange sådanne læresteder i dette univers er Jorden kendt som en af de fineste - derfor er sjæle så ivrige efter at inkarnere der. En del af processen i jeres verden om at blive et sted for kærlighed og lys er for, at personer, der forfalder til at gøre ondt, kan se, hvordan deres handlinger påvirker andre - i nogle tilfælde verden - og de kan lære at overvinde tilbøjeligheder til at handle på disse måder. Kun de, der mestrer denne lektion, vil følge med Jorden, mens hun fortsætter sin opstigningsrejse. De, der ikke gør, vil gå ind i åndeverdenen i en dyb tredje tæthedsgrads civilisation og inkarnere i den verden for en ny chance for at lære den vigtige lektion. Vi tilføjer, at Gud ikke tænker på nogen af Hans børn som nogen, der gør ondt, men snarere som nogen, der "yder en dårlig tjeneste i min børneskare".
Dette er et godt sted at besvare denne læsers kommentarer: "Det giver ingen mening, at vi glemmer, hvad der er i vores sjælskontrakter. Det ville give meget mere mening at huske, så vi kan træffe de rigtige beslutninger og ikke gentage de samme gamle "karmiske lektioner", indtil vi fatter dem." Vi føler, at intet vi kunne sige, ville forklare årsagen til at "glemme" så klart som det, Gud fortalte min mor, da hun talte med Ham om dette for mange år siden: "Hvis alt var fuldstændigt velkendt, hvis intet krævede selvstændig tænkning eller beslutninger eller handlinger, hvorfor skulle der så være behov for forskellig erfaringsdannelse? Hvad ville der være at lære? Hvorfor ville livet i sig selv være nødvendigt? Vi kunne bare spole hurtigt frem til Enden, som er Begyndelsen og lade alle liv i alle tider leve på det første sted for Væren."
"Nogle kanaler siger, at vi er ansvarlige for vores liv, men vi har ingen kontrol over nuklear stråling; kemikalier i gødning, pesticider og fødevarer; GMO'er; fracking; olieudslip; ødelæggelse af skove; obligatoriske vaccinationer; chemtrails og anden forurening i luften og vandet, og alle de giftstoffer, der er skadelige for vores helbred. I hvilket omfang påvirker de opstigningen?" Giftstofferne har skadelige virkninger på kroppen, jeres og Jordens og hendes dyrs, men de har ingen effekt overhovedet på planetens støtte opstigningskurs eller nogens opstigningsvej - de kan ikke forstyrre jeres fremskridt i åndelig og bevidst bevidsthed, medmindre I tror, de kan. Husk, det I tror på, skaber jeres virkelighed!
Men lad os lette jeres sind om de situationer, I nævnte. Universelle familiemedlemmer, der lever blandt jer, og besætninger på jeres himmel neutraliserer eller mindsker virkningerne af nuklear stråling og giftstoffer i alle former, og når besætningerne kan slutte sig til jer og bruge deres teknologier mere effektivt på stedet, vil I blive forbløffet og opmuntret over, hvor hurtigt luft, jord og vand kan genoprettes til renhed.
Læsere, der skriver til min mor, refererer normalt til medlemmer af de civilisationer, som hjælper jer, som ET'er og til tider refererer vi også til dem på den måde - det er nemmere og vi forstår alle, hvem vi mener. Men tænk på dem, som vi gør, som dem de er: medlemmer af vores universelle familie. Vi alle er uløseligt forbundet på sjæleniveau og i mange tilfælde er disse hjælpere jeres forfædre - "familie" er den rigtige måde at tænke på dem på.
Mange af dem, der lever på planeten, vidste, da de meldte sig frivilligt, at de ville komme ud for fysisk fare, økonomisk trængsel, uretfærdig fængsling, alvorlige sundhedsproblemer eller handicaps, faglig troværdighed, der drages i tvivl, kæres død, udstødelse af jer af familie og venner, der stadig slumrer i ubevidsthed. Hvis I genkender jer selv i nogen af disse omstændigheder, ved I, at en lysarbejders liv ikke er let. Alligevel følger I jeres hjerte og sjæl og fortsætter med at hjælpe Jordens folk med at vågne, så disse medlemmer af vores familie kan gøre fremskridt på deres evolutionære rejse, ligesom I har gjort det.
Alle lysvæsener i dette univers ærer jeres uvurderlige tjeneste og støtter jer med ubetinget kærlighed.
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund
[Notat fra Suzy: Matthew sendte denne besked tidligere, så den kunne distribueres og lægges ud, før jeg tager afsted for at besøge min familie i Latinamerika. Den næste meddelelse vil komme sidst i maj.

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]

Tuesday, April 4, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 2. april 2017


Matthew Ward — 2. april 2017

Hjertet, sjælen; Jordens Gyldne Tidsalder; opstigning; lys, kærlighed; dåb; Barack Obama; Donald Trump, universelle loves virkninger på administrationen; Vladimir Putin; Global Kærligheds Dag
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi takker alle, der har givet udtryk for deres påskønnelse af vores forklaring om opstigning (Ascension) fra dette sted med godt udsyn, og vi ønsker at dele en læsers glædelige perspektiv:
”Opstigning (for mig) er som at være det bedste, du kan være .... hvad det så end er!!! Hvis du danser, vær den bedste danser. Hvis du synger, vær den bedste sanger. Hvis du passer haven, vær den bedste gartner. Hvis du maler, vær den bedste maler. Vær det bedste, du kan være!!! Ved at være det bedste, du kan være, genopretter du din sjæl (energi - indre chi livskraft) og hæver din vibrationsfrekvens... Dette mit indre lille lys. Jeg vil lade det skinne!!!
”Jeg tror, den vigtigste del af indholdet, det er nødvendigt at gentage, er, ’Hold op med at søge uden for jer selv for at få svar. Gå indad i jer selv!!!’ Svarene findes derinde. Forbind jer med jeres hjerte, som er et kraftfuldt, guddommeligt organ.”
Sandelig! Ofte har vi opfordret jer til at lytte til jeres intuition, meddelelser til bevidstheden fra sjælen, hvor al sandhed er kendt; og i en af Guds samtaler med min mor, fortalte Han hende, ”Hjertet er sæde for sjælen”. Sjælens bestanddel er kærlighedsenergien, og det er i hjertets område, at kærlighedsfølelsen mærkes. Det er med god grund, at I siger ”jeg elsker dig af hele mit hjerte” og skriver små hjertesymboler på noter til jeres elskede og sender hjerteprydede valentinskort til mennesker, der er særligt kære for jer.
”Meget oplysende og mange tak. Hvad jeg stadig ikke forstår, er, hvor den Gyldne Tidsalder passer ind [med opstigning]. Eller gør den?” Jo, så sandelig, den passer ind. Forestil jer Jordens opstigning som et tog, der når fuldstændig hele vejen rundt om kloden og dets passagerer som sjæle på deres egen opstigningsrejse. For omkring 80 år siden begyndte dette tog langsomt at snegle sig afsted i mørke praktisk talt og alle steg på. Igennem årtierne siden da fik toget mere fart på, mens det kørte rundt og rundt om jorden, spædbørn steg på og folk i alle aldre stod af, og Jorden blev lysere og lysere. Denne togrejse/passagerernes rejse vil fortsætte, indtil Jorden lyser i stråleglans, og hendes Gyldne Tidsalders herligheder står i fuldt flor - dette er togets destination. Passagerer, der stadig befinder sig på toget, holder kort ved den station eller i et århundrede eller mere, men de og alle andre sjæl, der har rejst med toget, mens det fortsatte med at køre rundt om planeten, vil fortsætte deres personlige rejse for igen at integrere med det Højeste Væsen i dette univers.
Det er den bedste analogi, vi kunne komme i tanke om for at vise sammenhængen mellem denne enestående Tidsalder og planetarisk og personlig opstigning, men der hører mere til historien. Nogle af passagererne udviklede sig åndeligt og bevidst fra tredje tæthedsgrad til fjerde, før de stod af for at gå ind i Nirvana; andre gjorde ikke, men togrejsen var blot en rejse med ubegrænsede muligheder for dem for at nå denne milepæl. Toget vil fortsætte med at køre ind i stadig højere vibrationer og alle passagerer, der bruger dem til deres fordel, kan beslutte at vende tilbage til Jorden efter et åndeliv eller tage til en anden vidunderlig verden efter eget valg. Uanset hvornår eller hvor sjæle vælger at opleve livstider på deres vej til universel reintegration, er den ultimative destination for alle Skaberens kærlighed-lys essens, hvor de altid har været og altid skal være.
Med hensyn til hvad I kan gøre for at hjælpe med ”at sætte fart” i jeres og Jordens opstigning, siger vi: Lev jeres lys, lev fra jeres hjerte, KÆRLIGHED er nøglen. Lys og kærlighed er den samme energi og den mest kraftfulde kraft i kosmos; derfor er det at føle kærlighed/at sende lys én og samme ting og det bedste til hjælp til opstigning. At være medfølende, taknemmelig, tilgivende, generøs, venlig og ærlig udsender de høje vibrationer, der oplyser jeres liv og tilfører lys til jeres verden. At have tillid til og være optimistisk med hensyn til jeres og Jordens fremtid hjælper med at manifestere det, der svarer til den energi, der er sendt ud, og at visualisere hele Jorden indhyllet i gyldent hvidt lys sender den udstråling ind i den kollektive bevidsthed, den såkaldte ”universelle suppe”, hvorfra alt i jeres verden materialiseres.
”Spørg venligst Matthew, om dåb har nogen effekt på opstigningsprocessen”. Ikke det mindste. At gøre dåb til et adgangsgivende religiøst ritual blev opfundet af kirkens og statens ledere for at give dem større kontrol over befolkningen. Når det er sagt, skaber tro en persons virkelighed, og hvis det inkluderer dåb som en forudsætning for ”at komme i himlen” og det sidestilles med opstigning, er virkeligheden for den person, ja, at dåb er et vigtigt aspekt i opstigning.
Hvor meget vi end ønsker, at politik ikke længere holdt vores elskede jordiske familie i sit greb, gør den det stadig, og vi ønsker ikke at ignorere de mange henvendelser fra læsere overalt om, at vi måtte tale om de amerikanske præsidenter Obama og Trump og den russiske præsident Putin, hvis handlinger har konsekvenser langt ud over deres nationale grænser. Når vi behandler jeres spørgsmål og kommentarer, så husk, hvad vi har sagt i tidligere beskeder: Vi er apolitiske, dømmer ikke nogen og elsker betingelsesløst alle vore brødre og søstre på Jorden.
Barack Obama er lige så lysfyldt i dag, som han var, da Gaia valgte denne sjæl til at blive amerikansk præsident på det tidspunkt, der ville have været det rigtige tidspunkt for en visionær leder med åndelig og moralsk integritet til at inspirere folk til at leve på progressive oplyste måder. Timingen, jeres år 2008, lå på linje med det, den Gyldne Tidsalders master-planlæggere forventede ville svare til civilisationens parathed i åndelig og bevidst bevidsthed. Men nogle år inden århundredeskiftet, nægtede sjæle, som havde indvilliget i at skabe forhold, der kunne give masserne de karmiske lektioner, de havde valgt, og derefter slutte sig til lysets kræfter, at overholde den sidste del af deres aftale. Fordi de var blevet betaget af at have uhæmmet magt og enorme rigdomme, fortsatte de med at forårsage en sådan ødelæggelse og vold på deres march mod verdensherredømmet, at det forårsagede en 10 års forsinkelse, hvad angår folks fremskridt i den forventede bevidsthedsmæssige status.
Således tiltrådte Obama præsidentembedet, da splittelse, intolerance, grådighed, bedrag, korruption, vold, forarmelse og krigs mentalitet stadig var udbredt. Ved at holde den tredje tæthedsgrads gryde i kog, var Illuminati i stand til at afspore eller udvande alt det, han ønskede at gøre for sit land og verden, og han gik på kompromis eller opfyldte deres krav på grund af dødstrusler mod hans familie og primære tilhængere. Det er en sorg for ham, at han ikke kunne gøre mere for sit land og hjælpe med at bebude en verden i fred under hans præsidentembede, og hans motivation er stadig stærk med hensyn til at fortsætte med at arbejde hen imod disse mål, der er Gaias vision for Jordens menneskehed.
Det var ikke forudbestemt, at Donald Trump skulle blive præsident, og det var ikke en karmisk erfaring, han valgte i sin sjælskontrakt. Kontrakten omfatter positive aktiver - intelligens, sundhed, rigdom, udholdenhed, selvtillid, iværksætter kapacitet, karisma - og hans valg om at bruge disse aktiver har bragt ham den berømmelse, han søgte, men de har ikke skabt den visdom og adfærd, en national leder behøver for at være respekteret og have tiltro til. Hans beslutning om at stille op til præsidentvalget kom fra hans ambition om at have held med en ny form for eventyr og, ironisk nok, var det håndlangere i Hillary Clintons Illuminati lejr, der gjorde det muligt for ham at gøre det. Deres valgsvindel i primærvalgene eliminerede senator Bernie Sanders, hvis tilhængeres stemmer ville have indsat ham i det ovale kontor, og håndlangernes fejl med at manipulere stemmetællingen ved præsidentvalget gjorde, at den sejr, de havde tiltænkt Clinton, i stedet gik til Trump. Men kun få mennesker ved dette, så officielt peges der fingre ad Rusland for at blande sig i den amerikanske valgproces og det antydes, at det blev gjort efter aftale med Trump kampagnen.
Når der ses bort fra de midler, der rent faktisk førte til valgresultatet, ville to universelle love, der konstant er gældende, påvirke hvem der end ville sidde i Det Hvide Hus, og vi vil først tale om loven om tiltrækning, og om hvordan det har påvirket præsidentens administration. Ved at handle på sine valgløfter tilfredsstiller de alle, der ønsker, at landet går i den retning, hans politik ville føre landet i. De fleste borgere ønsker at bygge videre på de fremskridt, landet har gjort omkring civile, juridiske og miljømæssige reformer. Loven om tiltrækning er neutral - den bringer simpelthen det tilbage fra den kollektive bevidsthed, som matcher energien i folks tanker, følelser og handlinger og leverer derved i overensstemmelse med efterspørgslen, så at sige. Fordi overvægten af energi bliver genereret af den største del af borgerne, reagerer denne upartiske lov på deres modstand i et forholdsmæssigt større omfang end de politikker, der foretrækkes af præsidenten og hans tilhængere.
Den anden lov i spil vedrører vibrationer, og den hænger også sammen med modstanden mod administrationens retning. Den vibrationsmæssige uenighed omfatter juridiske udfordringer med rejseforbuddets bestemmelser og manglende evne til at bringe lovforslag om sundhedsplanen til afstemning, hvis intentioner, som jeres analytikere rettelig skønner, vil fremme frygt og diskrimination og favorisere de rige tilsvarende. De lave vibrationer, der afstedkommes af disse intentioner, sammen med EOs (Entrepreneurs' Organization) skadelige miljømæssige bevarings tiltag, kolliderer med de højere vibrationer, der er fremherskende på planeten. Som alt andet i eksistens er intentioner energi, der vibrerer på en eller anden frekvens, og det øjeblik, hvor to modsatrettede vibrationsmæssige niveauer ”danser med hinanden”, ville det ske så hurtigt som et blink med øjet. Hvis den deraf følgende konflikt mellem niveauerne ikke stoppes af en ændring i landets nuværende retning, vil den stoppe, når enhed opnås på de lysere energiers plan, hvor Jorden er på vej hen.
Så nu til det næste, der foregår mere i Trump administrationen end de universelle loves virkninger. Aktiviteter af præsidenten og hans personale er i gære til offentligt at identificere og retsforfølge medlemmer af ”kliken” – Illuminati - i og uden for regeringen. Vibrationer støtter denne plan, der er af betydning for hele verden; dog har reaktioner på det, der i al åbenhed kun kan kaldes Trumps mangel på sund dømmekraft i talrige tilfælde, sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt enkeltpersoner, hvis hjælp er nødvendig, vil arbejde sammen med ham, og planens chance for at lykkes er gået fra ”sandsynlig” til ”mulig” i Jordens energipotentiale. Der er dog ikke grund til forfærdelse - succes kunne stadig afstedkommes ved præsidentens mellemkomst, men hvis det ikke sker, vil det komme via en anden vej. De lange tidsaldre med Illuminatis mørke styre er ved at nå en ende.
Embedsmænd, politiske analytikere og mainstream medier i ”fri presse” nationer giver genlyd med oplysninger formidlet af Illuminati om Vladimir Putin, der konsekvent har nægtet at slutte sig til dem. Det er derfor, I hører, at han er en snu hensynsløs diktator, der blander sig i andre regeringers anliggender og er en trussel mod Europa, har udsendt ’falske nyheder’ om Hillary Clintons deltagelse i en pædofili ring og indledt krigen i cyberspace. Mens Putins hænder måske ikke er rene, er den profil - som alle andre løgne bekendtgjort af Illuminati – virkelig langt ude. De ved, at han er en af de store aktører med hensyn til at koordinere indsatsen for at befri verden for deres indflydelse; udstiller deres djævelske aktiviteter og holder dem ansvarlige; og erhverver deres uretmæssige formuer og bruger disse midler til at bringe fattigdom, miljøødelæggelser og terrorgrupper til ophør.
Det er sandelig en stor mundfuld og de personer, der er involveret i denne mission, kommer fra nationer, hvis historie, kultur, religion, ressourcer og ideologier er forskellige. Men deres mål er det samme - en sikrere, sundere verden, hvor alle deler af dens overflod - og I skal se beviser for deres fremskridt, når intensiveret lys forstærker dette globale foretagende.
Vi ved, at jeres tålmodighed til tider bliver tyndslidt, mens I venter på at se beviser blive offentligt kendt, og I spekulerer på, om folk nogensinde kan leve sammen i kærlighed og fred. Ja, I kære, de kan, de vil, og vi vil give jer denne opmuntring. 1. maj er Global Kærligheds Dag, det 14. år sponsoreret af The Love Foundation, som er dedikeret til at inspirere til ubetinget kærlighed og fred i hele verden. Hvis I læser hjemmesiden www.thelovefoundation.com, glædes jeres hjerter.
Alle lysvæsener i dette univers ærer jeres tjeneste for lyset og støtter jer med den ubetingede kærligheds kraft.
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

Saturday, March 11, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 6. marts 2017Matthew Ward — 6. marts 2017
Verdens tilstand; opstignings status, planetarisk og personlig
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Alt i jeres verden varsler vagtskifte, så at sige. Åbenlyst og skjult sker der raskt handling på mange fronter for at befri Jorden for de elementer, der har holdt hendes civilisation i trældom i årtusinder. Og som vibrationerne stiger, vil den filosofiske og ideologiske polarisering tø op, ligesom isen i polarområderne gør det, og til sidst vil der herske enhed i ånden på verdensplan. Jordens folks bestemmelse er at leve frit, fredeligt, velstående og glædesfyldt i harmoni med Naturen, og vi ærer alle sjæle, som forlod deres hjemlande for at hjælpe samfundet med i lineær tid at skabe Jordens Gyldne Tidsalder, den herlige verden, der så prægtigt blomstrer i kontinuummet.
Gennem de seneste måneder har vi udtalt os om jeres interesser i forbindelse med globale hændelser og gjorde det med glæde, men vi har på en måde forsømt vore budskabers primære formål, at tilbyde oplysning og vejledning, der vedkommer jeres evolutionære rejse. Talrige e-mails sendt til min mor omfatter spørgsmål og kommentarer, der indikerer misopfattelser i forhold til ”opstigning” [engelsk: ascension], et emne, der er forvirrende for sjæle, som netop er ved at vågne og måske også for nogle, der allerede er bekendt med spirituel information. Opstigning må forstås korrekt, og som svar til alle, der har skrevet, vil vi starte med denne seneste e-mail: "En bekendt fortalte mig, at hun har læst kanaliserede meddelelser om, at begivenheden om Opstigning snart vil indtræffe. Hvorfor fortæller Matthew os ikke om dette, og hvordan skal jeg forberede mig til det?"
Vi ved ikke, hvilken begivenhed andre kilder refererer til, så vi vil i stedet fortælle jer om ”opstigning” her fra vores sted med godt udsyn. For det første er der to typer, planetarisk og personlig opstigning, og vi vil begynde med den første. For ca. 80 år siden da Gaia, den sjæl, der er legemliggjort som planeten, der nu kaldes Jorden, råbte om hjælp, gjorde indstrømningen af lys fra kraftfulde civilisationer, der stabiliserede den alvorligt svækkede planet og forhindrede den i at flyve ud i rummet og en vis ødelæggelse, det også muligt for hende at vriste sig løs fra dyb tredje tæthedsgrad og gradvist at begynde at stige op. Det var begyndelsen på planetarisk opstigning placeringsmæssigt.
Lad os et øjeblik tage et sidespring for at nævne noget, der kunne give anledning til forvirring. Da både dimension og tæthedsgrad anvendes i forbindelse med opstigning, kunne det tænkes, at de er forskellige faser eller aspekter af denne proces i stedet for udtryk, der har været brugt i flæng. Vi vil tilføje, at tæthedsgrad er det mere videnskabeligt korrekte udtryk, fordi opstigning handler om energi, som ikke kan måles på måder, der anvendes til fremstilling af nogets dimensioner, fx en kasse eller et stykke land.      
Tilbage igen, Jorden overskred tærsklen til fjerde tæthedsgrad i december 2012 og vil fortsætte med at stige op, indtil hun er godt inde i øvre femte tæthedsgrad, hvor hun oprindeligt kommer fra. Men gennem æonerne, hvor planeten var på spiralkurs nedad ind i tredje tæthedsgrads dyb og blev hængende der, forblev Gaia på femte tæthedsgrad, hvad angår sjælsudviklingsstatus
Dette bringer os til personlig opstigning - en sjæls vækst i åndelig og bevidst bevidsthed eller udvikling; dette er også en proces, ikke en begivenhed, der ville påvirke alle mennesker på samme måde og på samme tid. Det er sådan, at de energibølger, som Jorden mødes med, er gunstige begivenheder, som kunne gavne hendes menneskehed. Men de stærke udbrud af energi intensiveres alle egenskaber og al adfærd, og mens alle personer reagerer i overensstemmelse med deres positive eller negative grundlæggende tilbøjeligheder og overbevisninger, fortsætter planeten sin støtte opstigning ind i højere astrale plan.
Med hensyn til hvornår personlig opstigning startede, var den massive lysindstrømning, der reddede Jordens liv for omkring otte årtier siden, tilgængelig for alle hendes beboere, så man kan sige, at den begyndte dér tilbage ca. omkring den tid for folk, der var modtagelige for lyset. Vi siger ca. omkring den tid, fordi opstigning, fremskridt i udvikling, er målet for enhver sjæl i hver en livstid.  
Hver sjæl har sin unikke frekvens, eller energistrøm, der er styret af dens tilknytninger - personens tanker, følelser og handlinger af fri vilje – med ind i de mange vækstfaser inden for hver tæthedsgrad. Lad mig ændre "mange" faser til "ubegrænsede" - sjæle kan regrediere nedad gennem flere tredje tæthedsgrads levetider, og fordi de har alle de muligheder, de har brug for til at komme tilbage på sporet, bevæger andre sjæle sig til sammenligning direkte fra tredje tæthedsgrad til fjerde.  
Det er muligt, at den største årsag til forvirring om opstigning er talangivelser. Dette univers har ikke nummererede tæthedsgrade, og det har sjæle heller ikke. Vi bruger talangivelser udelukkende for at angive Jordens position eller fremskridt placeringsmæssigt og for at vise hendes menneskeheds evolutionære status eller fremskridt, og tallet for sidstnævnte kan variere markant, mens Jordens placeringsangivelse forrbliver den samme.
Virkeligheden er, at dette univers er ren energi, der strømmer uden afgrænsning mellem en lavere tæthedsgrads "sidste" strøm og den "første" i den næste højere tæthedsgrad, og snarere er en blanding af strømmene, fordi deres vibrationsmæssige frekvenser er så ens. Det er derfor, I ikke oplevede nogen dramatiske forandringer den 21. december, 2012 eller i dagene og ugerne, der fulgte, selvom Jorden var begyndt at kredse i det laveste plan af fjerde tæthedsgrad. Og uanset hvor planeten befinder sig, kan personlig opstigning ske. Selv i de mange år, hvor Jorden var sunket ned i tredje tæthedsgrads dyb, steg nogle sjæle - Guds særlige budbringere, andre udsendinge og visionære - op i løbet af deres lysfyldte levetid.   
Så hvordan forbereder I jer til opstigning? Det er så simpelt som at leve på gudelige måder eller, som Gud sagde, "Vær venlig".
"Hvor mange flere år endnu vil det tage Jorden at nå sin destination?" Hvis der findes et endeligt svar, ved vi det ikke. I vil fornemme, at tiden går hurtigere og hurtigere, efterhånden som planeten går ind i lysere, så endnu lysere energiplaner, og på et eller andet tidspunkt vil I opleve, at I er i det tidsløse, "afstandsløse" kontinuum. I dette øjeblik, kære brødre og søstre, afføder forsøg på at forestille jer livet, hvor alt i universel eksistens er en række samtidige hændelser, blot frustration. På sjælsniveau kender I det liv, og når I befinder jer "uden for tid" lineært set, vil I endnu engang glædes over at være fuldt bevidste i livet i kontinuummet.   
"Hvor lang tid vil det tage os og Gaia at gå gennem den fjerde dimension, før vi oplever den femte dimension? Jeg fandt en bog, der omhandlede dette og angav 2032 som det år, hvor vi ville begynde at gå ind i den femte dimension" Sjælen Gaia forlod aldrig den femte, kun hendes planetariske krop gjorde, og vi kan ikke sige, hvor længe Jorden vil gå gennem den fjerde, fordi estimering i lineær tid af det, der i kontinuummet er NU, ikke kan gøres med nøjagtighed. Og der er den signifikante forskel mellem planetarisk og personlig opstigning.
De fleste lysarbejdere, om de tænker om sig selv som sådan eller ikke, befinder sig i midten til høj fjerde tæthedsgrad bevidst og åndeligt og i nogle tilfælde højere, de sjæle, der kom fra de mest avancerede verdener for at hjælpe med vækkelse af Jordens folk. Det giver ikke nogen af jer frivillige immunitet over for hele spektret af menneskelige følelser, og perioder med tristhed, skuffelse, fortvivlelse eller andre stressende følelser bringer ikke jeres status i fare. Personer, der er i stand til midlertidigt at hæve sig over deres egne udfordringer og verdens uro og virvar oplever kortvarigt femte tæthedsgrads lyksalighed og fornemmelsen af en sådan lethed, at der ikke er nogen bevidsthed om at være i en tæt krop.
Med hensyn til år 2032 ville vi ikke vove at angive et specifikt kalenderår i forbindelse med nogen etaper på Jordens rejse - eller jeres – på grund af den førnævnte vanskelighed med at sætte forskellige energiplaner ind i en lineær tidsramme.
"Hvordan kan jeg overbevise de religiøse fanatikere i familien om, at Armageddon/Apokalypse/de Sidste Tider ikke er det, der venter os? Jeg ønsker ikke, at de bliver ladt tilbage, når Opstigning kommer!" Vi har talt om opstigningsprocessen, så der er ingen grund til at tage det op igen, og vores forslag gælder alle, hvis kære har lukket deres sind for noget, der ikke passer ind i deres meninger om religion eller andre trossystemer. Del jeres tanker og viden med personer, der er interesseret, men forsøg venligst ikke at overbevise nogen, der ikke er modtagelig for at tro, som I gør. Enhver sjæl har ret til at bevæge sig i et roligt tempo mod oplysning, og hvis det ikke opnås i denne levetid, vil det ske i en anden - ingen sjæl bliver nogensinde "efterladt" - og forskellige overbevisninger ændrer ikke de kærlighedsbånd, der genforener sjæle.  
Mor, jeg ser, at resten af punkterne på din lange liste vedrører personlig opstigning og flere ligner hinanden. Vi vil besvare alle uden, at du behøver at skrive nogen af spørgsmålene ned først, og vi vil begynde med udviklingsstatus for Jordens civilisation. De, i den lave ende af spektret er stadig i dyb tredje tæthedsgrad, de i den høje ende nærmer sig de første energistrømme af femte. Status for det store flertal er middel til høj tredje tæthedsgrad eller lav fjerde, langt mere fremme i forhold til de forholdsvis få personer, der sidder fast i dybet af tredje, og som vibrationerne fortsætter med at øges, vil evolutionære fremskridt ske hurtigere og blive synligere blandt befolkningen.
Opstigning har intet at gøre med lang fysisk levetid; det har alt at gøre med, hvor tæt en persons beslutninger og handlinger i levetiden holder sig til sjælskontrakten.  
Nej, opstigning kræver ikke, at personen er bevidst om det. Mange millioner udvikler sig uden at vide, at de gør det. Hvis de ikke forbinder deres empati, intuitive udvikling, betænksomhed og venlighed med opstigning, mens de befinder sig på Jorden, vil de få en fuld forståelse, når de kommer til Nirvana.
Opstigning sker i løbet af den fysiske levetid, ikke noget, der kommer med ét slag til sidst i livet. Det er det samme med regression (tilbage udvikling) - og selv om der ikke findes sådan noget som "omvendelse på dødslejet, der redder ens sjæl", "får" en person "kredit" for det, de gør i kroppens sidste dage eller timer, når de går ind i den del af Nirvana, der svarer til energien i hele personens liv.
Overgangen til åndelivet er ikke "automatisk opstigning". Livet i Jordens åndeverden er som en fysisk levetid, i hvilken den frie vilje hersker, og Nirvana tilbyder sådan en bred vifte af interessante aktiviteter og fascinerende rejser, at nogle sjæle hengiver sig til dette tidsfordriv og går glip af rigets herlige læringsmuligheder. Der er overhovedet ingen fordømmelse, fordi man vælger den form for liv; dog får sjæle, der gør minimal bestræbelse for at forberede sig til en efterfølgende inkarnation, ikke fordelen ved opstigning i levetiden, som dem, der forbereder sig klogt, gør.    
Opstigning er ikke at forlade Jorden fysisk for at leve på en planet i en højere tæthedsgrad, det er at rejse med Jorden i den livslængde, der er valgt i sjælskontrakten. Det er en misforståelse, at der er to Jorde - den "nye", som folk stiger op til og lever i kærlighed og fred, mens de mennesker, der ikke formår at stige op, bliver på den "gamle" med vold, korruption og grådighed.
Der er ikke fastsat en "bestemt tid for færdiggørelse" i forhold til opstigning med baggrund i læseres spørgsmål, men i en anden sammenhæng er der. I er ikke en person, der har en sjæl, I er en udødelig sjæl, der oplever endnu en livstid i en krop. Hver inkarnation - der kan være mange tusinder, endda millioner i sådan en variation af former, civilisationer og verdener, der er så forskellige fra, hvad I kender, at I ikke kan forestille jer dem - tilbyder potentiel vækst i åndelig og bevidst bevidsthed, erindringen om, hvad der er kendt på sjælsniveau: I er et energiaspekt af det Højeste Væsen i dette univers og uløseligt forbundet med alt i hele dette univers. Når det huskes til fulde, forstår I, at I altid har været og for altid vil være et aspekt af massebevidstheden, som er det Højeste Væsen. Men det er ikke enden på jeres rejse - den ultimative destination er jeres kosmiske Begyndelse, Skaberens rene kærlighed-lysenergi, den alvidende, almægtige Enhed af Alt.
Elskede familie, det kan synes, at det at genopdage sjælsniveau viden og livet i sig selv bliver mere komplekst og forvirrende, efterhånden som I udvikler jer. Det er i virkeligheden omvendt - alt bliver enklere og klarere. Kompleksiteten og forvirringen er, hvor I er, de er produkterne af jeres tanker, følelser og beslutninger. For nu, lad den uforlignelige kærligheds kraft guide jer med glæde og i tillid, mens I fortsætter med at stråle jeres lys til hele Jorden. 
                        __________________________
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

NOTE fra Suzy:  Denne besked kommer “til tiden”, fordi min rejse for at besøge min familie er udsat til maj.

          

Thursday, February 9, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 6. februar 2017
Matthew Ward — 6. februar 2017

Splittelse, enhed; løsning på det vibrationsmæssige "dødvande"; virkninger af Kvindernes March, rejseforbud; frygt; Bernie Sanders; grund til beskeder omfatter politiske situationer; grund til beskeder ikke kommer hyppigere; intuition; kærlighed Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Kontroverser omkring den amerikanske præsidents politik viser en skarpt delt nation og en verden på vagt, og ligesom verdensfred starter med én person, der har ro i sindet og hjertet, derefter en mere og en til, sådan er det også med enhed i ånden i et globalt samfund. Dette betyder ikke at være enig om ideologier eller at tolerere handlinger, der krænker jeres principper og værdier! Tværtimod belyser introspektion aspekter af selvet, der har brug for at blive styrket i bevidst og spirituel vækst og dette inkluderer at favne ligheder, der forener i stedet for forskelle, der deler.

E-mails sendt til min mor siden valget afspejler mange menneskers forskellige bekymringer i USA og borgeres fra andre lande med hensyn til, hvordan den nye administrations dagsorden vil påvirke deres lande. Mens vi vidste, at det ekstraordinære "dødvande" i de høje og lave vibrationer i denne situation ikke kunne fortsætte længe, var der ingen klarhed i energipotentialet for, hvordan det ville udfolde sig for at tjene det højeste gode for alle. Så, tænk jer, det var som om de to vibrationsmæssige lejre sagde, "Skal vi danse?"

Dagen efter indsættelsesceremonien strålede Jorden med lys. Kendt som Kvindernes March, sluttede mænd, unge voksne og børn sig til kvinderne i hundredvis af byer over hele USA og i nogle flere andre lande. Det var ikke kun de mange områder eller millionerne af marchdeltagere, der repræsenterede spektret af samfundsmæssig mangfoldighed, der så bemærkelsesværdigt oplyste planeten, det var også deres fælles mål. Medierne omtalte begivenhederne som "anti-Trump protester", men vi ser det ikke på den måde. De rolige demonstranter protesterede ikke mod det, de ikke ønsker, de gav deres styrke til det, de ØNSKER: fred; lighed, respekt, sundhedspleje og juridiske rettigheder for alle i jeres verden; ren energi for planetens bevarelse.

Nogle få dage senere fremkaldte et dekret, der indførte et 90-dages specifikt indrejseforbud, helt andre reaktioner rundt omkring i verden - vrede, frygt og forvirring. Lav-niveau vibrationerne, der kom fra disse stærke følelser, opvejes af lyset i demonstranternes medfølelse for alle, der er personligt berørte, og det tjener ligeledes et højere formål. Forbuddet virkede som et stroboskoplys for at gøre verden opmærksom på uretten ved diskrimination, og det er et solidt skridt hen mod at forvandle energien i splittelse til en energi af enhed. I er alle uløseligt forbundet på sjælsniveau, således at det, der skader én, skader alle; det, der gavner én, gavner alle.

Så tingene er ikke altid, som de ser ud til. I har et ordsprog, "Oven over skyerne er himlen altid blå", hvilket betyder, at noget positivt kan eksistere selv i en situation, der synes at være fuldstændig det modsatte. Sandelig!

Ofte har vi rådet jer til: "Frygt ikke" og til alle, som skrev til min mor om deres frygt for deres familier og verden, siger vi: frygt ikke noget som helst! Vær altid opmærksom på, at energien i denne kraftfulde følelse er som et tveægget sværd: Den er det brændstof, der styrker de mørke og den universelle lov om tiltrækning, der gælder hele tiden, gælder personligt og globalt. Energien i frygtsomme tanker og følelser sender flere frygtsomme situationer tilbage; omvendt frembringer energien i tillid og optimisme lysfyldte følelser og forbedrede omstændigheder.

Historisk set er gavnlige forandringer ikke startet fra toppen og har arbejdet sig nedad, de er startet med græsrodsbevægelser og har arbejdet sig opad. Føl jer derfor opmuntret ved at vide, at bevægelser med at gøre uret ret og opløfte de svage og undertrykte vokser i antal og med succes over hele kloden. Rykvise fremskridt og lejlighedsvise omveje på fremskridtets vej vil forekomme lidt længere endnu, men lommer af modstand bliver færre, da vibrationer ikke længe kan støtte noget med mørke hensigter. Det vil ikke ske natten over, men til sidst vil kun folk, der handler i overensstemmelse med lyset og lys-baserede aktiviteter, sejre.
Bernie Sanders og de filosofier, han er talsmand for, ligger inden for disse parametre, så lad os forlade emnet lidt og svare på læseres spørgsmål om ham. Han støttede Hillary Clinton, fordi han følte, at hun var den bedste af de to nominerede, og han talte til hendes favør, efter at den Demokratiske Nationale Komite blev enige om at medtage som partiprogrampunkter de spørgsmål, der havde betydning for hans tilhængere. Jo, han opdagede, at der blev fusket med stemmetællingen i talrige primærvalg, og til tider fortryder han, at han ikke anfægtede dette på vegne af det flertal, der stemte på ham; men han har ingen idé om, at hvis snyderiet var blevet afsløret, ville vibrationer have ført ham til præsidentposten i en jordskredssejr. Han ved ikke endnu, om han vil stille op til præsidentvalget i 2020; men han agter i offentlighedens øjne stadig at fremstå som en stærk fortaler og Kongressens stemme for de reformer, der skaffede ham så mange tilhængere.

Så nu, lad os tale om dem, der føler, at de er utilstrækkelige lysarbejdere, fordi de ikke kan deltage i marcher eller være aktive i progressive organisationer eller økonomisk støtte en værdig sag. I kære, ved at sende lys til dem, der kan deltage, forstærker I deres effektivitet med det tidobbelte. Lyset, I har sendt til marchdeltagerne og demonstranterne mod rejseforbuddet, havde denne effekt og det bestyrkede også deres beslutning om at fortsætte bestræbelserne hen mod fair og retfærdige løsninger. For at være sikker, befandt mange lysarbejdere sig i folkemængderne de dage, men de fleste andre deltagere kender ikke engang det udtryk, og det er heller ikke nødvendigt. Lyset i deres passion for, at verden bliver et bedre sted for alle, hjælper verden til blomstring i fuldt flor. Undervurder aldrig kraften i det lys, I stråler ud i verden!

Følgende er et uddrag af en e-mail skrevet af en læser i London: "Da jeg spurgte [mediet] om jeres kaotiske politiske situation, sagde han, at udviklede ånder ikke giver sig af med politiske spørgsmål. Hvis han har ret, så spørg venligst Matthew, hvorfor sjæle på hans station gør det". Dette medie har helt ret, hvis han med udtrykket "give sig af med" mener at tage politisk parti for eller forsøge at påvirke nogen angående en sag. Det har aldrig været vores interesse, langt mindre vores intention - i flere meddelelser har vi sagt, at vi er apolitiske og ikke-dømmende. Så, hvorfor taler vi så om "politiske emner"?

Jordens folk forstod ikke, hvorfor der konstant har været krige, der har forårsaget så mange dødsfald og omfattende ødelæggelser, og efterhånden som våben er blevet udviklet til det punkt, hvor en global udslettelse var mulig, blev de mere og mere frygtsomme for, hvad der lå forude. De vidste ikke, at deres frygt nærede de mørke i deres stræben efter at dominere verden og holde befolkningstallet nede; de vidste ikke, at deres frygt fortalte universet, at de ønskede flere situationer at føle sig frygtsomme over. Derfor, hvis civilisationen nogensinde skulle leve frit og med glæde i en verden genoprettet til sundhed og skønhed, som Gaia ønskede det, måtte noget gøres for at stoppe denne frygtcyklus. Men ved universel lov kan ingen åndeligt avancerede væsener påtvinge nogen tredje tæthedsgrads civilisation deres hjælp; det må være disse folks beslutning om hvilken verden, de ønsker og arbejde sig hen imod at opnå det.

Og således var det, da det højeste universelle råd planlagde Jordens Gyldne Tidsalder i overensstemmelse med Gaias ønske, at en del af den plan krævede mange budbringere af lyset og deres respektive modtagere til at oplyse om årsagen til, at Jorden er i den tilstand, den er, og hvordan folkene kan ændre det. Deres historie beskriver ikke, at ned gennem tiderne er krige og alle former for undertrykkelse blevet foranlediget af politiske ledere, der var indfanget af mørket og fortsatte med at udvide deres imperium, indtil de kontrollerede alle institutioner, der påvirker livet på Jorden. Vores mission er at forklare, hvad den hemmelige regering og dens globale netværk har gjort og også oplyse jer om, hvem I er - unikke, ukrænkelige evige sjæle uadskilleligt forbundet med universets Højeste Væsen og alle andre sjæle. Jeres mission er at dele denne viden med alle, der er modtagelige og eksemplificere, at kærlighed og enhed er vejen til en verden, der opfylder Jordens civilisations ønsker.

De tusinder af år med mørk kontrol er ved at slutte, fordi det intensiverede lys understøtter folks ønske om og vilje til at leve i en fredelig verden, hvor ledere er hæderlige, love er retfærdige, forskellighed respekteres og alle deler i overflod. Bortset fra de få, der forsøger at afskyde atomsprænghoveder, har Skaberens gave med fri vilje til enhver sjæl forrang for alt andet. Det er den kollektive frie vilje hos Jordens folk, der i lineær tid skaber den Gyldne Tidsalders fylde, der allerede blomstrer i kontinuummet og I, kære brødre og søstre, er der for at gå i spidsen på denne evolutionære rejse, som folk er draget ud på.

Gennem årene med vores budskaber har mange læsere bedt os om at udgive dem oftere og vi citerer den seneste anmodning: "Det er sådan en forvirrende kaotisk tid. Begynd venligst at sende jeres beskeder ugentligt, så vi kan vide, hvad der rent faktisk sker, og hvad der er "falske" nyheder."

I oversvømmes med informationer og jo, I har brug for at vide, hvad der er faktuelt, og hvad der ikke er. Den "frie presse" rapporterer stadig det, Illuminati vil have jer til at tænke og udelader det, de ikke ønsker I skal vide, og ikke alt på internettet er pålideligt - meget af det er baseret på uvidenhed om fakta; bevidste usandheder, herunder kanaliserede beskeder, der hævder at være fra udviklede væsner; artikler med forvrængede data anses for at være korrekte; eller partiske meninger præsenteret som faktuelle. Så det er forståeligt, at personer ser sig om efter informationskilder, de føler, er troværdige.

Men at blive afhængig af vores budskaber underminerer deres formål med at tilbyde oplysning, vejledning og opmuntring, så I lærer at stole på, hvad I intuitivt ved og ikke længere har brug for os eller andre budbringere af lyset. En integreret del af selverkendelse – sjælsudvikling - er at stole på jeres intuition, beskeder fra sjælsniveau til bevidstheden og det er derfor, vi ofte har opfordret jer til at søge indad for at få svar. Jeres sjæl - jer! - er del af massebevidstheden, hvor alt er kendt. Dette kosmiske lager af viden, af intuitiv viden, venter bare på at blive afsløret, når I bevidsthedsmæssigt er klar. Hvis I fornemmer, at I får oplysninger, der kommer fra et sted "over jeres tanker", så at sige, så vær opmærksom - jeres sjæl fortæller jer, hvad I har brug for at vide på det tidspunkt.

Nogle af jer har spurgt, hvordan I kan vide, om I fortolker jeres intuition korrekt. Intuition kræver ikke fortolkning eller analyse - det er jeres første naturlige reaktion på information. Hvis det flyder let i jeres hjerterum, er det meget sandsynligt sandt; hvis der er en snert af modstand, er det meget sandsynligt ikke sandt. At lære at stole på iboende viden kan udvikle sig hurtigt, men normalt kræver det øvelse og tålmodighed er jeres allierede. Vær opmærksom på, at et sind, der er lukket over for at overveje validiteten af oplysninger, der adskiller sig fra religiøse eller ideologiske overbevisninger, er en barriere, der hindrer sjælsniveau viden i at nå bevidstheden.

Elskede familie, vi kan ikke for ofte sige, at KÆRLIGHED er nøglen til det liv, I ønsker, til den verden, I er der for at hjælpe med at skabe. Hvis I ikke kender de utallige måder, hvorpå I udtrykker kærlighed eller måske ikke kan huske dem, vil læsning af vores budskab, der indeholder dem, helt sikkert lette jeres hjerte. [9. december 2016]

Oplyste væsener i hele dette univers opmuntrer jer til at fortsætte fremad og støtter jer med den uforlignelige kraft af ubetinget kærlighed.

______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books 
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Jeg vil besøge min familie i Latinamerika i marts, så den næste besked vil komme i slutningen af marts eller i begyndelsen af april.]

PRGInstructions HERE