Followers

Saturday, March 11, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 6. marts 2017Matthew Ward — 6. marts 2017
Verdens tilstand; opstignings status, planetarisk og personlig
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Alt i jeres verden varsler vagtskifte, så at sige. Åbenlyst og skjult sker der raskt handling på mange fronter for at befri Jorden for de elementer, der har holdt hendes civilisation i trældom i årtusinder. Og som vibrationerne stiger, vil den filosofiske og ideologiske polarisering tø op, ligesom isen i polarområderne gør det, og til sidst vil der herske enhed i ånden på verdensplan. Jordens folks bestemmelse er at leve frit, fredeligt, velstående og glædesfyldt i harmoni med Naturen, og vi ærer alle sjæle, som forlod deres hjemlande for at hjælpe samfundet med i lineær tid at skabe Jordens Gyldne Tidsalder, den herlige verden, der så prægtigt blomstrer i kontinuummet.
Gennem de seneste måneder har vi udtalt os om jeres interesser i forbindelse med globale hændelser og gjorde det med glæde, men vi har på en måde forsømt vore budskabers primære formål, at tilbyde oplysning og vejledning, der vedkommer jeres evolutionære rejse. Talrige e-mails sendt til min mor omfatter spørgsmål og kommentarer, der indikerer misopfattelser i forhold til ”opstigning” [engelsk: ascension], et emne, der er forvirrende for sjæle, som netop er ved at vågne og måske også for nogle, der allerede er bekendt med spirituel information. Opstigning må forstås korrekt, og som svar til alle, der har skrevet, vil vi starte med denne seneste e-mail: "En bekendt fortalte mig, at hun har læst kanaliserede meddelelser om, at begivenheden om Opstigning snart vil indtræffe. Hvorfor fortæller Matthew os ikke om dette, og hvordan skal jeg forberede mig til det?"
Vi ved ikke, hvilken begivenhed andre kilder refererer til, så vi vil i stedet fortælle jer om ”opstigning” her fra vores sted med godt udsyn. For det første er der to typer, planetarisk og personlig opstigning, og vi vil begynde med den første. For ca. 80 år siden da Gaia, den sjæl, der er legemliggjort som planeten, der nu kaldes Jorden, råbte om hjælp, gjorde indstrømningen af lys fra kraftfulde civilisationer, der stabiliserede den alvorligt svækkede planet og forhindrede den i at flyve ud i rummet og en vis ødelæggelse, det også muligt for hende at vriste sig løs fra dyb tredje tæthedsgrad og gradvist at begynde at stige op. Det var begyndelsen på planetarisk opstigning placeringsmæssigt.
Lad os et øjeblik tage et sidespring for at nævne noget, der kunne give anledning til forvirring. Da både dimension og tæthedsgrad anvendes i forbindelse med opstigning, kunne det tænkes, at de er forskellige faser eller aspekter af denne proces i stedet for udtryk, der har været brugt i flæng. Vi vil tilføje, at tæthedsgrad er det mere videnskabeligt korrekte udtryk, fordi opstigning handler om energi, som ikke kan måles på måder, der anvendes til fremstilling af nogets dimensioner, fx en kasse eller et stykke land.      
Tilbage igen, Jorden overskred tærsklen til fjerde tæthedsgrad i december 2012 og vil fortsætte med at stige op, indtil hun er godt inde i øvre femte tæthedsgrad, hvor hun oprindeligt kommer fra. Men gennem æonerne, hvor planeten var på spiralkurs nedad ind i tredje tæthedsgrads dyb og blev hængende der, forblev Gaia på femte tæthedsgrad, hvad angår sjælsudviklingsstatus
Dette bringer os til personlig opstigning - en sjæls vækst i åndelig og bevidst bevidsthed eller udvikling; dette er også en proces, ikke en begivenhed, der ville påvirke alle mennesker på samme måde og på samme tid. Det er sådan, at de energibølger, som Jorden mødes med, er gunstige begivenheder, som kunne gavne hendes menneskehed. Men de stærke udbrud af energi intensiveres alle egenskaber og al adfærd, og mens alle personer reagerer i overensstemmelse med deres positive eller negative grundlæggende tilbøjeligheder og overbevisninger, fortsætter planeten sin støtte opstigning ind i højere astrale plan.
Med hensyn til hvornår personlig opstigning startede, var den massive lysindstrømning, der reddede Jordens liv for omkring otte årtier siden, tilgængelig for alle hendes beboere, så man kan sige, at den begyndte dér tilbage ca. omkring den tid for folk, der var modtagelige for lyset. Vi siger ca. omkring den tid, fordi opstigning, fremskridt i udvikling, er målet for enhver sjæl i hver en livstid.  
Hver sjæl har sin unikke frekvens, eller energistrøm, der er styret af dens tilknytninger - personens tanker, følelser og handlinger af fri vilje – med ind i de mange vækstfaser inden for hver tæthedsgrad. Lad mig ændre "mange" faser til "ubegrænsede" - sjæle kan regrediere nedad gennem flere tredje tæthedsgrads levetider, og fordi de har alle de muligheder, de har brug for til at komme tilbage på sporet, bevæger andre sjæle sig til sammenligning direkte fra tredje tæthedsgrad til fjerde.  
Det er muligt, at den største årsag til forvirring om opstigning er talangivelser. Dette univers har ikke nummererede tæthedsgrade, og det har sjæle heller ikke. Vi bruger talangivelser udelukkende for at angive Jordens position eller fremskridt placeringsmæssigt og for at vise hendes menneskeheds evolutionære status eller fremskridt, og tallet for sidstnævnte kan variere markant, mens Jordens placeringsangivelse forrbliver den samme.
Virkeligheden er, at dette univers er ren energi, der strømmer uden afgrænsning mellem en lavere tæthedsgrads "sidste" strøm og den "første" i den næste højere tæthedsgrad, og snarere er en blanding af strømmene, fordi deres vibrationsmæssige frekvenser er så ens. Det er derfor, I ikke oplevede nogen dramatiske forandringer den 21. december, 2012 eller i dagene og ugerne, der fulgte, selvom Jorden var begyndt at kredse i det laveste plan af fjerde tæthedsgrad. Og uanset hvor planeten befinder sig, kan personlig opstigning ske. Selv i de mange år, hvor Jorden var sunket ned i tredje tæthedsgrads dyb, steg nogle sjæle - Guds særlige budbringere, andre udsendinge og visionære - op i løbet af deres lysfyldte levetid.   
Så hvordan forbereder I jer til opstigning? Det er så simpelt som at leve på gudelige måder eller, som Gud sagde, "Vær venlig".
"Hvor mange flere år endnu vil det tage Jorden at nå sin destination?" Hvis der findes et endeligt svar, ved vi det ikke. I vil fornemme, at tiden går hurtigere og hurtigere, efterhånden som planeten går ind i lysere, så endnu lysere energiplaner, og på et eller andet tidspunkt vil I opleve, at I er i det tidsløse, "afstandsløse" kontinuum. I dette øjeblik, kære brødre og søstre, afføder forsøg på at forestille jer livet, hvor alt i universel eksistens er en række samtidige hændelser, blot frustration. På sjælsniveau kender I det liv, og når I befinder jer "uden for tid" lineært set, vil I endnu engang glædes over at være fuldt bevidste i livet i kontinuummet.   
"Hvor lang tid vil det tage os og Gaia at gå gennem den fjerde dimension, før vi oplever den femte dimension? Jeg fandt en bog, der omhandlede dette og angav 2032 som det år, hvor vi ville begynde at gå ind i den femte dimension" Sjælen Gaia forlod aldrig den femte, kun hendes planetariske krop gjorde, og vi kan ikke sige, hvor længe Jorden vil gå gennem den fjerde, fordi estimering i lineær tid af det, der i kontinuummet er NU, ikke kan gøres med nøjagtighed. Og der er den signifikante forskel mellem planetarisk og personlig opstigning.
De fleste lysarbejdere, om de tænker om sig selv som sådan eller ikke, befinder sig i midten til høj fjerde tæthedsgrad bevidst og åndeligt og i nogle tilfælde højere, de sjæle, der kom fra de mest avancerede verdener for at hjælpe med vækkelse af Jordens folk. Det giver ikke nogen af jer frivillige immunitet over for hele spektret af menneskelige følelser, og perioder med tristhed, skuffelse, fortvivlelse eller andre stressende følelser bringer ikke jeres status i fare. Personer, der er i stand til midlertidigt at hæve sig over deres egne udfordringer og verdens uro og virvar oplever kortvarigt femte tæthedsgrads lyksalighed og fornemmelsen af en sådan lethed, at der ikke er nogen bevidsthed om at være i en tæt krop.
Med hensyn til år 2032 ville vi ikke vove at angive et specifikt kalenderår i forbindelse med nogen etaper på Jordens rejse - eller jeres – på grund af den førnævnte vanskelighed med at sætte forskellige energiplaner ind i en lineær tidsramme.
"Hvordan kan jeg overbevise de religiøse fanatikere i familien om, at Armageddon/Apokalypse/de Sidste Tider ikke er det, der venter os? Jeg ønsker ikke, at de bliver ladt tilbage, når Opstigning kommer!" Vi har talt om opstigningsprocessen, så der er ingen grund til at tage det op igen, og vores forslag gælder alle, hvis kære har lukket deres sind for noget, der ikke passer ind i deres meninger om religion eller andre trossystemer. Del jeres tanker og viden med personer, der er interesseret, men forsøg venligst ikke at overbevise nogen, der ikke er modtagelig for at tro, som I gør. Enhver sjæl har ret til at bevæge sig i et roligt tempo mod oplysning, og hvis det ikke opnås i denne levetid, vil det ske i en anden - ingen sjæl bliver nogensinde "efterladt" - og forskellige overbevisninger ændrer ikke de kærlighedsbånd, der genforener sjæle.  
Mor, jeg ser, at resten af punkterne på din lange liste vedrører personlig opstigning og flere ligner hinanden. Vi vil besvare alle uden, at du behøver at skrive nogen af spørgsmålene ned først, og vi vil begynde med udviklingsstatus for Jordens civilisation. De, i den lave ende af spektret er stadig i dyb tredje tæthedsgrad, de i den høje ende nærmer sig de første energistrømme af femte. Status for det store flertal er middel til høj tredje tæthedsgrad eller lav fjerde, langt mere fremme i forhold til de forholdsvis få personer, der sidder fast i dybet af tredje, og som vibrationerne fortsætter med at øges, vil evolutionære fremskridt ske hurtigere og blive synligere blandt befolkningen.
Opstigning har intet at gøre med lang fysisk levetid; det har alt at gøre med, hvor tæt en persons beslutninger og handlinger i levetiden holder sig til sjælskontrakten.  
Nej, opstigning kræver ikke, at personen er bevidst om det. Mange millioner udvikler sig uden at vide, at de gør det. Hvis de ikke forbinder deres empati, intuitive udvikling, betænksomhed og venlighed med opstigning, mens de befinder sig på Jorden, vil de få en fuld forståelse, når de kommer til Nirvana.
Opstigning sker i løbet af den fysiske levetid, ikke noget, der kommer med ét slag til sidst i livet. Det er det samme med regression (tilbage udvikling) - og selv om der ikke findes sådan noget som "omvendelse på dødslejet, der redder ens sjæl", "får" en person "kredit" for det, de gør i kroppens sidste dage eller timer, når de går ind i den del af Nirvana, der svarer til energien i hele personens liv.
Overgangen til åndelivet er ikke "automatisk opstigning". Livet i Jordens åndeverden er som en fysisk levetid, i hvilken den frie vilje hersker, og Nirvana tilbyder sådan en bred vifte af interessante aktiviteter og fascinerende rejser, at nogle sjæle hengiver sig til dette tidsfordriv og går glip af rigets herlige læringsmuligheder. Der er overhovedet ingen fordømmelse, fordi man vælger den form for liv; dog får sjæle, der gør minimal bestræbelse for at forberede sig til en efterfølgende inkarnation, ikke fordelen ved opstigning i levetiden, som dem, der forbereder sig klogt, gør.    
Opstigning er ikke at forlade Jorden fysisk for at leve på en planet i en højere tæthedsgrad, det er at rejse med Jorden i den livslængde, der er valgt i sjælskontrakten. Det er en misforståelse, at der er to Jorde - den "nye", som folk stiger op til og lever i kærlighed og fred, mens de mennesker, der ikke formår at stige op, bliver på den "gamle" med vold, korruption og grådighed.
Der er ikke fastsat en "bestemt tid for færdiggørelse" i forhold til opstigning med baggrund i læseres spørgsmål, men i en anden sammenhæng er der. I er ikke en person, der har en sjæl, I er en udødelig sjæl, der oplever endnu en livstid i en krop. Hver inkarnation - der kan være mange tusinder, endda millioner i sådan en variation af former, civilisationer og verdener, der er så forskellige fra, hvad I kender, at I ikke kan forestille jer dem - tilbyder potentiel vækst i åndelig og bevidst bevidsthed, erindringen om, hvad der er kendt på sjælsniveau: I er et energiaspekt af det Højeste Væsen i dette univers og uløseligt forbundet med alt i hele dette univers. Når det huskes til fulde, forstår I, at I altid har været og for altid vil være et aspekt af massebevidstheden, som er det Højeste Væsen. Men det er ikke enden på jeres rejse - den ultimative destination er jeres kosmiske Begyndelse, Skaberens rene kærlighed-lysenergi, den alvidende, almægtige Enhed af Alt.
Elskede familie, det kan synes, at det at genopdage sjælsniveau viden og livet i sig selv bliver mere komplekst og forvirrende, efterhånden som I udvikler jer. Det er i virkeligheden omvendt - alt bliver enklere og klarere. Kompleksiteten og forvirringen er, hvor I er, de er produkterne af jeres tanker, følelser og beslutninger. For nu, lad den uforlignelige kærligheds kraft guide jer med glæde og i tillid, mens I fortsætter med at stråle jeres lys til hele Jorden. 
                        __________________________
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

NOTE fra Suzy:  Denne besked kommer “til tiden”, fordi min rejse for at besøge min familie er udsat til maj.

          

Thursday, February 9, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 6. februar 2017
Matthew Ward — 6. februar 2017

Splittelse, enhed; løsning på det vibrationsmæssige "dødvande"; virkninger af Kvindernes March, rejseforbud; frygt; Bernie Sanders; grund til beskeder omfatter politiske situationer; grund til beskeder ikke kommer hyppigere; intuition; kærlighed Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Kontroverser omkring den amerikanske præsidents politik viser en skarpt delt nation og en verden på vagt, og ligesom verdensfred starter med én person, der har ro i sindet og hjertet, derefter en mere og en til, sådan er det også med enhed i ånden i et globalt samfund. Dette betyder ikke at være enig om ideologier eller at tolerere handlinger, der krænker jeres principper og værdier! Tværtimod belyser introspektion aspekter af selvet, der har brug for at blive styrket i bevidst og spirituel vækst og dette inkluderer at favne ligheder, der forener i stedet for forskelle, der deler.

E-mails sendt til min mor siden valget afspejler mange menneskers forskellige bekymringer i USA og borgeres fra andre lande med hensyn til, hvordan den nye administrations dagsorden vil påvirke deres lande. Mens vi vidste, at det ekstraordinære "dødvande" i de høje og lave vibrationer i denne situation ikke kunne fortsætte længe, var der ingen klarhed i energipotentialet for, hvordan det ville udfolde sig for at tjene det højeste gode for alle. Så, tænk jer, det var som om de to vibrationsmæssige lejre sagde, "Skal vi danse?"

Dagen efter indsættelsesceremonien strålede Jorden med lys. Kendt som Kvindernes March, sluttede mænd, unge voksne og børn sig til kvinderne i hundredvis af byer over hele USA og i nogle flere andre lande. Det var ikke kun de mange områder eller millionerne af marchdeltagere, der repræsenterede spektret af samfundsmæssig mangfoldighed, der så bemærkelsesværdigt oplyste planeten, det var også deres fælles mål. Medierne omtalte begivenhederne som "anti-Trump protester", men vi ser det ikke på den måde. De rolige demonstranter protesterede ikke mod det, de ikke ønsker, de gav deres styrke til det, de ØNSKER: fred; lighed, respekt, sundhedspleje og juridiske rettigheder for alle i jeres verden; ren energi for planetens bevarelse.

Nogle få dage senere fremkaldte et dekret, der indførte et 90-dages specifikt indrejseforbud, helt andre reaktioner rundt omkring i verden - vrede, frygt og forvirring. Lav-niveau vibrationerne, der kom fra disse stærke følelser, opvejes af lyset i demonstranternes medfølelse for alle, der er personligt berørte, og det tjener ligeledes et højere formål. Forbuddet virkede som et stroboskoplys for at gøre verden opmærksom på uretten ved diskrimination, og det er et solidt skridt hen mod at forvandle energien i splittelse til en energi af enhed. I er alle uløseligt forbundet på sjælsniveau, således at det, der skader én, skader alle; det, der gavner én, gavner alle.

Så tingene er ikke altid, som de ser ud til. I har et ordsprog, "Oven over skyerne er himlen altid blå", hvilket betyder, at noget positivt kan eksistere selv i en situation, der synes at være fuldstændig det modsatte. Sandelig!

Ofte har vi rådet jer til: "Frygt ikke" og til alle, som skrev til min mor om deres frygt for deres familier og verden, siger vi: frygt ikke noget som helst! Vær altid opmærksom på, at energien i denne kraftfulde følelse er som et tveægget sværd: Den er det brændstof, der styrker de mørke og den universelle lov om tiltrækning, der gælder hele tiden, gælder personligt og globalt. Energien i frygtsomme tanker og følelser sender flere frygtsomme situationer tilbage; omvendt frembringer energien i tillid og optimisme lysfyldte følelser og forbedrede omstændigheder.

Historisk set er gavnlige forandringer ikke startet fra toppen og har arbejdet sig nedad, de er startet med græsrodsbevægelser og har arbejdet sig opad. Føl jer derfor opmuntret ved at vide, at bevægelser med at gøre uret ret og opløfte de svage og undertrykte vokser i antal og med succes over hele kloden. Rykvise fremskridt og lejlighedsvise omveje på fremskridtets vej vil forekomme lidt længere endnu, men lommer af modstand bliver færre, da vibrationer ikke længe kan støtte noget med mørke hensigter. Det vil ikke ske natten over, men til sidst vil kun folk, der handler i overensstemmelse med lyset og lys-baserede aktiviteter, sejre.
Bernie Sanders og de filosofier, han er talsmand for, ligger inden for disse parametre, så lad os forlade emnet lidt og svare på læseres spørgsmål om ham. Han støttede Hillary Clinton, fordi han følte, at hun var den bedste af de to nominerede, og han talte til hendes favør, efter at den Demokratiske Nationale Komite blev enige om at medtage som partiprogrampunkter de spørgsmål, der havde betydning for hans tilhængere. Jo, han opdagede, at der blev fusket med stemmetællingen i talrige primærvalg, og til tider fortryder han, at han ikke anfægtede dette på vegne af det flertal, der stemte på ham; men han har ingen idé om, at hvis snyderiet var blevet afsløret, ville vibrationer have ført ham til præsidentposten i en jordskredssejr. Han ved ikke endnu, om han vil stille op til præsidentvalget i 2020; men han agter i offentlighedens øjne stadig at fremstå som en stærk fortaler og Kongressens stemme for de reformer, der skaffede ham så mange tilhængere.

Så nu, lad os tale om dem, der føler, at de er utilstrækkelige lysarbejdere, fordi de ikke kan deltage i marcher eller være aktive i progressive organisationer eller økonomisk støtte en værdig sag. I kære, ved at sende lys til dem, der kan deltage, forstærker I deres effektivitet med det tidobbelte. Lyset, I har sendt til marchdeltagerne og demonstranterne mod rejseforbuddet, havde denne effekt og det bestyrkede også deres beslutning om at fortsætte bestræbelserne hen mod fair og retfærdige løsninger. For at være sikker, befandt mange lysarbejdere sig i folkemængderne de dage, men de fleste andre deltagere kender ikke engang det udtryk, og det er heller ikke nødvendigt. Lyset i deres passion for, at verden bliver et bedre sted for alle, hjælper verden til blomstring i fuldt flor. Undervurder aldrig kraften i det lys, I stråler ud i verden!

Følgende er et uddrag af en e-mail skrevet af en læser i London: "Da jeg spurgte [mediet] om jeres kaotiske politiske situation, sagde han, at udviklede ånder ikke giver sig af med politiske spørgsmål. Hvis han har ret, så spørg venligst Matthew, hvorfor sjæle på hans station gør det". Dette medie har helt ret, hvis han med udtrykket "give sig af med" mener at tage politisk parti for eller forsøge at påvirke nogen angående en sag. Det har aldrig været vores interesse, langt mindre vores intention - i flere meddelelser har vi sagt, at vi er apolitiske og ikke-dømmende. Så, hvorfor taler vi så om "politiske emner"?

Jordens folk forstod ikke, hvorfor der konstant har været krige, der har forårsaget så mange dødsfald og omfattende ødelæggelser, og efterhånden som våben er blevet udviklet til det punkt, hvor en global udslettelse var mulig, blev de mere og mere frygtsomme for, hvad der lå forude. De vidste ikke, at deres frygt nærede de mørke i deres stræben efter at dominere verden og holde befolkningstallet nede; de vidste ikke, at deres frygt fortalte universet, at de ønskede flere situationer at føle sig frygtsomme over. Derfor, hvis civilisationen nogensinde skulle leve frit og med glæde i en verden genoprettet til sundhed og skønhed, som Gaia ønskede det, måtte noget gøres for at stoppe denne frygtcyklus. Men ved universel lov kan ingen åndeligt avancerede væsener påtvinge nogen tredje tæthedsgrads civilisation deres hjælp; det må være disse folks beslutning om hvilken verden, de ønsker og arbejde sig hen imod at opnå det.

Og således var det, da det højeste universelle råd planlagde Jordens Gyldne Tidsalder i overensstemmelse med Gaias ønske, at en del af den plan krævede mange budbringere af lyset og deres respektive modtagere til at oplyse om årsagen til, at Jorden er i den tilstand, den er, og hvordan folkene kan ændre det. Deres historie beskriver ikke, at ned gennem tiderne er krige og alle former for undertrykkelse blevet foranlediget af politiske ledere, der var indfanget af mørket og fortsatte med at udvide deres imperium, indtil de kontrollerede alle institutioner, der påvirker livet på Jorden. Vores mission er at forklare, hvad den hemmelige regering og dens globale netværk har gjort og også oplyse jer om, hvem I er - unikke, ukrænkelige evige sjæle uadskilleligt forbundet med universets Højeste Væsen og alle andre sjæle. Jeres mission er at dele denne viden med alle, der er modtagelige og eksemplificere, at kærlighed og enhed er vejen til en verden, der opfylder Jordens civilisations ønsker.

De tusinder af år med mørk kontrol er ved at slutte, fordi det intensiverede lys understøtter folks ønske om og vilje til at leve i en fredelig verden, hvor ledere er hæderlige, love er retfærdige, forskellighed respekteres og alle deler i overflod. Bortset fra de få, der forsøger at afskyde atomsprænghoveder, har Skaberens gave med fri vilje til enhver sjæl forrang for alt andet. Det er den kollektive frie vilje hos Jordens folk, der i lineær tid skaber den Gyldne Tidsalders fylde, der allerede blomstrer i kontinuummet og I, kære brødre og søstre, er der for at gå i spidsen på denne evolutionære rejse, som folk er draget ud på.

Gennem årene med vores budskaber har mange læsere bedt os om at udgive dem oftere og vi citerer den seneste anmodning: "Det er sådan en forvirrende kaotisk tid. Begynd venligst at sende jeres beskeder ugentligt, så vi kan vide, hvad der rent faktisk sker, og hvad der er "falske" nyheder."

I oversvømmes med informationer og jo, I har brug for at vide, hvad der er faktuelt, og hvad der ikke er. Den "frie presse" rapporterer stadig det, Illuminati vil have jer til at tænke og udelader det, de ikke ønsker I skal vide, og ikke alt på internettet er pålideligt - meget af det er baseret på uvidenhed om fakta; bevidste usandheder, herunder kanaliserede beskeder, der hævder at være fra udviklede væsner; artikler med forvrængede data anses for at være korrekte; eller partiske meninger præsenteret som faktuelle. Så det er forståeligt, at personer ser sig om efter informationskilder, de føler, er troværdige.

Men at blive afhængig af vores budskaber underminerer deres formål med at tilbyde oplysning, vejledning og opmuntring, så I lærer at stole på, hvad I intuitivt ved og ikke længere har brug for os eller andre budbringere af lyset. En integreret del af selverkendelse – sjælsudvikling - er at stole på jeres intuition, beskeder fra sjælsniveau til bevidstheden og det er derfor, vi ofte har opfordret jer til at søge indad for at få svar. Jeres sjæl - jer! - er del af massebevidstheden, hvor alt er kendt. Dette kosmiske lager af viden, af intuitiv viden, venter bare på at blive afsløret, når I bevidsthedsmæssigt er klar. Hvis I fornemmer, at I får oplysninger, der kommer fra et sted "over jeres tanker", så at sige, så vær opmærksom - jeres sjæl fortæller jer, hvad I har brug for at vide på det tidspunkt.

Nogle af jer har spurgt, hvordan I kan vide, om I fortolker jeres intuition korrekt. Intuition kræver ikke fortolkning eller analyse - det er jeres første naturlige reaktion på information. Hvis det flyder let i jeres hjerterum, er det meget sandsynligt sandt; hvis der er en snert af modstand, er det meget sandsynligt ikke sandt. At lære at stole på iboende viden kan udvikle sig hurtigt, men normalt kræver det øvelse og tålmodighed er jeres allierede. Vær opmærksom på, at et sind, der er lukket over for at overveje validiteten af oplysninger, der adskiller sig fra religiøse eller ideologiske overbevisninger, er en barriere, der hindrer sjælsniveau viden i at nå bevidstheden.

Elskede familie, vi kan ikke for ofte sige, at KÆRLIGHED er nøglen til det liv, I ønsker, til den verden, I er der for at hjælpe med at skabe. Hvis I ikke kender de utallige måder, hvorpå I udtrykker kærlighed eller måske ikke kan huske dem, vil læsning af vores budskab, der indeholder dem, helt sikkert lette jeres hjerte. [9. december 2016]

Oplyste væsener i hele dette univers opmuntrer jer til at fortsætte fremad og støtter jer med den uforlignelige kraft af ubetinget kærlighed.

______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books 
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Jeg vil besøge min familie i Latinamerika i marts, så den næste besked vil komme i slutningen af marts eller i begyndelsen af april.]

Friday, January 13, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 8. januar 2017


Matthew Ward — 8. januar 2017

Det amerikanske præsidentembede; ingen russisk, kinesisk krig mod USA; FN Sikkerhedsråds beslutning re: Israel; vejrafvigelser, geofysiske hændelser; informationskilde re: hackede e-mails; Illuminatis status; spirituel, bevidst udvikling; ET assistance; lysarbejdere, kærlighedsenergi
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Jeres kalenderår 2017 tegner til at blive spændende, da planeten rider på kraftfulde energibølger på dens opstigningskurs. Bølgerne er felter af lys, og da lys og kærlighed er den samme energi, kunne I tænke på alle i jeres verden som beboere i et grænseløst hav af kærlighed. Vi tilbyder en meditation, der kan få jer til at føle jer som ét med denne energi: Forestil jer et panorama af udsøgt skønhed, se jer selv svæve blidt over denne idylliske scene, føl nu, at I smelter sammen med den og nyder den salige fornemmelse, som Enheden med Alt giver.
Kære familie, nu vil vi besvare jeres spørgsmål, og vi begynder med den oftest stillede: I korthed, hvad med USA’s præsidentembede? Energien i Jordens potentiale vedrørende dette er i en tilstand, hvis lige er så usædvanlig, at vi ikke kender noget, vi kan sammenligne den med. Vibrationer omkring den nyvalgte præsident Donald Trump er endnu lavere end tidligere, vibrationerne omkring de fleste af hans valg til topposter er lave, og vibrationerne omkring senator Bernie Sanders fortsætter med at være lige så høje, som tidligere. Hvis vi vidste, hvordan dette vil udspille sig, ville vi med glæde fortælle jer det, men denne unikke situation med høje og lave vibrationer i vild bevægelse, dog sameksisterende næsten i et dødvande, giver ingen indikationer med hensyn til udfaldet. Vi kan fortælle jer dette, med vibrationerne, der konstant øges på planeten, vil den løsning, der opnås, i sidste ende være for alles højeste gode.
Vi beder jer om ikke at have frygt for, at Rusland eller Kina vil starte en væbnet konflikt med USA, der kunne udvikle sig til en atomkrig. På trods af de retoriske holdninger, som nogle af jeres analytikere anser for bekymrende, ønsker ingen af disse landes ledere at blive involveret i en krig, der kunne bringe verden i fare. Og hvis noget andet land eller nogen uberegnelig gruppe ville sende et missil op med et nukleart sprænghoved, vil stedse årvågne besætninger i rumfartøjer omkring Jorden forhindre en detonation. Dette er et godt sted at besvare et andet spørgsmål: Nej, Iran udvikler ikke hemmeligt atomvåben.
Vi ser FN Sikkerhedsrådets beslutning om at fordømme Israel for at bygge bosættelser på Vestbredden i strid med international lov som et solidt nederlag for Illuminati. Målet for den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, som sidder i de øverste rækker i dette hemmelige samfund, har aldrig været at tjene sit folks bedste interesser eller at slutte fred med Palæstina. Ud over at holde regionen destabiliseret, således at økonomiske midler bliver ved med at tilflyde Israels forsvar, ønsker han at etablere en Illuminati magtbase i Jerusalem, hvorfra de spreder deres kontrol i hele Mellemøsten. Det vil ikke ske.
Storme og rekordtemperaturer skyldes til dels vejrkontrol teknologi; chemtrails og andre giftige forurenende stoffer i jeres atmosfære har også en rolle i dette. Så I har ret, når I tror, at Illuminati, ikke Moder Natur, forårsager unormale vejrforhold, da de er ansvarlige for alle de medvirkende faktorer, faktorer, der forsinker planetens tilbagevenden til et moderat klima globalt. Forekomsten af geofysiske hændelser kommer fra to kilder: Minedrift, boring og fracking for at udvinde fossile brændstoffer er den ene; den anden er Jordens udskillelse af negativitet, der til dels skyldes disse miljømæssige ødelæggende handlinger.
Vi har spurgt vores informationskilde, om den russiske præsident Vladimir Putin har ret i at benægte sit lands engagement i hacking af den demokratiske nationale komités (DNC) e-mails og af e-mails på en personlig computer, hvilket er i strid med de amerikanske efterretningstjenesters konklusion, at Kreml er ansvarlig. Nogle medlemmer af vores universelle familie, der lever blandt jer, befinder sig i større efterretningstjenester over hele verden - det var dem i amerikanske efterretningstjenester, der fortalte os, at de hackede og offentliggjorde e-mailsene - og andre medlemmer har ekspertise i at spore hackeres "fodspor".
Vore kilder ved, at Illuminati i disse forskellige tjenester udsender falske oplysninger for at skabe konflikt. De rapporter, der er givet til den amerikanske præsident Barack Obama, skyder skylden på Rusland, hvilket har ført til flere sanktioner mod det land; det var i overensstemmelse med Illuminatis hang til gengældelse - de vildledte Obama og skabte flere økonomiske problemer for Putin, fordi begge ledere har nægtet at slutte sig til dem. FBI’s direktør James Comey ved, hvem hackerne er, og hvorfor de offentliggjorde e-mailsene og de kriminelle beviser, de indeholder; han afslørede ikke disse oplysninger på grund af trusler fra Illuminati fraktionen bag Hillary Clinton.
Så Illuminatis tilstedeværelse påvirker stadig det, der foregår i jeres verden; men deres globale netværk er blevet rykket op med rode, deres indflydelse fortsætter med at svækkes og deres djævelske aktiviteter er kommet frem i lyset, om end de betegnes som "falske nyheder". Personer i topstillinger i mange lande bliver arresteret, taber valg eller træder tilbage; flere vil følge og mange i de lavere rækker bliver spredt. Deres kontrol på Wall Street og de europæiske og asiatiske aktiemarkeder falder fra hinanden og ligeså deres bank imperium. De vil ikke meget længere være i stand til at holde på deres enorme formuer tjent ulovligt og umoralsk - kræfterne for det gode vil modtage dem og bruge pengene til at gøre en ende på fattigdom.
Vedvarende energiformer, der breder sig, vil udfase deres fossile brændstofindustrier, gratis energikilder, som de har holdt skjult, vil dukke op og beskyttelse af miljøet vil gøre en ende på hensynsløs destruktivitet. Deres uretfærdige retssystemer vil blive reformeret, fængsler-for-profit lukker og kontrol af mainstream medier i lande med "fri presse" vil også ophøre.
Sundhedsvæsenet - en labyrint af globale hemmelige aftaler, der involverer farmaceutiske virksomheder og forsikringsselskaber, vaccine- og medicinske udstyrsproducenter og WHO såvel som FDA, CDC, NIH, AMA, AHA* [se ordforklaringer nederst i oversættelsen] og relaterede organisationer med forkortede navne i USA - vil finde en vej ud af disse Illuminati-ejede eller -infiltrerede organisationer. Giftige behandlingsformer vil blive erstattet af sikre naturlige behandlingsformer og ordentlig sundhedspleje vil blive tilgængelig for alle.
Lige så betydelig som Illuminatis højborg på disse kritiske områder har skadet liv på Jorden, det mest effektive middel, hvorved de har undertvunget generation efter generation efter generation, lige så skadelig har det været med hensyn til at udnytte enhver form for forskelle mellem folk for at skabe fjendtlighed og splittelse og med hensyn til at starte krige. Folk over hele verden hungrer efter fred. Energien af deres kollektive ønsker har nået et ustoppeligt momentum i forhold til energien om erobring, og kamphandlinger vil gradvist trappes ned. Industrier, der laver krigsmateriel vil i stedet producere det, som en kooperativ, progressiv civilisation har behov for; byggefirmaer med hæderlig ledelse vil genopbygge ødelagte byer; penge, som tidligere blev brugt på krige, vil gå til projekter og programmer, der opløfter og forbedrer liv.
Nogle af disse aktiviteter er i gang, andre påbegyndes, endnu andre er i planlægningsfasen, og højere vibrationer vil omgærde alle bestræbelserne. I vil se beviser på dette, men forvent ikke, at den fortsatte udfoldelse af verdens transformation vil være helt fri for modstand. I er godt rustede til at tage jer af dem, efterhånden som de opstår og hjælpe andre til at gøre det samme - elskede søstre og brødre, I har fortjent ph.d.'ere i opfindsomhed, vedholdenhed og overvindelse af forhindringer!
Mange læsere, der skriver til min mor, nævner, at de er i 60’erne, 70’erne eller 80’erne. Hvis I befinder jer i den aldersgruppe, så tænk på de forandringer, I har oplevet, hvor de teknologiske fremskridt er eksploderet inden for fremstilling, kommunikation, energi, transport, computere, fjernsyn, sundhedsvæsen, udforskning af rummet, underholdning, sociale medier - og ja, våben. Det er dog ikke nødvendigt at have levet i årtierne med innovation og modernisering for at se, at teknologiens rolle i jeres verden i dag spænder temmelig vidt.
Det er forordet, kan man sige, til vores svar på dette spørgsmål: "Med høje og stigende vibrationer på planeten, hvorfor er der stadig så meget vold, fanatisme og grådighed?" Fordi teknologien er nået meget længere end samfundets fremskridt med hensyn til bevidst og åndelig bevidsthed. Vi fremsætter på ingen måde kritik - mange sjæle har taget store skridt, og der er grunde til, at mange andre ikke har.
Med medfølelse tænker vi på den del af vores Jordiske familie, der bor i områder med ubarmhjertige konflikter eller i overfyldte flygtningelejre og sørger over tabet af deres kære; de, der lever i frygt under tyranni eller er sultne eller hjemløse i rige lande - ikke alle disse sjæle valgte at opleve sådan en grad af smerte eller nød. Det er med sorg, at vi tænker på vores familie, der er årsag til lidelserne - de, der regerer med jernhånd eller føler, at de er bedre end alle, der er "anderledes" eller har ret til at dræbe "fjenden" og de, der har en udtalt grådighed uden at tænke på de mange, mange millioner, der knap nok overlever.
De lave vibrationer, som kommer fra alle disse sjæles utallige tanker, følelser og handlinger, befinder sig i den kollektive bevidsthed; og fordi det er den kollektive bevidsthed, som manifesterer alt det, der eksisterer på Jorden, har dens udbredelse af lave vibrationer bremset tempoet i samfundets udvikling bevidsthedsmæssigt og åndeligt. Dette er i gang med at ændre sig – lysbølgerne, der fejer over Jorden, åbner flere og flere hjerter og sind, og alt på lave vibrationsniveauer vil til sidst forsvinde.
"Du sagde, at andre civilisationer hjælper os. Jeg kan ikke se hvordan. De har ikke fået fjernet Big Pharma, Big Oil, Big Bank, Big Brother og resten af de onde Bigs". Andre civilisationer hjælper jer på alle de mulige måder, som de universelle love tillader. De kan forårsage, at atomsprænghoveder ikke fungerer, fordi Skaberen har dekreteret, at der aldrig igen vil finde nukleare sprængninger sted i rummet. Idet de respekterede Gaias frie vilje om, at hendes planetariske legeme og dens beboere skal beskyttes, byggede de et lysgitter omkring Jorden for at forbyde adgang af lavere entiteter fra andre verdener, og de har omdirigeret astrale legemers og rumaffalds kurs for at forhindre sammenstød med planeten. Sammen med den massive mængde af lys, der stråles til Jorden og udjævning af geofysiske hændelsers virkning uden at mindske mængden af negativitet, der udløses, nedbringer de toksiske påvirkninger af forurenende stoffer i luften, jorden og havene og neutraliserer toksiner i vacciner designet til at forårsage pandemier.
Selv om jeres familie i "rummet" har lov til at hjælpe på disse måder, som I ikke selv kan klare, kan de ikke gribe ind i sjæles frie vilje på Jorden bortset fra denne ene undtagelse - enhver person, der måtte vælge at afskyde missiler med atomsprænghoveder, vil ikke have held med det. Ej heller kan medlemmer af vores universelle familie påtvinge jer deres ideer, selv om det i høj grad ville gavne jer - gennem universelle love bestemmer hver civilisation den verden, den ønsker og må gøre, hvad der er nødvendigt for at virkeliggøre den verden.
Men i denne enestående æra i universet har sjæle mulighed for i én levetid at fuldende alle tredje tæthedsgrads karmiske lektioner, så de kan udvikle sig, og andre civilisationer har lov til at hjælpe dem med deres tunge karmiske byrder. Mange "Extra-Terrestriske" ønskede at deltage i denne unikke rejse og de, der blev udvalgt af master-planlæggerne for den Gyldne Tidsalder, hjælper personer på Jorden på denne måde, og ved at oplyse folks vej til den fredelige verden, de ønsker.
I Kære, I er blandt dem, der tog til Jorden for at vise folkene, at kærlighed er vejen til fred, til glæde, fremgang, gensidig respekt og liv i harmoni med Naturen. Ved at leve jeres lys uden frygt og tillidsfuldt, udstråler I kærlighed til alle omkring jer, og det stopper ikke der. Kærlighedsenergi er så kraftfuld, at det strømmer ud i verden, ud i universet og videre ud i kosmos. I Enheden af Alt påvirker alt overalt alt andet alle andre steder, og kærlighedslyset, som I udsender, kommer tilbage i ubegrænset omfang - dette er den uforlignelige storhed og kraften i kærlighed.
I er ærede, elsket og ledsages i ånden af alle lysvæsener i dette univers.
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Saturday, December 17, 2016

Dansk -- Matthew Ward — 9. december 2016Matthew Ward — 9. december 2016

Forstørrede følelser; Amerikanske valg: negative reaktioner, virkninger af vibrationer, urolig situation; året 2017; selvkærlighed; kærlighed
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Følelser intensiveres altid ved årets udgang, idet mennesker rundt omkring i verden fejrer julen med traditionelle gudstjenester, gribende musik og festligheder med familie og venner. Det er i løbet af denne tid, at de, hvis liv er tilfredsstillende, føler sig mere taknemmelige end normalt og de, hvis liv er triste, føler sig mere fortvivlede. I år med planetariske vibrationer, der er højere end nogensinde før i jeres historie, øges følelser af taknemmelighed for velsignelser og det at række ud til folk i nød tilsvarende. Vi ønsker, I kunne se glansen af denne øgede taknemmelighed, gavmildhed og taknemmeligheden ved at dele, det er et syn at skue.
Vibrationer har også spillet en meget stor rolle ved det seneste valg i USA og lad os først tale om de negative reaktioner på resultatet. Vi kan mærke de stærke følelser hos mange mennesker i dette land: vrede over et politisk system, der ikke respekterer folkets stemme, ængstelse over, hvad der er sket i ugerne siden valget, frygten for nogle familiers sikkerhed og for at deres liv muligvis rykkes op med rode, bekymring for, hvad der ligger forude for landet. Og fordi denne regerings handlinger ofte har global virkning, er ledere i andre nationer forsigtige.
Vi forstår disse følelser og mange af jer har udtrykt dem i e-mails til min mor. Kære alle, I kan have ro i sindet, hvis I tænker over, hvad I ved, hvilket de fleste mennesker ikke gør:
Valgresultatet dødsdømte Illuminatis plan om igen at placere en af deres egne i Det Hvide Hus efter i 8 år at have måttet bekæmpe en præsident, der gjorde modstand i det omfang, han kunne.
Planetære vibrationer vil øges og kun fremme bestræbelser, der bedst tjener Jorden og alle hendes livsformer; alt af det modsatte kan ikke holde længe.
Hårdt tilkæmpede rettigheder og fremskridt mht. social retfærdighed kan ikke ophæves. Det er ikke skæbnen for Jordens folk at gå baglæns, men at bevæge sig stadig nærmere mod fred, gensidig respekt, samarbejde og at leve i harmoni med Naturen.
Den verden, hvor livet er sådan og hvor planeten er genoprettet til en sund tilstand og dens oprindelige skønhed – den verden I er med til at skabe i lineær tid – eksisterer allerede lyslevende i kontinuummet.
Så selv om det kan synes, som om den nye administration og dens retning er mejslet i sten for de næste fire år, er dette ikke tilfældet.
Flere læsere har spurgt, om NESARA [National Economic Security and Reformation Act] er løsningen på denne situation, som mange rundt omkring i verden betragter som et afgørende skridt i denne tid - det er det, og den ville i den grad være velkommen, hvis alle vidste, hvad der følger af den.
Tilbage til NESARA. Energien omkring denne amerikanske lovgivning placerer den automatisk inden for mulighedernes rækkevidde, men det er usandsynligt, at den bærer frugt lige med det samme. Ikke alene er Loven ikke almindeligt kendt, men nogle, som har hørt om den, mener ikke, den er gyldig; nogle, der tror, den er, har misforståelser omkring den; og andre, herunder nogle medlemmer af regeringen, tror på den misinformation, der er lagt ud på regeringens NESARA hjemmeside. [For læsere, der ikke er bekendte med NESARA, kan ved at skrive ordet i søgefeltet på www.matthewbooks.com få adgang til datoerne på de mange beskeder, der indeholder dette emne.]
I 16 år er implementeringen af Loven blevet forhindret på den ene forbryderiske måde efter den anden - mest hensynsløst er "9/11" forræderiet mod landet af dets ledere – på grund af dens bestemmelse om, at nationen vender tilbage til sin forfatningsmæssige status som en suveræn republik, vil den ophæve den eksisterende institution, der hurtigt og i hemmelighed blev etableret af Illuminatis britiske kongelige, og vil smide alle embedsmænd ud. Om ikke kun af den grund, så ville den nye administration underlægge loven den tidligere præsident Bill Clintons referatforbud, som ved lov forbyder alle, der kender til den, nogensinde at tale om den offentligt. Og Illuminati inden for og uden for Kongressen vil fortsætte med at gøre, hvad der kræves for at lægge låg på NESARA, fordi alle dens bestemmelser blev designet til at gøre en ende på deres kontrol over landet og i sidste ende hele verden.
Ikke desto mindre er aktiviteten i Jordens energipotentiale i forbindelse med valget og dens efterdønninger stadig tumultagtige, så det er muligt, at Loven kunne blive bragt til offentlighedens kendskab og måske efter ønske fra den oplyste befolkning vil regeringen blive omdannet. Hvis det sker, ville det være den måde, hvorpå landet får en ledelse, der vil sætte kurs i retning mod Lyset. Og da denne del af Jordens energifelt stadig er så urolig, kan andre scenarier opstå, der fører Bernie Sanders ind i det ovale kontor.
Dette er ikke en forudsigelse, det er på linje med energi flowet. Vi kan se Jorden i det store billede, fordi i kontinuummet er det et fait accompli, men vi kan ikke forudsige, hvad der vil ske på kort sigt. Det hele afhænger af vibrationer. En pludselig bølge af energi fra de kollektive tanker, følelser og handlinger fra alt liv på Jorden kan drive en situation fra ”sandsynlighed” til ”sikkerhed” lige så hurtigt, som det kan vende det tilbage til ”mulighed”.
Så, lad os nu tale om energi flowet, da det har påvirket jeres politiske scene indtil nu og dens relevans i forhold til, hvad der venter forude. Dette har intet at gøre med politik i sig selv, det har alt at gøre med vibrationerne omkring politiske spørgsmål og hvordan disse vil udspille sig i overensstemmelse med de universelle love.
Trods loyale tilhængere i månederne med valgkamp tiltrak både Donald Trump og Hillary Clinton overvejende negative energi tilknytninger, der udsender lave vibrationer. Ingen af dem havde helhjertet opbakning fra deres respektive partier, men de blev alligevel de nominerede. Fru Clinton blev det, fordi DNC (Democratic National Committee) gav hende stemmerne ved kritiske primærvalg, som Hr. Sanders havde vundet, og Hr. Trump vandt præsidentvalget, fordi Illuminatis afstemnings manipulation til fordel for fru Clinton gik galt. Således var energivibrationerne omkring både de enkelte personer og korruptionen i valgprocessen derfor på et lavt niveau, og det niveau er faldet i ugerne siden valget på grund af omfattende protester og bekymringer over den nyvalgte præsidents valg af personer til nøglepositioner.
Da Hr. Sanders gik ind i valgkampen, havde energien omkring ham høje vibrationer, der var i samklang med hans karakter og vælgernes godkendelse af hans reformfilosofi. Som dagene gik og støtten til ham steg, fortsatte det vibrationsmæssige niveau med at stige og gør det stadig, da han fortsætter med at tale for de forandringer, han og hans tilhængere føler er bedst for landet. Sagens kerne er, at vibrationer omkring Hr. Sanders er på linje med de planetariske vibrationer, der manifesterer lysfyldte betingelser til gavn for planeten og folkene. I de kommende uger og måneder vil Jorden være i kredsløb på stadigt højere planer, hvor hendes civilisation omsider kan blive fri af undertrykkelse i krop, sind og ånd.
Nuvel, vi fortalte jer for nogen tid siden, at i 2017 slutter et årti med forsinkelse i samfundets bevidsthed og åndelig opnåelse, som Jordens Gyldne Tidsalders mester-planlæggere havde forventet ville blive nået i 2007. Næste år begynder et stort nyt kapitel i jeres verdenshistorie, da kraftfulde energi bølger understøtter områder med høje vibrationer og begynder at manifestere betydelige forandringer i jeres nære horisont.
Men forvent ikke, at udfoldelsen bliver problemfri sejlads hele vejen. Der vil være forsøg-og-fejl omveje langs den oplyste vej, slæbende fødder hos stadigt slumrende sjæle og Illuminati har stadig rester af magt. De vil yde modstand ved at forårsage omvæltninger, hvor end de kan og bruge skræmme taktikker - en række af ildevarslende spekulationer, herunder en invasion fra rummet, er allerede i omløb. Sjæle fra avancerede civilisationer, der lever blandt jer og i jeres himmel, vil fortsætte med at forhindre alt, der kunne bringe jer i fare og snart vil Illuminati blive nødt til at acceptere sandheden: Deres lange mørke år med kontrol af livet på Jorden er nået til enden.
Lysarbejdere, I er fortroppen af det stigende antal, der bevæger sig mod en verden, hvor kærligheden hersker overalt. I talrige meddelelser har vi fortalt jer, at kærlighed og lys er en og samme energi, den kraftfuldeste kraft i kosmos og nøglen til at transformere jeres verden, at kærlighed er sjælens bestanddele og det bånd, der genforener mennesker og dyr, der holder af hinanden. Men måske har vi ikke fortalt jer det ofte nok, at vokse åndeligt og bevidsthedsmæssigt ligeledes omfatter at elske sig selv. Man kan sige, at sjælsudvikling starter med at elske sig selv - I er nødt til at vide, hvordan kærligheden føles for jer selv, før I kan føle kærlighed til andre og være åbne til at modtage den. Kære brødre og søstre, kærlighed til én selv er IKKE selvoptagethed, egoisme, forfængelighed, stolthed eller ethvert andet tredje tæthedsgrads karaktertræk – at elske sig selv er at ære jeres guddommelighed som en del af Gud.
Vågnende sjæle må forstå, hvad kærlighed er og læsere af vores budskaber gennem lang tid sætter måske pris på en påmindelse om, hvad jeg fortalte min mor, da hun spurgte om kærlighed og hvordan den bruges i "hverdagen".
Udtrykt enklest er kærlighed det, at Gud deler af Sig Selv med alle Hans skabninger. Kærlighed er healings kraften i universet. Kærlighed er i sjælen og behøver kun jeres tilladelse til med disse iboende følelser at elske andre og modtage deres kærlighed til jer. Kærlighed har ingen begrænsninger, ingen grænser for dens evne.
Når den udtrykkes, er kærlighed at behandle andre med venlighed, retfærdighed, ærlighed, medfølelse, hjælpsomhed, omsorg og respekt. Hvis kærlighed kan siges at have "ingredienser", så er disse nogle af ingredienserne i gudelig udtryk i handling.
At vide, at du og Gud og enhver anden af Guds skabninger er uadskillelige, er kærlighed. At vide, at Jorden er et følende, sansende bevidst liv og at respektere alle hendes livsformer, er kærlighed. At erkende, at ingen kan kende andre på sjælsniveau og derfor ikke skal dømme dem, men hellere ikke blot tolerere en handling, der ses som skadelig, er kærlighed.
At lytte til ens gude selv er kærlighed. At leve det liv, der fremkalder at elske sig selv, er kærlighed. Selv at føle glæde, når I ser det i andre, er kærlighed. At gøre noget, der bringer glæde til en anden, er kærlighed. At tilgive sig selv og andre er kærlighed. At dele jeres ressourcer af et godt hjerte er kærlighed. At gøre gode gerninger uden at knytte forventninger til er kærlighed. At føle fred i hjerte og sind er kærlighed. Den stille frydefuldhed ved at se en solnedgang eller høre en sangfugl er kærlighed og et smil er en af de enkleste og mest strålende udtryk for kærlighed.
I hvert tilfælde eller i alle disse tilfælde og mange andre, som I kan støde på, hvor I instinktivt ved, I er kærlighed i handling, manifesterer I jeres kærlighed til og af Gud. Mor, jeg tror ikke, jeg har fortalt dig noget, der kommer bag på dig. Men måske er det godt at have nogle referencer som en ledestjerne i disse tider, hvor mørket kan synes at overskygge den storslåede overflod af kærlighed i jeres verden. [Det uddrag fra kapitlet "Kærlighed i hverdagen" i Illuminations for a New Era blev sendt kort efter, at Matthew og jeg begyndte at kommunikere telepatisk i januar 1994.]
Når I fejrer julen, så hav godhedens gave i tankerne i den kærlighed, som I og utallige andre udstråler. Undervurder aldrig kærlighedens kraft til at ændre folks liv og jeres verden - kærlighed er døren til Jordens Gyldne Tidsalder i fuldt flor.
Vi ønsker jer en glædelig jul og et vidunderligt nytår, vores elskede familie.
______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

PRGInstructions HERE