Followers

Tuesday, April 4, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 2. april 2017


Matthew Ward — 2. april 2017

Hjertet, sjælen; Jordens Gyldne Tidsalder; opstigning; lys, kærlighed; dåb; Barack Obama; Donald Trump, universelle loves virkninger på administrationen; Vladimir Putin; Global Kærligheds Dag
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi takker alle, der har givet udtryk for deres påskønnelse af vores forklaring om opstigning (Ascension) fra dette sted med godt udsyn, og vi ønsker at dele en læsers glædelige perspektiv:
”Opstigning (for mig) er som at være det bedste, du kan være .... hvad det så end er!!! Hvis du danser, vær den bedste danser. Hvis du synger, vær den bedste sanger. Hvis du passer haven, vær den bedste gartner. Hvis du maler, vær den bedste maler. Vær det bedste, du kan være!!! Ved at være det bedste, du kan være, genopretter du din sjæl (energi - indre chi livskraft) og hæver din vibrationsfrekvens... Dette mit indre lille lys. Jeg vil lade det skinne!!!
”Jeg tror, den vigtigste del af indholdet, det er nødvendigt at gentage, er, ’Hold op med at søge uden for jer selv for at få svar. Gå indad i jer selv!!!’ Svarene findes derinde. Forbind jer med jeres hjerte, som er et kraftfuldt, guddommeligt organ.”
Sandelig! Ofte har vi opfordret jer til at lytte til jeres intuition, meddelelser til bevidstheden fra sjælen, hvor al sandhed er kendt; og i en af Guds samtaler med min mor, fortalte Han hende, ”Hjertet er sæde for sjælen”. Sjælens bestanddel er kærlighedsenergien, og det er i hjertets område, at kærlighedsfølelsen mærkes. Det er med god grund, at I siger ”jeg elsker dig af hele mit hjerte” og skriver små hjertesymboler på noter til jeres elskede og sender hjerteprydede valentinskort til mennesker, der er særligt kære for jer.
”Meget oplysende og mange tak. Hvad jeg stadig ikke forstår, er, hvor den Gyldne Tidsalder passer ind [med opstigning]. Eller gør den?” Jo, så sandelig, den passer ind. Forestil jer Jordens opstigning som et tog, der når fuldstændig hele vejen rundt om kloden og dets passagerer som sjæle på deres egen opstigningsrejse. For omkring 80 år siden begyndte dette tog langsomt at snegle sig afsted i mørke praktisk talt og alle steg på. Igennem årtierne siden da fik toget mere fart på, mens det kørte rundt og rundt om jorden, spædbørn steg på og folk i alle aldre stod af, og Jorden blev lysere og lysere. Denne togrejse/passagerernes rejse vil fortsætte, indtil Jorden lyser i stråleglans, og hendes Gyldne Tidsalders herligheder står i fuldt flor - dette er togets destination. Passagerer, der stadig befinder sig på toget, holder kort ved den station eller i et århundrede eller mere, men de og alle andre sjæl, der har rejst med toget, mens det fortsatte med at køre rundt om planeten, vil fortsætte deres personlige rejse for igen at integrere med det Højeste Væsen i dette univers.
Det er den bedste analogi, vi kunne komme i tanke om for at vise sammenhængen mellem denne enestående Tidsalder og planetarisk og personlig opstigning, men der hører mere til historien. Nogle af passagererne udviklede sig åndeligt og bevidst fra tredje tæthedsgrad til fjerde, før de stod af for at gå ind i Nirvana; andre gjorde ikke, men togrejsen var blot en rejse med ubegrænsede muligheder for dem for at nå denne milepæl. Toget vil fortsætte med at køre ind i stadig højere vibrationer og alle passagerer, der bruger dem til deres fordel, kan beslutte at vende tilbage til Jorden efter et åndeliv eller tage til en anden vidunderlig verden efter eget valg. Uanset hvornår eller hvor sjæle vælger at opleve livstider på deres vej til universel reintegration, er den ultimative destination for alle Skaberens kærlighed-lys essens, hvor de altid har været og altid skal være.
Med hensyn til hvad I kan gøre for at hjælpe med ”at sætte fart” i jeres og Jordens opstigning, siger vi: Lev jeres lys, lev fra jeres hjerte, KÆRLIGHED er nøglen. Lys og kærlighed er den samme energi og den mest kraftfulde kraft i kosmos; derfor er det at føle kærlighed/at sende lys én og samme ting og det bedste til hjælp til opstigning. At være medfølende, taknemmelig, tilgivende, generøs, venlig og ærlig udsender de høje vibrationer, der oplyser jeres liv og tilfører lys til jeres verden. At have tillid til og være optimistisk med hensyn til jeres og Jordens fremtid hjælper med at manifestere det, der svarer til den energi, der er sendt ud, og at visualisere hele Jorden indhyllet i gyldent hvidt lys sender den udstråling ind i den kollektive bevidsthed, den såkaldte ”universelle suppe”, hvorfra alt i jeres verden materialiseres.
”Spørg venligst Matthew, om dåb har nogen effekt på opstigningsprocessen”. Ikke det mindste. At gøre dåb til et adgangsgivende religiøst ritual blev opfundet af kirkens og statens ledere for at give dem større kontrol over befolkningen. Når det er sagt, skaber tro en persons virkelighed, og hvis det inkluderer dåb som en forudsætning for ”at komme i himlen” og det sidestilles med opstigning, er virkeligheden for den person, ja, at dåb er et vigtigt aspekt i opstigning.
Hvor meget vi end ønsker, at politik ikke længere holdt vores elskede jordiske familie i sit greb, gør den det stadig, og vi ønsker ikke at ignorere de mange henvendelser fra læsere overalt om, at vi måtte tale om de amerikanske præsidenter Obama og Trump og den russiske præsident Putin, hvis handlinger har konsekvenser langt ud over deres nationale grænser. Når vi behandler jeres spørgsmål og kommentarer, så husk, hvad vi har sagt i tidligere beskeder: Vi er apolitiske, dømmer ikke nogen og elsker betingelsesløst alle vore brødre og søstre på Jorden.
Barack Obama er lige så lysfyldt i dag, som han var, da Gaia valgte denne sjæl til at blive amerikansk præsident på det tidspunkt, der ville have været det rigtige tidspunkt for en visionær leder med åndelig og moralsk integritet til at inspirere folk til at leve på progressive oplyste måder. Timingen, jeres år 2008, lå på linje med det, den Gyldne Tidsalders master-planlæggere forventede ville svare til civilisationens parathed i åndelig og bevidst bevidsthed. Men nogle år inden århundredeskiftet, nægtede sjæle, som havde indvilliget i at skabe forhold, der kunne give masserne de karmiske lektioner, de havde valgt, og derefter slutte sig til lysets kræfter, at overholde den sidste del af deres aftale. Fordi de var blevet betaget af at have uhæmmet magt og enorme rigdomme, fortsatte de med at forårsage en sådan ødelæggelse og vold på deres march mod verdensherredømmet, at det forårsagede en 10 års forsinkelse, hvad angår folks fremskridt i den forventede bevidsthedsmæssige status.
Således tiltrådte Obama præsidentembedet, da splittelse, intolerance, grådighed, bedrag, korruption, vold, forarmelse og krigs mentalitet stadig var udbredt. Ved at holde den tredje tæthedsgrads gryde i kog, var Illuminati i stand til at afspore eller udvande alt det, han ønskede at gøre for sit land og verden, og han gik på kompromis eller opfyldte deres krav på grund af dødstrusler mod hans familie og primære tilhængere. Det er en sorg for ham, at han ikke kunne gøre mere for sit land og hjælpe med at bebude en verden i fred under hans præsidentembede, og hans motivation er stadig stærk med hensyn til at fortsætte med at arbejde hen imod disse mål, der er Gaias vision for Jordens menneskehed.
Det var ikke forudbestemt, at Donald Trump skulle blive præsident, og det var ikke en karmisk erfaring, han valgte i sin sjælskontrakt. Kontrakten omfatter positive aktiver - intelligens, sundhed, rigdom, udholdenhed, selvtillid, iværksætter kapacitet, karisma - og hans valg om at bruge disse aktiver har bragt ham den berømmelse, han søgte, men de har ikke skabt den visdom og adfærd, en national leder behøver for at være respekteret og have tiltro til. Hans beslutning om at stille op til præsidentvalget kom fra hans ambition om at have held med en ny form for eventyr og, ironisk nok, var det håndlangere i Hillary Clintons Illuminati lejr, der gjorde det muligt for ham at gøre det. Deres valgsvindel i primærvalgene eliminerede senator Bernie Sanders, hvis tilhængeres stemmer ville have indsat ham i det ovale kontor, og håndlangernes fejl med at manipulere stemmetællingen ved præsidentvalget gjorde, at den sejr, de havde tiltænkt Clinton, i stedet gik til Trump. Men kun få mennesker ved dette, så officielt peges der fingre ad Rusland for at blande sig i den amerikanske valgproces og det antydes, at det blev gjort efter aftale med Trump kampagnen.
Når der ses bort fra de midler, der rent faktisk førte til valgresultatet, ville to universelle love, der konstant er gældende, påvirke hvem der end ville sidde i Det Hvide Hus, og vi vil først tale om loven om tiltrækning, og om hvordan det har påvirket præsidentens administration. Ved at handle på sine valgløfter tilfredsstiller de alle, der ønsker, at landet går i den retning, hans politik ville føre landet i. De fleste borgere ønsker at bygge videre på de fremskridt, landet har gjort omkring civile, juridiske og miljømæssige reformer. Loven om tiltrækning er neutral - den bringer simpelthen det tilbage fra den kollektive bevidsthed, som matcher energien i folks tanker, følelser og handlinger og leverer derved i overensstemmelse med efterspørgslen, så at sige. Fordi overvægten af energi bliver genereret af den største del af borgerne, reagerer denne upartiske lov på deres modstand i et forholdsmæssigt større omfang end de politikker, der foretrækkes af præsidenten og hans tilhængere.
Den anden lov i spil vedrører vibrationer, og den hænger også sammen med modstanden mod administrationens retning. Den vibrationsmæssige uenighed omfatter juridiske udfordringer med rejseforbuddets bestemmelser og manglende evne til at bringe lovforslag om sundhedsplanen til afstemning, hvis intentioner, som jeres analytikere rettelig skønner, vil fremme frygt og diskrimination og favorisere de rige tilsvarende. De lave vibrationer, der afstedkommes af disse intentioner, sammen med EOs (Entrepreneurs' Organization) skadelige miljømæssige bevarings tiltag, kolliderer med de højere vibrationer, der er fremherskende på planeten. Som alt andet i eksistens er intentioner energi, der vibrerer på en eller anden frekvens, og det øjeblik, hvor to modsatrettede vibrationsmæssige niveauer ”danser med hinanden”, ville det ske så hurtigt som et blink med øjet. Hvis den deraf følgende konflikt mellem niveauerne ikke stoppes af en ændring i landets nuværende retning, vil den stoppe, når enhed opnås på de lysere energiers plan, hvor Jorden er på vej hen.
Så nu til det næste, der foregår mere i Trump administrationen end de universelle loves virkninger. Aktiviteter af præsidenten og hans personale er i gære til offentligt at identificere og retsforfølge medlemmer af ”kliken” – Illuminati - i og uden for regeringen. Vibrationer støtter denne plan, der er af betydning for hele verden; dog har reaktioner på det, der i al åbenhed kun kan kaldes Trumps mangel på sund dømmekraft i talrige tilfælde, sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt enkeltpersoner, hvis hjælp er nødvendig, vil arbejde sammen med ham, og planens chance for at lykkes er gået fra ”sandsynlig” til ”mulig” i Jordens energipotentiale. Der er dog ikke grund til forfærdelse - succes kunne stadig afstedkommes ved præsidentens mellemkomst, men hvis det ikke sker, vil det komme via en anden vej. De lange tidsaldre med Illuminatis mørke styre er ved at nå en ende.
Embedsmænd, politiske analytikere og mainstream medier i ”fri presse” nationer giver genlyd med oplysninger formidlet af Illuminati om Vladimir Putin, der konsekvent har nægtet at slutte sig til dem. Det er derfor, I hører, at han er en snu hensynsløs diktator, der blander sig i andre regeringers anliggender og er en trussel mod Europa, har udsendt ’falske nyheder’ om Hillary Clintons deltagelse i en pædofili ring og indledt krigen i cyberspace. Mens Putins hænder måske ikke er rene, er den profil - som alle andre løgne bekendtgjort af Illuminati – virkelig langt ude. De ved, at han er en af de store aktører med hensyn til at koordinere indsatsen for at befri verden for deres indflydelse; udstiller deres djævelske aktiviteter og holder dem ansvarlige; og erhverver deres uretmæssige formuer og bruger disse midler til at bringe fattigdom, miljøødelæggelser og terrorgrupper til ophør.
Det er sandelig en stor mundfuld og de personer, der er involveret i denne mission, kommer fra nationer, hvis historie, kultur, religion, ressourcer og ideologier er forskellige. Men deres mål er det samme - en sikrere, sundere verden, hvor alle deler af dens overflod - og I skal se beviser for deres fremskridt, når intensiveret lys forstærker dette globale foretagende.
Vi ved, at jeres tålmodighed til tider bliver tyndslidt, mens I venter på at se beviser blive offentligt kendt, og I spekulerer på, om folk nogensinde kan leve sammen i kærlighed og fred. Ja, I kære, de kan, de vil, og vi vil give jer denne opmuntring. 1. maj er Global Kærligheds Dag, det 14. år sponsoreret af The Love Foundation, som er dedikeret til at inspirere til ubetinget kærlighed og fred i hele verden. Hvis I læser hjemmesiden www.thelovefoundation.com, glædes jeres hjerter.
Alle lysvæsener i dette univers ærer jeres tjeneste for lyset og støtter jer med den ubetingede kærligheds kraft.
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

Saturday, March 11, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 6. marts 2017Matthew Ward — 6. marts 2017
Verdens tilstand; opstignings status, planetarisk og personlig
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Alt i jeres verden varsler vagtskifte, så at sige. Åbenlyst og skjult sker der raskt handling på mange fronter for at befri Jorden for de elementer, der har holdt hendes civilisation i trældom i årtusinder. Og som vibrationerne stiger, vil den filosofiske og ideologiske polarisering tø op, ligesom isen i polarområderne gør det, og til sidst vil der herske enhed i ånden på verdensplan. Jordens folks bestemmelse er at leve frit, fredeligt, velstående og glædesfyldt i harmoni med Naturen, og vi ærer alle sjæle, som forlod deres hjemlande for at hjælpe samfundet med i lineær tid at skabe Jordens Gyldne Tidsalder, den herlige verden, der så prægtigt blomstrer i kontinuummet.
Gennem de seneste måneder har vi udtalt os om jeres interesser i forbindelse med globale hændelser og gjorde det med glæde, men vi har på en måde forsømt vore budskabers primære formål, at tilbyde oplysning og vejledning, der vedkommer jeres evolutionære rejse. Talrige e-mails sendt til min mor omfatter spørgsmål og kommentarer, der indikerer misopfattelser i forhold til ”opstigning” [engelsk: ascension], et emne, der er forvirrende for sjæle, som netop er ved at vågne og måske også for nogle, der allerede er bekendt med spirituel information. Opstigning må forstås korrekt, og som svar til alle, der har skrevet, vil vi starte med denne seneste e-mail: "En bekendt fortalte mig, at hun har læst kanaliserede meddelelser om, at begivenheden om Opstigning snart vil indtræffe. Hvorfor fortæller Matthew os ikke om dette, og hvordan skal jeg forberede mig til det?"
Vi ved ikke, hvilken begivenhed andre kilder refererer til, så vi vil i stedet fortælle jer om ”opstigning” her fra vores sted med godt udsyn. For det første er der to typer, planetarisk og personlig opstigning, og vi vil begynde med den første. For ca. 80 år siden da Gaia, den sjæl, der er legemliggjort som planeten, der nu kaldes Jorden, råbte om hjælp, gjorde indstrømningen af lys fra kraftfulde civilisationer, der stabiliserede den alvorligt svækkede planet og forhindrede den i at flyve ud i rummet og en vis ødelæggelse, det også muligt for hende at vriste sig løs fra dyb tredje tæthedsgrad og gradvist at begynde at stige op. Det var begyndelsen på planetarisk opstigning placeringsmæssigt.
Lad os et øjeblik tage et sidespring for at nævne noget, der kunne give anledning til forvirring. Da både dimension og tæthedsgrad anvendes i forbindelse med opstigning, kunne det tænkes, at de er forskellige faser eller aspekter af denne proces i stedet for udtryk, der har været brugt i flæng. Vi vil tilføje, at tæthedsgrad er det mere videnskabeligt korrekte udtryk, fordi opstigning handler om energi, som ikke kan måles på måder, der anvendes til fremstilling af nogets dimensioner, fx en kasse eller et stykke land.      
Tilbage igen, Jorden overskred tærsklen til fjerde tæthedsgrad i december 2012 og vil fortsætte med at stige op, indtil hun er godt inde i øvre femte tæthedsgrad, hvor hun oprindeligt kommer fra. Men gennem æonerne, hvor planeten var på spiralkurs nedad ind i tredje tæthedsgrads dyb og blev hængende der, forblev Gaia på femte tæthedsgrad, hvad angår sjælsudviklingsstatus
Dette bringer os til personlig opstigning - en sjæls vækst i åndelig og bevidst bevidsthed eller udvikling; dette er også en proces, ikke en begivenhed, der ville påvirke alle mennesker på samme måde og på samme tid. Det er sådan, at de energibølger, som Jorden mødes med, er gunstige begivenheder, som kunne gavne hendes menneskehed. Men de stærke udbrud af energi intensiveres alle egenskaber og al adfærd, og mens alle personer reagerer i overensstemmelse med deres positive eller negative grundlæggende tilbøjeligheder og overbevisninger, fortsætter planeten sin støtte opstigning ind i højere astrale plan.
Med hensyn til hvornår personlig opstigning startede, var den massive lysindstrømning, der reddede Jordens liv for omkring otte årtier siden, tilgængelig for alle hendes beboere, så man kan sige, at den begyndte dér tilbage ca. omkring den tid for folk, der var modtagelige for lyset. Vi siger ca. omkring den tid, fordi opstigning, fremskridt i udvikling, er målet for enhver sjæl i hver en livstid.  
Hver sjæl har sin unikke frekvens, eller energistrøm, der er styret af dens tilknytninger - personens tanker, følelser og handlinger af fri vilje – med ind i de mange vækstfaser inden for hver tæthedsgrad. Lad mig ændre "mange" faser til "ubegrænsede" - sjæle kan regrediere nedad gennem flere tredje tæthedsgrads levetider, og fordi de har alle de muligheder, de har brug for til at komme tilbage på sporet, bevæger andre sjæle sig til sammenligning direkte fra tredje tæthedsgrad til fjerde.  
Det er muligt, at den største årsag til forvirring om opstigning er talangivelser. Dette univers har ikke nummererede tæthedsgrade, og det har sjæle heller ikke. Vi bruger talangivelser udelukkende for at angive Jordens position eller fremskridt placeringsmæssigt og for at vise hendes menneskeheds evolutionære status eller fremskridt, og tallet for sidstnævnte kan variere markant, mens Jordens placeringsangivelse forrbliver den samme.
Virkeligheden er, at dette univers er ren energi, der strømmer uden afgrænsning mellem en lavere tæthedsgrads "sidste" strøm og den "første" i den næste højere tæthedsgrad, og snarere er en blanding af strømmene, fordi deres vibrationsmæssige frekvenser er så ens. Det er derfor, I ikke oplevede nogen dramatiske forandringer den 21. december, 2012 eller i dagene og ugerne, der fulgte, selvom Jorden var begyndt at kredse i det laveste plan af fjerde tæthedsgrad. Og uanset hvor planeten befinder sig, kan personlig opstigning ske. Selv i de mange år, hvor Jorden var sunket ned i tredje tæthedsgrads dyb, steg nogle sjæle - Guds særlige budbringere, andre udsendinge og visionære - op i løbet af deres lysfyldte levetid.   
Så hvordan forbereder I jer til opstigning? Det er så simpelt som at leve på gudelige måder eller, som Gud sagde, "Vær venlig".
"Hvor mange flere år endnu vil det tage Jorden at nå sin destination?" Hvis der findes et endeligt svar, ved vi det ikke. I vil fornemme, at tiden går hurtigere og hurtigere, efterhånden som planeten går ind i lysere, så endnu lysere energiplaner, og på et eller andet tidspunkt vil I opleve, at I er i det tidsløse, "afstandsløse" kontinuum. I dette øjeblik, kære brødre og søstre, afføder forsøg på at forestille jer livet, hvor alt i universel eksistens er en række samtidige hændelser, blot frustration. På sjælsniveau kender I det liv, og når I befinder jer "uden for tid" lineært set, vil I endnu engang glædes over at være fuldt bevidste i livet i kontinuummet.   
"Hvor lang tid vil det tage os og Gaia at gå gennem den fjerde dimension, før vi oplever den femte dimension? Jeg fandt en bog, der omhandlede dette og angav 2032 som det år, hvor vi ville begynde at gå ind i den femte dimension" Sjælen Gaia forlod aldrig den femte, kun hendes planetariske krop gjorde, og vi kan ikke sige, hvor længe Jorden vil gå gennem den fjerde, fordi estimering i lineær tid af det, der i kontinuummet er NU, ikke kan gøres med nøjagtighed. Og der er den signifikante forskel mellem planetarisk og personlig opstigning.
De fleste lysarbejdere, om de tænker om sig selv som sådan eller ikke, befinder sig i midten til høj fjerde tæthedsgrad bevidst og åndeligt og i nogle tilfælde højere, de sjæle, der kom fra de mest avancerede verdener for at hjælpe med vækkelse af Jordens folk. Det giver ikke nogen af jer frivillige immunitet over for hele spektret af menneskelige følelser, og perioder med tristhed, skuffelse, fortvivlelse eller andre stressende følelser bringer ikke jeres status i fare. Personer, der er i stand til midlertidigt at hæve sig over deres egne udfordringer og verdens uro og virvar oplever kortvarigt femte tæthedsgrads lyksalighed og fornemmelsen af en sådan lethed, at der ikke er nogen bevidsthed om at være i en tæt krop.
Med hensyn til år 2032 ville vi ikke vove at angive et specifikt kalenderår i forbindelse med nogen etaper på Jordens rejse - eller jeres – på grund af den førnævnte vanskelighed med at sætte forskellige energiplaner ind i en lineær tidsramme.
"Hvordan kan jeg overbevise de religiøse fanatikere i familien om, at Armageddon/Apokalypse/de Sidste Tider ikke er det, der venter os? Jeg ønsker ikke, at de bliver ladt tilbage, når Opstigning kommer!" Vi har talt om opstigningsprocessen, så der er ingen grund til at tage det op igen, og vores forslag gælder alle, hvis kære har lukket deres sind for noget, der ikke passer ind i deres meninger om religion eller andre trossystemer. Del jeres tanker og viden med personer, der er interesseret, men forsøg venligst ikke at overbevise nogen, der ikke er modtagelig for at tro, som I gør. Enhver sjæl har ret til at bevæge sig i et roligt tempo mod oplysning, og hvis det ikke opnås i denne levetid, vil det ske i en anden - ingen sjæl bliver nogensinde "efterladt" - og forskellige overbevisninger ændrer ikke de kærlighedsbånd, der genforener sjæle.  
Mor, jeg ser, at resten af punkterne på din lange liste vedrører personlig opstigning og flere ligner hinanden. Vi vil besvare alle uden, at du behøver at skrive nogen af spørgsmålene ned først, og vi vil begynde med udviklingsstatus for Jordens civilisation. De, i den lave ende af spektret er stadig i dyb tredje tæthedsgrad, de i den høje ende nærmer sig de første energistrømme af femte. Status for det store flertal er middel til høj tredje tæthedsgrad eller lav fjerde, langt mere fremme i forhold til de forholdsvis få personer, der sidder fast i dybet af tredje, og som vibrationerne fortsætter med at øges, vil evolutionære fremskridt ske hurtigere og blive synligere blandt befolkningen.
Opstigning har intet at gøre med lang fysisk levetid; det har alt at gøre med, hvor tæt en persons beslutninger og handlinger i levetiden holder sig til sjælskontrakten.  
Nej, opstigning kræver ikke, at personen er bevidst om det. Mange millioner udvikler sig uden at vide, at de gør det. Hvis de ikke forbinder deres empati, intuitive udvikling, betænksomhed og venlighed med opstigning, mens de befinder sig på Jorden, vil de få en fuld forståelse, når de kommer til Nirvana.
Opstigning sker i løbet af den fysiske levetid, ikke noget, der kommer med ét slag til sidst i livet. Det er det samme med regression (tilbage udvikling) - og selv om der ikke findes sådan noget som "omvendelse på dødslejet, der redder ens sjæl", "får" en person "kredit" for det, de gør i kroppens sidste dage eller timer, når de går ind i den del af Nirvana, der svarer til energien i hele personens liv.
Overgangen til åndelivet er ikke "automatisk opstigning". Livet i Jordens åndeverden er som en fysisk levetid, i hvilken den frie vilje hersker, og Nirvana tilbyder sådan en bred vifte af interessante aktiviteter og fascinerende rejser, at nogle sjæle hengiver sig til dette tidsfordriv og går glip af rigets herlige læringsmuligheder. Der er overhovedet ingen fordømmelse, fordi man vælger den form for liv; dog får sjæle, der gør minimal bestræbelse for at forberede sig til en efterfølgende inkarnation, ikke fordelen ved opstigning i levetiden, som dem, der forbereder sig klogt, gør.    
Opstigning er ikke at forlade Jorden fysisk for at leve på en planet i en højere tæthedsgrad, det er at rejse med Jorden i den livslængde, der er valgt i sjælskontrakten. Det er en misforståelse, at der er to Jorde - den "nye", som folk stiger op til og lever i kærlighed og fred, mens de mennesker, der ikke formår at stige op, bliver på den "gamle" med vold, korruption og grådighed.
Der er ikke fastsat en "bestemt tid for færdiggørelse" i forhold til opstigning med baggrund i læseres spørgsmål, men i en anden sammenhæng er der. I er ikke en person, der har en sjæl, I er en udødelig sjæl, der oplever endnu en livstid i en krop. Hver inkarnation - der kan være mange tusinder, endda millioner i sådan en variation af former, civilisationer og verdener, der er så forskellige fra, hvad I kender, at I ikke kan forestille jer dem - tilbyder potentiel vækst i åndelig og bevidst bevidsthed, erindringen om, hvad der er kendt på sjælsniveau: I er et energiaspekt af det Højeste Væsen i dette univers og uløseligt forbundet med alt i hele dette univers. Når det huskes til fulde, forstår I, at I altid har været og for altid vil være et aspekt af massebevidstheden, som er det Højeste Væsen. Men det er ikke enden på jeres rejse - den ultimative destination er jeres kosmiske Begyndelse, Skaberens rene kærlighed-lysenergi, den alvidende, almægtige Enhed af Alt.
Elskede familie, det kan synes, at det at genopdage sjælsniveau viden og livet i sig selv bliver mere komplekst og forvirrende, efterhånden som I udvikler jer. Det er i virkeligheden omvendt - alt bliver enklere og klarere. Kompleksiteten og forvirringen er, hvor I er, de er produkterne af jeres tanker, følelser og beslutninger. For nu, lad den uforlignelige kærligheds kraft guide jer med glæde og i tillid, mens I fortsætter med at stråle jeres lys til hele Jorden. 
                        __________________________
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

NOTE fra Suzy:  Denne besked kommer “til tiden”, fordi min rejse for at besøge min familie er udsat til maj.

          

Thursday, February 9, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 6. februar 2017
Matthew Ward — 6. februar 2017

Splittelse, enhed; løsning på det vibrationsmæssige "dødvande"; virkninger af Kvindernes March, rejseforbud; frygt; Bernie Sanders; grund til beskeder omfatter politiske situationer; grund til beskeder ikke kommer hyppigere; intuition; kærlighed Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Kontroverser omkring den amerikanske præsidents politik viser en skarpt delt nation og en verden på vagt, og ligesom verdensfred starter med én person, der har ro i sindet og hjertet, derefter en mere og en til, sådan er det også med enhed i ånden i et globalt samfund. Dette betyder ikke at være enig om ideologier eller at tolerere handlinger, der krænker jeres principper og værdier! Tværtimod belyser introspektion aspekter af selvet, der har brug for at blive styrket i bevidst og spirituel vækst og dette inkluderer at favne ligheder, der forener i stedet for forskelle, der deler.

E-mails sendt til min mor siden valget afspejler mange menneskers forskellige bekymringer i USA og borgeres fra andre lande med hensyn til, hvordan den nye administrations dagsorden vil påvirke deres lande. Mens vi vidste, at det ekstraordinære "dødvande" i de høje og lave vibrationer i denne situation ikke kunne fortsætte længe, var der ingen klarhed i energipotentialet for, hvordan det ville udfolde sig for at tjene det højeste gode for alle. Så, tænk jer, det var som om de to vibrationsmæssige lejre sagde, "Skal vi danse?"

Dagen efter indsættelsesceremonien strålede Jorden med lys. Kendt som Kvindernes March, sluttede mænd, unge voksne og børn sig til kvinderne i hundredvis af byer over hele USA og i nogle flere andre lande. Det var ikke kun de mange områder eller millionerne af marchdeltagere, der repræsenterede spektret af samfundsmæssig mangfoldighed, der så bemærkelsesværdigt oplyste planeten, det var også deres fælles mål. Medierne omtalte begivenhederne som "anti-Trump protester", men vi ser det ikke på den måde. De rolige demonstranter protesterede ikke mod det, de ikke ønsker, de gav deres styrke til det, de ØNSKER: fred; lighed, respekt, sundhedspleje og juridiske rettigheder for alle i jeres verden; ren energi for planetens bevarelse.

Nogle få dage senere fremkaldte et dekret, der indførte et 90-dages specifikt indrejseforbud, helt andre reaktioner rundt omkring i verden - vrede, frygt og forvirring. Lav-niveau vibrationerne, der kom fra disse stærke følelser, opvejes af lyset i demonstranternes medfølelse for alle, der er personligt berørte, og det tjener ligeledes et højere formål. Forbuddet virkede som et stroboskoplys for at gøre verden opmærksom på uretten ved diskrimination, og det er et solidt skridt hen mod at forvandle energien i splittelse til en energi af enhed. I er alle uløseligt forbundet på sjælsniveau, således at det, der skader én, skader alle; det, der gavner én, gavner alle.

Så tingene er ikke altid, som de ser ud til. I har et ordsprog, "Oven over skyerne er himlen altid blå", hvilket betyder, at noget positivt kan eksistere selv i en situation, der synes at være fuldstændig det modsatte. Sandelig!

Ofte har vi rådet jer til: "Frygt ikke" og til alle, som skrev til min mor om deres frygt for deres familier og verden, siger vi: frygt ikke noget som helst! Vær altid opmærksom på, at energien i denne kraftfulde følelse er som et tveægget sværd: Den er det brændstof, der styrker de mørke og den universelle lov om tiltrækning, der gælder hele tiden, gælder personligt og globalt. Energien i frygtsomme tanker og følelser sender flere frygtsomme situationer tilbage; omvendt frembringer energien i tillid og optimisme lysfyldte følelser og forbedrede omstændigheder.

Historisk set er gavnlige forandringer ikke startet fra toppen og har arbejdet sig nedad, de er startet med græsrodsbevægelser og har arbejdet sig opad. Føl jer derfor opmuntret ved at vide, at bevægelser med at gøre uret ret og opløfte de svage og undertrykte vokser i antal og med succes over hele kloden. Rykvise fremskridt og lejlighedsvise omveje på fremskridtets vej vil forekomme lidt længere endnu, men lommer af modstand bliver færre, da vibrationer ikke længe kan støtte noget med mørke hensigter. Det vil ikke ske natten over, men til sidst vil kun folk, der handler i overensstemmelse med lyset og lys-baserede aktiviteter, sejre.
Bernie Sanders og de filosofier, han er talsmand for, ligger inden for disse parametre, så lad os forlade emnet lidt og svare på læseres spørgsmål om ham. Han støttede Hillary Clinton, fordi han følte, at hun var den bedste af de to nominerede, og han talte til hendes favør, efter at den Demokratiske Nationale Komite blev enige om at medtage som partiprogrampunkter de spørgsmål, der havde betydning for hans tilhængere. Jo, han opdagede, at der blev fusket med stemmetællingen i talrige primærvalg, og til tider fortryder han, at han ikke anfægtede dette på vegne af det flertal, der stemte på ham; men han har ingen idé om, at hvis snyderiet var blevet afsløret, ville vibrationer have ført ham til præsidentposten i en jordskredssejr. Han ved ikke endnu, om han vil stille op til præsidentvalget i 2020; men han agter i offentlighedens øjne stadig at fremstå som en stærk fortaler og Kongressens stemme for de reformer, der skaffede ham så mange tilhængere.

Så nu, lad os tale om dem, der føler, at de er utilstrækkelige lysarbejdere, fordi de ikke kan deltage i marcher eller være aktive i progressive organisationer eller økonomisk støtte en værdig sag. I kære, ved at sende lys til dem, der kan deltage, forstærker I deres effektivitet med det tidobbelte. Lyset, I har sendt til marchdeltagerne og demonstranterne mod rejseforbuddet, havde denne effekt og det bestyrkede også deres beslutning om at fortsætte bestræbelserne hen mod fair og retfærdige løsninger. For at være sikker, befandt mange lysarbejdere sig i folkemængderne de dage, men de fleste andre deltagere kender ikke engang det udtryk, og det er heller ikke nødvendigt. Lyset i deres passion for, at verden bliver et bedre sted for alle, hjælper verden til blomstring i fuldt flor. Undervurder aldrig kraften i det lys, I stråler ud i verden!

Følgende er et uddrag af en e-mail skrevet af en læser i London: "Da jeg spurgte [mediet] om jeres kaotiske politiske situation, sagde han, at udviklede ånder ikke giver sig af med politiske spørgsmål. Hvis han har ret, så spørg venligst Matthew, hvorfor sjæle på hans station gør det". Dette medie har helt ret, hvis han med udtrykket "give sig af med" mener at tage politisk parti for eller forsøge at påvirke nogen angående en sag. Det har aldrig været vores interesse, langt mindre vores intention - i flere meddelelser har vi sagt, at vi er apolitiske og ikke-dømmende. Så, hvorfor taler vi så om "politiske emner"?

Jordens folk forstod ikke, hvorfor der konstant har været krige, der har forårsaget så mange dødsfald og omfattende ødelæggelser, og efterhånden som våben er blevet udviklet til det punkt, hvor en global udslettelse var mulig, blev de mere og mere frygtsomme for, hvad der lå forude. De vidste ikke, at deres frygt nærede de mørke i deres stræben efter at dominere verden og holde befolkningstallet nede; de vidste ikke, at deres frygt fortalte universet, at de ønskede flere situationer at føle sig frygtsomme over. Derfor, hvis civilisationen nogensinde skulle leve frit og med glæde i en verden genoprettet til sundhed og skønhed, som Gaia ønskede det, måtte noget gøres for at stoppe denne frygtcyklus. Men ved universel lov kan ingen åndeligt avancerede væsener påtvinge nogen tredje tæthedsgrads civilisation deres hjælp; det må være disse folks beslutning om hvilken verden, de ønsker og arbejde sig hen imod at opnå det.

Og således var det, da det højeste universelle råd planlagde Jordens Gyldne Tidsalder i overensstemmelse med Gaias ønske, at en del af den plan krævede mange budbringere af lyset og deres respektive modtagere til at oplyse om årsagen til, at Jorden er i den tilstand, den er, og hvordan folkene kan ændre det. Deres historie beskriver ikke, at ned gennem tiderne er krige og alle former for undertrykkelse blevet foranlediget af politiske ledere, der var indfanget af mørket og fortsatte med at udvide deres imperium, indtil de kontrollerede alle institutioner, der påvirker livet på Jorden. Vores mission er at forklare, hvad den hemmelige regering og dens globale netværk har gjort og også oplyse jer om, hvem I er - unikke, ukrænkelige evige sjæle uadskilleligt forbundet med universets Højeste Væsen og alle andre sjæle. Jeres mission er at dele denne viden med alle, der er modtagelige og eksemplificere, at kærlighed og enhed er vejen til en verden, der opfylder Jordens civilisations ønsker.

De tusinder af år med mørk kontrol er ved at slutte, fordi det intensiverede lys understøtter folks ønske om og vilje til at leve i en fredelig verden, hvor ledere er hæderlige, love er retfærdige, forskellighed respekteres og alle deler i overflod. Bortset fra de få, der forsøger at afskyde atomsprænghoveder, har Skaberens gave med fri vilje til enhver sjæl forrang for alt andet. Det er den kollektive frie vilje hos Jordens folk, der i lineær tid skaber den Gyldne Tidsalders fylde, der allerede blomstrer i kontinuummet og I, kære brødre og søstre, er der for at gå i spidsen på denne evolutionære rejse, som folk er draget ud på.

Gennem årene med vores budskaber har mange læsere bedt os om at udgive dem oftere og vi citerer den seneste anmodning: "Det er sådan en forvirrende kaotisk tid. Begynd venligst at sende jeres beskeder ugentligt, så vi kan vide, hvad der rent faktisk sker, og hvad der er "falske" nyheder."

I oversvømmes med informationer og jo, I har brug for at vide, hvad der er faktuelt, og hvad der ikke er. Den "frie presse" rapporterer stadig det, Illuminati vil have jer til at tænke og udelader det, de ikke ønsker I skal vide, og ikke alt på internettet er pålideligt - meget af det er baseret på uvidenhed om fakta; bevidste usandheder, herunder kanaliserede beskeder, der hævder at være fra udviklede væsner; artikler med forvrængede data anses for at være korrekte; eller partiske meninger præsenteret som faktuelle. Så det er forståeligt, at personer ser sig om efter informationskilder, de føler, er troværdige.

Men at blive afhængig af vores budskaber underminerer deres formål med at tilbyde oplysning, vejledning og opmuntring, så I lærer at stole på, hvad I intuitivt ved og ikke længere har brug for os eller andre budbringere af lyset. En integreret del af selverkendelse – sjælsudvikling - er at stole på jeres intuition, beskeder fra sjælsniveau til bevidstheden og det er derfor, vi ofte har opfordret jer til at søge indad for at få svar. Jeres sjæl - jer! - er del af massebevidstheden, hvor alt er kendt. Dette kosmiske lager af viden, af intuitiv viden, venter bare på at blive afsløret, når I bevidsthedsmæssigt er klar. Hvis I fornemmer, at I får oplysninger, der kommer fra et sted "over jeres tanker", så at sige, så vær opmærksom - jeres sjæl fortæller jer, hvad I har brug for at vide på det tidspunkt.

Nogle af jer har spurgt, hvordan I kan vide, om I fortolker jeres intuition korrekt. Intuition kræver ikke fortolkning eller analyse - det er jeres første naturlige reaktion på information. Hvis det flyder let i jeres hjerterum, er det meget sandsynligt sandt; hvis der er en snert af modstand, er det meget sandsynligt ikke sandt. At lære at stole på iboende viden kan udvikle sig hurtigt, men normalt kræver det øvelse og tålmodighed er jeres allierede. Vær opmærksom på, at et sind, der er lukket over for at overveje validiteten af oplysninger, der adskiller sig fra religiøse eller ideologiske overbevisninger, er en barriere, der hindrer sjælsniveau viden i at nå bevidstheden.

Elskede familie, vi kan ikke for ofte sige, at KÆRLIGHED er nøglen til det liv, I ønsker, til den verden, I er der for at hjælpe med at skabe. Hvis I ikke kender de utallige måder, hvorpå I udtrykker kærlighed eller måske ikke kan huske dem, vil læsning af vores budskab, der indeholder dem, helt sikkert lette jeres hjerte. [9. december 2016]

Oplyste væsener i hele dette univers opmuntrer jer til at fortsætte fremad og støtter jer med den uforlignelige kraft af ubetinget kærlighed.

______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books 
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Note fra Suzy: Jeg vil besøge min familie i Latinamerika i marts, så den næste besked vil komme i slutningen af marts eller i begyndelsen af april.]

Friday, January 13, 2017

Dansk -- Matthew Ward — 8. januar 2017


Matthew Ward — 8. januar 2017

Det amerikanske præsidentembede; ingen russisk, kinesisk krig mod USA; FN Sikkerhedsråds beslutning re: Israel; vejrafvigelser, geofysiske hændelser; informationskilde re: hackede e-mails; Illuminatis status; spirituel, bevidst udvikling; ET assistance; lysarbejdere, kærlighedsenergi
Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Jeres kalenderår 2017 tegner til at blive spændende, da planeten rider på kraftfulde energibølger på dens opstigningskurs. Bølgerne er felter af lys, og da lys og kærlighed er den samme energi, kunne I tænke på alle i jeres verden som beboere i et grænseløst hav af kærlighed. Vi tilbyder en meditation, der kan få jer til at føle jer som ét med denne energi: Forestil jer et panorama af udsøgt skønhed, se jer selv svæve blidt over denne idylliske scene, føl nu, at I smelter sammen med den og nyder den salige fornemmelse, som Enheden med Alt giver.
Kære familie, nu vil vi besvare jeres spørgsmål, og vi begynder med den oftest stillede: I korthed, hvad med USA’s præsidentembede? Energien i Jordens potentiale vedrørende dette er i en tilstand, hvis lige er så usædvanlig, at vi ikke kender noget, vi kan sammenligne den med. Vibrationer omkring den nyvalgte præsident Donald Trump er endnu lavere end tidligere, vibrationerne omkring de fleste af hans valg til topposter er lave, og vibrationerne omkring senator Bernie Sanders fortsætter med at være lige så høje, som tidligere. Hvis vi vidste, hvordan dette vil udspille sig, ville vi med glæde fortælle jer det, men denne unikke situation med høje og lave vibrationer i vild bevægelse, dog sameksisterende næsten i et dødvande, giver ingen indikationer med hensyn til udfaldet. Vi kan fortælle jer dette, med vibrationerne, der konstant øges på planeten, vil den løsning, der opnås, i sidste ende være for alles højeste gode.
Vi beder jer om ikke at have frygt for, at Rusland eller Kina vil starte en væbnet konflikt med USA, der kunne udvikle sig til en atomkrig. På trods af de retoriske holdninger, som nogle af jeres analytikere anser for bekymrende, ønsker ingen af disse landes ledere at blive involveret i en krig, der kunne bringe verden i fare. Og hvis noget andet land eller nogen uberegnelig gruppe ville sende et missil op med et nukleart sprænghoved, vil stedse årvågne besætninger i rumfartøjer omkring Jorden forhindre en detonation. Dette er et godt sted at besvare et andet spørgsmål: Nej, Iran udvikler ikke hemmeligt atomvåben.
Vi ser FN Sikkerhedsrådets beslutning om at fordømme Israel for at bygge bosættelser på Vestbredden i strid med international lov som et solidt nederlag for Illuminati. Målet for den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, som sidder i de øverste rækker i dette hemmelige samfund, har aldrig været at tjene sit folks bedste interesser eller at slutte fred med Palæstina. Ud over at holde regionen destabiliseret, således at økonomiske midler bliver ved med at tilflyde Israels forsvar, ønsker han at etablere en Illuminati magtbase i Jerusalem, hvorfra de spreder deres kontrol i hele Mellemøsten. Det vil ikke ske.
Storme og rekordtemperaturer skyldes til dels vejrkontrol teknologi; chemtrails og andre giftige forurenende stoffer i jeres atmosfære har også en rolle i dette. Så I har ret, når I tror, at Illuminati, ikke Moder Natur, forårsager unormale vejrforhold, da de er ansvarlige for alle de medvirkende faktorer, faktorer, der forsinker planetens tilbagevenden til et moderat klima globalt. Forekomsten af geofysiske hændelser kommer fra to kilder: Minedrift, boring og fracking for at udvinde fossile brændstoffer er den ene; den anden er Jordens udskillelse af negativitet, der til dels skyldes disse miljømæssige ødelæggende handlinger.
Vi har spurgt vores informationskilde, om den russiske præsident Vladimir Putin har ret i at benægte sit lands engagement i hacking af den demokratiske nationale komités (DNC) e-mails og af e-mails på en personlig computer, hvilket er i strid med de amerikanske efterretningstjenesters konklusion, at Kreml er ansvarlig. Nogle medlemmer af vores universelle familie, der lever blandt jer, befinder sig i større efterretningstjenester over hele verden - det var dem i amerikanske efterretningstjenester, der fortalte os, at de hackede og offentliggjorde e-mailsene - og andre medlemmer har ekspertise i at spore hackeres "fodspor".
Vore kilder ved, at Illuminati i disse forskellige tjenester udsender falske oplysninger for at skabe konflikt. De rapporter, der er givet til den amerikanske præsident Barack Obama, skyder skylden på Rusland, hvilket har ført til flere sanktioner mod det land; det var i overensstemmelse med Illuminatis hang til gengældelse - de vildledte Obama og skabte flere økonomiske problemer for Putin, fordi begge ledere har nægtet at slutte sig til dem. FBI’s direktør James Comey ved, hvem hackerne er, og hvorfor de offentliggjorde e-mailsene og de kriminelle beviser, de indeholder; han afslørede ikke disse oplysninger på grund af trusler fra Illuminati fraktionen bag Hillary Clinton.
Så Illuminatis tilstedeværelse påvirker stadig det, der foregår i jeres verden; men deres globale netværk er blevet rykket op med rode, deres indflydelse fortsætter med at svækkes og deres djævelske aktiviteter er kommet frem i lyset, om end de betegnes som "falske nyheder". Personer i topstillinger i mange lande bliver arresteret, taber valg eller træder tilbage; flere vil følge og mange i de lavere rækker bliver spredt. Deres kontrol på Wall Street og de europæiske og asiatiske aktiemarkeder falder fra hinanden og ligeså deres bank imperium. De vil ikke meget længere være i stand til at holde på deres enorme formuer tjent ulovligt og umoralsk - kræfterne for det gode vil modtage dem og bruge pengene til at gøre en ende på fattigdom.
Vedvarende energiformer, der breder sig, vil udfase deres fossile brændstofindustrier, gratis energikilder, som de har holdt skjult, vil dukke op og beskyttelse af miljøet vil gøre en ende på hensynsløs destruktivitet. Deres uretfærdige retssystemer vil blive reformeret, fængsler-for-profit lukker og kontrol af mainstream medier i lande med "fri presse" vil også ophøre.
Sundhedsvæsenet - en labyrint af globale hemmelige aftaler, der involverer farmaceutiske virksomheder og forsikringsselskaber, vaccine- og medicinske udstyrsproducenter og WHO såvel som FDA, CDC, NIH, AMA, AHA* [se ordforklaringer nederst i oversættelsen] og relaterede organisationer med forkortede navne i USA - vil finde en vej ud af disse Illuminati-ejede eller -infiltrerede organisationer. Giftige behandlingsformer vil blive erstattet af sikre naturlige behandlingsformer og ordentlig sundhedspleje vil blive tilgængelig for alle.
Lige så betydelig som Illuminatis højborg på disse kritiske områder har skadet liv på Jorden, det mest effektive middel, hvorved de har undertvunget generation efter generation efter generation, lige så skadelig har det været med hensyn til at udnytte enhver form for forskelle mellem folk for at skabe fjendtlighed og splittelse og med hensyn til at starte krige. Folk over hele verden hungrer efter fred. Energien af deres kollektive ønsker har nået et ustoppeligt momentum i forhold til energien om erobring, og kamphandlinger vil gradvist trappes ned. Industrier, der laver krigsmateriel vil i stedet producere det, som en kooperativ, progressiv civilisation har behov for; byggefirmaer med hæderlig ledelse vil genopbygge ødelagte byer; penge, som tidligere blev brugt på krige, vil gå til projekter og programmer, der opløfter og forbedrer liv.
Nogle af disse aktiviteter er i gang, andre påbegyndes, endnu andre er i planlægningsfasen, og højere vibrationer vil omgærde alle bestræbelserne. I vil se beviser på dette, men forvent ikke, at den fortsatte udfoldelse af verdens transformation vil være helt fri for modstand. I er godt rustede til at tage jer af dem, efterhånden som de opstår og hjælpe andre til at gøre det samme - elskede søstre og brødre, I har fortjent ph.d.'ere i opfindsomhed, vedholdenhed og overvindelse af forhindringer!
Mange læsere, der skriver til min mor, nævner, at de er i 60’erne, 70’erne eller 80’erne. Hvis I befinder jer i den aldersgruppe, så tænk på de forandringer, I har oplevet, hvor de teknologiske fremskridt er eksploderet inden for fremstilling, kommunikation, energi, transport, computere, fjernsyn, sundhedsvæsen, udforskning af rummet, underholdning, sociale medier - og ja, våben. Det er dog ikke nødvendigt at have levet i årtierne med innovation og modernisering for at se, at teknologiens rolle i jeres verden i dag spænder temmelig vidt.
Det er forordet, kan man sige, til vores svar på dette spørgsmål: "Med høje og stigende vibrationer på planeten, hvorfor er der stadig så meget vold, fanatisme og grådighed?" Fordi teknologien er nået meget længere end samfundets fremskridt med hensyn til bevidst og åndelig bevidsthed. Vi fremsætter på ingen måde kritik - mange sjæle har taget store skridt, og der er grunde til, at mange andre ikke har.
Med medfølelse tænker vi på den del af vores Jordiske familie, der bor i områder med ubarmhjertige konflikter eller i overfyldte flygtningelejre og sørger over tabet af deres kære; de, der lever i frygt under tyranni eller er sultne eller hjemløse i rige lande - ikke alle disse sjæle valgte at opleve sådan en grad af smerte eller nød. Det er med sorg, at vi tænker på vores familie, der er årsag til lidelserne - de, der regerer med jernhånd eller føler, at de er bedre end alle, der er "anderledes" eller har ret til at dræbe "fjenden" og de, der har en udtalt grådighed uden at tænke på de mange, mange millioner, der knap nok overlever.
De lave vibrationer, som kommer fra alle disse sjæles utallige tanker, følelser og handlinger, befinder sig i den kollektive bevidsthed; og fordi det er den kollektive bevidsthed, som manifesterer alt det, der eksisterer på Jorden, har dens udbredelse af lave vibrationer bremset tempoet i samfundets udvikling bevidsthedsmæssigt og åndeligt. Dette er i gang med at ændre sig – lysbølgerne, der fejer over Jorden, åbner flere og flere hjerter og sind, og alt på lave vibrationsniveauer vil til sidst forsvinde.
"Du sagde, at andre civilisationer hjælper os. Jeg kan ikke se hvordan. De har ikke fået fjernet Big Pharma, Big Oil, Big Bank, Big Brother og resten af de onde Bigs". Andre civilisationer hjælper jer på alle de mulige måder, som de universelle love tillader. De kan forårsage, at atomsprænghoveder ikke fungerer, fordi Skaberen har dekreteret, at der aldrig igen vil finde nukleare sprængninger sted i rummet. Idet de respekterede Gaias frie vilje om, at hendes planetariske legeme og dens beboere skal beskyttes, byggede de et lysgitter omkring Jorden for at forbyde adgang af lavere entiteter fra andre verdener, og de har omdirigeret astrale legemers og rumaffalds kurs for at forhindre sammenstød med planeten. Sammen med den massive mængde af lys, der stråles til Jorden og udjævning af geofysiske hændelsers virkning uden at mindske mængden af negativitet, der udløses, nedbringer de toksiske påvirkninger af forurenende stoffer i luften, jorden og havene og neutraliserer toksiner i vacciner designet til at forårsage pandemier.
Selv om jeres familie i "rummet" har lov til at hjælpe på disse måder, som I ikke selv kan klare, kan de ikke gribe ind i sjæles frie vilje på Jorden bortset fra denne ene undtagelse - enhver person, der måtte vælge at afskyde missiler med atomsprænghoveder, vil ikke have held med det. Ej heller kan medlemmer af vores universelle familie påtvinge jer deres ideer, selv om det i høj grad ville gavne jer - gennem universelle love bestemmer hver civilisation den verden, den ønsker og må gøre, hvad der er nødvendigt for at virkeliggøre den verden.
Men i denne enestående æra i universet har sjæle mulighed for i én levetid at fuldende alle tredje tæthedsgrads karmiske lektioner, så de kan udvikle sig, og andre civilisationer har lov til at hjælpe dem med deres tunge karmiske byrder. Mange "Extra-Terrestriske" ønskede at deltage i denne unikke rejse og de, der blev udvalgt af master-planlæggerne for den Gyldne Tidsalder, hjælper personer på Jorden på denne måde, og ved at oplyse folks vej til den fredelige verden, de ønsker.
I Kære, I er blandt dem, der tog til Jorden for at vise folkene, at kærlighed er vejen til fred, til glæde, fremgang, gensidig respekt og liv i harmoni med Naturen. Ved at leve jeres lys uden frygt og tillidsfuldt, udstråler I kærlighed til alle omkring jer, og det stopper ikke der. Kærlighedsenergi er så kraftfuld, at det strømmer ud i verden, ud i universet og videre ud i kosmos. I Enheden af Alt påvirker alt overalt alt andet alle andre steder, og kærlighedslyset, som I udsender, kommer tilbage i ubegrænset omfang - dette er den uforlignelige storhed og kraften i kærlighed.
I er ærede, elsket og ledsages i ånden af alle lysvæsener i dette univers.
______________________________________
KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


PRGInstructions HERE